Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kereskedelmi vállalkozások költségeinek elemzése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kereskedelmi vállalkozások költségeinek elemzése."— Előadás másolata:

1 Kereskedelmi vállalkozások költségeinek elemzése.

2 FŐBB TÉMAKÖREINK 1. A költséggazdálkodás alapfogalmai
2. A költséggazdálkodás főbb kérdései 3. A költségek csoportosítása 4. A költségek nagyságát meghatározó tényezők 5. A költségek elemzése 6. A költségek tervezése

3 1. A költséggazdálkodás alapfogalmai
Gazdaságossági elv Költség Ráfordítás Kiadás A termék önköltsége

4 A költséggazdálkodás alapfogalmai
A rendelkezésre álló erőforrások (esz- közök, munkaerő) ésszerű, takarékos felhasználására irányuló törekvés.

5 A költséggazdálkodás alapfogalmai
Gazdaságossági elv: adott ráfordítással a lehető legnagyobb eredmény elérése, vagy adott eredmény eléréséhez a lehető legkisebb ráfordítás felhasználása

6 A költséggazdálkodás alapfogalmai
Adott teljesítmény érdekében felhasz- nált munka és egyéb tényező pénzben kifejezett összege.

7 A költséggazdálkodás alapfogalmai
Ráfordítás: Szélesebb körű fogalom, mivel magá- ban foglal olyan eszközfelhasználást is, amelyek nem jelennek meg költségként.

8 A költséggazdálkodás alapfogalmai
A termék önköltsége: Az összes költségből az ún. kalkulációs egységre jutó költség. A kalkulációs egy- ség lehet egy termék, szolgáltatás vagy hálózati egység.

9 2. A költséggazdálkodás főbb kérdései
2.1. Költséggazdálkodási rend 2.2. Vizsgált összefüggések 2.3. A költséggazdálkodás feladatai

10 2.1. Költséggazdálkodási rend
A költséggazdálkodási rend határozza meg a költ- ségalakulás figyelemmel kísérését, költségalakulás elemzését. A költséggazálkodási rendben meghatározzák: A tervezési-elemzési időszakot: időszakok-ktg, A viszonyítás rendező elveit: tervhez, előző időszakhoz, versenytársakhoz.

11 2.1. Költséggazdálkodási rend II.
Alkalmazásának területei: a vállalkozás gazdálkodásának eredményessé-ge, árpolitika kidolgozása, jövedelmezőség növelésének lehetőségei, gazdaságossági számítások, adatszolgáltatási és adózási kötelezettségek

12 2.2. Vizsgált összefüggések
Az egyes költségek változásának hatását a for-galomra, Az egyes költségek változásának hatása más költségek alakulására, Az egyes költségek változásának hatása a tevé- kenység időhorizontján.

13 2.3. A költséggazdálkodás feladatai
Meg kell határozni a szükséges és indokolt mér-tékű költségértéket. Tudatosan kell befolyásolni és folyamatosan ellenőrizni a költségalakulást. El kell számolni a ténylegesen felmerült költsé-gekkel. Össze kell hasonlítani és elemezni kell a terve-zett és tényleges költségeket.

14 3. A költségek csoportosítása
3.1. Költségnemenként 3.2. Összetételük szerint 3.3. Elszámolhatóságuk módja szerint 3.4. A forgalom változásához való viszonyuk sz. 3.5. Az áruforgalomhoz való kapcsolódásuk sz. 3.6. Funkció szerint 3.7. Egyéb csoportosítási szempontok szerint

15 3.1. Költségnemenként Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek

16 3.2. Összetételük szerint Egyszerű, elemi költségek
Összetett költségek

17 3.3. Elszámolhatóságuk módja szerint
Közvetlenül elszámolható költségek Részben közvetlen költségek Közvetett költségek

18 3.4. A forgalom változásához való viszonyuk szerint
Viszonylag állandó költségek Változó költségek

19 3. 4. A forgalom változásához való viszonyuk szerint II
3.4. A forgalom változásához való viszonyuk szerint II. (Változó költségek) Lineáris Degresszív Progresszív Regresszív Költségkövetési mutató

20 Lineárisan változó költség

21 Degresszív költségek

22 Progresszív költségek

23 Regresszív költségek

24 Költségkövetési mutató
Megmutatja, hogy egy %-os forgalomnöve- kedést hány % költségnövekedés követ.

25 3.5. Az áruforgalomhoz való kapcsolódásuk sz.
Beszerzéshez kapcsolódó költségek Készletezéshez kapcsolódó költségek Értékesítéshez kapcsolódó költségek

26 3.6. Funkció szerint Hálózati költségek Központi igazgatás költségei

27 3.7. Egyéb csoportosítás 3.7.1. Emberi munkával kapcsolatos költségek
- pl: munkabér és közterhei. Árukkal kapcsolatos költségek - pl.: szállítási, raktározási, csomagolási, stb. Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek - pl.: bérleti díj, amortizáció, rezsi, stb.

28 4. A költségek nagyságát meghatározó tényezők
az áruforgalom nagysága és összetétele, a forgalom készletigénye, a kereskedelmi munka minősége, a kereskedelmi munka munkaigénye, a bolthálózat nagysága és összetétele, a tarifák (díjtételek) változása, a munka- és üzemszervezés színvonala.

29 5. A költségek elemzése Költségek elemzésének módszerei:
5.1. Abszolút mutatókkal 5.2. Relatív mutatókkal 5.3. Indexekkel

30 5.1. Abszolút mutatók Dinamikus viszonyszámmal
Tervfeladat-viszonyszámmal Tervteljesítési viszonyszámmal

31 5.2. Relatív mutatók Költségszínvonal mutatói (Ksz 1-3)
forgalom, árréstömeg, nyereség Költségszínvonal-változás mértéke Költségszínvonal-változás dinamikája Költségszínvonal-változás üteme Relatív költségmegtakarítás

32 5.3. Indexekkel 5.3.1. Főátlag-index 5.3.2. Részátlag-index
Összetételhatás-index

33 Főátlag-index

34 Részátlag-index

35 5.3.3. Összetételhatás-index

36 6. A költségek tervezése A vállalati jövedelmezőségi terv része.
Módszerei: 6.1. A vállalati összköltség tervezése 6.2. Az egyes költségek tervezése

37 6.1. A vállalati összköltség tervezése
Az elmúlt időszak tendenciáinak előrevetítése - ksz alakulása, trend, szezonalitás  - hibája: nem veszi figyelembe a szerkezetet. Állandó és változó költségek alapján - arányok megállapítása, vmint a forgalom változásának hatása az állandó költségekre -hibája: sok számítást igényel Költségigényesség szerint - megállapítjuk az árucsoportok költségvonzatát - hibája: kissé nehézkes

38 6.2. Az egyes költségek tervezése
A téma adja magát, de ki kell emelni a bérköltségeket! (De ez már egy másik történet!) Tu bí kontinnyú…


Letölteni ppt "Kereskedelmi vállalkozások költségeinek elemzése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések