Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kimeneti követelmények a 8. osztály végén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kimeneti követelmények a 8. osztály végén"— Előadás másolata:

1 Kimeneti követelmények a 8. osztály végén
ÁTMENET az általános iskolából a középiskolába Mit mond a NAT (2003)? (Előadás nov. 17-én a Szent-Györgyi Ált. Iskolában az angol nyelvi verseny felkészítő tanári részére Készítette: Kajdi Marianna – Varga Katalin Gimnázium, Szolnok) Kimeneti követelmények a 8. osztály végén Beszédértés Beszédkészség Olvasott szöveg értése Írás Szókincs - A tanuló szókincse kb aktív és 400 passzív szóból kifejezésből álljon.

2 BESZÉDÉRTÉS (8. o.) A tanuló legyen képes
– megérteni az ismerős szavakat, fordulatokat, melyek személyére, családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak, – megérteni a hozzá intézett gondosan és lassan megfogalmazott instrukciókat, – követni rövid, egyszerű útbaigazításokat, – megérteni a tanárának a tananyaggal kapcsolatos egyszerű angol nyelvű magyarázatát, – kikövetkeztetni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb.100 szavas szövegből az ismeretlen nyelvi elem jelentését, – elkülöníteni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől.

3 Követelmények a 12. osztály végén Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes – kb. 250 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni, – kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni, – kb. 250 szavas szövegben fontos információt megérteni, – kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani, – köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni.

4 BESZÉDKÉSZSÉG (8.OSZTÁLY)
A tanuló legyen képes – egyszerű beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól artikulálva beszél, – feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan, – önmagát, lakóhelyét egyszerű fordulatokkal leírni, – fenntartani a beszélgetést, pl. új témát kezdeményezni, problémát felvetni, – részt venni egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témákról szóló beszélgetésben, mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban, – képes magát megértetni társasági beszélgetésben.

5 Követelmények a 12. osztály végén Beszédkészség
A tanuló legyen képes – egyszerű beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól artikulálva beszél, – feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan, – önmagát, lakóhelyét egyszerű fordulatokkal leírni, – fenntartani a beszélgetést, pl. új témát kezdeményezni, problémát felvetni, – részt venni egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témákról szóló beszélgetésben, mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban, – képes magát megértetni társasági beszélgetésben.

6 OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE (8. o.)
A tanuló képes – megérteni az ismerős szavakat feliratokon, reklámokban, katalógusokban, – elkülöníteni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől, – kikövetkeztetni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből az ismeretlen nyelvi elem jelentését.

7 Követelmények a 12. osztály végén Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes – kb. 300 szavas szöveget elolvasni, – kb. 300 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni, – ismert nyelvi elemek segítségével kb. 300 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni, – kb. 300 szavas szövegben fontos információt megtalálni, – kb. 300 szavas szövegben specifikus információt azonosítani, – kb. 300 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni, – egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni.

8 ÍRÁS (8. o.) A tanuló képes – egyszerű nyomtatványt kitölteni,
– rövid üzenetet megírni, – magáról és kitalált személyekről egyszerű fordulatokat és mondatokat írni, – ismert nyelvtani szerkezetek felhasználásával tényszerű információt közvetítő, kb. 50 szavas szöveget írni, – kb. 50 szavas jellemzést, beszámolót írni.

9 Követelmények a 12. osztály végén Íráskészség
A tanuló legyen képes – kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni, – gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni, – különböző szövegfajtákat létrehozni, – változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés, baráti és hivatalos levél, beszámoló, riport, könyv- / filmismertető, újságcikk, esszé) használni.

10 Idegen nyelvi felvételi vizsga 8.osztály után
☺/☻ szóbeli meghallgatás BESZÉDKÉSZSÉG BESZÉDÉRTÉS SZÓKINCS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

11 Hogyan fejlesszük? ÍRÁSBAN IS!!!
Szinonimák Egyszerű definíciók Memoriterek (tartalom, párbeszéd) A témákhoz kapcsolódó kérdések tanítása Személyes vonatkozású FOGALMAZÁSOK készítése az olvasmányok alapján FOGALMAZÁSOK íratása képek alapján

12 ÖTLETEK Pármunka Projektterv a félévre:
Ki mit vállal? - Önálló felkészülés – szóbeli produkció – zsűrizés (pontozás előre megbeszélt szempontok alapján) A szóbeli vizsga helyszínének utánzása Sok írásbeli munka is – kreatív feladatok

13 PÉLDÁK

14 Pre-Intermediate

15 Intermediate


Letölteni ppt "Kimeneti követelmények a 8. osztály végén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések