Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Polgári jog 2. Dologi jog előadó: dr. Osztovits András.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Polgári jog 2. Dologi jog előadó: dr. Osztovits András."— Előadás másolata:

1 Polgári jog 2. Dologi jog előadó: dr. Osztovits András

2 Vizsgaidőszak tapasztalatai Ptk. ismerete Előadásanyag Megjelenés

3 Félév tematikája Dologi jog dologi jog fogalma, alapelvei tulajdon birtok Öröklési jog törvényes öröklés végrendeleti öröklés öröklés joghatásai

4 Kötelező irodalom Lenkovics Barnabás: A dologi jog vázlata. Eötvös Kiadó, 2003, Budapest Vékás Lajos: Öröklési jog. Eötvös Kiadó, 2001, Budapest

5 Dologi jog Fogalma: minden birtokba vehető testi tárgy (Ptk. 94. § (2) bek.: értékpapír, dolog módjára hasznosítható természeti erők) Jellemzői: vagyoni berendezkedést szabályozza abszolút hatályú jogviszony

6 Dologi jog Dolgok osztályozása: I.Természeti tulajdonságuk szerint 1.Ingó – ingatlan 2.Elfogyasztható- elfogyaszthatatlan 3.Helyettesíthető – helyettesíthetetlen 4.Osztható – oszthatatlan 5.Értékkel bíró – érték nélküli 6.Egységes – összetett 7.Élő - élettelen

7 Dologi jog Dolgok osztályozása: II. forgalomképességük szerint 1.Uratlan dolgok 2.Szabadon álló dolgok 3.Forgalomképtelen dolgok törvény alapján állami tulajdon kizárólagos tárgyai (föld méhének kincsei, felszín alatti vizek, víztartó képződmények, folyóvizek és természetes tavak, országos közutak, vízi utak, repterek és légtér, távközlési frekvenciák) 4.Korlátozottan forgalomképes dolgok (muzeális emlékek) 5.Forgalomképes dolgok

8 Dologi jog Dolgok osztályozása III. Más dolgokhoz való kapcsolatuk szerint 1.Fődolog – mellékdolog (meghatározza a jogi sorsát) 2.Alkotórész, illetve növedék 3.Tartozék 4.Gyümölcs 5.Haszon 6.Dologösszesség 7.vagyon

9 Dologi jog Dologi jog alapelvei: 1.Zártkörűség elve 2.Tartalmi kötöttség elve 3.Abszolút hatály elve 4.Nyilvánosság elve 5.Egyediség elve

10 Zártkörűség elve Dologi jogot csak törvény hozhat létre Magánautonómia nem terjed ki rá Dologi jogok numerus claususa

11 Tartalmi kötöttség elve Dologi jogoknak nemcsak a fajtája, hanem a tartalma is törvényileg meghatározott Kizárt, vagy jelentős mértékben korlátozott a tartalom meghatározás szabadsága

12 Abszolút hatály elve Jogosult pozíciójában tipikusan egy meghatározott személy van – jogosultságok kizárólagos gyakorlása illeti meg Jogosulttal szemben mindenki kötelezett

13 Nyilvánosság elve Dolog feletti tényleges uralom – mindenki számára látható – világos és egyértelmű jogi helyzet – jogbiztonság elve

14 Egyediség elve Dologi jog tárgya mindig csak egyedileg meghatározott dolog lehet Kivétel: egyetemes jogutódlás, illetve a vagyontömeg


Letölteni ppt "Polgári jog 2. Dologi jog előadó: dr. Osztovits András."

Hasonló előadás


Google Hirdetések