Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Báger Gusztáv- Dr. Vigvári András ÁSZ FEMI "Az önkormányzati rendszer reformjának szükségessége és lehetőségei" – a helyi államháztartási reformok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Báger Gusztáv- Dr. Vigvári András ÁSZ FEMI "Az önkormányzati rendszer reformjának szükségessége és lehetőségei" – a helyi államháztartási reformok."— Előadás másolata:

1 Dr. Báger Gusztáv- Dr. Vigvári András ÁSZ FEMI "Az önkormányzati rendszer reformjának szükségessége és lehetőségei" – a helyi államháztartási reformok előfeltételei

2 A helyzet és a kiutak szükséges, elégséges decentralizáció szubszidiaritás nélkül.Az önkormányzati rendszer reformja nemcsak „makro” feltételeken múlik. A makro tényezők szükséges, de nem elégséges feltételek egy sikeres reformhoz. A magyar önkormányzati rendszer decentralizáció szubszidiaritás nélkül. A makro reformok kulcskérdései: Elválasztható-e a közigazgatási reformtól a finanszírozási reform? Milyen garanciák adhatók a kötelező feladatok ellátásának finanszírozási stabilitásához? Hogyan érvényesíthető a településekre épülő önkormányzati rendszerben a térségi szemlélet.

3 A sikeres reformok feltétele az önismeret A mindenkori helyzet ismerete az összes érdekelt szereplő (stakeholders) számára eminens érdek. Érdekhordozók: Központi kormányzat, mint forrásszabályozó; EU Bizottsága, mint a támogatások folyósítója; Magánszektor (bankok, befektetők, stratégiai partnerek(PPP); Az önkormányzati döntéshozók; Egy lehetséges megoldás az „országismeret-projekt”;

4 Mit értünk helyi államháztartási reformon? államháztartási gazdálkodás keretfeltételeinekSzükséges az államháztartási gazdálkodás keretfeltételeinek megváltoztatása: Így a feladatellátás intézmény centrikusságának csökkentése a non profit és az üzleti szervezetek erőteljesebb bevonása; További fontos feltétel az államszámviteli rendszer megreformálása, a részleges eredményszemléletű könyvvezetés feltételeinek megteremtése az államháztartási és a számviteli törvény által megkövetelt beszámolási rendszerek tartalmi és formai közelítése; Korszerűbb tervezési és teljesítmény értékelési módszerek alkalmazásának intézményesítése (ld. pl. programköltségvetés);

5 Mit értünk helyi államháztartási reformon? eredményesebbéátláthatóbbáAz önkormányzati mikro szint fejlesztésének kulcskérdése a gazdálkodás rendszerének és gyakorlatának eredményesebbé és átláthatóbbá tétele. Fontos feladat az önkormányzatoknál a belső irányítási rendszer (internal controls) és a teljesítmény ellenőrzésre alkalmas speciális kontrolling rendszerek kialakítása. E mellett megoldásra vár a szektor külső és belső ellenőrzési rendszerének továbbfejlesztése, megerősítése. Az átláthatóság, az előzetes, folyamatos és utólagos ellenőrzés nemcsak azért szükséges, mert az önkormányzati pénzek is közpénzek. Az Uniós források elnyerésének és felhasználásának és a szektor hitelképességének javulásához is elengedhetetlen az előrelépés e területen. A feladat komplex, többféle szakma együttműködését követeli. A következő példa Muraközy Csaba informatikus elképzeléseit foglalja össze.

6 Ország ismeret- egy lehetséges megoldás I. A közszektor reform megvalósításának jellemzői: A közszektor reform modell tervezésének, bevezetésének és megvalósításának eredményessége döntően két pilléren nyugszik: Centrális kormányzati akarattal megerősített szakmai projet management A reform megvalósítását támogató informatikai modell kialakítása és alkalmazása A közszektor reform megvalósításának javasolt lépései : Projekt team felállítása: az állam és közigazgatás döntéshozóiból, szakértőiből, valamint a gazdasági és üzleti élet szereplőiből kialakított szinergikus struktúra létrehozása és működtetése (PPP modell), mely struktúra leginkább támogatja a közszektor reform modell tervezését és megvalósítását. Projekt team intranet: a projekt célja a munkacsoportokon belül működő tudományos műhelyek szervezeti felépítésének, hatás és feladatköreinek elektronikus rögzítése. További cél a munkacso- portokon belüli levelező rendszer és work-flow manager beindítása, megfelelően kialakított belső standard elektronikus dokumentumok segítségével, mely eszközökkel a tudományos műhelyek kommunikációja hatékonnyá és a belső projektek, munkafolyamatok is jól követhetővé válnak. Adatbázisok előállítása, adatgyűjtés: önkormányzati, államigazgatási és államháztartási, pénzügyi, felhasználási és működési folyamatok megismerése, elektronikus adat-aggregátumainak előállítása és elemzése az IT eszközök hathatós támogatásával. Ez azt jelenti, hogy a tudományos munkacsoportok által specifikált modellezési és munkafolyamat-igényei szerint ütemezetten előállnak azok az elektronikus adathalmazok, melyek elemzése a belső projektek ütemterveinek megfelelően történik.

7 Ország ismeret- egy lehetséges megoldás II. Adatelemzés: Az adatgyűjtési módszerekkel előállított reform adatbázisok és adatstruktúrák lekérdezése és adatelemzése, olyan addícionális előnyt jelent a tudományos műhelyek kutatói számára a reform modell kidolgozásában, melyet más módon nem tudnak elérni. A tudományos műhelyek kutatói a reform modell kialakításának munkafolyamatai során, az IT eszközrendszer felhasználásának is köszönhetően, specifikálják azokat a kommunikációs, pénzügyi, gazdálkodási, működési, működtetési és informatikai normatívákat és standardokat, melyek kialakítása nélkülözhetetlen a modell kidolgozása, megvalósítása valamint üzemeltetése szempontjából. Pilot projekt(ek): A modellezési folyamat során előre definiált “break point” –kat elérve, lehetőség nyílik bevezető, pilot projektek elindítására. A reform modell fejlesztésének munkafolyamatában előáll egy tartalmilag jól jellemezhető funkcionális applikációs modell egység, mely egység önállóan a gyakorlatban is bevezehető és működtetése során értékelhető. A pilot projektek bevezetésének és üzemeltetésének eredményeképpen előálló gyakorlati tapasztalatokkal, a tudományos kutatók tovább finomíthatják a reform modellt. Országismeret adat-közmű szolgáltatásainak megrendelői az alábbiak: Állampolgárok, önkormányzatok Kormányzat, állam és közigazgatás Önkormányzat üzleti partnerek Európai Unió

8 Intranet Projekt team intranet Szakértői munkacsoport II. Szakértői munkacsoport III. Szakértői munkacsoport X. Szakértői munkacsoport I. Levelező rendszer, Work-flow manager, Ms-Office, egyéb alkalmazások

9 Adatbázisok előállítása, adatgyűjtés Közigazgatási szervezetek reform munkacsoport Internet Szerverek Web browser Önkormányzati szervezetek Önkormányzati adat(bázis)ok Web browser Államigazgatási szervezetek Államigazgatási adat(bázis)ok Web browser Államháztartási szervezetek Közigazgatási adat(bázis)ok Államháztartási adat(bázis)ok Web browser Modell fejlesztés Önkormányzati Államigazgatási Államháztartási Pénzügyi adat-aggregátumok előállítása Adabázis II. Adatbázis I. Adatbázis III. Adatbázis X. Fejlesztői környezet

10 Adaptív Shema Generátor Szemantikus transzformáció Adatelemzés Meta adat Extractor Alkalmazási rendszerek Alkalmazási rendszerek Alkalmazási rendszerek Alkalmazási rendszerek Alkalmazási rendszerek Alkalmazási rendszerek G I S O L A P D A T A M I N I N G Működő rendszerekAdatbázis szerverApplikációs szerverBrowser Adattárház Data Mart End-user megoldások

11 Muraközy Csaba ETP-modellje Önkormányzatok, állampolgárok Kormányzat, állam és közigazgatás Önkormányzat üzleti partnerek Önkormányzati Bank Európai Unió Kiskincstár Országismeret adat-közmű Konzultatív szakmai fejlesztő projekt team.


Letölteni ppt "Dr. Báger Gusztáv- Dr. Vigvári András ÁSZ FEMI "Az önkormányzati rendszer reformjának szükségessége és lehetőségei" – a helyi államháztartási reformok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések