Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLATA (KONCEPCIÓ ÉS MEGVALÓSÍTÁSI TERV) OFA – STRATOSZ PROJEKT 2004 Tanulmány + internetes konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLATA (KONCEPCIÓ ÉS MEGVALÓSÍTÁSI TERV) OFA – STRATOSZ PROJEKT 2004 Tanulmány + internetes konferencia."— Előadás másolata:

1 A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLATA (KONCEPCIÓ ÉS MEGVALÓSÍTÁSI TERV) OFA – STRATOSZ PROJEKT 2004 Tanulmány + internetes konferencia DIA vázlat

2 1. A KÖZSZOLGÁLATI érdekképviselet alapjai 2.A KÖZSZOLGÁLATI érdekképviselet nemzetközi és hazai struktúrája 3.A KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadás általános alapelvei 4.A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadói szolgálat főbb szakterületei 5.A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadói szolgálat struktúrája és működési rendje 6.A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadói szolgálat megvalósításának ütemterve Tartalomjegyzék

3 1.A KÖZSZOLGÁLATI érdekképviselet alapjai

4 ÉRDEK :ANYAGI, SZELLEMI, ERKÖLCSI ÉS ÉRZELMI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE ÉS GYARAPÍTÁSA! EGYÉNI KÖZÖSSÉGI AZ ÉRDEK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA

5 * ÉRDEKEGYEZTETÉS - ÉRDEKEK FELISMERÉSE – ÉRDEKEK RENDSZERBE FOGLALÁSA * ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS - ÉRDEKEK ELISMERTETÉSE – LOBBIZÁS * ÉRDEKVÉDELEM - JOGI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI VÉDELEM A SZÖVETSÉGI ÉRDEKKÉPVISELET ELEMEI

6 AZ ÉRDEKKÉPVISELET FŐBB SZEREPLŐI ÉS STRUKTÚRÁJA A B ÉRDEKKÉPVISELETÉRDEKKÉPVISELET KAPCSOLATOK KAPCSOLATOK ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKA AB KÉPVISELTEK: - TULAJDONOSOK - SZAKÉRTŐK - ALKALMAZOTTAK KÉPVISELŐK: - VÁLASZTOTTAK - ALKALMAZOTTAK - SZAKÉRTŐK ÉRDEKHORDOZÓK, É-TULAJDONOSOK, É-KÖZÖSSÉGEK KÉPVISELTEK: - TULAJDONOSOK - SZAKÉRTŐK - ALKALMAZOTTAK KÉPVISELŐK: - VÁLASZTOTTAK - ALKALMAZOTTAK - SZAKÉRTŐK KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ

7 KÉPVISELTEK A * É-FELISMERÉS * É-BELSŐ EGYEZTETÉSE * É-MEGISMERTETÉSE * É-KÜLSŐ EGYEZTETÉSE * É- ELFOGADTATÁSA * É-ÉRVÉNYESÍTÉSE * É-VÉDELEM * LOBBIZÁS BEFELÉ IRÁNYULÓ KIFELÉ IRÁNYULÓ KÉPVISELŐI FELKÉSZÜLÉS, FELKÉSZÍTÉS KÉPVISELŐI TEVÉKENYSÉG * FELMÉRÉSEK * ELEMZÉSEK * INFORMÁCIÓ GYŰJTÉS ÉS FELDOLGOZÁS * KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS ÁPOLÁS FOLYAMATOS KÜLSŐ ÉS BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ KÉPVISELŐI TEVÉKENYSÉG BELSŐ KIFELÉ IRÁNYULÓ AZ ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKA FŐBB TARTALMI ELEMEI

8 MAGAS SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG - Széleskörű kommunikációs ismeretek - Tiszta, érthető beszédkészség, jó előadói készség - Elismert együttműködő készség - Fejlett telefonos és internetes kapcsolat - Jártasság az idegen nyelvek alkalmazásában * MAGAS SZINTŰ KAPCSOLATÉPÍTÉSI KÉSZSÉG - Elismert jártasság hazai és nemzetközi kapcsolatokban - Jó arc- és név memória - Jó társalgási készség - Kulturált megjelenés, udvarias viselkedés * INFORMÁCIÓ ORIENTÁLTSÁG - Magas szintű információ áttekintési készség - Az elektronikus és az írott sajtó szeretete - Széleskörű érdeklőséi kör * MAGAS SZINTŰ SZAKMAI JÁRTASSÁG A KÉPVISELT SZAKTERÜLETEKEN - Szakmai, és pszichológia felkészültség - Alapvető jogi ismeretek * MAGAS SZINTŰ ADAPTIVITÁSI KÉSZSÉG - Innovatív készség - Gyors és rugalmas alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez - Az életen át történő tanulás gyakorlati művelése MAGAS SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG - Széleskörű kommunikációs ismeretek - Tiszta, érthető beszédkészség, jó előadói készség - Elismert együttműködő készség - Fejlett telefonos és internetes kapcsolat - Jártasság az idegen nyelvek alkalmazásában * MAGAS SZINTŰ KAPCSOLATÉPÍTÉSI KÉSZSÉG - Elismert jártasság hazai és nemzetközi kapcsolatokban - Jó arc- és név memória - Jó társalgási készség - Kulturált megjelenés, udvarias viselkedés * INFORMÁCIÓ ORIENTÁLTSÁG - Magas szintű információ áttekintési készség - Az elektronikus és az írott sajtó szeretete - Széleskörű érdeklőséi kör * MAGAS SZINTŰ SZAKMAI JÁRTASSÁG A KÉPVISELT SZAKTERÜLETEKEN - Szakmai, és pszichológia felkészültség - Alapvető jogi ismeretek * MAGAS SZINTŰ ADAPTIVITÁSI KÉSZSÉG - Innovatív készség - Gyors és rugalmas alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez - Az életen át történő tanulás gyakorlati művelése A FELKÉSZÜLT KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELŐ FŐBB JELLEMZŐI AZ ÉRDEKKÉPVISELET OLYAN ÖSSZETETT FELADAT, AMIT EREDMÉNYESEN CSAK KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZŐ, MEGSZÁLLOTT EMBEREK TUDNAK ELLÁTNI.

9 2. A KÖZSZOLGÁLATI érdekképviselet nemzetközi és hazai struktúrája

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 - nagyvállalatok: jogi személyiségű gazdálkodó szervezetek - közepes vállalkozások: -jogi személyiségű gazdálkodó szervezetek -jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetek egyéni vállalkozások - kis- és mikro vállalkozások: -jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek családi gazdaságok, mezőgazdasági őstermelők Az üzemrendszer mai elemei jogi személyiségi formákat tekintve

21 STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLAT STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLAT

22 A.Az érdekképviselet általános területei 1.Az érdekképviselet alapkérdései 2.A hazai és nemzetközi társadalmi párbeszéd fórumai és azok működési rendje 3.Az EU érdekképviseleti szervei és tevékenységeik 4.Az érdekképviseleteket érintő törvények és rendeletek, valamint joghatályos állásfoglalások B.Konkrét és speciális érdekképviseleti kérdéskörök 1.Az EU érdekképviseleti fórumainak aktuális állásfoglalásai és kezdeményezései 2.A hazai érdekképviseleti Forumok aktuális állásfoglalásai és kezdeményezései C.Oktatás és képzés jellegű témakörök 1.Az érdekképviselet alapismeretei 2.Az érdekképviseletek szervezetei és fórumai 3.Az érdekképviselet stratégiai és taktikai kérdései 4. Az érdekképviseleti szakértők képzése 5.Az érdekképviseletek tisztségviselőinek tájékoztatása, képzése Az érdekképviseleti tanácsadás főbb területei

23 IGÉNYBEVEVŐK KÖRE NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZAKÉRTŐI INTÉZETEK SZAKÉRTŐI KÖR ADATBÁZIS ÜGYELETES TANÁCSADÓ SZAKÉRTŐK TANÁCS KÉRÉS TANÁCS ADÁS PONTOSÍTOTT KÉRDÉS JAVASOLT VÁLASZ A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLAT FOLYAMATÁBRÁJA

24 -KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadói szolgálat elektronikus és nyomtatott adatbázisa, - KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadói szolgálat folyamatos internetes, interaktív szolgáltatása, -KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadói szolgálat egyeztetett időpontokban személyes szakértői tanácsadás, -KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadói szolgálat a legaktuálisabb érdekképviseleti témakörökből rend- szeresen szervez internetes konferenciákat, -KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadói szolgálat egyes általánosan érdekelt témákban rendszeresen tart nyilvános tájékoztatókat, melyekre meghívja az érde- kelteket. A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLAT struktúrája

25 -a KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadói szolgálat A és B szolgáltatási csoportjában minden tanács ingyenes az STRATOSZ tagszövetségei és tagvállalatai részére, -a KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadói szolgálat C szolgáltatási csoportjába tartozó témákban az azt igénylőknek a szolgáltatás önköltségét meg kell téríteni, -a KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadói szolgálat A, B és C szolgáltatási csoportjaiba tartozó témákban a külső igénybevevőknek tanácsadási díjat kell fizetni, melynek mértékében a felek a tanácsadást megelőzően megállapodnak. -a KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadói szolgálat A, B és C szolgáltatási csoportjaiba tartozó témákban a külső igénybevevőknek tanácsadási díjat kell fizetni, melynek mértékében a felek a tanácsadást megelőzően megállapodnak. -a STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadói szolgálat által beszedett minden tanácsadási díj a STRATOSZ támogatásának tekintendő és a STRATOSZ költségvetés bevételi oldalát növeli. A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI érdekképviseleti tanácsadói szolgálat szolgáltatásainak díjai

26 1.A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLAT koncepciójának kidolgozása 2.A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLAT koncepciójának ismertetése és oktatása a munkában résztvevők számára 3.A KÖZSZOLGÁLATI MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLAT induló adatbázisának összeállítása 4.A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLAT internetes hátterének kialakítása 5.A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLAT belső és külső szakértőinek oktatása és tréningje 6.A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLAT zártkörű próbaüzeme felkért tanácskérőkkel 7. A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLAT zártkörű próbaüzeme során szerzett tapasztalatok alapján szükséges kiegészítések végrehajtása A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLAT megvalósításának főbb szakaszai és időütemterve

27 A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEK- KÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLAT kiépítése rendkívül időszerű és nagyon összetett feladat, amibe a belső és külső szakértők szoros, koordinált együttműködésére van szükség. A tanulmányban arra törekedtünk, hogy a STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLAT létrehozásának minél több elemét mutassuk be és ezáltal alapvető irányelvként szolgáljon a munkában résztvevő szakértők és a szolgáltatást potenciálisan igénybevevők számára egyaránt. Összefoglaló


Letölteni ppt "A STRATOSZ KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKKÉPVISELETI TANÁCSADÓI SZOLGÁLATA (KONCEPCIÓ ÉS MEGVALÓSÍTÁSI TERV) OFA – STRATOSZ PROJEKT 2004 Tanulmány + internetes konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések