Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A számítástechnika története

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A számítástechnika története"— Előadás másolata:

1 A számítástechnika története

2 Ősi idők Mechanikus gépek kora Elektronikus számítógépek kora

3 1. Ősi idők Kéz, ujjak Kövek Abakusz

4 Mechanikus gépek kora Schickard Pascal összeadógépe
Leibniz számológépe Jacqard automata szövőgépe Babbage munkássága

5 Schickard 1623-ban Napier-pálcák segítségével
A pálcákról leolvasott részeredményeket fogaskerekes számolómű adta össze 4 alapművelet elvégzésére képes 6 jegyű számokat tudott kezelni tübingeni professzor és sokoldalú zseni Wilhelm Schickard ( ) a harmincéves háború alatt. A Neper-pálcák segítségével egy olyan gépet épített 1623-ban Württembergben, amely automatikusan összeadott, kivont, szorzott és osztott. A készülék összeállítására valószínűleg a híres csillagásszal, Johannes Keplerrel folytatott beszélgetései és levelezése ösztönözte. Az első levél szept. 20-án kelt... A második levelében, amely február 25-én kelt, arról tájékoztatja Keplert, hogy a számára épített gép a műhelyben kitört tűzben elégett. A gépnek egyetlen példánya sem maradt fenn, de a levélbeli információk alapján 1960-ban sikerült egy jól működő konstrukciót létrehozni: A számológép felső része függőlegesen elrendezett hengeres, forgatható Neper-pálcákat tartalmaz. Ezeken legfeljebb hatjegyű számokat lehet beállítani. Alatta fogaskerekekből készített számolómű található. A felhasználó a Neper-pálcákról leolvasott részeredményeket kézzel viszi át a számolóműbe. A végeredmény a készülék alján lévő kis nyílásokban jelenik meg. A gép alapzatában elhelyezett számlapok hatjegyű szám tárolását teszik lehetővé, valószínűleg azért, hogy a felhasználónak ne kelljen a részeredményeket külön leírnia Az összeadást végző számolóműben a szomszédos számjegyek fogaskerekei közé elhelyezett egy járulékos fogaskereket, amely elvégzi a kétjegyű összeg első jegyének átvitelét a következő helyértékre. A számjegyek fogaskerekeinek minden teljes körbefordítása után egy külön beépített fog a járulékos fogaskereket 36 fokkal elfordítja, ami viszont a következő számjegy fogaskerekét eggyel magasabb számértéknek megfelelő helyzetbe fordítja tovább. A számolómű működésének következtében Schickard hat jegyre korlátozta számológépét. Határesetben, pl összeadásakor ugyanis az egyes számjegyhez kapcsolódó egyetlen fogaskerékfognak kellene a teljes számolóművet mechanikus úton átfordítania. Schickard gépe volt az első, amely a számolási tartomány túllépését (azaz az overflow -t) is jelezte a felhasználónak (Csengővel). A zseniális szerkezet létezéséről annak idején nem szerezhetett tudomást a világ, mert Schickard és családja elpusztult egy pestisjárványban. így soha nem tudhatjuk meg, hogy hogyan befolyásolta volna ez a találmány Pascalt és Leibnizet.

6 Pascal összeadógépe Az első összeadógép 1642-ben.
Két alapművelet elvégzé-sére képes 8 jegyű számokat tud összeadni (kivonni) Helyi értékek átvitele Az első, egységes egészként működő összeadógépet Blaise Pascal francia filozófus tervezte 1642-ben. A munkát Schikardtól függetlenül végezte és gépe nem is volt olyan fejlett, mint Schikardé. A gépet Rouenben adóbeszedőként dolgozó apja számára készítette az akkor 19 éves Pascal, hogy megkönnyítse annak munkáját. A számológép megmaradt az utókornak. A számokat a gép elején lévő kerekeken kell beállítani, az eredmény pedig a gép tetején lévő kis ablakokban látszik. Ez az eszköz tízfogú fogaskerekeket tartalmaz. A fogaskerekek minden foga egy-egy számjegynek felel meg 0-tól 9-ig. Minden helyiértéknek megfelel egy ilyen fogaskerék (hatjegyű számokat lehet a géppel összeadni). A kerekek úgy kapcsolódnak össze, hogy számokat lehet összeadni vagy kivonni a fogaskerekek megfelelő számú foggal történő elforgatásával: ha a legkisebb helyiérték fogaskerekét egy foggal (36o-kal) elfordítjuk, az a mozgásiránytól függően 1 hozzáadását vagy levonását jelenti a gépben éppen látható számból. Ebben a gépben is működik a tízesátvitel: ha az egyik helyiérték kereke a 9-es állásból a 0-ba fordul, akkor a következő nagyobb helyiérték kerekét egy foggal elfordítja. Az egyfogú kerék egy körülfordulása a tízfogú kereket egy foggal fordítja el. Érdekesség: A fordulatszámlálás fenti módja nem új találmány. Számlálásra készített szerkezet volt az alexandriai Heron úthosszmérője az i.sz. I. sz.-ban. A szerkezetet végigtolták a megmérendő úton. Kereke áttétellel időnként egy kicsit elfordította a felül lévő vízszintes kereket, aminek a kerületén kövek voltak elhelyezve. A gördülő kerék bizonyos számú elfordulása után a fenti vízszintes kerék éppen annyit fordult el, hogy róla leesett a következő kavics. A kavicsok egy kosárba potyogtak. Az út végén meg kellett számolni az összegyűlt kavicsokat és számukat meg kellett szorozni a gördülő kerék kerületével és az egy kő leeséséhez szükséges körülfordulások számával. Így megkapták a megtett út hosszát. Ez a berendezés az első analóg-digitál átalakítóként is felfogható.

7 Pascal összeadógépe(folyt.)
A fogaskerék fogai egy- egy számnak felelnek meg (0,…,9) Minden helyiértéknek van egy „saját” fogaskereke (max. 8 jegyű számokkal számol) A fordulatszámlálás elve A tízesátvitel tízfogú fogaskerekeknél

8 Leibniz számológépe 1670-es években A Pascal gép továbbfejlesztése
Négy alapművelet, max. 8 számjegy Bordáshenger alkalmazás Leibniz Az 1670-es években Gottfried Wilhelm Leibniz ( ) német filozófus és matematikus Pascal gépét továbbfejlesztette ben (más forrás szerint 1671-ben, illetve 1673-ban) készítette el gépét, amivel már szorozni, osztani és gyököt vonni is lehetett. Ez volt az első olyan számológép, amellyel mind a négy alapműveletet el lehetett végezni. Tulajdonképpen két külön részből állt: az összeadómű Leibniz szerint is megegyezett Pascal megoldásával, a szorzómű tartalmazott új megoldást. A gép nyolcjegyű számokkal való számoláshoz készült, de a tízesátvitel során felmerülő mechanikus problémák miatt sosem működött kielégítően. A tökéletesítést Pascal gépéhez képest a bordás henger (vagy bordás tengely) alkalmazása jelentette. Az alapelv az ábráról jól leolvasható: a henger felületén 9 db, eltérő hosszúságú borda van, ezek széles fogaskerék-fogként működnek. A hengerhez illeszkedő fogaskerék saját tengelye mentén elmozdítható, és megfelelő beállításával elérhető, hogy a bordás henger egy teljes körülfordulása során fogaiba pontosan 1, 2, számú borda akadjon be és így ennyi foggal forduljon el a fogaskerék. Ha tehát a fogaskerék tengely menti eltolásával beállítják a szorzandót (hogy hány borda akadjon a fogakba), akkor a bordáshengert annyiszor körbeforgatva, amennyi a szorzó, a fogaskerék a két szám szorzatának megfelelő számú foggal fordul el. Ezzel a megoldással elsőként sikerült két szám szorzását és osztását egy tengely megfelelő számú körbeforgatásával megoldania. A bordás henger jelentette egészen a XIX. sz. végéig az egyetlen gyakorlatban is kivitelezhető mechanikus megoldást a szorzás gépesítésére és még e században is alkotórésze maradt az összes mechanikus számológépnek. A gép elkészítéséért a Royal Society 1673-ban tagjává választotta Leibnizet. A négy alapművelet elvégzésére alkalmas számológépeket később folyamatosan tökéletesítették, de még hosszú időn keresztül nem bizonyultak megbízható számítási segédeszköznek. Csak 1820-ban változott meg lényegesen a helyzet a Charles-Xavier Thomas de Colmar ( ) által Franciaországban készített Arithrométre nevű géppel. Ez már csak egy Leibiz-féle bordás hengerrel működött. Ebből a gépből az első 50 évben 1500 darabot készítettek. A számológép tökéletesítéséhez tartozott később a billentyűzet és a tengelyek forgatására a villamos meghajtás alkalmazása is ben készíti el az amerikai Stevens Borroughs ( ) az első billentyűvel és nyomtatóval ellátott összeadógépet (más forrás szerint ezt a gépet D. E. Felt készítette) es hír: “A chicagói Felt & Tarrant Manufacturing Co. által bevezetett Comptometer az első olyan többoszlopos számológép, amit teljes egészében billentyűzetről lehet működtetni és mindig abszolút pontos.” A későbbiekben szabványosnak tekinthető megoldás 1887-ben született meg és a svéd Odhner nevéhez fűződik. A bordáshenger helyett itt a bütyköstárcsa a “kulcsalkatrész”, ráadásul olyan tárcsa, amin a bütykök száma egy karral változtatható. Minden helyiértéket egy-egy ilyen tárcsán állítottak be, ettől kezdve pedig a működése gyakorlatilag megegyezett a korábbi megoldásokkal ben készítették az első teljesen automatikus, gombnyomásra működő számológépet. A négy alapműveletes számológépeket az 1960-as években használták a legszélesebb körben. A szegedi egyetemen még az 1970-es évek közepén is láttam, hogy a felsőbb éves matematikusok numerikus matematika gyakorlataira ilyen mechanikus “kurblis” számológépeket visznek be számolási segédeszköz gyanánt. A mi évfolyamunk azonban már nem használta ezt az eszközt, a zsebszámológépek átvették a szerepüket.

9 Leibniz számológépe(folyt.)
Szorzó: Annyiszor kell körbeforgatni a hengert, amennyivel szorzunk Szorzandó: a fogaskereket el kell tolni a tengelye mentén(ezzel beállítható, hogy hány borda akadjon bele) A fogaskerék a két szám szorzatának megfelelő számú foggal fordul el Nem teljesen működőképes, a tízesátvitel nem megoldott, később tökéletesítették.

10 Jacqard automata szövőgépe
Szövőszék mintájának „programozása” lyukkártyák segítségével 1725 óta Lyonban már működik hasonló, ök lyukasztott papírcsíkokat használnak Jacqard tovább tökéletesíti(1810): kilyuggatott fadarabokat(„kártyákat”) használ A különböző lyukkártyák egy láncra vannak fűzve, lehetővé téve a „gyors és könnyű” megváltoztatást Jacqard Folyamatok vezérlésére már évszázadok óta alkalmaztak különböző vezérlési módokat. Zenegépekben pl. a tüskés henger volt a jellemző megoldás. A henger mérete (vagyis hát a kerülete, mert azon voltak a tüskék) természetesen megszabta a program hosszát: a henger minden körülfordulása ugyanazt a tevékenységet idézte elő. A mintás szövés vezérlésére viszont olyan módszer kellett, amivel egyrészt hosszabb programot is meg lehet adni, másrészt pedig viszonylag egyszerűen lehet a mintát megváltoztatni, a szövőszéket “átprogramozni”. Az idők folyamán többféle ilyen vezérlést találtak fel. Brösel 1690 körül vászonszalagra faelemeket ragasztott, ezzel határozták meg a szőtt anyag mintáját. A mintát a vászonszalagok cseréjével lehetett változtatni. A lyoni selyemszövőgépekben kb óta lyukasztott papírcsíkok látták el ugyanezt a feladatot. Joseph Marie Jacquard ( ) francia feltaláló a vezérlést tovább tökéletesítette ben (1804-ben?) olyan automatikus szövőszéket tervezett, amelynél fából készült vékony, megfelelően kilyuggatott lapok (“kártyák”) vezérelték a bonyolult minták szövését. A lyukkártyákat láncra fűzte, ezzel lehetővé téve a minták (azaz a szövőszék vezérlésének) gyors és könnyű megváltoztatását. (Ez a “gyors és könnyű” állítólag mintegy 15 napos munkát jelentett.) A képen a szövőszék tetején látható a lyukkártyás vezérlőszerkezet.

11 Jacqard automata szövőgépe

12 Babbage Differencia gép
Működő Differencia gép Babbage Differencia gép Pehr és Edward Scheutz (1853) Harmad rendű differenciák 15 számjegy Christel Mamann 10 jegyű log táblázat(1910) Aritmetikai táblázatok kiszámítása (log) Hatod rendű differenciák 20 számjeggyel dogozott volna Függvény értékek kiszámítását differenciák összeadására vezette vissza Több új típusú gépet is kigondolt 1820 ( ) Fgv értékek sorozatának kiszámítását különbségek és differenciák összeadására vezeti vissza Minden függvényérték kiszámítását összeadásra vezeti vissza Hatodik rendű differenciákat használta volna, ehhez 6 egymáshoz kapcsolódo számolóművet tervezett, mai ismereteink szerint hibátlanul. A gép 20 jegyű számokkal dogozott volna Csak egyes részeit tudta elkészíteni, nem fejezte be, OK: anyagi és a kor technikai lehetőségei nem tették lehetővé.

13 Analitikus gép Fő műve (1833-71) Differencia géphez hasonló működés
Alapötlet a Jacquard féle lyukkártya Ez a gép adatbeviteli és eredmény-kiviteli egységből, számolóműből és részeredmény tárolóból állt volna A készülék malom része végezte volna a mûveleteket, a vezérlõ programot a lyukkártya olvasó vitte volna be. Az el nem készült gépre Ada Byron írt programokat, amelyek többségében mûködtek is volna a gépen. Babbage egy harmadik gép tervén dolgozott halála elõtt, amit viszont eddig senki sem épített meg. A függõleges nyílás a lyukkártya helye, a mûveleteket ütemezõ óra minden ciklusában a tûsor mûködésbe jön, ahol a kártyán lyuk van, ott a tû tudja aktivizálni a szemben elhelyezkedõ elemet. A bal oldali malomrész alja a puffer, felette az összeadó van, amibõl az eredmény az akkumulátorba kerül. A jobb oldali rekeszsor tölti be a memória szerepét. A fõ részeket az adatsín köti össze, amelyet két átvitel vezérlõ hoz mûködésbe. A példa feladat legyen a következõ: adjuk össze a harmadik és az ötödik rekesz tartalmát, majd az eredményt nyomtassuk ki.

14 3. Elektronikus számítógépek
Az első generáció (kb ) Alapvető építőeleme az elektroncső Nagy méret (több szobányi) Gyakori meghibásodás 1000 művelet/mp ENIAC – mérete: 30 m × 3 m × 1 m; több mint 30 tonna; közel 1800 elektroncső

15 A második generáció (kb. 1959-1975)
Tranzisztor (a legfőbb építőeleme) Hosszabb élettartam Nagyobb tárolókapacitás Méretük jelentősen csökkent Adatok rögzítése részben mágneses elven művelet/mp

16 A harmadik generáció (kb. 1964-1975)
Integrált áramkör (IC vagy chip) Mérete emberi léptékű Univerzálisak, gyors, megbízható Mágneses háttértárolók adattárolásra Egy időben több felhasználó is igénybe vehette 500 ezer művelet/mp

17 A negyedik generáció (kb. 1975-től)
Korunk számítógépei Építőeleme a mikroprocesszor Nagyfokú integráltság → méret csökkenés 10 millió összeadó művelet/mp

18 Az ötödik generáció 1980-ban dolgozták ki, Japánban A felhasználó számára a lényeg a magas szintű ember-gép kapcsolat→ Mesterséges Intelligencia

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A számítástechnika története"

Hasonló előadás


Google Hirdetések