Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Lamperth Mónika Budapest április 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Lamperth Mónika Budapest április 18."— Előadás másolata:

1 Dr. Lamperth Mónika Budapest 2013. április 18.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Helyi önkormányzatok II. A megyei önkormányzatok – Területfejlesztés, vidékfejlesztés, területrendezés Dr. Lamperth Mónika Budapest 2013. április 18.

2 Megyei önkormányzat középszint a magyar közigazgatásban
megye a tanácsrendszerben megyei önkormányzat az Ötv.-ben nevesített feladatok, térségi közszolgáltatások

3 Megyei önkormányzat a Mötv.-ben
Területi önkormányzat, amely területfejlesztési vidékfejlesztési területrendezési koordinációs feladatokat lát el.

4 Ezen felül: önként vállalt feladatot /Mötv. 10. § (2) bek./ állammal kötött külön megállapodás /Mötv. 10. § (3) bek./ társulás joga /Mötv. 87. §/

5 Területfejlesztés Az országra, valamint térségeire kiterjedő
társadalmi gazdasági környezeti területi folyamatok figyelése értékelése szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben

6 A megyei önkormányzat területfejlesztési feladatai
területrendezési tervet készít összehangolja a fejlesztéspolitikát (határokon átnyúlóan is) koordinálja a települési önkormányzatok fejlesztési tevékenységét együttműködik a megyei jogú városok önkormányzataival együttműködik a megye gazdasági szereplőivel részt vesz a KSH és más adatgyűjtő szervekkel a területi információs rendszer kialakításában elősegíti területfejlesztési társulások szerveződését a települési önkormányzatok felkérése alapján gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei tervvel való összhangjáról együttműködik a nem kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében

7 A megyei önkormányzat területfejlesztési feladatai /2.
együttműködik a települési önkormányzatokkal, a területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel; összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdálkodó szervezetek fejlesztési elképzeléseit; dönt területfejlesztési forrásokról.

8 Vidékfejlesztés A vidékies térségek társadalmi, gazdasági, környezeti
folyamatainak értékelése alapján a helyi adottságokra építő, az adott térségben élő emberek részvételével kialakított programok megvalósítása

9 Területrendezés Az országra, illetve térségeire kiterjedően a
területfelhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, e körben: az erőforrások feltárása, a táj terhelése és terhelhetősége meghatározása, ezek együttes értékelése, előrejelzések készítése, a területi adottságok célszerű hasznosítási javaslatainak kidolgozása, a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki-fizikai rendszerének meghatározása, nemzetközi együttműködés és szerződés keretében az európai és határmenti területrendezési tevékenység összehangolása

10 Koordinációs feladatok
Ágazati törvényekben megfogalmazva: környezetvédelem hulladékgazdálkodás, stb.

11 Nemzeti fejlesztés 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció
és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

12 A koncepció időtávja 2030-ig: jövőkép és célrendszer
időtávra fejlesztési prioritások 2012. októberig beérkezett vélemények alapján átdolgozott változat 2013. első negyedév – Kormány döntése

13 Európai Uniós kapcsolódások
„Európa 2020” stratégia Területi Agenda Európai Foglalkoztatási Stratégia az Európai Bizottság Versenyképességi és Innovációs Keretprogramja az EU Fenntartható Fejlődés Stratégiája kohéziós és regionális politika Közös Agrárpolitika és vidékfejlesztési politika Közös Halászati Politika egyéb stratégiák és programok

14 A koncepció küldetése Elősegíti a nemzetstratégiai és
nemzetgazdasági fordulatot: gazdasági megújulás elősegítése, a gyarapodás társadalmi tényezőinek biztosítása, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás

15 Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció(OFTK) tagozódása
I. Ágazati fejlesztéspolitikai koncepció (szakpolitikai fejlesztési irányok, ágazati stratégiák) II. Területi fejlesztési koncepciók (területi célkitűzések, térségi programok, megyék, Budapest fejlesztési igényei)

16

17

18 A megyei önkormányzat jövője

19 ?

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Lamperth Mónika Budapest április 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések