Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete"— Előadás másolata:

1 A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete
Balogh Zoltán Dr. Czeglédi Gábor

2 A rehabilitációs foglalkoztatás kezdete
1988 Nyíregyháza 1983 Debrecen 1949 Budapest Szombathely Szeged Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

3 A kijelölt célszervezetek létszámának változásai
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

4 A célszervezeteknek folyósított állami támogatás
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

5 A foglalkoztató szervezetek alapítása 1.
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

6 A foglalkoztató szervezetek alapítása 2.
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

7 A kutatás célja Felmérni az elmúlt években hozott jogszabályok hatásait Átfogó képet nyújtani a rehabilitációs foglalkoztatás jelenlegi helyzetéről Összehasonlítást végezni a korábbi kutatások eredményeivel Létrehozni a védett piac kialakításához szükséges adatbázist Javaslatokat kidolgozni a támogatási rendszer hatékonyságának a növelése érdekében Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

8 A kutatás módszertana Kérdőíves felmérés (nyomtatott és elektronikus formában) 71 kérdés, alternatív válaszadási lehetőségekkel, koncentrálva a foglalkoztatás tárgyi körülményeire, a munkavállalók ismérveire, a nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokra és a gazdálkodás jellemző adataira Lehetőség vélemény-kifejtésre, javaslatok adására Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

9 A kutatásban résztvevők köre
Teljes körű adatfelvételre törekvés: valamennyi akkreditációs tanúsítvánnyal illetve védett szervezeti szerződéssel rendelkező szervezet, 620 kiküldött kérdőív Közel 30 %-os válaszadási arány, 196 kitöltött kérdőív Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

10 A foglalkoztató szervezetek jellemzői – társasági forma
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

11 A foglalkoztató szervezetek jellemzői – regionális megoszlás
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

12 A foglalkoztató szervezetek jellemzői – a tanúsítvány típusa
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

13 A foglalkoztató szervezetek jellemzői – a tanúsítvány típusa
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

14 A foglalkoztató szervezetek jellemzői – az akkreditált telephelyek aránya
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

15 A foglalkoztató szervezetek jellemzői – védett szervezeti szerződés, intézményi foglalkoztatás
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

16 A foglalkoztatás tárgyi körülményei – a telephelyek tulajdonjoga
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

17 A foglalkoztatás tárgyi körülményei – a telephelyek állapota
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

18 A foglalkoztatás tárgyi körülményei – a telephelyek akadálymentesítése
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

19 A foglalkoztatás tárgyi körülményei – a termelő eszközök tulajdonjoga
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

20 A foglalkoztatás tárgyi körülményei – a termelő eszközök állapota
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

21 A foglalkoztatás tárgyi körülményei – a termelő eszközök akadálymentesítése
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

22 A munkavállalók jellemzői - létszám
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

23 A munkavállalók jellemzői – a megváltozott munkaképességűek aránya
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

24 A munkavállalók jellemzői – a létszám alakulása
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

25 A munkavállalók jellemzői – nemek szerinti megoszlás
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

26 A munkavállalók jellemzői – életkor szerinti megoszlás
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

27 A munkavállalók jellemzői – iskolai végzettség szerinti megoszlás
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

28 A munkavállalók jellemzői – betegségtípus szerinti megoszlás
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

29 A munkavállalók jellemzői – a végzett munka jellege szerinti megoszlás
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

30 A rehabilitációs szolgáltatások jellemzői – a szolgáltatások fajtái
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

31 A rehabilitációs szolgáltatások jellemzői – a szolgáltatások kihasználtsága
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

32 A rehabilitációs szolgáltatások jellemzői – a segítő személyek száma
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

33 A gazdasági tevékenység jellemzői - termékszerkezet
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

34 A gazdasági tevékenység jellemzői – piaci helyzet 1.
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

35 A gazdasági tevékenység jellemzői – piaci helyzet 2.
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

36 A gazdasági tevékenység jellemzői – bővítési elképzelések
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

37 A gazdasági tevékenység jellemzői – átalakítási elképzelések
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

38 Vélemény – a támogatási rendszer
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

39 Vélemény – az akkreditációs eljárás gyakorlata
Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

40 Tapasztalt tendenciák
A foglalkoztatás széttöredezettsége , nyitás a kisebb foglalkoztatók irányába A szervezetek alapvető jellemzői és a foglalkoztatás tárgyi körülményei lényegében nem változtak Jelentős súlyponteltolódás a kevésbé beteg személyek foglalkoztatásának irányába Nőtt a szakmunkát végző személyek aránya Romlott az előállított termékek és szolgáltatások értékesíthetősége A foglalkoztatottsági szint nem változott jelentősen Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

41 Első csoport - a korábbi kijelölt célszervezetek
Hosszabb ideje működnek, nagy létszámúak és magas arányban foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű személyeket Termelő tevékenységet végeznek, elavult gépparkkal és szakképzetlen munkaerővel Tőkeszegények, értékesítési és likviditási gondjaik vannak, nagyon érzékenyek a támogatás összegére Magas szintű, széles körű rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtanak Kb szervezet, a célcsoport %-a, kb fő Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

42 Második csoport - a nagyvállalatok
Nagy létszámúak, megváltozott munkaképességű munkavállalókat alacsony arányban foglalkoztatnak Elsősorban termelő, kisebb részben szolgáltató tevékenységet végeznek, szakképzett munkaerővel és korszerű gépparkkal, eredményesen Tőkeerősek, jó a piaci helyzetük, a támogatás összege nem motiválja döntéseiket Csak a legszükségesebb rehabilitációs szolgáltatásokat biztosítják Kb szervezet, kb fő Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

43 Harmadik csoport – a kisvállalkozások
Alacsony összlétszám mellett megváltozott munkaképességű személyeket magas arányban foglalkoztatnak Egyharmaduk egyéni vállalkozás, kétharmaduk társadalmi szervezet Jellemzően szolgáltató tevékenységet folytatnak eszköz nélkül, jelentős tőkehiánnyal, a támogatás létkérdés, a jogszerű foglalkoztatás feltétele A társadalmi szervezetek esetében sok és magas szintvonalú rehabilitációs szolgáltatást nyújtanak, ami egyben jövedelemforrás is Kb. 200 szervezet, kb fő Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

44 Következtetések és javaslatok
Az akkreditációs eljárás egyszerűsítése A szakember-képzés elindítása A struktúraátalakítás támogatása A rehabilitáció komplexitásának és ezáltal hatékonyságának növelése A védett piac megteremtése A támogatás igénylésének egyszerűsítése és az eljárásrend egységesítése Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ

45 Köszönöm a figyelmet! Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi Gábor VSZOSZ


Letölteni ppt "A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések