Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről 2011/2012. tanév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről 2011/2012. tanév."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről 2011/2012. tanév

2 Általános tudnivalók Megjelenés: - Kezdés előtt legalább fél órával - Egyenruhában Terembeosztás: - Bejáratnál - Tanterem ajtaján

3 Általános tudnivalók A vizsgát megelőzően: - Ülésrend kialakítása - Mobiltelefonok kikapcsolása, leadása a felügyelő tanárnál - Boríték megírása (név, osztály, vizsgatárgy neve és szintje, vizsganap)

4 Általános tudnivalók Segédeszközök: - Kék vagy fekete golyóstoll, rajzhoz ceruza - Egyéb segédeszköz a részletes követelményeknél (saját bejegyzést nem tartalmazhat) - A segédeszközök egymás között nem cserélhetők - Csak a feladatlapon és a pecsételt lapokon lehet dolgozni!

5 Általános tudnivalók Vizsga menete: - Kitöltési útmutató átolvasása - Név feltüntetése minden oldalon - Megoldás csak az arra kijelölt helyre írható - Több dolgozatrész esetén: az idő lejártával a feladatlap elhelyezése a borítékban a pad szélén (nem lezárva a felügyelő begyűjti)

6 Általános tudnivalók - Az idő leteltével a feladatlap és a piszkozat üresen maradt részének áthúzása - A tisztázati és piszkozati lapokra vonatkozó táblázat kitöltése a címoldalon - Egy feladatlap esetén: az idő lejártával az adatok ellenőrzése (felügyelő és vizsgázó közösen) - A boríték leragasztása - A vizsgázó aláírja a jegyzőkönyveket, majd távozik az épületből

7 Általános tudnivalók A vizsga megszakítása: - A termet csak indokolt esetben lehet egyszerre egy főnek elhagynia - Megkezdett vizsgáról engedéllyel való távozás esetén az igazgató engedélyt adhat pótló vizsgára, a vizsgázó kérésére a megoldott vizsgakérdések értékelésre kerülnek - Engedély nélküli távozás esetén a vizsgaeredmény elégtelen, javítóvizsga tehető

8 Általános tudnivalók Szabálytalanság: - Nem megengedett segédeszköz használata - Magatartási szabályok megszegése

9 Általános tudnivalók A szabálytalanság következménye: - A felügyelő a dolgozaton jelzi a szabálytalanságot, majd a vizsgázó folytatja a munkát - Jegyzőkönyv felvétele a vizsga után - A szabálytalanság elbírálása az előzetes értekezleten történik

10 Általános tudnivalók A vizsgabizottság döntése szabálytalanság esetén: - Vizsgarész érvénytelenítése, a teljesítmény értékelése az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával - Javítóvizsgára utasítás az adott tárgyból - Javítóvizsgára utasítás minden tárgyból

11 Általános tudnivalók Dolgozatok megtekintése: Időpont. 2012. június 5. 8.00-16.00 A dolgozatról másolat készíthető (kézi, elektronikus) – költsége a vizsgázót terheli

12 Általános tudnivalók - Értékelésre vonatkozó észrevétel tehető: megtekintést követő 1. munkanap végéig (16 óráig) az igazgatónál - Észrevétel csak az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

13 Az egyes tárgyak írásbeli vizsgája Magyar nyelv és irodalom Időpont: május 7. 8.00 Időtartam: 240 perc Két független feladatsor (60 + 180 perc) Segédeszköz: A vizsgáztató intézmény biztosít vizsgacsoportonként 4 példány helyesírási szótárt.

14 Matematika Időpont: május 8. 8.00 Időtartam: 180 perc Két független feladatsor (45 + 135 perc) Figyelem: A II. rész feladatlapján be kell írni a nem választott feladat sorszámát! Segédeszköz: A vizsgázónak kell hoznia függvénytáblázatot (akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, körzőt, vonalzót, szögmérőt.

15 Történelem Időpont: május 9. 8.00 Időtartam: 180 perc Összefüggő feladatsor Figyelem: A választandó feladatot be kell írni! Segédeszköz: A vizsgázónak kell hoznia történelmi atlaszt. A vizsgáztató intézmény biztosít vizsgacsoportonként legalább 3 példány helyesírási szótárt.

16 Angol nyelv Időpont: május 10. 8.00 Időtartam: 180 perc Négy független feladatsor (60, 30, 30, 60 perc; a II. és III. rész közt 15 perc szünet) Segédeszköz: A vizsgázónak kell hoznia nyomtatott szótárt (a 4. részhez). A vizsgáztató intézmény biztosít CD lejátszót (3. rész).

17 Német nyelv Időpont: május 11. 8.00 Időtartam: 180 perc Négy független feladatsor (60, 30, 30, 60 perc; a II. és III. rész közt 15 percszünet ) Segédeszköz: A vizsgázónak kell hoznia nyomtatott szótárt (a 4. részhez). A vizsgáztató intézmény biztosít CD lejátszót (3. rész).

18 Biológia Időpont: május 15. 8.00 Időtartam: 120 perc Összefüggő feladatsor Segédeszköz: A vizsgázónak kell hoznia szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet.

19 Kémia Időpont: május 16. 8.00 Időtartam: 120 perc Összefüggő feladatsor Figyelem: A feladatlapon be kell írni a választott feladat sorszámát. Segédeszköz: A vizsgázónak kell hoznia függvénytáblázatot periódusos rendszerrel, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet.

20 Földrajz Időpont: május 16. 14.00 Időtartam: 120 perc Két független feladatsor (20 + 100 perc) Segédeszköz: Az I. részhez segédeszköz NEM használható! A II. részhez a vizsgázónak kell hoznia középiskolai földrajz atlaszt, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, körzőt és vonalzót.

21 Fizika Időpont: május 17. 8.00 Időtartam: 120 perc Összefüggő feladatsor Figyelem: A feladatlapon be kell írni a választott feladat sorszámát. Segédeszköz: A vizsgázónak kell hoznia függvénytáblázatot periódusos rendszerrel, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet.

22 Rajz és vizuális kultúra Időpont: május 17. 14.00 Időtartam: 180 perc Összefüggő feladatsor Segédeszköz: nem használható

23 Informatika Időpont: május 21. 8.00 Időtartam: 180 perc Összefüggő feladatsor Segédeszköz: A vizsgázónak kell hoznia vonalzót. A vizsgáztató intézmény biztosít számítógépet a megfelelő szoftverekkel, adathordozókat; rendszergazdát

24 Ének-zene Időpont: május 21. 14.00 Időtartam: 120 perc Két független feladatsor (20 + 100 perc) Segédeszköz: A vizsgáztató intézmény biztosít CD-lejátszót.

25 Mozgókép és médiaismeret Időpont: május 23. 14.00 Időtartam: 180 perc Összefüggő feladatsor Segédeszköz: A vizsgáztató intézmény biztosít video lejátszót vagy DVD lejátszót és TV-t vagy kivetítőt.

26 Egészségügyi alapismeretek Időpont: május 25. 8.00 Időtartam: 180 perc Összefüggő feladatsor Segédeszköz: nem használható

27 Szóbeli vizsga Vizsgabizottságok: 12.a bizottsága: 2012. június 18-20. 12.b bizottsága: 2012. június 21-23. 12.c bizottsága: 2012. június 25-26. 11.évfolyam bizottsága: 2012. június 21-22.

28 Szóbeli vizsga A vizsga helyszíne: Eötvös J. Ev. Gimnázium és Eü. Szki. 11.a/12.a terme Vizsga kezdete: 8.00 Megjelenés: 7.30


Letölteni ppt "Tájékoztató az érettségi vizsga menetéről 2011/2012. tanév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések