Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetértékelési módszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetértékelési módszerek"— Előadás másolata:

1 Környezetértékelési módszerek
Azok a lehetséges eljárások, amelyekkel a környezeti/természeti javakat, ill. az azok-ban bekövetkező változásokat jellemez-hetjük. Lehetnek: 1./ fizikai mennyiségek szerinti, 2./ kvalitatív (minőségi) információk alapján, 3./ monetáris formában (költség-haszon elv)

2 A bioszféra és részrendszereinek monetáris értéke
Aforizma: „az ökológus mindennek tudja az értékét, de semminek sem tudja az árát, míg az ökonómus (közgazdász) mindennek tudja az árát, de semminek sem tudja az értékét” Costanza, R. et al. (1997): The Value of the World’s Ecosystems and Natural Capital. Nature, 402. Suppl. C old.

3 A bioszféra szolgáltatásainak értéke (= természeti tőke)
Costanza és mtsai (Kalifornia)(1997) megkísérelték pénzben kifejezni azokat az ököszisztéma-szolgáltatásokat, amelyeket általában a gazdasági számításoknál figyelmen kívül hagynak. Ilyenek pl.: - a természet édesvíz szolgáltatása - a szennyvíz tisztítása (öntisztulás) - légszennyező anyagok feldolgozása - az éghajlat stabilitásának fenntartása - talajképzés és a tápelemek cirkulációjának biztosítása - a rovarok beporzó tevékenysége - az üdülési lehetőségek fenntartása Ezek összege: 33 billió (1012) dollár, (közel 2x az összes ország évi nemzeti jövedelmének)

4 Ökológia lábnyom-ökológiai kapacitás
Ökológiai lábnyom: Egy adott ország lakói mekkora területen lennének képesek fogyasztási javaikat megtermelni fenntartható módon, azaz úgy, hogy a természeti tőke ne változzon. Ökológiai kapacitás: Egy adott terület hány ember számára képes biztosítani a fogyasztási javakat fenntartható módon.

5 Ökológiai lábnyomunk és kapacitásunk
Magyarország: 3,1 /2,1 ha hiány: 1,0 ha (kb. 33 %) USA: 10,3 / 6,7 ha hiány: 3,6 ha (kb. 35 % Banglades: 0,5 / 0,3 ha hiány: 0,2 ha (kb. 40 %) Világ összesen: 2,8 / 2,1 ha hiány: 0,7 ha (kb. 30 %)

6 Környezet és életminőség
jólét: = jómód, gondtalan anyagi helyzet, boldogulás Jóllét: az az állapot, hogy valaki jól van, jól érzi magát, egészséges Életminőség: az ember életét, közérzetét befolyásoló tényezők összességének színvonala

7 Az életminőség összetevői:
1. Életszínvonal összetevői (anyagiak), 2. Pénzben nem kifejezhető tényezők: egyének, csoportok társ.-i helyzete, egészségügyi helyzet, várható életkor, kulturális környezet, környezet állapota.

8 A környezet állapot hatásai az életminőségre
Közvetlen élettani hatások (táplálék, víz) Pszihés, idegrendszeri hatások (élettér elszennyeződése, esztétikai leromlása, az egészségkárosodás fokozott veszélye, katasztrófák lehetőségei miatti szorongás, lehangoltság kialakulása) Gazdasági hatás (gazdasági javak értékcsökkenése – növekedése)

9 A környezet immateriális értékei
Általában a pénzben nem kifejezhető, vagy közgazdaságilag nem számított környezeti értékek, amelyek az emberre hatással vannak, a jóllét elemeit képezik. Pl.: levegőtisztaság, nyugtató hanghatások, esztétikai örömöt adó jelenségek, stb.

10 Környezeti etika fogalma
Az ember és környezetének kapcsolatát és a környezet védelmét illető erkölcsi kérdésekkel, ill. a természet épsége iránt viselt felelősséggel foglalkozó tudomány. A természeti létezőkkel kapcsolatos etikai megfontolások együttese.

11 Környezetetikai alapelv
Minden élő dolog önértékkel bír, függetlenül az ember számára való hasznosságától. >>>nem lehetnek puszta eszközei valamely emberi projekt megvalósításának.

12 A gazdasági hatások szintjei
Egyes biológiai létezők szintje >>>>érzőképesség alapú etika A természeti közösségek (ökoszisztémák) szintje >>> ökoszisztéma-etika A Föld egész (bioszféra) szintje >>>> Gaia-etika


Letölteni ppt "Környezetértékelési módszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések