Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Ószövetség könyvei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Ószövetség könyvei."— Előadás másolata:

1 Az Ószövetség könyvei

2 39 könyvből áll Elbeszélése a teremtéstől indul. Majd Isten választott népének, Izráelnek történetén vezet végig a kezdetektől a babiloni fogságon át a száműzetésből történő hazatérésig.

3 Könyvek csoportosítása
Törvény Történeti könyvek Költészeti, bölcseleti könyvek Prófétai könyvek

4 Törvény Történeti Költészeti, bölcseleti Prófétai 1. Mózes 2. Mózes 3. Mózes 4. Mózes 5. Mózes Józsué Bírák 1-2. Sámuel 1-2. Királyok 1-2. Krónikák Ezsdrás Nehámiás Eszter Jób Zsoltárok Példabeszédek Prédikátor Énekek éneke (Nagy próféták) Ézsaiás Jeremiás Jeremiás siralmai Ezékiel Dániel (Kis próféták) Hóseás Jóel Ámós Abdiás Jónás Mikeás Náhum Habakuk Sofóniás Aggeus Zakariás Malakiás

5 Törvény A zsidók Mózes öt könyvét Isten törvényének, vagyis Tórának nevezik. A világ, benne az ember, teremtéséről, Izráel népének létrejöttéről, az egyiptomi szabadulásukról, a Sínai hegynél adott isteni rendelkezésekről (benne a 10 parancsolattal), illetve a pusztai vándorlásukról olvashatunk benne.

6 A tízparancsolat (2Móz 20,2-17.)
2Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.  3Ne legyen más istened rajtam kívül! 4Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak.  5Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem.  6De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. 7Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!  8Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt!  9Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat!  10De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. 11Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az ÚR a nyugalom napját. 12Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!  13Ne ölj!  14Ne paráználkodj!   15Ne lopj! 16Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!  17Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!

7 Történeti könyvek Izráel történetét mondják el onnan kezdve, hogy Józsué vezetésével fokozatosan elfoglalják az „ígéret földjét”. (kb. Kr.e. 1400) Beszámol a királyság létrejöttéről, belső és külső viszályokról, Asszír és babiloni fogságba vitelről. (Kr.e Kr.e. 586) Eszter könyve a fogságban levő zsidóság egy kritikus élethelyzetéről számol be. Ezsdrás és Nehémiás könyve a fogság utáni időszakról ad híradást.

8 Költészeti, bölcseleti
Jób könyve dráma egy ember szenvedéseiről. A zsoltárok lírai költemények, imádságok, énekek Istenhez. Nagyon sok zsoltárnak Dávid király a szerzője. A Példabeszédek, illetve Prédikátor könyve Salamon király mondásait foglalja össze. Az Énekek éneke egy szerelmi történetet beszél el keleti szerelmes költemény formájában.

9 Prófétai könyvek A próféták Isten szavának tolmácsolói. Az üzenetet kaphatták látomásban, álom által, hallható hangon, vagy belső sugalmazásra. A próféták Istent dicsőítő életre buzdítottak, megtérésre hívták a bűnösöket, hirdették a Messiás (Krisztus) ígéretét. A „nagy” illetve „kis” prófétai megjelölés a könyveik mérete alapján lett megállapítva.

10 Memoriter A teljes …… …….. és hasznos ……………………, a feddésre, a …………………., az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere, minden …. cselekedetre felkészített legyen. 2Tim 3,16-17.


Letölteni ppt "Az Ószövetség könyvei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések