Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 1055. kán. -- 1. §. A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " 1055. kán. -- 1. §. A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva."— Előadás másolata:

1

2  1055. kán. -- 1. §. A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.

3  1056. kán. -- A házasság lényegi tulajdonságai az egység és a felbonthatatlanság; ezek a keresztény házasságban, szentségi jellegénél fogva, különös erősséggel bírnak.

4  1057. kán. -- 1. §. A házasságot a jogképes feleknek törvényesen kinyilvánított beleegyezése hozza létre, amelyet semmilyen emberi hatalom sem pótolhat.  2. §. A házassági beleegyezés akarati cselekedet, amelyben a férfi és a nő visszavonhatatlan szövetségben kölcsönösen átadják és elfogadják egymást, házasság létesítése céljából.

5  Szabad állapot: hajadon és nőtlen felek  Két katolikus tisztán polgári házassága:  Nem létezik  Két megkeresztelt, de nem katolikus polgári házassága:  Érvényes és Szentség (még akkor is ha elválnak)  Két kereszteletlen, vagy egy megkeresztelt (nem katolikus) és egy kereszteletlen polgári házassága:Érvényes, de nem szentség

6  1058. kán. -- Mindenki köthet házasságot, akit ettől a jog el nem tilt.  1060. kán. -- A házasságot jogkedvezmény illeti meg, ennélfogva kétely esetén a házasság érvényessége mellett kell állást foglalni, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik.  A polgári válás nem jogcselekmény

7  1066. kán. -- Mielőtt házasságkötésre kerül a sor, be kell bizonyosodnia annak, hogy az érvényes és megengedett házasságkötésnek semmi nem áll útjában.

8  1083. kán. -- 1. §. A férfi a betöltött tizenhatodik, a nô a betöltött tizennegyedik életéve elôtt nem köthet érvényes házasságot.  2. §. A püspöki konferenciának joga van magasabb életkort megállapítani a házasság megengedett megkötéséhez.

9  1084. kán. -- 1. § A megelőző és örökös közösülési képtelenség, akár a férfi, akár a nô részéről, akár abszolút, akár relatív, a házasságot természetéből kifolyólag érvénytelenné teszi.  2. §. Ha a tehetetlenség akadályát illetően kétség áll fenn, akár jogi, akár ténybeli kétely, a házasságot nem kell megakadályozni, sem kétség esetén semmisnek nyilvánítani.

10  3. § A meddőség nem tiltja és nem is érvényteleníti a házasságot, fenntartva az 1098. kán. előírását.

11  1085. kán. -- 1. §. Érvénytelenül kísérli meg a házasságot az, akinek korábbi házassági köteléke fennáll, még ha az a házasság nincs is elhálva.  2. §. Bár az elôzô házasság -- bármely okból -- érvénytelen, vagy fel van bontva, mégsem szabad másikat kötni, amíg az elôzô érvénytelensége vagy felbontása törvényesen és biztosan nem igazolt.

12  1086. kán. -- 1. §. Érvénytelen a házasság két olyan személy között, akiknek egyikét a katolikus egyházban keresztelték, vagy oda fölvették, és abból formális aktussal nem távozott el, másika pedig nincs megkeresztelve.  2. §. Ez alól az akadály alól csakis az 1125. és 1126. kán.-ban elôírt feltételek teljesítése után adjanak felmentést.

13  1087. kán. -- Érvénytelenül kísérlik meg a házasságot azok, akik szent rendben vannak.

14  1088. kán. -- Érvénytelenül kísérlik meg a házasságot azok, akiket szerzetes intézményben tett nyilvános, örök tisztasági fogadalom kötelez.

15  1089. kán. -- Egy férfi és egy olyan nô között, akit azért raboltak el vagy tartottak legalábbis fogva, hogy vele házasságot kössenek, nem állhat fenn semmiféle házasság, hacsak a nô késôbb, a rablótól elkülönítve, biztos, szabad helyen, önként nem választja a házasságot.

16  1090. kán. -- 1. §. Aki egy bizonyos személlyel való házasságkötés szándékával, halálát okozza az illetô személy házastársának, vagy a saját házastársának, érvénytelenül kísérli meg ezt a házasságot.  2. §. Ugyancsak érvénytelenül kísérelnek meg házasságot egymással azok, akik fizikai vagy morális együttműködéssel egyikük házastársának a halálát okozták.

17  1091. kán. -- 1. §. Egyeneságú vérrokonság esetében a házasság érvénytelen az összes akár törvényes, akár természetes felmenô és lemenô rokonok között.  2. §. Oldalágon érvénytelen egészen a negyedik fokig bezárólag.  3. §. A vérrokonság akadálya nem többszörözôdik.

18  1092. kán. -- Az egyeneságú sógorság bármely fokon érvénytelenné teszi a házasságot.

19  1093. kán. -- A köztisztesség akadálya vagy olyan érvénytelen házasságból fakad, amelyben az életközösség már létrejött, vagy közismert, illetve nyilvános ágyasságból. A házasságot érvényteleníti egyenes ágon elsô fokon a nô vérrokonai és a férfi között és megfordítva.

20  1094. kán. -- Nem köthetnek egymással érvényes házasságot, akik között örökbefogadásból származó törvényes rokonság áll fenn egyenes ágon vagy az oldalág második fokán.

21  1095. kán. -- A házasság megkötésére képtelenek:  1. akik értelmük elégséges használatának híjával vannak;  2. akik súlyos ítélôképesség-hiányban szenvednek azokat a lényeges házassági jogokat és kötelességeket illetôen, melyeket kölcsönösen át kell adniuk és el kell fogadniuk;

22  3. akik pszichikai természetű okok miatt a házasság lényegi kötelezettségeit nem tudják vállalni.  Egység  Felbonthatatlanság

23  1096. kán. -- 1. §. A házassági beleegyezéshez szükséges, hogy a házasságkötô felek elôtt legalább az ne legyen ismeretlen, hogy a házasság a férfi és a nô között tartós közösség, amely arra irányul, hogy valamilyen szexuális együttműködéssel gyermeket nemzzenek.  2. §. Ezt a tudatlanságot a serdülô kor után nem vélelmezzük.

24  1097. kán. -- 1. §. A személyben való tévedés a házasságot érvénytelenné teszi.  2. §. A személy tulajdonságában való tévedés, még ha okot ad is a szerzôdésre, a házasságot nem érvényteleníti, hacsak a szándék nem egyenesen és fôként erre a tulajdonságra irányul.

25  1098. kán. -- Érvénytelenül házasodik, aki a házasságot olyan megtévesztéssel rászedve köti meg, amelyet a beleegyezés megszerzése végett követtek el, és amely a másik félnek egy olyan tulajdonságára vonatkozik, mely természeténél fogva súlyosan megzavarhatja a házastársi életközösséget.

26  1099. kán. -- A házasság egységére, felbonthatatlanságára vagy szentségi méltóságára vonatkozó tévedés, amennyiben az akaratot nem határozza meg, nem rontja le a házassági beleegyezést.

27  1101. kán. -- 1. §. Jogvélelem szól amellett, hogy a lélek belsô beleegyezése megegyezik azokkal a szavakkal vagy jelekkel, amelyeket a házasságkötéskor alkalmazunk.

28  2. §. Azonban ha egyik vagy mindkét fél pozitív akarati cselekedettel kizárja magát a házasságot vagy a házasságnak valamilyen lényeges elemét vagy a házasság valamelyik lényegi tulajdonságát, akkor érvénytelenül köt házasságot.  Ezért nem lehet házassági vagyonleltárról szóló szerződést aláírni!

29  1102. kán. -- 1. §. Jövôre vonatkozó feltétellel érvényes házasságot kötni nem lehet.  2. §. A múltra vagy jelenre vonatkozó feltétellel kötött házasság attól függôen érvényes vagy sem, hogy az, ami a feltétel tárgya, létezik-e vagy sem.  3. §. Olyan feltételt azonban, amelyrôl a 2. §-ban van szó, csakis a helyi ordinárius írott engedélyével szabad kötni.

30  1103. kán. -- Érvénytelen az a házasság, amelyet kényszer vagy súlyos, kívülrôl -- akár nem is szándékosan -- elôidézett olyan félelem hatására kötöttek meg, amelytôl, hogy az illetô szabaduljon, kénytelen a házasságot választani.

31  1104. kán. -- 1. §. A házasság érvényes megkötéséhez szüksége, hogy a felek akár személyesen, akár képviselô útján, egyidejűleg jelen legyenek.

32


Letölteni ppt " 1055. kán. -- 1. §. A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések