Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzatok turisztikai feladatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzatok turisztikai feladatai"— Előadás másolata:

1 Önkormányzatok turisztikai feladatai

2 A turizmus Sokszor az egyetlen kitörési pont egy település számára.
Egy ötlet alapján bevételi forrás lehet a településnek. A szomszédos, hasonló adottságú települések versenytársak. Bárki érthet hozzá.

3 Tények Erőforrás igényes – anyagi, humán.
Nem kötelező – nem finanszírozott - önkormányzati feladat, Az idegenforgalmi tevékenység az önkormányzatok önként vállalt feladatai közé tartoznak.

4 Miért fontos a turizmus egy település számára?
Kihívást jelent a helyi és területi infrastrukturális rendszerek számára. Természeti és környezeti irányultsága miatt a természeti és környezeti feltételek megóvására, fejlesztésére ösztönöz. Összefogja az általa érintett települések, térségek gazdasági ágazatait.

5 Miért fontos a turizmus egy település számára?
Integráló jellege révén kapcsolatokat teremt és erősít a területfejlesztés helyi, térségi és regionális szereplői között A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások ösztönzője A megfelelő adottságokkal rendelkező területek számára az elsődleges esélyt kínálja a megjelenésre, az ismertté és elismertté válásra.

6 A turizmus fejlesztésének élén az önkormányzatnak kell állnia
Településfejlesztési és fenntartási érdekek Lakossági érdekek Környezetvédelmi érdekek Gazdasági érdekek

7 Önkormányzati szerepvállalás
Kezdeményez Támogat, hátteret biztosít Integráló személyek felkutatása Civil kezdeményezések Arculat formálás TÚL MUTAT PROFITÉRDEKEKEN Az önkormányzat lehetséges szerepvállalásai a turizmusban: - Iniciál: kezdeményez és szervez - Támogat, kereteket és hátteret nyújt: • A civil kezdeményezésekhez • „kovász emberek” megtalálásához • A település arculatának, imázsának formálásához (településmarketing)

8 Önkormányzati szerepvállalás
Vagyonhasznosítás (fejlesztés) Idegenforgalmi célokat szolgáló beruházás Közösségi infrastruktúra megteremtése Egyéb infrastruktúra Közösségszervezés fejlesztésre Érdekeltek összekapcsolása, érdekegyeztetés Vagyonát hasznosítja, fejleszt: • Idegenforgalmi célokat preferál • Többfunkciós közösségi tereket hoz létre Fejleszt[1] közösséget alkot: • Helyi érdekeltek összekapcsolásával • Térségi szerepl[1]k bevonásával -

9 Önkormányzati szerepvállalás
Jövőtervezés Célkitűzések Koncepció, stratégia, operatív terv Rendezvények, helyi ünnepségek szervezése Jöv[1]t tervez, perspektívákat alkot: • Kidolgozza turisztikai terveit • Meghatározza közösségi és térségi céljait - Rendezvények, helyi ünnepek, események létrehozása, ezek támogatása: • Gasztronómiai rendezvények • Helyi termék ünnepek (dió, süt[1]tök, burgonya stb.)

10 Önkormányzati szerepvállalás
Helyi termékek értékesítése Élelmiszerek, Kézműipari termékek Örökség ápolása, hasznosítása Hagyományok, gyűjtemények Térségi tematikus kapcsolatok létrehozása Az önkormányzat további feladatokat vállalhat a turizmusban a következ[1]k szerint: - Helyi termékek (mint vonzer[1]k és imázshordozók) el[1]állításának ösztönzése: • Élelmiszerek, tájtermékek közvetlen eladása • Hagyományos kézműipari termékek - Térségi gondolkodás, az örökség megtartása és hasznosítása: • Kapcsolódás tematikus „termék” utakhoz (gyümölcs, bor, sajt stb.) • A helyi „mítosz” ápolása (emlékhelyek, múzeumok, faluházak) -

11 Önkormányzati szerepvállalás
Marketing, információszolgáltatás Információs pontok, Tourinform Kiadványok Honlap(ok) Promóciós megjelenések Információ adás, marketing: • Tourinform funkciók, térségi marketing közösség • Kiadványok, internetes megjelenés, vásári részvétel.

12 Önkormányzati feladatok
Koncepció, stratégia készítése Szabályozás (jogi, adó) Településmarketing, promóció Részvétel a fejlesztésben, beruházásban A települési önkormányzatok feladatairól az évi LXV. törvény rendelkezik, mely kimondja, hogy a helyi közszolgáltatások körében különösen többek között a településfejlesztés és a településrendezés érdekében kell tevékenykednie. Az önkormányzatoknak kötelez idegenforgalmi feladataik nincsenek, de helyi idegenforgalmi adó kivetésére és beszedésére jogszabályi felhatalmazásuk van. Minden kivetett és beszedett 1 Ft idegenforgalmi adó után automatikusan, normatív módon 2 Ft központi költségvetési támogatás jár, ugyanakkor ezen összegeket nem kell a turizmus és infrastruktúrájának fejlesztésére fordítaniuk.

13 Koncepció, stratégia Sok szereplős munka önkormányzatok és intézmények
üzleti szereplők (nemcsak turisztikai) szakértők lakosság civil szervezetek Előtérbe kerültek és felértékelődtek az önfejlesztési szándékok, az önerőből szándékozó megvalósítás az alulról építkező érdekközösségekre alapító regionális szövetségek, a projektekben való gondolkodás. Mindezek mellett a megvalósíthatósági tanulmányoknak is be kell épülnie a mindennapi gyakorlatba Mindezek mellett a megvalósíthatósági tanulmányoknak is be kell épülnie a mindennapi gyakorlatba. A koncepcionális részben hosszú távra vonatkozóan (15-20 év) kerülnek felrajzolásra azok a fejlesztési irányvonalak és forgatókönyvek, amelyek mentén elindulhat a fejlesztés, megfogalmazásra kerül az idegenforgalmi fejlesztési jövőkép, amelynek elérése biztosítja a lakosság jólétét, mint a fejlesztések végs célját. A tervezési dokumentum stratégiai szintjén középtávra (7 év) vonatkozó célpiramis kerül felvázolásra, meghatározásra kerülnek azok a programjavaslatok, amelyek az idegenforgalmi fejlesztést szolgálják, és amelyeken keresztül a kitzött jövkép elérhet. Végezetül elkészül a rövid távra (3 év) szóló operatív szint, amely már részletesen tartalmazza a megvalósítást biztosító lépések leírásait, olyan információkat (a projekt rövid összefoglalása, szükségességének indoklása, horizontális elveknek való megfelelése, intézményi és pénzügyi fenntarthatóság kérdései, monitoring módszere, eredménymutatók, a megvalósításba bevonható partnerek, cselekvési és ütemterv, szinergia, illeszkedés magasabb szint tervekhez), amelyekkel az új típusú pályázatok formanyomtatványai is részben kitölthetk.

14 Koncepció, stratégia Célok Meglévő értékek, erőforrások hasznosítása
Környezetvédelem Hagyományőrzés, kulturális örökségvédelem Foglalkoztatás bővítése Mezőgazdasági termelés ösztönzése Tekintély növelése Önbecsülés növelése Idegenforgalmi koncepció A turisztikai, idegenforgalmi fejlesztési program nem öncél, hanem a település integrált fejlesztési eszköze. Főbb céljai: a meglévő épületvagyon, a természeti értékek, erőforrások hasznosítása, az épített és természeti környezet védelme, a kulturális örökség ápolása, a hagyományőrzés fejlesztése, foglalkoztatásbővítés, falun a mezőgazdasági termelés kiegészítője, lehetőség a helyi termékek értékesítésére, kapcsolattartás a helybeli lakosság és a külföldiek között, a település megbecsülésének és tekintélyének növelése. Lényege a turisztikai kínálat fejlesztése és folyamatos szervezése. A koncepció csak úgy állja meg a helyét, hogy integrálja a helyi kezdeményezéseket, ha vállalja a térségben élők és dolgozók érdekeinek képviseletét. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az emberi tényezőkre, az iskolázottsági és képzettségi szintre és nem utolsó sorban a szálláson és étkeztetésen túlmutató [[turizmus|turisztikai]g programkínálatra. Előtérbe kerültek és felértékelődtek az önfejlesztési szándékok, az önerőből szándékozó megvalósítás az alulról építkező érdekközösségekre alapító regionális szövetségek, a projektekben való gondolkodás. Mindezek mellett a megvalósíthatósági tanulmányoknak is be kell épülnie a mindennapi gyakorlatba. A marketingstratégia központi eleme, hogy a településen mindenekelőtt teremtsék meg azt az aktív magot, amely az idegenforgalmi koncepció szerint elvégzendő igények és lehetőségek szerinti átültetését elvégzi a gyakorlatban. A helyi lakosságra is számítani kell, mert a legjobb szakemberek sem képesek hosszabb távon biztosítani a térséggel való együttélést.

15 Koncepció, stratégia Idegenforgalmi stratégia és koncepció nélkül az idegenforgalom káros hatásai kerülhetnek előtérbe Környezet túlterhelése Lakossági ellenérzés Egyensúly felbomlása Nem fenntartható turizmus

16 Koncepció, stratégia A kínálat számbavétele
attrakciók, adottságok számbavétele elérhetőségük minőségük stb fizikai környezet minősége fontos már ismert, még ismeretlen turisztikai célpontok közelsége

17 Koncepció, stratégia megközelíthetőség a lakosság hozzáállása
szükséges humán erőforrás rendelkezésre állása stb

18 Koncepció, stratégia A meglévő infrastruktúra, szolgáltatások, eszközök számbavétele mennyiség minőség

19 Koncepció, stratégia Pozicionálás Mire alkalmas a település, a térség
Mire van kereslet Mihez, melyik település/ek adottságaihoz, termékeihez kapcsolhatók a települési adottságok, termékek Mi az, ami megvalósítható Alternatívák

20 Koncepció, stratégia Fejlesztési irányok meghatározása
Teherbíró képesség felmérés Fejlesztési igények felmérése Önkormányzati: közösségi infrastruktúra (Közösségi, közművelődési terek, közlekedés, parkolók, nyilvános WC-k, pihenő parkok, pihenőhelyek stb) Vendéglátó infrastruktúra: szálláshely, Vállalkozói szféra: Lakosság: falusi turizmus

21 Szabályozás Településfejlesztési terv Helyi adópolitika
Közterület használat Közösségi terek, intézmények bérleti díjai Ösztönző vagy korlátozó Településfejlesztési terv: övezetek, rendezvényhelyszínek kijelölése Helyi adópolitika: idegenforgalmi adó, iparűzési adó Közterület használat: irányíthatóak a rendezvények Közösségi terek, intézmények bérleti díjai: irányíthatóak Magyarországon a turizmus irányítása az Országgyléstl a települési önkormányzatokig számos szervezet feladatai között szerepel.7

22 Település marketing, promóció
Arculat kialakítás Település imázs

23 Beruházás Elsősorban infrastrukturális Vállalkozási célú
Turizmus típusa Célközönség szokásai Vállalkozási célú Szállás Vendéglátás Parkolás

24 Vagyis Alapos helyzetfelmérés és elemzés
Következmények őszinte feltárása Körültekintő tervezés Kitartó részvétel Optimizmus és kudarc tűrés Motiválás


Letölteni ppt "Önkormányzatok turisztikai feladatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések