Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudnivalók a kétszintű érettségiről 2008-2009. tanév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudnivalók a kétszintű érettségiről 2008-2009. tanév."— Előadás másolata:

1 Tudnivalók a kétszintű érettségiről 2008-2009. tanév

2 Az érettségi vizsga funkciója érettségi bizonyítvány megszerzése felvételi a felsőokt.-i intézményekbe –kivétel a művészeti és a testkulturális szakok, ahol ezután is tartanak felvételi vizsgát

3 Az érettségi vizsga szintjei középszint emelt szint A két szint közül a jelentkező tárgyanként szabadon választhat, kivéve azokat a szakokat, amelyeknél jelentkezési feltétel az emelt szintű érettségi (pl. bölcsészkar: idegen nyelvek, de lásd: felvételi tájékoztató, illetve jogszabály)

4 Érettségi vizsgaidőszakok –május-júniusi vizsgaidőszak –jelentkezési határidő: február 15. –o któber -novemberi vizsgaidőszak –jelentkezési határidő: szeptember 5.

5 AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA FAJTÁI Kiegészítő és ismétlő érettségi vizsga csak a tanulói jogviszony megszűnése után tehető. Rendes Javító Pótló Előrehozott Kiegészítő Szintemelő Ismétlő

6 Előrehozott érettségi vizsga „Előrehozott érettségi vizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett érettségi vizsga.” Letehető -hivatalosan befejezett tárgyakból (pl. földrajz, kémia, fizika, ének, stb.) -osztályozó vizsgák (x-12. évf.) után bármely tárgyból KÉRELEM – osztályozó vizsgához és előrehozott érettségihez is!!!

7 Kiegészítő érettségi vizsga „Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga. Az érettségi bizonyítvány kiadása után letett kiegészítő érettségi vizsga eredménye alapján a kiállított érettségi bizonyítvány nem változtatható meg.” Azaz: 2008-ban nem vettek fel, 2009-ben máshová, más tárgyból akarok „felvételizni”  kiegészítő vizsga

8 Szintemelő érettségi vizsga „Egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. Az érettségi bizonyítvány kiadása után letett szintemelő érettségi vizsga eredménye alapján a kiállított érettségi bizonyítvány nem változtatható meg.” Azaz: 2008-ban nem vettek fel, 2009-ben megpróbálok többletpontot szerezni… vagy letettem egy „biztonságos” előrehozott vizsgát, de most megpróbálok többletpontot szerezni…

9 Ismétlő érettségi vizsga „Az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga megismétlése. Az érettségi bizonyítvány kiadása után letett ismétlő érettségi vizsga eredménye alapján a kiállított érettségi bizonyítvány nem változtatható meg.” Azaz: javítani szeretnék a bizonyítványomon, tehát a vitt és szerzett pontokon…

10 A JELENTKEZÉS FELTÉTELE Tanulói jogviszony idején: érettségi vizsga abból a tantárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit a jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. –osztályozó vizsga (kérelem) A tanulói jogviszony megszűnését követően: bármelyik tantárgyból tehető érettségi vizsga.

11 ÍRÁSBELI VIZSGÁK IDŐPONTJAI 2009-ben 2009. május 4 - 25. 200 9. május 4. 8 00 : magyar 200 9. május 5. 8 00 : matematika 200 9. május 6. 8 00 : történelem 200 9. május 7. 8 00 : angol 200 9. május 8. 8 00 : német

12 ÍRÁSBELI VIZSGÁK IDŐPONTJAI 2009-ben 2009. máj. 12. 8 00 : biológia 2009. máj. 13. 8 00 : fizika 2009. máj. 13. 14 00 : rajz és viz. kult. 2009. máj. 14. 8 00 : kémia 2009. máj. 14.14 00 : földrajz 2009. máj. 22. 8 00 : szakmai előkészítő 2009. máj. 25. 8 00 : informatika 2009. máj. 25. 14 00 : ének-zene

13 AZ ÍRÁSBELI VIZSGA Ha a vizsgázó nem írja meg… FEL NEM RÓHATÓ OK MIATT Pótló vizsgát tehet: az igazgató engedélyével az adott vizsgaidőszakban Az írásbelit szóbelivel is kiválthatja Értékelés: szóbeli értékelési útmutatói szerint FELRÓHATÓ OK MIATT Javítóvizsgát tehet az adott vizsgatárgyból

14 Középszintű szóbeli vizsgák 2009-ben 2009.06.15. – 2009. 06.26. 8 00 -18 00 óráig Felkészülési idő 30 perc Felelet: max. 15 perc, ha a vizsgaleírás másképp nem rendelkezik

15 Emelt szintű szóbeli vizsgák 2009-b e n Június 4-10. az OH által küldött értesítés szerint, a kijelölt vizsgaközpontokban

16 ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv minimum egy választott tantárgy Az összes kötelező, illetve választott tantárgy osztályzata bekerül az érettségi bizonyítványba és azok alapján számítják az érettségi átlagot!

17 Az érettségi vizsga teljesítése –Matematika Írásbeli vizsga Időtartama 180 perc Maximum 100 pont (100%) 10 % alatti teljesítmény: sikertelen 10-20 % közötti teljesítmény: szóbeli vizsgán javíthat 20 % fölötti teljesítmény: sikeres Esetleges szóbeli vizsga

18 Az érettségi vizsga teljesítése II. Többi tantárgyból: –Írásbeli vizsga + szóbeli vizsga –Írásbelin a teljesítmény nem éri el a 10 %-ot: sikertelen –Szóbelin a teljesítmény nem éri el a 10 %-ot: sikertelen –Írásbeli + szóbeli pontszámát (max. 150 pont) %-ra átváltjuk –20 % alatti teljesítmény: sikertelen –20% feletti teljesítmény: sikeres

19 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 80-100%5 60-79%4 40-59%3 20-39%2 0-19%1 ÍRÁSBELI :100 pont SZÓBELI: 50 pont Magyar : irodalom és nyelvtan együtt Idegen nyelv: 5 vizsgarész együtt

20 AZ EMELT SZINTŰ VIZSGA ÉRTÉKELÉSE Idegen nyelv: 5 vizsgarészből külön-külön el kell érni a 10 %-ot! 60-100%5 47-59%4 33-46%3 20-32%2 0-19%1

21 AZ EMELT SZINTŰ NYELVI ÉRETTSÉGI ÉS A NYELVVIZSGA KAPCSOLATA 60% fölött= C típusú középfokú nyelvvizsga- bizonyítvány 40-59% között = C típusú alapfokú nyelvvizsga- bizonyítvány

22 AZ ECDL VIZSGA ÉS AZ ÉRETTSÉGI KAPCSOLATA KÖZÉP- VAGY EMELT SZINTŰ JELES INFORMATIKA ÉRETTSÉGI = ECDL BIZONYÍTVÁNY FORDÍTVA NEM!!!

23 „Mondd, te mit választanál?” Középszint Szükséges Könnyebb? Várhatóan magasabb %, Nincs többletpont Belső vizsga Emelt szint Választható Nehezebb? Várhatóan alacsonyabb % 40 többletpont Külső vizsga

24 Pontszámítás 2008-tól Tanulmányi pontok: 200 pont Érettségi pontok: 200 pont Többletpontok: 80 pont Maximum: 480 pont vagy az érettségi pontok kétszerezésével + többletpontokkal

25 Tanulmányi pontok A.Középiskolai eredmények 1. magyar nyelv- és irodalom 2. matematika 3. történelem 4. idegen nyelv 5. választott tárgy eredményének kétszerese. Összesen max: 100 pont B. Érettségi bizonyítványban szereplő 4 kötelező és egy szabadon választott tárgy százalékos eredményének átlaga. Összesen max: 100 pont Összesen: 200 pont

26 Érettségi pontok A felsőoktatási intézmény által előírt két érettségi tárgy százalékos eredményének összege. Összesen max: 100-100 pont

27 TÖBBLETPONTOK: MAX.80 PONT 30% fölötti emelt szintű érettségiért 40 pont Legfeljebb 2 emelt szintű érettségiért 40-40 p. államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgáért 35 pont államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 50 pont ( Nyelvvizsgáért max. 50 pont) (Egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen jár többletpont.)

28 Többletpontok szakképesítésért 30 pont sporteredményekért 10-20 pont hátrányos helyzetű tanuló esetén max. 50 pont

29 Az előnyben részesítés elve Hátrányos helyzetű felvételiző25 pont Akit középfokú tanulmányai során – családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzõ védelembe vett – aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – állami gondozott volt A szülő iskolai végzettsége alapján+ 25 pont Ha a jelentkező törvényes képviseletet ellátó szülője/szülei tanulmányát legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányával fejezte be. Csak akkor jár, ha a hátrányos helyzetért is járt a többletpont! Fogyatékkal élők50 pont –a hallás-, a látás- és a mozgássérült, a beszédfogyatékos, pszichés fejlődési zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott, valamint autista –Fogyatékosságra tekintettel akkor lehet valaki többletpontra jogosult, ha az a tanulási folyamat tartós és súlyos akadályozásához vezet. TGYÁS, GYES vagy GYED folyósítása esetén 50 pont

30 A szintválasztás dilemmája: EMELT SZINT? IGEN, ha a pályairány előírja (pl.: bölcsész II.); IGEN, ha kurrens szak a cél; Bizonyos szakokon a verseny akkora, hogy valószínűleg szükséges az emelt szintű vizsga még akkor is, ha az adott szakon azt nem írják elő. Más pluszpontok?

31 Jelentkezés Érettségi: –Az iskola szervezi –A jelentkezés hivatalos, nem módosítható! –www.oh.gov.hu Felvételi: –Tanuló intézi – iskola segít (of., Kiss J., igh.) –elektronikus jelentkezési lehetőség Határidő: 2009. február 15.


Letölteni ppt "Tudnivalók a kétszintű érettségiről 2008-2009. tanév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések