Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tűz-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tűz-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatás"— Előadás másolata:

1 Tűz-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatás
A „Kormányablakok munkatársainak képzése” ÁROP számú kiemelt projekt Tűz-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatás Tanári kézikönyv - diasor Szerző: Dr. Bukovics István

2 A KATASZTRÓFAIGAZGATÁS FOGALMI RENDSZERE
A katasztrófaigazgatás helye és szerepe a rendészetin igazgatás rendszerében. A katasztrófaigazgatás köznyelvi és lexikális fogalma. A katasztrófaigazgatás jogszabályi fogalma.

3 A katasztrófák csoportosítása és a katasztrófavédelem feladatai
Katasztrófa veszélyt és veszélyhelyzetet kiváltó események: a.) elemi csapások, természeti eredetű veszélyek; b.) ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek; c.) egyéb eredetű veszélyek. Katasztrófavédelmi feladatok: megelőzés, felkészülés; védekezés; helyreállítás, újjáépítés.

4 A katasztrófavédelem jogszabályi alapjai
Magyarország alaptörvénye. 2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. 234/2011.(XI.10.) Kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. Törvény végrehajtásáról. 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről.

5 A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS NEMZETI RENDSZERE
KORMÁNY BELÜGYMINISZTER KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK VEZETŐI MEGYEI/FŐVÁROSI VÉDELMI BIZOTTSÁGOK HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁGOK POLGÁRMESTEREK KÖZREMŰKÖDŐK Bevont szervezetek Gazdálkodó szervezetek Önkéntes mentőszervezetek Önkéntes társadalmi és karitatív szervezetek

6 A VÉDEKEZÉSI RENDSZER A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE
KÖZPONTI SZINT KORMÁNY Kormányzati koordinációs szerv (KKB) BELÜGYMINISZTER Központi áll.ig. szervek TERÜLETI SZINT Megyei /Főv. védelmi bizottságok Helyi védelmi bizottságok A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON KÖZREMŰKÖDŐK Gazdálkodó szervek Magánszemélyek Önkéntes szervezetek HELYI SZINT POLGÁRMESTER

7 Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (KKB)
Elnök: a belügyminiszter Tagjai: az érintett miniszterek által kijelölt vezetők

8 Iparbiztonság A SEVESO irányelvek;
Veszélyes anyagokkal foglalkozó küszöbös és küszöb érték alatti üzemek; Biztonsági dokumentáció és súlyos káresemény elhárítási terv; Belső és külső védelmi tervek.

9 Lakosságvédelem, lakossági tájékoztatás
Jog a veszélyeztető hatások megismerésére; Jog a védekezés módszereinek és lehetőségeinek elsajátítására; Felkészülni a súlyos balesetek esetén követendő magatartásra. Lakossági tájékoztatás módjai: Aktív tájékoztatás; Passzív tájékoztatás.

10 Katasztrófavédelmi hatóságok
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. Törvény IV. fejezet eljárásaiban első fokon a hatóságnak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és küszöbérték alatti üzem telephelye szerint illetékes területi szerve, másodfokon a központi szerve jár el. A katasztrófavédelem megvalósításában résztvevő hivatásos katasztrófavédelmi szerv: a.) az országos illetékességgel működő központi szerv; b.) a megyei, fővárosi illetékességgel működő területi szerv; c.) helyi szervek a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok.

11 Polgári védelmi igazgatás
A polgári védelemmel kapcsolatos alapvető fogalmak; A polgári védelmi kötelezettség; A polgári védelmi igazgatással összefüggő legfontosabb feladatok; Polgári védelmi szakhatóság.

12 Tűzvédelmi igazgatás A tűz elleni védekezés fogalma, helye a közigazgatásban; A tűz elleni védekezés feladatai: a tűzesetek megelőzése; a keletkezett tüzek oltása; tűzvizsgálat; a tűzvédelem feltételeinek biztosítása.

13 Tűzvédelmi hatósági tevékenység
Engedélyezés; Tiltás, korlátozás; Tűzvizsgálati eljárás, hatósági bizonyítvány; Tűzvédelmi bírság kiszabása.

14 Tűzvédelmi hatósági jogkörök
Elsőfokú tűzvédelmi hatóságként a katasztrófa védelmi kirendeltségek 9 ügyben; Elsőfokú tűzvédelmi hatóságként a katasztrófa védelem területi szervei 7 ügyben; Elsőfokú tűzvédelmi hatóságként a katasztrófavédelem központi szerve 10 ügyben, Elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságként az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségek 1 ügyben; Elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságként a fővárosi, megyei katasztrófa védelmi igazgatóságok 3 ügyben; Elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságként a BM OKF 1 ügyben.

15 Tűzvédelmi hatósági jogorvoslati fórum
1. fokon eljáró szervek katasztrófavédelmi helyi szerv (kirendeltség) (1 – 9 ügyfajta) 2. fokon eljáró szerv katasztrófavédelmi területi szerv (megyei illetve fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság MKI, FKI) katasztrófavédelmi területi szerv (MKI, FKI) (10 – 16 ügyfajta)  2. fokon eljáró szerv katasztrófavédelmi központi szerv (BM OKF) (17 – 26 ügyfajta) fellebbezéssel nem támadható Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal honvédelemért felelős miniszter

16 Jogorvoslati fórum tűzvédelmi szakhatósági ügyekben
1. fokon eljáró szerv katasztrófavédelmi helyi szerv (kirendeltség) 2. fokon eljáró szerv katasztrófavédelmi területi szerv (MKI, FKI) katasztrófavédelmi területi szerv (MKI, FKI) katasztrófavédelmi központi szerv (BM OKF) fellebbezéssel nem támadható Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal honvédelemért felelős miniszter

17 Tűzvédelmi illetékességi szabályok
Katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékessége jogszabályban meghatározott több település közigazgatási területére terjed ki, amit a 43/2011. (XI.30.) BM rendelet határoz meg. A megyei katasztrófavédelmi igazgatósági illetékességi területe az adott megye közigazgatási területe. A BM OKF illetékességi területe az ország egész területe.

18 Tűzvédelmi ellenőrzések
Az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségek kötelesek a létesítményekben tűzvédelmi ellenőrzést tartani és az ellenőrzések tapasztalatai alapján a szükséges intézkedéseket megtenni, illetve kezdeményezni, a gazdálkodó szervek az ellenőrzést tűrni. A tűzvédelmi ellenőrzés formái: Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés, Utóellenőrzés; Célellenőrzés; Speciális, közös ellenőrzések.

19 A tűzvizsgálati eljárás elfolytatása
A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység, amelynek célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási, beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési, beavatkozási feltételek javítására.

20 Igazgatási szolgáltatási díj
Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni azon magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik a jogszabály által meghatározott tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárást, vagy igazgatási jellegű szolgáltatást kezdeményeznek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, területi, vagy helyi szervénél.

21 Tűzvédelmi bírságolás
A tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírság fizetésére kötelezhet magánszemélyeket és szervezeteket a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott tűzvédelmi szabálytalanságok esetén.

22 Tűzvédelmi szakértői tevékenység
Ha jogszabály tűzvédelmi szakterületen szakértő igénybevételét írja elő, vagy szakértő igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg, szakértőként kizárólag a tűzvédelmi hatóság engedélyével rendelkező személy vehető igénybe, jogkövetkezmények csak az ilyen személy szakértői igénybevételéhez fűződnek.

23 Tűzvédelmi megfelelőség
Forgalomba hozni, forgalmazni, beépíteni, használni és készenlétben tartani csak tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező tűzoltó technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést lehet, amely eleget tesz a tűzvédelmi biztonsági követelményeknek.


Letölteni ppt "Tűz-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések