Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kárpáti Andrea karpatian@t-online.hu A VIZUÁLIS TEHETSÉG Kárpáti Andrea karpatian@t-online.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kárpáti Andrea karpatian@t-online.hu A VIZUÁLIS TEHETSÉG Kárpáti Andrea karpatian@t-online.hu."— Előadás másolata:

1 Kárpáti Andrea karpatian@t-online.hu
A VIZUÁLIS TEHETSÉG Kárpáti Andrea

2 A VIZUÁLIS TEHETSÉG Későbbi remekművek kedvelt KOMPOZÍCIÓS ELJÁRÁSAI megjelennek már a gyerekkori firkákon és rajzocskákon is. A későbbi kedvenc TÉMÁK ÉS MOTÍVUMOK, gyakran alkalmazott kompozíciós eljárások jelen vannak a kisgyerekkori művekben is. A nagyművészet alkotásaival egyenértékű hatással voltak rájuk a POPULÁRIS MŰFAJOK: az újságillusztrációk, falfirkák, mesekönyvek, reklámok.

3 A VIZUÁLIS TEHETSÉG rajzoló (leképező), „mesterember” tervező
ALKOTÓI TÍPUSOK (domináns vizuális kifejezésmód): rajzoló (leképező), „mesterember” tervező jel/szimbólum – alkotó Konstruáló – szobrászkodó „patterner” (mintákban gondolkodó) befogadó - elemző

4 KIEMELKEDŐ RAJZI KÉPESSÉGŰ GYERMEKEK JELLEMZŐI 5-8 éves korban
fotórealista arányrendszer a harmadik dimenzió ábrázolása rövidülés alkalmazása térbeliség érzékeltetésére átfedés, takarás helyes ábrázolása az átlagos képességű normál korosztályra jellemző szimbolikus-kanonikus ábrázolás nincs vagy ritka intellektuális képességeik gyengébbek nehezen váltanak kifejezési formák között (szó/kép, hallott/olvasott információ)

5 KIEMELKEDŐ VIZUÁLIS KÉPESSÉGEKET MUTATÓ AUTISTA GYERMEKEK RAJZFEJLŐDÉSE
RAJZI MŰVELET Átlagos képességű /Hány évesen képes rá/ Tehetséges gyermek Rövidüléssel teret érzékeltetni 10-11 7-8 A testek nem látszó éleit elhagyni 6-7 Méret- és arányhű alakokat ábrázolni 8-9 A testességet árnyékolással visszaadni 9-10 Érzelemgazdag, kifejező műveket létrehozni 6-8 4 Modell lerajzolása emlékezetből 1011

6 A vizuális tehetség Juvenilia-kutatás
Pedagógiai és művészeti dokumentum-elemzés Életút-interjúk 1. XIX. századi klasszikusok Kutatási témák: Hogyan integrálódik a kamasz tehetség kora képzőművészeti kultúrájába? Művészet és pedagógia Merít-e az érett művész a gyermekkori alkotásokból? Van-e törés, vagy sima a nyelvváltás? Barabás M.

7 Klasszikus magyar alkotók juveniliái
Barabás Miklós Izsó Miklós Lotz Károly Benczúr Gyula Szinyei Merse Pál Ferenczy Károly Csók István Fényes Adolf Tornyai János Gulácsy Lajos Ferenczy István Csók István

8 Izsó Miklós Zichy Mihály Lotz Károly Munkácsy Mihály

9 Kortárs alkotók ifjúkori munkái
Hogyan definiálható a vizuális tehetség a "gépi képkorszakában"? Mennyire függ a tehetség a technikai virtuozitástól? Előfeltétele, vagy kísérő jelensége a rajzi ügyesség (drawing facility)? A populáris kultúra és más életélmények hatása Milyen szerepe van a gyermekrajzoknak az érett művészi életműben? Van-e vizuális nyelvi kontinuitás, korán megjelenő ábrázolói típus? Milyen szerepe van a művészettörténeti élményeknek, elemzési tapasztalatoknak a művészi életműben?

10 Claude Picasso Pablo Picasso Felix Klee Paul Klee

11 Sinkó István Bak Imre Szabados Á. Révész L. L.

12 A vizuális tehetség nem azonos a rajztudással.
Összetevői: tervező és konstruáló, másoló-reprodukáló képesség, vizuális memória, a részletek megfigyelésének képessége, a rész-egész szintetizálása, eredetiség, egyedi képi világ Az ügyesség csak akkor válik tehetséggé, ha lehetőség van a vizuális nyelv folyamatos megújítására, ha nem előírás a hagyomány. Fejlesztés: autentikus feladatok, műelemzés, meghatározó mesterek mentori szerepben Társművészetek nyújtotta inspiráció, a populáris kultúra "bekebelezése”, kamasz-nyelv megőrzése

13 PEDAGÓGIAI ELJÁRÁSOK A TEHETSÉG-DIAGNOSZTIKÁBAN
célzott feladatokkal egy-egy képességszféra fejlettségét értékelhetjük (felvételi vizsgák, rajzi illetve műelemző versenyek) a munkák kritériumok szerinti gyűjtésével longitudinális fejlődés dokumentálása

14 PEDAGÓGIAI ELJÁRÁSOK A TEHETSÉG-DIAGNOSZTIKÁBAN
FELADATTÍPUSOK 1. Alkotói képességek: szabályok illetve adatok, tények ismeretét számonkérő, könnyen és viszonylag objektíven értékelhető feladatok (modell vagy beállítás rajza, művészettörténeti teszt) nyitott, kreatív feladatok (tervezés, hangulatok, élmények ábrázolása)

15 PEDAGÓGIAI ELJÁRÁSOK A TEHETSÉG-DIAGNOSZTIKÁBAN
„portfolió-módszer” a művészi alkotást illetve a tervezés, építés és tárgykészítés folyamatát dokumentáló eljárás „domain project”: egy vizuális problémára irányuló vagy egy képességszférához kapcsolódó összetett feladatsor

16 PEDAGÓGIAI ELJÁRÁSOK A TEHETSÉG-DIAGNOSZTIKÁBAN
FELADATTÍPUSOK 2. Befogadói képességek: műelemző teszt és a szóbeli elemzés adott műlistáról választott alkotásról otthon készített műelemző dolgozat/előadás

17 PEDAGÓGIAI ELJÁRÁSOK A TEHETSÉG-DIAGNOSZTIKÁBAN
a vizuális memória, a differenciáló képesség, a képi információ alapján végzett munka (terv megvalósítása, tájékozódás térképen) experimentális esztétikai mérőeszközök: vizuális fogalmak értését vizsgáló, az ízlés típusáról és az esztétikai érzékenység színvonaláról számot adó, képsorozatokat használó tesztek

18 HOGYAN ÉRTÉKELHETŐ EGY TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM ?
„Kvantitatív” módszerek: eredményesség mérés kérdőívvel, megfigyelő lappal, tesztekkel a vizuális képesség fejlődésének longitudinális vizsgálata, életpályák követése

19 HOGYAN ÉRTÉKELHETŐ EGY TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM ?
„Kvalitatív” módszerek: résztvevő értékelés környezet-vizsgálat strukturált interjú, kérdőív portfólió-elemzés


Letölteni ppt "Kárpáti Andrea karpatian@t-online.hu A VIZUÁLIS TEHETSÉG Kárpáti Andrea karpatian@t-online.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések