Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „KONTAKTUS” Dél-dunántúli Regionális Közoktatási Hálózat Koordinációs Központ hálózatépítő tevékenysége Matókné Misóczki Mária Projektigazgató Garay.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „KONTAKTUS” Dél-dunántúli Regionális Közoktatási Hálózat Koordinációs Központ hálózatépítő tevékenysége Matókné Misóczki Mária Projektigazgató Garay."— Előadás másolata:

1 A „KONTAKTUS” Dél-dunántúli Regionális Közoktatási Hálózat Koordinációs Központ hálózatépítő tevékenysége Matókné Misóczki Mária Projektigazgató Garay János Általános Iskola és AMI Szekszárd, 2009.nov.26.

2 TÁMOP 3. A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
3.1. A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása Központi program századi közoktatás” kiemelt projekttel - Educatio Kft. Kompetencia-alapú oktatási programcsomagok adaptációja 3.2. A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás

3 A TÁMOP 3.2.2 pályázati konstrukció kiemelt feladata
Regionális szintű közoktatás fejlesztés-koordináció megteremtése A hálózati, horizontális tanulás formáinak, szervezeti kereteinek kialakítása A régió közoktatási intézményeiben megjelenő innováció támogatása Jó gyakorlatok közvetítése

4 Célcsoport Potenciális referencia intézmények
TÁMOP (innovatív intézmények-kompetencia alapú okt.) Esélyteremtő intézmények (IPR, SNI, EGYMI) Saját innovációval, jó gyakorlattal rendelkező intézmények „Érintetlenek”

5 Mit tettünk eddig a hálózati tanulás megalapozása érdekében?
1. Kialakítottuk a hálózatokat Potenciális referenciaintézmény Kistérségi pontok Szolgáltatók TÁMOP intézményei: Óvoda Általános iskola Középfokú intézmények Kollégiumi nevelés Alapfokú művészetoktatást folytató intézmények Civil szervezetek Esélyteremtő intézmények

6 Hálózatok működése Hálózatszervezők alapfeladata:
A hálózatához tartozó intézmények azonosítása (Pl. TÁMOP óvoda) Közreműködés az adott hálózat működtetésében. A referencia intézmények és a TÁMOP pályázó intézmények közötti szakmai kommunikáció, együttműködés koordinálása, támogatása.

7 Hálózatszervező tevékenységei
Személyes kapcsolatot tart a hálózathoz tartozó intézményekkel Összegyűjti a TÁMOP intézmények szolgáltatási igényeit. A felmerülő igények és a szolgáltatási ajánlások alapján programokat (nyílt napok, konzultációs fórum, műhely) kezdeményez a régióban. Összegyűjti a potenciális referencia intézmények által kezdeményezett szakmai programokat, és azokat kiajánlja a TÁMOP 3.1.4, illetve az érdeklődő intézményeknek

8 Mit tettünk eddig? 2. Saját tanácsadói listánkat összeállítottuk
- Kompetenciaterületenként és életkori szakaszonként 24 tanácsadó állandó megbízással Nem mentori feladatokat lát el, hanem TÁMOP intézmények számára: - Hospitálások, konzultációk szakmai programok koordinálása, támogatása - Az alapdokumentumok átdolgozásának segítése - Online tanácsadás biztosítása - Jó gyakorlatok kiválasztásának segítése (TÁMOP Kötelező)

9 Mit tettünk eddig? 3. Megkezdtük a hálózati együttműködést a potenciális referencia intézményekkel Együttműködési megállapodást kötöttünk Tájékoztató konferenciát tartottunk a referencia és a TÁMOP intézmények számára. Szakmai napot tartottunk szeptember elején a központi program képviselőivel a potenciális referencia intézményi kritériumrendszer bemutatására Csapatépítő tréninget szerveztünk: Egymás megismerése A referencia intézményi feladatok tisztázása A potenciális referencia intézmények lehetséges szakmai kapcsolata a TÁMOP intézményekkel A szolgáltatások igénylésének és teljesítésének eljárásrendje, formanyomtatványai –Kontaktus honlap

10 A referencia intézmények definíciója (Közös definíció a TÁMOP 3. 1. 1
A referencia intézmények definíciója (Közös definíció a TÁMOP központi programmal) A referencia intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai, szervezeti innovációval, jó gyakorlattal rendelkező, és ezt a szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény. (TÁMOP 3.1.4)

11 „Jó gyakorlatok” Mit értünk „Jó gyakorlaton”?
Egy adott közoktatási intézmény innovációja, amelyre jellemző: gyakorlatban kipróbált, dokumentált, eredményesen adaptálható, fejleszthető, a felhasználhatók által elfogadott és elismert minősített szolgáltatás. Letölthető: kosar.educatio.hu honlapról

12 A potenciális referencia intézmények és a TÁMOP 3. 1. 4
A potenciális referencia intézmények és a TÁMOP intézmények kapcsolata Jó gyakorlatok átadása-átvétele (TÁMOP saját költségvetése) Több alkalom! Mit csinálsz? Hogyan csinálod? Hogyan csináljam én? Osztálytermi folyamatok támogatása-hospitálás, konzultáció formájában Dokumentumok bemutatása Helyszínen mentorálás /óralátogatás Dokumentumok átdolgozásának segítése Szakmai napok: (Kontaktus szervezése-ingyenes) Miben segíthetünk ? Osztálytermi folyamatok támogatása-hospitálás, konzultáció formájában Műhelymunka

13 Mit tettünk eddig? 4. Fejlesztő műhelyeket hoztunk létre a potenciális referencia intézmények közreműködésével (Pályázati feladat ) Fejlesztő műhelyek: Alapfok-középfok átmenet Módszertár Művészeti oktatás Óvoda-iskola átmenet IKT. Kollégium – pályaorientáció – Vállalkozói ismeretek - Jam Mérés – értékelés Tantárgyi integráció - integrált tantervek Integráció – Inklúzió Adaptáció

14 A fejlesztő műhelyek működése
A fejlesztési területek kiválasztásának szempontja: a kompetencia alapú oktatás bevezetésének segítésén túl a közoktatás valamely kritikus területére, - az implementációt érintő, illetve azon túl mutató- pedagógiai kérdésekre szeretne reagálni, fejlesztési javaslatot tenni Feladata: Az adott fejlesztési területhez kapcsolódó elméleti, szakmai háttérre építve a pedagógiai gyakorlat segítése, megoldási, fejlesztési javaslatok összeállításával. Projekttermék: 1-1 írásos kiadvány

15 A fejlesztő műhelyek működése
A műhelyvezetők, tagok kiválasztásának szempontja Saját területének elismert szakembere Gyakorlattal rendelkezik a fejlesztésben, új pedagógiai eljárások bevezetésében, átadásában. Kiválasztása az intézményvezető, vagy a megyei pedagógiai intézetek munkatársai javaslata alapján történt Megbízása a projektiroda felkérésére

16 Mit tettünk eddig? 5. Kialakítottuk a kistérségi pontok hálózatát - kistérségi társulások munkaszervezete Kapcsolatfelvétel a kistérségi pontok képviselőivel (25 kistérség) konzultációs nap formájában, megyei szinten Az együttműködés területeinek meghatározása-előtérben a koordinációs és információközvetítő szerep

17 Mit tettünk eddig? 6. Együttműködés a TÁMOP 3.1.1. központi programmal
Referencia intézmények specifikációja Jó gyakorlatok specifikációja Esélyegyenlőség a TÁMOP programban Adat-és információ szolgáltatás Közös kommunikációs stratégia Minőségbiztosítási rendszer

18 Mit tettünk eddig? 7. Létrehoztunk egy régiós szintű adatbázist
A TÁMOP intézmények Óvoda: 96 Általános iskola: 96 Középiskola: 20 Művészeti oktatást folytató intézmény: 4 Potenciális referencia intézmények (39) A potenciális referencia intézmények szolgáltatói kínálata Esélyteremtő intézmények (IPR: óvoda-119, általános iskola 148) Célunk: a szolgáltatói kínálat és a szolgáltatói igények koordinálását segítse

19 Mit tettünk eddig? 8. Belső továbbképzést szerveztünk a projektszervezet tagjai számára Témája: A hálózati tanulás Szakmai segítő: OFI munkatársa

20 Mit tervezünk az együttműködés területén?
Tanácsadók, hálózatszervezők felkészítése (tanácsadói, hálózatszervezői feladatok, pályázat tartalma (C.1.1.pont) Szakmai napok, workshopok szervezése regionális, megyei, kistérségi, városi szinten - Kontaktus honlap Online tanácsadás /GYIK/ Tanácsadók biztosítása a Jó gyakorlatok kiválasztásához, átvételéhez Személyes kapcsolat a megyei irodákon, hálózatszervezőkön és a tanácsadókon keresztül. Regionális és megyei szintű konferenciák

21 Kéréseink Kontaktus honlap figyelemmel kísérése (www.kontaktus.eu)
Adatbázis A szolgáltatás igénylése – formanyomtatvány Aktuális információk Egyéb kérések, problémák - , telefon útján Kontaktus munkatársai számára

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Matókné Misóczki Mária


Letölteni ppt "A „KONTAKTUS” Dél-dunántúli Regionális Közoktatási Hálózat Koordinációs Központ hálózatépítő tevékenysége Matókné Misóczki Mária Projektigazgató Garay."

Hasonló előadás


Google Hirdetések