Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hit és Tudás Szombathely, SEK, 2012. április 4. Dr. Németh Norbert.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hit és Tudás Szombathely, SEK, 2012. április 4. Dr. Németh Norbert."— Előadás másolata:

1 Hit és Tudás Szombathely, SEK, 2012. április 4. Dr. Németh Norbert

2 A hit és a tudás viszonya sokan úgy hiszik, hogy a tudomány világképe és a hit világképe vetélytársa egymásnak: „ahogy a tudomány halad előre, úgy csökken a hit világképének hihetősége” – hangzik az általános vélemény…

3 A tudomány és a hit közötti feszültség két oka: 1.) a természettudományos módszer az egyedüli út az igazság megtalálására; 2.) ahhoz, hogy a hívő ember a vallás igazságait megértse és kibontsa, szüksége van egy bizonyos világképre, amelyet az adott kor világképéből kölcsönöz.

4 ELLENTÉT A HIT ÉS A TUDÁS KÖZÖTT? Az ellentét tulajdonképpen nem a hit igazsága és a természettudományok igazsága között áll fenn, hanem az új világkép és a régi világkép között.

5 HIT ÉS TUDÁS (TUDOMÁNY) A tudomány és a hit kölcsönös kapcsolatainak felderítéséhez – feltételezve, hogy léteznek ilyenek – mindenekelőtt a tudomány és a hit fogalmából kell kiindulnunk.

6 Mi a tudomány? Skolasztika: Quid est scientia? Scientia est certa per causas iustificata et in systemata ordinata.

7 Mi a hit? A hit egyrészt Isten ajándéka, másrészt egy személyes cselekedet: az ember szabad válasza az önmagát kinyilatkoztató Isten kezdeményezé- sére.

8 A természettudomány és teológia kapcsolata sokak számára kimerül az evolúció kontra teremtés, illetve materializmus kontra teizmus közötti ellentét és feszültség megfogalmazásában. A hit és tudomány kapcsolatában nem a fogalmak és a módszerek összehangolása az első, hanem azoknak a közös területeknek a meghatározása, amelyekkel mindkettő foglalkozik.

9 Teológia - természettudomány A teológia az Isten hitéből indul ki és fogadja el a teremtés tényét, a természettudomány az általa megismert természet, az élő világ csodálatos rendezettségéből következtet a Teremtő létére.

10 FIDES ET RATIO II. János Pál, FIDES ET RATIO. A hit és az ész kapcsolatának természetéről (1998): A hit a végső igazságra fokuszál, míg a tudományok a rész-igazságok keresésére indulnak. CREDO UT INTELLIGAM (HISZEK, HOGY MEGÉRTSEK) Canterbury St. Anselm. INTELLEGO UT CREDAM (MEGÉRTEK, HOGY HIGGYEK) Canterbury St. Anselm.

11 HIT ÉS TUDOMÁNY: ELLENTÉT VAGY HARMÓNIA ? Charles Darwin: Fajok Eredete (The Origin of Species, 1859). Az Ember Származása (The Descent of Man, 1871). EVOLUCIONIZMUS Új természettudományos világkép és új párbeszéd a hit és a tudás között.

12 Különbségek a hit és a tudomány között Eltérő nyelvezet; Mindkettő felhasznál kategóriákat, modelleket és analógiákat, de ezek különböznek; Nagyon szükséges, hogy mindkét disciplina művelője ismerje kompetenciája határait és tiszteletben tartsa a másik disciplina autonómiáját!

13 Újkor A felvilágosodás programjában az igazság egyetlen és legfőbb kritériuma az emberi ész által világosan belátható, megítélhető. Az újkor emberképében az ész uralmához szorosan hozzátartozik a tudomány, a tudományos megismerés prioritása.


Letölteni ppt "Hit és Tudás Szombathely, SEK, 2012. április 4. Dr. Németh Norbert."

Hasonló előadás


Google Hirdetések