Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA"— Előadás másolata:

1 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
TÁMOP 3.1.5/ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA

2 A projekt megvalósítása
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Időtartama: hónap A projekt kezdete: A projekt befejezése: A fenntartási időszak: öt év Szerződéskötés: A TÁMOP 3.1.5/ – 0001 projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A dián láthatóak a projekt időkeretei.

3 A megvalósítás résztvevői
Oktatási Hivatal Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 3,7 mrd Ft 2,5 mrd Ft A TÁMOP 3.1.5/ – 0001 projekt megvalósításában közreműködik az Oktatási Hivatal, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A konzorcium vezetője az Oktatási Hivatal. A projekt egyes részcéljait és operacionalizált céljait a konzorciumi partnerek egymással együttműködve valósítják meg. 3,797 mrd Ft

4 A PROJEKT CÉLJAI Pedagógus-továbbképzési rendszer korszerűsítése, továbbképzések szervezése, nyilvántartási rendszer fejlesztése Szaktanácsadói rendszer megújítása A projekt kiemelt célja a Nemzeti Köznevelési törvényben megfogalmazottaknak megfelelően működő pedagógus-továbbképzési rendszer létrehozatala, a pedagógus-életpályamodell tartalmi elemek kidolgozása, kipróbálása. További kiemelt cél, hogy a pedagógus-életpályamodell bevezetéséhez időben rendelkezésre álljon valamennyi szükséges feltétel, és a megfelelő szaktanácsadói támogatás. Pedagógus-életpályamodell kidolgozása: képzési, minősítési és nyilvántartási rendszer fejlesztése

5 Pedagógus-továbbképzési rendszer korszerűsítése
A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer felülvizsgálata Az új pedagógus-továbbképzési rendszer minőség-fejlesztése Képzők és minőségbiztosí-tási ellenőrök képzése, ellenőrzések végzése Új pedagógus-továbbképzési koncepció és akkreditációs eljárásrend kidolgozása; a továbbképzési programok tartalmi-szerkezeti megújítása A pedagógus-továbbképzési rendszer korszerűsítése során megtörténik a jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Létrejön egy új pedagógus-továbbképzési koncepció, mely szorosan kapcsolódik a pedagógus-életpályamodell koncepciójához. A felülvizsgálat tapasztalatait követően megújul az akkreditációs eljárásrend. Javaslatok születnek az új pedagógus-továbbképzési rendszer minőségfejlesztésére. Megtörténik a minőségbiztosítási ellenőrök képzése, majd a képzett szakértők által végzett ellenőrzések.

6 Pedagógus-továbbképzési rendszer korszerűsítése
Pedagógus-továbbképzési nyilvántartó rendszer kialakítása Képzésszervezés, pedagógus továbbképzések tartása A pedagógus- továbbképzési rendszer jogszabályi környezetének átalakítása A továbbképzésekhez kapcsolódó informatikai támogató e-learning környezet fejlesztése és működtetése Megújul, áttekinthetőbbé, komplexebbé válik a pedagógus továbbképzés nyilvántartó rendszere, melyben nyomon követhetővé válik a képzések szervezésének teljes folyamata. Célunk a képzést követő fejlesztő jellegű szaktanácsadói támogatás, mely elősegíti a pedagógus-továbbképzések hasznosulását, beépülését a napi folyamatba. Az új típusú képzésekhez (e-learning, blended, folyamatba ágyazott képzés) kialakításra kerül egy képzésszervező e-learning környezet. Az „e-tanterem” lehetőséget nyújt a képzés anyagainak feltöltésére, a képzésen részt vevők regisztrálására, a folyamatos kapcsolattartásra, kommunikációra. Javaslatok születnek a pedagógus-továbbképzési rendszer jogszabályi környezetének átalakítására. Az összegző tapasztalatok megosztása tanulmánykötet formájában történik.

7 Pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó képzési és minősítési rendszer kialakítása
Gyakornoki évek szakmai programjának kidolgozása, képzésfejlesztés, mentorképzés Gyakornokok mentori támogatása, felkészítése a próba minősítő vizsgákra Minősítési eljárás szakmai részleteinek kidolgozása Minősítő Bizottságok felállításához a szakmai feltételek biztosítása Minősítő eljárások lebonyolítása - pilotprogram A szintleírások tartalmi elemeinek tervezése Informatikai támogató rendszer tervezése és fejlesztése A pályakezdő pedagógus az első két évben gyakornoki státuszba kerül. Kidolgozunk egy olyan szakmai programot, amely a gyakornokok napi iskolai tevékenységére építve biztosítja a szakmai, metodikai, pedagógiai kompetenciák fejlődését. A gyakornokokat mentor segíti a nevelési és tantárgyi feladatok ellátásában, a pályaszocializációban, segít nekik felkészülni a minősítő vizsgára. A sikeres gyakornoki minősítő vizsga után a gyakornok Pedagógus I. fokozatba lép. A pilotprojekt keretében kialakítjuk a mentori munka tartalmi kereteit, majd mindezt a gyakorlatban is kipróbáljuk. A minősítési eljárás szakmai részleteinek kidolgozásakor sor kerül a minősítő vizsga szakmai elvárásainak, módszereinek, eszközeinek kidolgozására, pl. a portfólió tartalmi elemeinek és a pedagógus értékelés szempontrendszerének kialakítása. A projekt keretében kidolgozzuk a pedagógus életpálya szintleírásait. Feladatunk a Minősítő Bizottságok felállításához szükséges szakmai háttér megteremtése,a képzés anyagának kidolgozása, a minősítő bizottsági tagok felkészítése, pilot minősítési eljárások lebonyolítása, ami segíti a megfelelő korrekciók elvégzését. A pedagógus- életpályamodellhez kapcsolódóan kifejlesztésre kerül egy informatikai támogató rendszer.

8 Szaktanácsadás Szaktanácsadás korszerűsítése
Szaktanácsadói képzések fejlesztése Szaktanácsadók képzése Fejlesztő célú szaktanácsadói támogatás, szaktanácsadói mentorálás A kiemelt projekt keretében megvalósul a szaktanácsadás felülvizsgálata, korszerűsítése és a szaktanácsadók képzése (400 szaktanácsadó felkészítése ,képzése és minősítése valósul meg a projektben). A szaktanácsadói szolgáltatások megújítását célzó kutatás során a jelenlegi gyakorlatból kiindulva egy új típusú szaktanácsadói rendszer elemeit fogalmazzuk meg. A felülvizsgálatot követően javaslat készül a szaktanácsadói szintek és típusok, valamint a szaktanácsadói képzések és továbbképzések egymásra épülő rendszerére.

9 Szaktanácsadás Szaktanácsadás korszerűsítése
Informatikai támogató rendszer fejlesztése Új típusú szaktanácsadás és minősítési rendszerének kidolgozása Kiemelt figyelmet fordítunk a szaktanácsadói munka minőségére. Különösen fontos a pedagógus-életpályához kapcsolódó szaktanácsadói támogatások szerkezetének kialakítása és megvalósítása. A szaktanácsadás megújuló rendszere kiemelt szerepet tulajdonít a fejlesztő célú szaktanácsadásnak, amely a pedagógusoknak közvetlen szakmai segítséget, támogatást nyújthat munkájukban, beleértve a szakmai előmenetelt támogató szaktanácsadói tevékenységet is. A Szolgáltatói Kosár továbbfejlesztésével Iskolatáska néven olyan rendszer jön létre, amely képes támogatni a köznevelést célzó szakmai fejlesztéseket, továbbá képes a hazai közoktatást érintő pályázatok megvalósításához kapcsolódó információkat, szakmai segédleteket tematikusan, kereshető formában megjeleníteni.

10 TÁJÉKOZTATÁS Sajtótájékoztatók Országos konferencia Workshop Roadshow
Honlap: Fontosnak tartjuk a partnereink folyamatos tájékoztatását. Ez többféle módon valósulhat meg. Ezen alkalmakkor a hangsúly a megszerzett tudás megosztásán, a közös gondolkozáson, a vélemények megfogalmazásán van, mely elősegíti a projekt céljainak eredményes megvalósítását. A honlapon ( folyamatosan jelentetünk meg szakmai anyagokat, melyek lehetővé teszik, hogy az érdeklődő kollégák információkhoz jussanak a projekt előmeneteléről, eredményeiről. Kiadványok

11 A SIKER kulcsa

12 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Tóth Mária szakmai vezető


Letölteni ppt "PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések