Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtármenedzsment Informatikus-könyvtár szak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtármenedzsment Informatikus-könyvtár szak"— Előadás másolata:

1 Könyvtármenedzsment Informatikus-könyvtár szak
Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes 2005. II. szemeszter

2 Stratégiai menedzsment -Értelmezés
Történeti áttekintés: 1970-es évek, USA: külpiaci környezet változása, csökkenő hallgatói létszám, társadalmi elvárások változása Definíciók: FELADAT! „A jövő építésének feltétele.” „Meghatározott cél érdekében megvalósított összetett folyamat.” „Egy intézmény küldetésének megfelelően megfogalmazott, és a megvalósítandó célokat és kulcsfontosságú területeket tartalmazó folyamat.” A stratégiai menedzsment erőforrások menedzselése a szervezet hatékony működése érdekében.

3 A stratégiai tervezés általános jellemzői 1.
Hadművészet: stratégia – taktika – akció (célok, elvek, prioritások, megvalósítás, cselekvés) A sikeres stratégia két alapszabálya Erőfölény Jó időben, jó helyen Offenzív – defenzív stratégia

4 A stratégiai tervezés általános jellemzői 2.
Stratégiai tervezés és kockázatvállalás Kockázatvállalási hajlandóság (várható siker, tét nagysága, a szervezet életkora) Kockázat kezelési módok (feltétlenül vállalandó, vállalható, nem vállalható) FELADAT:példák! Stratégiai tervezés és társadalmi felelősség Nem légüres térben! Önös vs. társadalmi érdek Értelmes munka Fogyasztók, használók jogai és szempontjai Társadalmi-természeti környezet védelme

5 A stratégiai tervezés általános jellemzői 3.
Stratégiai gondolkodás: Környezetelemzés, stratégiaválasztás, stratégia megvalósítás, mérés-ellenőrzés Stratégiai vezető: FELADAT! széles tudás, intelligencia, állandó tanulás erős, határozott értékrend kockázatvállalás, rugalmasság, problémaérzékenység alternatív, innovatív, kreatív gondolkodás jó emberismeret, empátia, kommunikáció, optimizmus, humor döntésképesség (centralizáció, decentralizáció) jövőépítés képessége és eltökéltsége erős érdekérvényesítő képesség

6 Vezetői stílusok Utasító (a vezető meghozza a döntést, majd kihirdeti)
Elfogadtató Tesztelő (ötlet, majd véleménykérés) Javasoló (a vezető megoldási javaslatai) Megbeszélő (feladat ismertetése, vélemények alapján dönt) Együttműködő (csoport dönt, vezető egy a többi között) Delegáló (megszabott keretek között a beosztottak döntenek) FELADAT: előnyök - hátrányok

7 A stratégiai tervek típusai és hierarchiája
1. Minőségi tervek – stratégiai célmeghatározás 2. Középtávú tervek – str. céloknál konkrétabb, 1-5 év 3. Operatív tervek – az évesnél rövidebb, feladatok, programok

8 A stratégia szintjei I. Társasági/intézményi szint (önkormányzat, felsőoktatás, egyetem) II. Egység/divízió szint (megyei, városi, kari, központi könyvtár) III. Funkcionális szint (könyvtári munkafolyamatok, személyzeti, pénzügy, marketing)

9 A stratégiai tervezés folyamata 1.
A lehetőségek és feltételek azonosítása A szolgáltatást igénybe vevő környezet elemzése A jelenlegi szolgáltatások értékelése A fejlesztési feltételek megfogalmazása Források felderítése Célok megfogalmazása Stratégiai modellezés (alternatívák meghatározása, értékelése, kiválasztása) Tervkészítés A terv értékelése

10 A stratégiai tervezés folyamata 2.
Jövőkép (vízió): a jövőbeli állapot Átfogó cél (misszió): az a küldetés, amit el akarunk érni Alapvető célok: irányok kijelölése szándék-célok: miért vagyunk, mi a dolgunk? irány-célok: merre tartunk, merre menjünk? feladat-célok: hogyan teljesítsük? eredmény-célok: mit értünk el? Kulcsterületek: szerepek, tevékenységek FELADAT: A saját intézmény víziójának és missziójának megfogalmazása (2005.ápr.)

11 A stratégiai tervezés kivitelezése
A stratégiai terv készítése - munkacsoport létrehozása - a terv tartalmi és módszertani elemeinek meghatározása - folyamatábra elkészítése - Cselekvési terv elkészítése A stratégiai terv kontrollja, értékelése A stratégiai terv megvalósítása FELADAT: folyamatábra elkészítése saját könyvtárról, v. bármely könyvtári (munkahelyi) munkafolyamatról

12 A stratégiai tervezés módszerei 1.
1. A külső környezet elemzése (piaci környezet, beszerzés, értékesítés, munkaerőpiac, tudományos-technikai, politikai-intézményi, kulturális környezet stb.) 2. Belső erőforrások és képességek elemzése (anyagi, pénzügyi, tárgyi, emberi, szervezeti, technológiai, innovációs, hírnév stb.) 3. Funkcionális elemzések (szervezeti struktúra, szervezeti kultúra, funkciók)

13 A stratégiai tervezés módszerei 2.
1. Diagnózis módszerek: SWOT-analízis, PEST-analízis, portfólió-elemzés, értéklánc elemzés 2. Módszerek a stratégiai alternatívák meghatározására: rangsoroló módszerek, döntési fák, szcenárió-elemzés

14 A könyvtár stratégiai terveit meghatározó dokumentumok
1997./CXL törvény NKÖM: A könyvtári terület stratégiai céljai, 2002 FELADAT: saját intézmény stratégiai tervezését befolyásoló dokumentumok összegyűjtése (2005.ápr.)

15 A következő alkalommal
Egy-egy téma részletes kibontása A stratégiai gondolkodás algoritmusa A stratégiai tényezők számbavétele Küldetés és jövőkép Elemzési módszerek gyakorlása (SWOT, PEST, portfólió, értéklánc) Kulcsszerepek a vezetői csoportokban TQM Könyvtárgazdaságtani alapismeretek FELADAT: Könyvtárosok kézikönyve 4. 7.FEJEZET elolvasása, feldolgozása

16 Irodalom Bobokné Belányi Beáta: Kulturmenedzsment könyvtári és információs szervezetek vezetőinek. Typotex, 2001. Roóz József: Vezetésmódszertan. Perfekt, 2001. Barakonyi K.-Lorange, P.: Stratégiai menedzsment. Közgazdasági és Jogi K., 1993. Antal-Mokos – Balaton K. et al.: Stratégia és szervezet. Közgazdasági és Jogi K., 1997. Csepeli György: A szervezkedő ember. Osiris, 2001. Farkas M., Charles – De Backer, Ph.: Született vezetők. Az öt legsikeresebb vezetői stratégia. KJK KERSZÖV, 2002. Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia. Edge 2000 KFT, 2002.


Letölteni ppt "Könyvtármenedzsment Informatikus-könyvtár szak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések