Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Copyright B. McNutt www.ccwonline.org A BIBLIA rövid vázlata Copyright B. McNutt www.ccwonline.org.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Copyright B. McNutt www.ccwonline.org A BIBLIA rövid vázlata Copyright B. McNutt www.ccwonline.org."— Előadás másolata:

1 Copyright B. McNutt www.ccwonline.org
A BIBLIA rövid vázlata Copyright B. McNutt

2

3 1. Teremtés És Isten megteremté az egeket és a földet. 1. Mózes 1 és 2

4 2. Bűnbeesés Az engedetlenség és a paradicsomból való kiűzetés.
1. Mózes 3

5 3. Özönvíz Isten megítélte a földet vízözönnel és megmentette Nóét és családját. 1. Mózes 6 - 9

6 4. A bábeli torony Isten szétszórta az emberiséget a nyelvek összezavarásával. 1. Mózes 10 és 11

7 5. Ábrahám Ábrahám elhagyja Úr városát és Istennel köt szövetséget.
1. Mózes

8 6. Izsák Izsák, Ábrahám fia - az ígéret fia. 1. Mózes 25

9 7. Jákób Jákób (Izráel) elveszi Ézasu elsőszülöttségi jogát.
1. Mózes

10 9. Jákób családjával Egyiptomba menekül
8. József 9. Jákób családjával Egyiptomba menekül József, Jákób 11. fia, akit Egyiptomba adnak el rabszolgának. 1. Mózes Az éhínség Jákóbot Egyiptomba viszi. 1. Mózes

11 Áttekintés

12 10. Rabszolgaság a páska ünnepéig
400 éves rabszolgaság után Isten megmutatja hatalmát a 10 csapáson keresztül. 2. Mózes

13 11. Mózes kivezeti népét Egyiptomból. 2. Mózes 12:37 - 51
12. Isten szétválasztja a Veres-tengert. 2. Mózes 14 13. Isten gondoskodik vízről és mannáról . 2. Mózes 400 év

14 14. A tíz parancsolat Mózes kapja a törvényt. 2. Mózes 20 15. A Szent Sátor Isten Mózesnek adja a Szent Sátor tervét. 2. Mózes

15 16. Kánaán feltérképezése A 10 és a 2 kém beszámolója 4. Mózes 13
17. A pusztai vándorlás A nép a 10 kémnek hisz és így 40 évig kell a pusztában vándorolnia. 4. Mózes 14 18. Kánaán elfoglalása Mózes halála. Józsué viszi be a népet az Ígéret földjére. Józsué 1 40 év

16 Áttekintés 400 év 40 év

17 19. A bírák kora A nép viselkedése
Ciklikusság: Bűn - Büntetés - Bűnbánat - Szabadulás Bírák könyve

18 20. Izráel király nélkül Izráel királyt kér, hogy úgy éljenek „mint ahogy más népeknél szokás”. 1. Sámuel 8

19 21. Saul király Saul lesz az első király 1. Sámuel 9

20 22. Dávid király Sault Dávid követi a trónon és teljes szívvel szolgálja Istent. 1. Sámuel 15-től 2. Sámuel 5:5-ig

21 23. Salamon király Salamon a harmadik király az egységes királyságban. Templomépítő és megnöveli Izráel határait. 1. Királyok 14:

22 24. Roboám király Roboám, Salamon fia - nem bölcs. Elveszti a nép támogatottságát. 1. Királyok 14:

23 25. A kettészakadt ország Roboám döntése vezetett az ország kettéválásához. Északi rész - Izráel Déli rész - Júda 2. Krónika 10

24 Áttekintés

25 28. Círus perzsa király idejében való visszatérés
26. Az asszír fogság A 10 törzsnek (Izráel) nem volt igaz királyuk, nem hallgattak a prófétákra, így Asszíriába deportálták őket. (Nincs visszatérés!) 2. Királyok 17 27. A babiloni fogság A déli két törzs (Júda) – nem mindig hallgattak prófétákra így ők Babilonba kerültek 70 évre. (Van visszatérés!) 2. Királyok 23: :30 28. Círus perzsa király idejében való visszatérés Ezsdrás és később Nehémiás vezette a népet / templomépítés Ezsdrás 1:1

26 29. Az Ó és az Újszövetség közötti időszak
„400 csendes év” - nincs prófétai szó Nem olvasunk erről a Bibliában

27 30. Krisztus születése Jézus születése Betlehemben Lukács 2

28 31. Urunk élete és halála Jézus 33 évet élt és a kereszten meghalt érettünk. Máté, Márk, Lukács, János

29 32. Krisztus feltámadása és mennybemenetele
Jézus legyőzte a halált, és bevégezte a megváltás munkáját. Lukács 24:1 - 9; ApCsel 1:1 - 11

30 33. Pünkösd A felházban tartózkodókra leszáll a Szent Lélek ApCsel 2

31 34. Az evangélium terjedése
Pál hirdeti az evangéliumot és gyülekezetek keletkeznek. Apostolok cselekedetei

32 35. A gyülekezetekhez írott levelek
Ezek a levelek bátorították, erősítették ill. választ adtak a gyülekezet kérdéseire. Római levéltől a Júdás leveléig

33 36. János kinyilatkoztatása
Patmosz szigetén János apostol Istentől kap kijelentéseket a jelenre és a jövőre nézve. Jelenések könyve

34 Áttekintés

35

36 Kulcs a királyok és a próféták megértéséhez
A prófétákat klasszikusan négy csoportra szokták sorolni:

37 Jónás Hóseás Ámos Az asszír fenyegetés alatti próféták
Azok, akik Izráelhez szóltak Jónás Hóseás Ámos

38 A babiloni fogság előtti próféták
Ézsaiás Jeremiás Mikeás Zófoniás Náhum Habakuk Jóel Abdiás

39 Próféták, akik Júda népéhez szóltak
A babiloni fogság alatti próféták Próféták, akik Júda népéhez szóltak a 70 éves fogság alatt Dániel Ezékiel

40 Azok a próféták, akik a visszatérés után szóltak a maradék néphez
A fogság utáni próféták Azok a próféták, akik a visszatérés után szóltak a maradék néphez Aggeus Zakariás Malakiás

41 Pictorial Survey of the Bible Christian Communicators Worldwide
By Buz McNutt Copyright © 1996 by Buz McNutt Distributed by Christian Communicators Worldwide Visit our website for more materials


Letölteni ppt "Copyright B. McNutt www.ccwonline.org A BIBLIA rövid vázlata Copyright B. McNutt www.ccwonline.org."

Hasonló előadás


Google Hirdetések