Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az üzleti szaknyelvi ECL nyelvvizsga

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az üzleti szaknyelvi ECL nyelvvizsga"— Előadás másolata:

1 Az üzleti szaknyelvi ECL nyelvvizsga


2 Az üzleti szaknyelvi vizsgán mért készségek és pontértékük
Hallás utáni értés 25 pont Beszédkészség pont Olvasás utáni értés 25 pont Szövegalkotási készség 25 pont Elérhető maximum: pont 

3 Részvizsga lehetőség Szóbeli részvizsga Írásbeli vizsgarész
Hallás utáni értés pont Beszédkészség pont Megfelelés: készségenként 40%, összesen 60% Írásbeli vizsgarész Olvasás utáni értés pont Szövegalkotási készség pont

4 Az írásban mért készségek paraméterei
SZINTEK A2 B1 B2 C1 Olvasott szöveg értése Időtartam (perc) 35 45 Szövegek száma 2 Szószám Írásbeli kommunikáció Időtartam (perc) 45 50 75 90 Feladatok száma 2 Szószám 150 (70-80) 250 ( ) 400 ( ) 600 ( ) Hallott szöveg értése 25 25-30 30-35 35-40 

5 A hallott és olvasott szövegértési feladatok javítása megoldókulcs segítségével történik.
Az írásbeli üzleti kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok: - Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) pont - Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) pont - Szókincs (üzleti - terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont - Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont - Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont 

6 SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ  A szóbeli vizsga részei
A szóbeli vizsga részei A jelöltek párosával (páratlan számú jelölt esetén hármasával) vizsgáznak. 1. Bemutatkozás (3-5 perc; nem kerül értékelésre) E vizsgarész fő célja, hogy oldja a vizsgázók feszültségét, ráhangolja őket a vizsgára, illetve hogy a vizsgáztató információkat szerezzen a vizsga további részeinek lebonyolításához. 2. Irányított beszélgetés (5-8 perc) Témakörök: >>>> * Információs füzet A vizsgáztató az általa választott téma alapján kezdeményezi az üzleti szaknyelvi beszélgetést, és a vizsgázókhoz közvetlenül intézett kérdéseken túl gondoskodik arról, hogy a vizsgázók a megfelelő nyelvi szinten beszélgessenek egymással az adott témáról. 3. Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc) >>>> Táblázatok, grafikonok értelmezése. A képanyagot a vizsgáztató választja és adja. Ha szükséges, a vizsgáztató kérdésekkel segítheti a jelölteket gondolataik kifejtésében. 

7 A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:
- Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) pont - Szóbeliség (kiejtés és gördülékenység, a beszéd folyamatossága) pont - Szókincs (üzleti - terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont - Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) pont - Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont 

8 Értékelési szempontok az üzleti szaknyelvi szóbeli vizsgához
Értékelési szempontok az üzleti szaknyelvi szóbeli vizsgához B2 szint NYELVHELYESSÉG (alak- és mondattan) SZÓBELISÉG (kiejtés és prozódia; a beszéd folyamatossága) SZÓKINCS (terjedelme és mozgósítása) STÍLUS (pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság) KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG (a helyzetnek megfe-lelő feladatmegoldás) 5 Az elsajátított nyelvtani szerkezetek változatos hasz-nálata alak- és mondattani bizonytalanságok nélkül. Kiválóan érthető beszéd (alig észrevehető akcentussal). Gördülékeny beszédsebesség, önálló beszédfolyamat. Gazdag üzleti szaknyelvi szókincs, változatos és szabatos lexika. Világos gondolat-menet ésszerű szö-vegszervezéssel; a témához illő regiszter/stílus. Nehézségek nélkül; gondolat- és ismeretanyag kiváló közvetítése. 4 3 A szerkezetek kielégítő használata némi (főként csak alaktani) nehézségekkel. Érthető (kissé akcentusos) beszéd, hiányos koartikulációval. Kielégítő beszédtempó; néhány helytelen szünettagolás. Megfelelő szak-nyelvi szókincs, néha kényszerű körülírásokkal. Megfelelő szövegszervezés és stílus. Kielégítő; elfogadható gondolat- és ismeretközvetítés. 2 1 Gyakran előforduló durva nyelvtani hibák értelemzavaró hatással. Nehezen érthető (erős idegen akcentussal); jelentős koartikulá-ciós és prozódiai hibák. Lassú és akadozó beszédtempó, többnyire önállótlan beszédfolyamat. Csekély szak-nyelvi szókincs; feltűnő körül-írások és jelen-téstani hibák. Hiányzó vagy nem megfelelő szövegszervezés/ regiszter. Teljesítetlen marad; szükségessé váló (kisegítő) körülírások (több esetben is). 


Letölteni ppt "Az üzleti szaknyelvi ECL nyelvvizsga"

Hasonló előadás


Google Hirdetések