Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI MÁJUS-JÚNIUS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI MÁJUS-JÚNIUS"— Előadás másolata:

1 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2014. MÁJUS-JÚNIUS

2 A 2005-ben bevezetett érettségi reform célja
A közoktatásban reálisan elsajátítható ismeretek határozzák meg a követelményeket az érettségin és a felsőoktatásba való bejutás tekintetében is Szűnjön meg a „dupla vizsgázás” A tantárgyankénti érettségi követelmények szintenként és iskolától függetlenül egységesek legyenek KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

3 VIZSGATÁRGYAK KÖTELEZŐ: MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI
TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: BIOLÓGIA, FÖLDRAJZ, INFORMATIKA, MÁSODIK IDEGEN NYELV, SZAKMAI ALAPOZÓ STB. (írásbeli; szóbeli; gyakorlati) SZABADON VÁLASZTHATÓ: 6.v 7. vizsgatárgy KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

4 VIZSGAFAJTÁK Rendes Előrehozott Kiegészítő Szintemelő Pótló Javító
Ismétlő KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

5 VIZSGASZINTEK KÖZÉPSZINT Iskolai vizsga EMELT SZINT Külső vizsga
KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

6 A JELENTKEZÉS FELTÉTELE
TANULÓI JOGVISZONY ALATT: A helyi tantervben előírt követelmények teljesítése, bizonyítványba beírt osztályzattal (osztályozó vizsgán is szerezhető) TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNTE UTÁN: Bármely vizsgatárgyból KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

7 VIZSGAIDŐSZAKOK,JELENTKE-ZÉSI HATÁRIDŐK
Május-június (valamennyi középiskola); február 15. Október –november (Kijelölt középiskola); szeptember 5. KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

8 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁK IDŐPONTJAI 2014-ben
ÍRÁSBELI: május 5-26. 2014. május : magyar 2014. május : matematika 2014. május : történelem 2014. május : angol 2014. május : német Megjelenés: a vizsga kezdete előtt fél órával A vizsga helyszínén tartózkodhat: felügyelő, elnök; igazgató; az igazgató megbízottja; technikai feltételek biztosítója KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

9 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁK IDŐPONTJAI 2014-ban
2014. máj : biológia 2014. máj : kémia 2014. máj : földrajz 2014. máj : informatika 2014. máj : ének-zene 2014. máj : fizika 2014. máj : rajz és vizuális kultúra 2014. máj : szakmai előkészítő tárgyak Megjelenés: a vizsga kezdete előtt fél órával KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

10 SZÓBELI VIZSGÁK IDŐPONTJAI 2014-ben
Emelt szintű vizsgák: Középszintű vizsgák: KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

11 AZ ÍRÁSBELI VIZSGA Vizsga szabályainak megismerése
Szabálytalanság következményeinek megismerése Dolgozatok beadása( piszkozatok áthúzása, üresen maradt részek áthúzása, alternatív feladat esetén a választás ellenőrzése, boríték lezárása A dolgozat megtekintés időpontjának ismertetése KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

12 AZ ÍRÁSBELIT A VIZSGÁZÓ NEM ÍRJA MEG
FEL NEM RÓHATÓ OK MIATT FELRÓHATÓ OK MIATT Pótló vizsgát tehet: az igazgató engedélyével az adott vizsgaidőszakban Az írásbelit szóbelivel is kiválthatja Javítóvizsgát tehet az adott vizsgatárgyból Értékelés: szóbeli értékelési útmutatói szerint KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

13 SZÓBELI VIZSGA óráig Megjelenés: a vizsga kezdete előtt fél órával Felkészülési idő 30 perc (kivéve idegen nyelv) Felelet: max. 15 perc, ha a vizsgaleírás másképp nem rendelkezik KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

14 A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA ÉRTÉKELÉSE
ÍRÁSBELI :100 pont (kivétel: idegen nyelv:117 pont történelem: 90 pont Informatika: 120 pont) Min: 12% SZÓBELI: 50 pont (kivétel: idegen nyelv:33 pont történelem: 60 pont Informatika: 30 pont) Min: 12% TELJES TÁJÉKOZATLANSÁG ESETÉN : PÓTTÉTEL 80-100% 5 60-79% 4 40-59% 3 25-39% 2 0-24% 1 Magyar : irodalom és nyelvtan együtt Idegen nyelv: 4 vizsgarész együtt KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

15 AZ EMELT SZINTŰ VIZSGA ÉRTÉKELÉSE :
60-100% 5 47-59% 4 33-46% 3 25-32% 2 0-24% 1 Idegen nyelv: az 5 vizsgarészből külön-külön el kell érni a 12 %-ot KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

16 AZ EMELT SZINTŰ NYELVI ÉRETTSÉGI ÉS A NYELVVIZSGA KAPCSOLATA
Emelt szintű érettségi: 60% fölött= B2 komplex (C típusú középfokú) nyelvvizsga-bizonyítvány 40-59% között = B1 komplex (C típusú alapfokú) nyelvvizsga-bizonyítvány KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

17 AZ ÉRETTSÉGI ÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBE BEJUTÁS KAPCSOLATA
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 15. lehetőség szerint elektronikusan! Felvételi tájékoztató csak a oldalon! FELVÉTELI NINCS, DE ALKALMASSÁGI VIZSGA LEHET! KÖZÉP- VAGY EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁLTAL ELŐÍRT TANTÁRGYBÓL (TANTÁRGYAKBÓL) KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

18 PONTSZÁMÍTÁS ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 500 PONT MINIMÁLIS PONTHATÁR:
Bsc és osztatlan képzés esetén:260 pont Felsőoktatási szakképzés esetén: 220 pont ( az emeltszintű érettségiért járó többletpontok kivételével a többletpontok nélkül) TANULMÁNYI PONTOK: MAX. 200 pont 100 pont : 5 tantárgy utolsó két év végi osztályzatának összege kettővel megszorozva (5. tárgy természettudományos tárgy) 100 pont: az 5 érettségi tárgy százalékos eredményének átlaga KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

19 PONTSZÁMÍTÁS ÉRETTSÉGI PONTOK: MAX. 200 PONT
Az adott szak által előírt két érettségi tárgy százalékos eredménye TÖBBLETPONTOK: MAX. 100 PONT * 45% fölötti emelt szintű érettségiért, ha az érettségi pontokat is az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számolják: 50 pont , max. 100 pont * államilag elismert B2 komplex (korábban C típusú középfokú) nyelvvizsgáért 28 pont * államilag elismert C1 komplex (korábban C típusú felsőfokú) nyelvvizsgáért 40 pont ( Nyelvvizsgáért max. 40 pont; egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen jár többletpont.) KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

20 PONTSZÁMÍTÁS * tanulmányi versenyeken elért eredményért 20-80 pont
* OKJ szakképesítésért 24 pont * sporteredményekért max.16 pont * művészeti eredményekért max. 16 pont * előnyben részesítés max. 40 pont; HH max. 20 pont KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

21 2014. évi általános eljárás 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Tanárképzés új (tavalyihoz hasonló) alapokon Felsőoktatási szakképzés (tavalyi évhez hasonlóan) Maximum 5 jelentkezés Finanszírozás megváltoztatása (tavalyhoz képest az állami ösztöndíj szabályozási rendszere változott 2013 nyarán) Szóbeli felvételi bevezetése (2015/2016-tól)

22 Kapacitás Kapacitás: Nftv. alapján minden szakra, szakirányra (meghirdetésre) pontosan meg kell határozniuk a felsőoktatási intézményeknek, hogy min.-max. hány hallgatót tudnak felvenni. A kapacitás erejéig az összes jelentkezőt fel kell venni magyar állami ösztöndíjas képzésre, aki eléri a minimális ponthatárt. Ha több jelentkező van, mint a kapacitás max., akkor a ponthatár a minimális ponthatárnál magasabb lesz. 2013-ban 16 olyan szak volt, ahol a ponthatár előre bejelentve magasabb volt. Ez azt jelentette, hogy aki azt a pontszámot elérte, az államilag támogatott hallgató lett, akinek kevesebb pontja lett, az csak önköltséges hallgató lehetett. Várható, hogy a miniszter idén is meghatároz ilyen szakokat, ponthatárokat!

23 Osztatlan tanárképzés
Közös képzési szakasz az általános és a középiskolai tanárképzésben: első három év, ezt követően választás (ha lehet az adott intézményben): két általános iskolai szakképzettség, két középiskolai szakképzettség, egy általános- és egy középiskolai szakképzettség, egyes szakoknál nincs kétféle kimenet, vagy 5+1, vagy 4+1 éves a képzés. Meghirdetésenként lábjegyzet, ami megadja az idén érvényes alapinformációkat az intézményen belüli továbblépésről! Klébelsberg Ösztöndíj Program az osztatlan tanárképzésbe felvételt nyertek számára: ösztöndíj a tanulmányok alatt és oklevélszerzést követően állás.

24 HASZNOS INFORMÁCIÓK AZ INTERNETRŐL
Köznevelés/érettségi vizsga/aktuális érettségi időszak KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

25 Köszönöm a figyelmet! SIKERES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNOK MINDEN DIÁKUNKNAK !
KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI


Letölteni ppt "KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI MÁJUS-JÚNIUS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések