Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés az intézményekben Bedőné Fatér Tímea IPR szakértő Integrációs szaktanácsadó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés az intézményekben Bedőné Fatér Tímea IPR szakértő Integrációs szaktanácsadó"— Előadás másolata:

1 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés az intézményekben Bedőné Fatér Tímea IPR szakértő Integrációs szaktanácsadó bftimi@enternet.hu

2 Pályázatok a megyében

3 Támogatások a megyében

4 Támogatás felhasználása Utalás: 2/3 rész: november végéig, 1/3 rész:december-január Csak a (tag)intézményi tevékenységre A 2008. október 1-jei statisztikai létszámadatok szerint

5 Elszámolás: 2008. december 31-ig Kötelezettségvállalással terhelt összeg 2009. június 30-ig Vagy visszafizetés

6 A szakmai munka Együttműködési megállapodás Folyamat tanácsadás (Ecpec Alapítvány) Pályázati vállalások (6.és 4.sz.melléklet)

7 Pályázati vállalások Módszertani képzéseken való részvétel Tanórán kívüli programokon résztvevők száma Lemorzsolódást jelző mutatók hiányzások, évismétlők, magántanulók Továbbtanulási mutatók Szervezett szülői kapcsolattartás, és résztvevők száma Szaktanári ellátottság Pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele Korrekció lehetősége január 20-ig

8 A szakmai munka fő területei Óvoda - iskola átmenet segítése Partneri kapcsolatok működtetése (IKCS) Kulcskompetenciákat fejlesztő programok (pl. tanulástechnika) Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése (pl. művészeti programok) Szociális kompetenciák fejlesztése (pl. mentálhigiénés program) Év eleji bemeneti mérések Tanári együttműködés – műhelymunka, esetmegbeszélés Egyéni fejlesztési foglalkozások, - naplók, fejlesztési tervek 3 havonta kompetenciaalapú értékelés Szülő és tanuló bevonása, tájékoztatása Integrációt támogató módszertan alkalmazása Szabadidős és továbbtanulást segítő programok Multikulturális tartalmak megvalósítása

9 Az iskolavezetés (IPR menedzsment) feladatai Jogszabályok – szabályszerű működés Dokumentációk, szabályzatok Munkaterv Intézményi Önértékelés Feljegyzések, jegyzőkönyvek (pl. esetmegb.) Szülői nyilatkozatok összesítése Statisztikák összesítése Szervezés Belső és egyéb továbbképzések IPR-rel kapcsolatos programok Értékelő esetmegbeszélések Külső kapcsolatépítés Szakmai szolgáltatók, partnerek és más intézmények Szakmai fórumokon való részvétel - Információ közvetítés Segítő, menedzsment tevékenység Osztályfőnökök, pedagógusok munkájának segítése Együttműködés Munkaközösségek tagjai, iskolavezetés, óvoda … Ellenőrzés (vezetői feladatkör) Multikulturális tartalmak integrált jelenlétének vizsgálata Integrációt elősegítő korszerű módszertani elemek és tanulásszervezés HHH tanulók helyzete Hospitálás, közös óraelemzés

10 Osztályfőnökök, (pedagógusok) Év eleji bemeneti mérések Egyéni fejlesztési naplók, fejlesztési tervek 3 havonta értékelés –műhelymunka Folyamatos szakmai konzultáció az osztályban tanítókkal (Hospitálás az osztályban más órákon) Regisztrációs lapok kitöltése Szülő és tanuló bevonása, tájékoztatása (a szülői kapcsolattartás dokumentumai) Foglalkozások (fejlesztő fogl.) dokumentumai – naplók Továbbtanulást segítő programok dokumentumai A vezetés által kért dokumentációk, statisztikák elkészítése (szülői értekezletek fogadóórák jel.ívei, HHH tanulók tantárgyi átlagai, hiányzások, stb.)

11 Aktív közreműködés az iskolai IPR programokon Belső továbbképzés, kulturális v. szakmai rendezvény Módszertani, tanulásszervezési innováció ( integrációt segítő módszertani elemek alkalmazása) Részvétel az értékelő esetmegbeszéléseken Osztályfőnöki munka segítése Multikulturális tartalmak megvalósítása (ahol lehet) Pedagógusok további feladatai

12 A dokumentáció

13

14

15 Pénzügyi feladatok 2. sz. melléklet szerint Tervezés, modellezés Költs. kateg. JogcímTevékenységFelelősFelhaszn. várható ideje Résztve- vők /óra Összeg

16 Pénzügyi feladatok Megbízási szerződések Teljesítésigazolások Kifizetési pénztárbizonylatok Számlák Bankszámlakivonat (utalások) Számlaösszesítő

17 HHH és SNI tanulók támogatása(?) HH tanulók támogatása 10% Pedagógusok kiegészítő illetménye Nem szakrendszerű „nívócsoportok”(?) Hasznos tudnivalók

18 Köszönöm a figyelmet! bftimi@enternet.hu


Letölteni ppt "Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés az intézményekben Bedőné Fatér Tímea IPR szakértő Integrációs szaktanácsadó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések