Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az olvasástanítás módszertana előkészítés, betű és hangtanítás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az olvasástanítás módszertana előkészítés, betű és hangtanítás"— Előadás másolata:

1 Az olvasástanítás módszertana előkészítés, betű és hangtanítás

2 Vázlat: Az olvasás tanítása és a tanterv Az olvasástanítás módszerei
Az olvasástanítás folyamata Az írás-olvasástanítás előkészítése Hangtanítás, betűtanítás Az összeolvasás tanítása Az olvasástechnika fejlesztése

3 Olvasás a kerettantervben
Az olvasás és az írás előkészítése, az olvasás jelrendszerének meg-tanítása (család) 2. o. A folyamatos olvasás fejlesztése (kisebb közösségek) 3. o. Helyes tagolás és hangsúlyozás. Értelmező olv., folyamatolvasás. (nagy tört.-i eseményeink, jelképei, ünnepeink 4. o. A kifejező olv. előkészítése (ua.+ XX.sz. híres emberi, példaképeink)

4 Az olvasástanítás egyszerű modellje:
Íráskép látása Szöveg kimondása Jelentés megértése

5 II. Az olvasástanítás módszerei:
1.Szintetikus (építkező) módszer Hang-betű-szótag-szó 2.Analitikus (lebontó) módszer Szavak globálisan-szófelbontás 3.Analitikus-szintetikus (kombinált módszer Program kiválasztása: Kiegyensúlyozottság, gyermek-központúság, több érzékszervre építés, következetesség, esztétikus megjelenés

6 III. Az olvasástanítás folyamata:
I. Az olvasás-írás előkészítése II. Hangtanítás, betűtanítás III. Az összeolvasás tanítása IV. Az olvasástechnika fejlesztése V. A szövegértő olvasás fejlesztése

7 IV. Az olvasás-írás előkészítése

8 V. Hangtanítás, betűtanítás
Lépései: 1. Képolvasás 2. Hangtanítás 2/a. Analízis: mondat, szó, hang 2/b. Hangfelismerési gyakorlatok 2/c. Szintézis: hangösszevonás 3. Betűtanítás 3/a. Analízis: ismeretlen betű kiválasztása (pozíció-, szeriális analízis) 3/b. nyomtatott kisbetű alakjának elmagyarázása

9 V. Hangtanítás, betűtanítás
3/c. A betű felismerése, hangoztatása 3/d. A betű kapcsolása

10

11

12

13

14 Az összeolvasás tanítása
A legnehezebb feladat A beszédszervek igazodása (tö, ta, ti…) Lépései: Szótagolvasás Szóolvasás Hangoztatás jelentősége A jelentés felismerése

15 Az olvasástechnika fejlesztése
Napi gyakorlás (hangos és néma) A másfél óra elve Csak előre kiválasztott, céljainknak megfelelő, érthető szövegek A gyerekeknek tisztában kell lenni a gyakorlás pontos céljával 1. A hangos olvasás fejlesztése Helyesejtés gyakorlása is Egyéni, páros, kórus Stafétaolvasás

16 Az olvasástechnika fejlesztése
Egyéni gyakorlás: Stafétaolvasás Versenyolvasás Javító olvasás (következő gyerek) Szótagnyelő, kihagyásos, töredékes, transzformáló olvasás Csaliolvasás: „Peti belenyúlt kabátja festésébe.”

17 Az olvasástechnika fejlesztése
Válogató olvasás Szerepek szerinti olvasás Kórusban gyakorlás: Különböző csoportok Apasztó-dagasztó Ütemezett (gyorsított, lassított) rádiózó

18 Az olvasástechnika fejlesztése
2. A néma olvasás gyakorlása Követő olvasás (szubvokáció segítése) Kérdések az olvasott szövegre Szövegértés ellenőrzése Bemutató olvasás Szintetizáló és részenkénti olvasás

19 Az olvasás gyakoroltatásának egyéb ajánlott módszerei:
Páros vagy segítő olvasás: két vagy több gyerek egyszerre olvas (hasznos a nehézséggel küzdő gyerekeknek is) Dörmögő olvasás (Cunnigham 1978) Suttogó olvasás: gondosan ejtjük ki a szavakat, de suttogva (egy gyerek hangosan, a többi így követi) Utánzó olvasás: a tanár felolvas egy rövid részt, a szöveghez illeszkedő, megváltoztatott hangon, a kiválasztott gyereknek, gyerekeknek ezt kell utánozni a bemutatott módon és tempóban Olvasás kórusban: segít fokozni a szöveg izgalmát, hangsúlyozni egyes részeket Cloze-féle hangos olvasás A tanár olvas, a gyerekek követik. Amikor a tanár elhallgat a gyerekek hangosan kimondják a hiányzó szót, szavakat

20 Az olvasástechnikai hibák javítása
Tolerancia, türelem!!! Hang- és tetűtévesztés : jelentés értése Betű- vagy tagszórecse Fehérlófia-fehérfólia : figyelem, sorrend, irány, (írás?) Betű- és szótagkigyás, betololdás: szóanalízis, lassabb tempó, figyelem A már olvasni-írni tudók helyzete

21 Kérdések Mutassa be, értelmezze az olvasástanítás egyszerű modelljét!
Melyek az olvasástanítás alapvető módszerei? Mely területeken zajlik az olvasás-írás előkészítése? Melyek a hangtanítás lépései? Melyek a betűtanítás lépései? Mi a különbség a pozíció- és a szeriális analízis között? Hogyan történik az összeolvasás tanítása? Ismertesse az olvasástechnika fejlesztésének módszereit! Melyek a legtipikusabb olvasástechnikai hibák és hogyan javítjuk ezeket?


Letölteni ppt "Az olvasástanítás módszertana előkészítés, betű és hangtanítás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések