Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kisiskolások élményszerű környezeti nevelése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kisiskolások élményszerű környezeti nevelése"— Előadás másolata:

1 Kisiskolások élményszerű környezeti nevelése
Tudományos irányító: Végzős hallgató: Dr. Lovas János Bauman Ildikó Papp Piroska

2 Fejezetek A környezeti nevelés célja és feladatai
A környezeti nevelés pszichológiai és pedagógiai alapjai A környezeti nevelés alternatív módszerei Élményszerű környezeti nevelés Környezeti nevelési órákon alkalmazott feladatok, játékok, mesék, találós kérdések Pedagógiai kutatás Összegzés, következtetés

3 A környezeti nevelés Eszközöket ad, melyekkel a környezeti problémákat orvosolhatják. Információkat, motivációt, értéket közvetít. A szerepvállalást népszerűsíti, a felelősségvállalást a környezet állapotának megőrzéséért. A fiatalok egész életének része legyen a természetvédelem miközben önálló, aktív, felelősségteljes felnőttekké válnak.

4 A környezeti nevelés célja, feladatai
Tudatosítás: a gyermeket megtanítja környezetbarát életvitelre; segít megérteni a környezet egészét, annak problémáit. Megismerés: a környezet működését, megtanulni gondoskodni róla. Viselkedés: olyan szokások, viselkedésformák kialakítása melyek meghatározzák a környezettel való harmonikus együttélést. Képesség: segít a problémák felfedezéséhez és megoldásához szükséges készségek elsajátításában. Részvétel: kezdeményezőkké, a környezet szempontjából érzékennyé, felelősen cselekvővé válnak.

5 A környezeti nevelés pszichológiai, pedagógiai alapjai
Az utánzásos tanulás, modellkövetés Élményközpontú tanulási helyzetek Erős érzelmi hatások Pozitív légkör, derű, vidámság Tapasztalatokra építeni

6 Alternatív módszerek Megfigyelések Egyszerű kísérletek
Kiselőadások, beszámolók Séták, kirándulások Esettanulmányok Didaktikai játékok Projekt módszer

7 Élményszerű környezeti nevelés
Gyermekközpontúság Sikerélmény Sok cselekvési helyzet Lelkesedés felébresztése Játékos tevékenységek

8 Pedagógiai kutatás A kutatási probléma:
A gyakorló pedagógusok mennyire törekednek élményközpontúságra a környezeti nevelés tanítása során.

9 Hipotézisek megfogalmazása
A régiség befolyásolja azt, hogy a tanítók hogyan vélekednek az élményközpontú környezeti nevelésről. A mese alkalmazható a környezeti nevelésben. A tanítók szerint a versenyek motiválják a tanulókat a jobb eredmények elérésében. A jól választott és irányított játékos feladatok élénkítik, érdekesebbé teszik a tanulási folyamatot.

10 Kutatási stratégiák, módszerek, eszközök
Induktív stratégia Írásbeli kikérdezés módszere Eszköz: kérdőív Statisztikai módszer

11 Mintavétel, mintavételi eljárások
Egyszerű véletlen mintavétel A megkérdezettek 4%-a I. éves, 19%-a II. éves, 57%-a III. éves, 20%-a kiegészítő éven tanul. A megkérdezettek 62%-a nappali, 18%-a távoktatáson, 20%-a kiegészítő éven tanul.

12 Régiség szerinti megoszlás Osztályok szerinti megoszlás
A megkérdezettek 40%-a 10 év alatti régiséggel rendelkezik, 60%-a több, mint 10 éve tanít. Az eredmények szerint a pedagógusok többségének, vagyis 30%-ának, III. osztálya van, 23%-a I. osztályt, 20%-a II. osztályt, 21%-a IV. osztályt, 6%-a pedig szimultán osztályt tanít.

13 Vélemények az élményközpontú nevelésről
Előnyei: -hatásosabb, érdekesebb. -megkönnyíti a tanulást. -maradandóbb ismeretek. -észrevétlen tanulás. -konkrét tapasztalatokat szereznek. -a tanulók aktívabbak.

14 -nem sikerül megtanítani a teljes anyagot -időigényes
Hátrányai: -nem sikerül megtanítani a teljes anyagot -időigényes -nehezebb fegyelmet tartani A 10 év alatti régiséggel rendelkezők 42%-a tartja előnyösnek az élményközpontú nevelést, a 10 év feletti régiséggel rendelkezőknek pedig a 62%-a .

15 Élményszerű tevékenységek alkalmazása az osztályokban
gyakran néha Soha I. osztály 12 2 1 II. osztály 10 - III. osztály 9 5 IV. osztály 6 3 Szimultán osztályok Látható, hogy a IV. osztályban használják legkisebb gyakorisággal az élményszerű tevékenységeket, vagyis 16%-ban. A helyzet az II. osztályos pedagógusoknál a legkedvezőbb, ők használják leggyakrabban, vagyis 90%-uk, az I. osztályos tanítók 80%-a és a III. osztályban tanítók 45%-a alkalmaz gyakran mesét és játékot.

16 Játékos feladatok alkalmazása
Teljes mértékbern egyetértek Részben egyetértek Semleges vagyok Részben ellenzem Teljes mértékben ellenzem a. Komolytalanná teszik a tanulást 3 - 4 56 b. Megkönnyítik a tanulást 55 7 c. Élénkítik, érdekesebbé teszik a tanulást 63 2 A pedagógusok többsége gyakran használja a játékot a tanítási órákon, falun gyakrabban mint városon, a válaszadók 41%-a szerint megkönnyítik a játékos feladatok a tanulást, 48%-uk szerint élénkítik, érdekesebbé teszik. A válaszadók 43%-a teljesen ellenzi, hogy a játékos feladatok komolytalanná teszik a tanulást.

17 Mese alkalmazása A pedagógusok nagy része, 90%-a egyetért azzal, hogy a mese eredményesen alkalmazható a környezeti nevelésben.

18 Motiválják-e a tanulókat a versenyek a jobb eredmények elérésében?
A megkérdezettek közül 58-an alkalmazzák a versenyeket, közülük 40% azt vallja mindig, 48% gyakran, 12% szerint pedig néha motiválják a tanulókat a jobb eredmények elérésében.

19 Egyszerű kísérletek alkalmazása
A pedagógusok 3%-a soha, 43%-a néha, 46%-a gyakran és 8%-a mindig alkalmaz egyszerű kísérleteket.

20 Eredmények megvitatása
Első hipotézis. A régiség befolyásolja azt, hogy a tanítók hogyan vélekednek az élményközpontú környezeti nevelésről. Második hipotézis. A mese eredményesen alkalmazható a környezeti nevelésben. Harmadik hipotézis. A versenyeknek motiváló hatása van. Negyedik hipotézis. A játéknak hangsúlyos szerepet kell szánnunk, mert megkönnyíti a tanulást, aktivizálja a gyermeket, kedvező légkört teremt. Így a tanulás örömmé válhat.

21 Összegzés, következtetés
Élményszerű oktatásunkban fontos: -tapasztalatokon keresztül történő tanulás: életszerű szitúációkat teremt. -szabadtéri tanulás: természeti környezetben zajló módszer -kivezeti a gyermeket a való világba, hogy próbára tegyék tudásukat. -a tanulók aktív cselekvése. -figyelemfelkeltés: fenntartani a tanulók érdeklődését. -változatos munkaformák: az aktív ismeretszerzést teszik lehetővé. -játékos munka: játszva oldják meg a problémahelyzeteket. Célom: Az élményszerű oktatáshoz ötleteket adni.


Letölteni ppt "Kisiskolások élményszerű környezeti nevelése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések