Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Erőforrások és tevékenységek tervezése, infrastrukturális projektek Erőforrások és tevékenységek tervezése Infrastrukturális projektek 2/C modul Ponácz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Erőforrások és tevékenységek tervezése, infrastrukturális projektek Erőforrások és tevékenységek tervezése Infrastrukturális projektek 2/C modul Ponácz."— Előadás másolata:

1

2 Erőforrások és tevékenységek tervezése, infrastrukturális projektek Erőforrások és tevékenységek tervezése Infrastrukturális projektek 2/C modul Ponácz György Márk SAKK-tréner Forrás: [ÁKMI] Csordás Péter: Monitoring feladatok a műszaki ellenőrzésben; GKM ÁKMI prezentáció

3 Erőforrások és tevékenységek tervezése Eszközök: - PCM, LogFrame - Ütemterv (hálós, sávos) –> tevékenységek tervezése - Pénzügyi terv - Humán erőforrás terv Tervezésben érintettek: - Projektterv készítői, bevont stakeholderek - Projektmenedzser - Szakértők

4 1. Munkaerő biztosítása a) munkaerő-szükséglet meghatározása, b) munkaerő beszerzése és munkába állítása, c) munkaerő képzése, d) munkaerő mozgásának irányítása. 2. Munkaerő hatékony foglalkoztatása 3. Bér- és jövedelemgazdálkodás 4. Munkaügyi kapcsolatok ápolása Munkaerő-és bérgazdálkodás Forrás: Mérlegképes könyvelői tanfolyam anyaga

5 1. B á zisterv k é sz í t é se Felelős személyek rögzítése A résztvevő szervezetek (Vállalkozó, Mérnök, Megbízó) részéről ki kell jelölni azt a személyt vagy személyeket, akik az adott projektek ütemezési illetve monitoring kérdéseivel kapcsolatban a szervezetet képviselik. CégNévTelFaxe-mail Vállalkozó Mérnök Megbízó

6 Az ü temterv tartalma Tevékenységek részletezettsége a) A monitoring alapját képező ütemterv a költségvetési kiírás részletezettségének megfelelően készül. b) Az általános tételek az ütemtervben egy sorral szerepeljenek (a költségvetési kiírásnak megfelelően) tartalmának részletezését és ütemezését a Vállalkozó külön készíti el. c) A szerződésekből kiemelt keretátadások egy soron, költség nélkül szerepelnek

7 Sz ü ks é ges input adatok 1. Tevékenységek megnevezése (a költségvetési kiírásnak megfelelő) Activity ID Tevékenység kódok: (infrastrukturális projektek esetében) építmény számok szakágak, munkanemek, almunkanemek, tevékenység kódok, A tevékenységidők meghatározása A tevékenységek költségének meghatározása,

8 Sz ü ks é ges input adatok 2. Logikai kapcsolatok Projekt kezdete Szerződéses mérföldkövek esetén a mérföldkövek adatai Technológiailag független tevékenységek esetén (pl. önálló építményekkel kapcsolatos munkálatok megkezdése) a kezdések feltételek által történő meghatározása. Tevékenység mennyiségek, Időkorlátos tevékenységek megnevezése (Log record /napló/ kitöltésével)

9 A sz á m í tand ó adatok A tervezés eredményeképpen előálló logikai tervből az alábbiakat kell kiszámítani: A projekt megvalósulási ideje Az egyes tevékenységek legkorábbi megvalósulásának ideje Az egyes tevékenységek legkésőbbi megvalósulásának ideje Az egyes tevékenységek tartalékideje Az előzőek alapján a kritikus tevékenységek kiküszöbölése Az egyes tevékenységek költsége A projekt pénzügyi terve

10 Gyakorlat: GANTT-diagram készítése

11 INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK TERVEZÉSE

12 A beruh á z á si projektek A projekteknek és ezen belül a beruházási projekteknek is két jól elkülöníthető része van: a projekt tervezése (beruházások döntéselőkészítése) és a projekt irányítása (beruházás megvalósítása, beleértve a lezárást is).

13 A projekttervez é s (I./1.) A beruházási létesítmény tervezése, amikor a tervezőnek a létrehozandó objektumot és annak működési rendszerét kell optimális elvárási igényekhez igazodva megteremtenie. A fentieknek megfelelő projektstratégiát kell alkalmazni, amely a projektcél végrehajtási útját (szervezetépítés, ellenőrzés, motiváció) foglalja magában. Ez a tervezési mód kijelöli a projekt végrehajtása során alkalmazandó módszertani- technikai eljárásokat, illetve magát a szervezetet is.

14 A projekttervez é s (I./2.) A projektötlet és az üzembe helyezés között meghatározott tervezési ütemek találhatók: céltervezés (a beruházó célrendszerének meghatározása), koncepciótervezés (megvalósíthatósági tanulmány készítése), kiviteli tervezés. Az egyes tervezési ütemeket döntések választják el egymástól.

15 A beruh á z á si projektek ir á ny í t á sa

16 A folyamatos k ö vet é s é t szolg á lja: a szerződés a költség, a határidő, az erőforrás és a minőség szerkezetű projektkontroll.

17 A szerződ é s projektkontroll tartalmazza: a vállalkozói (tervezési, építési-szerelési, beszállítói, bonyolítói), az egyéb (banki, hatósági, ingatlanbeszerzési stb.) szerződésekkel kapcsolatos követelményeket, azok nyomon követésének elvét és a monitoring tevékenységeket, ha a beruházási projekt a FIDIC előírásai szerint valósul meg, akkor ide tartoznak még a Mérnöki szerződésekkel kapcsolatos követelmények is.

18 A k ö lts é g projektkontroll feladata: cash-flow (pénzalapok), szerződés fizetési ütemezések, fizetési teljesítések, banki garanciák (ajánlati, jóteljesítési stb.), egyéb (hatósági díjak, vám, árfolyamok, árindexek stb.) cash-flow és határidő­függő tényezők figyelemmel kísérése.

19 A hat á ridő projektkontroll: a különböző szintű megvalósítási ütemezések (hálótervek) alapján elkészült, szerződésekben rögzített határidők nyomon követése.

20 Az erőforr á s projektkontroll: a piaci feltételek mellett nehezen, vagy hosszú időráfordítással beszerezhető speciális szakanyagok, építési gépek, know-how eljárások stb. kijelölését, szállítási ütemezését, minőségi paramétereit figyelemmel kísérő kontrolltevékenység.

21 A projektkontroll elemei

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Erőforrások és tevékenységek tervezése, infrastrukturális projektek Erőforrások és tevékenységek tervezése Infrastrukturális projektek 2/C modul Ponácz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések