Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaerő-gazdálkodás és hatékonyságának vizsgálata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaerő-gazdálkodás és hatékonyságának vizsgálata"— Előadás másolata:

1 A munkaerő-gazdálkodás és hatékonyságának vizsgálata
avagy a létszámgazdálkodás

2 Főbb témaköreink: Bevezetés A vállalkozás munkaerőigényének elemzése
A munkaerő-gazdálkodás szükségessége, feladatai A munkaerő teljesítménye, a munka termelékenysége Bérezés, bérgazdálkodás A II. indexkör alkalmazása az átlagbérek és a termelékenység elemzésében

3 1. Bevezetés

4 1. BEVEZETÉS 1.1. A vállalkozások fő erőforrásai
1.2. A munkaerőpiac, a foglalkoztatás állami szabályozásának céljai 1.3. A munkaerőpiac, a foglalkoztatás állami szabályozásának eszközei

5 1.1. A vállalkozások fő erőforrásai
munkaerő, v. humán erőforrás, árupiaci források (árukészlet), tárgyi eszközök, pénzügyi források, információ.

6 1.2. A munkaerőpiac, a foglalkoztatás állami szabályozásának céljai:
a munkaerőpiac szereplői közötti piaci egyensúly létrejöttének támogatása, elősegítése, magas foglalkoztatási színvonal biztosítása, optimális bérszínvonal kialakulásának elősegítése.

7 1.3. A munkaerőpiac, a foglalkoztatás állami szabályozásának eszközei:
jogi szabályozás: Mtk érdekegyeztetés, a munkaerő-felhasználás költségeinek befolyásolása.

8 2. A vállalkozás munkae-rőigényének elemzése

9 2. A vállalkozás munkaerőigényének elemzése
2.1. A munkafeladatok elemzése 2.2. A hosszú távú munkaerőigény felmé- rése 2.3. A rövid távú munkaerőigény kielégí- tése

10 2.1. A munkafeladatok elemzése
A fő kérdés, hogy a feladatok miként csoportosíthatók munkakörökké?

11 A feladatelemzés lépesei:
A munkaerőt igénylő feladatok behatá- rolása: pl.: áruforgalmi feladatok, marketing, pénzügy, stb. Az egyes feladatok munkaidő szükség- letének meghatározása A feladatok munkakörökké (job) kon- vertálása

12 2.2. A hosszú távú munkaerőigény felmérése
növekedés sebessége és előrelátható- sága, területi diverzifikáció esetén, kereskedelmi profil szélesítése.

13 2.3. A rövid távú munkaerőigény kielégítése
ciklikus ingadozások, szezonális ingadozások, munkaerőigény tervezése, munkaerőigény kielégítése.

14 3. A munka-erőgazdálkodás szükségessége és feladatai

15 3. A munkaerő-gazdálkodás szükségessége, feladatai
3.1. A munkaerő-gazdálkodás fontossága és feladatai. 3.2. A munkaerő-szükséglet meghatározása, az ellátottság vizsgálata 3.3. A munkaerő összetételének vizsgálata 3.4. A létszám változásai, a fluktuáció

16 3.1.1. A munkaerő-gazdálkodás fontossága
A vállalati munkaerő-gazdálkodás a feladatok ellátásához szükséges létszám biztosítását és foglalkoztatását jelenti.

17 3.1.2. A munkaerő-gazdálkodás feladatai
egyrészt megfelelő számú és felkészült, a szakmáját szerető kereskedőt kell foglal-koztatni, másrészt ésszerűen kell gazdálkodni a lét-számmal, illetve a bérekkel.

18 3.2. A munkaerő-szükséglet megha-tározása, az ellátottság vizsgálata
a forgalom nagysága, nyitvatartási idő és az értékes.-i mód, a forgalmazott áruk munkaigényessége, a munkaszervezés, a technikai felszereltség, a dolgozók szakképzettsége, felkészült-sége.

19 3.3. A munkaerő összetételének vizsgálata
Munkaviszony szerint: állományi- és állományon kívüli létszám (dolgozói) Végzett munka jellege: fizikai és nem fizikai foglalkozásúak A munkaidő hossza: teljes munkaidőben dolgozók és részmunkaidősök

20 3.3. A munkaerő összetételének vizsgálata
A foglalkoztatás jellege: tulajdonos, alkalmazott, segítő családtag, bedolgozó A szakképzettség: szakképzett és nem szakképzett Nem és kor: ki lehet találni!

21 3.4. A létszám változásai, a fluktuáció
A fluktuáció indító okai: szükséges fluktuáció, természetes fluktuáció, indokolható fluktuáció, szükségtelen fluktuáció.

22 3.4. A létszám változásai, a fluktuáció
A létszám változásainál az alábbi mutatókat elemezzük: A fluktuáció nagysága, a váltások száma. A munkaerő-hullámzás intenzitása. Munkaerő-mérleg.

23 4. A munkaerő teljesítménye, a munka termelékenysége

24 4. A munkaerő teljesítménye, a munka termelékenysége
4.1. A kereskedelmi munka jellege. 4.2. A termelékenység vizsgálati szem- pontjai, mutatói. 4.3. A termelékenység befolyásoló ténye- zői, elemzése

25 4.1. A kereskedelmi munka jellege I.
jellemző az emberekkel való foglalkozás, a kereskedelmi munka általában változa- tos, mozgalmas, a kereskedelmi munka egyenetlen,

26 4.1. A kereskedelmi munka jellege II.
a kereskedelmi munkafolyamat heterogén, a kereskedelmi munka kevésbé gépesít-hető, a kereskedelemben dolgozókat számos kedvezőtlen hatás éri.

27 4.2.1. A termelékenység vizsgálati szempontjai, mutatói.
A munka alapvető mutatószáma a termelékenység, amely azt fejezi ki, hogy adott idő alatt egy dolgozó átlagosan mekkora munkamennyiséget fejt ki. A kereskedelmi munka termelékenysége azt jelenti, hogy egy eladó adott időszak alatt átlagosan mekkora forgalmat bonyolít le., vagy egy ledolgozott órára átlagosan mekkora forgalom jut

28 4.2.2. A termelékenység mutatói

29 4.2.2. A termelékenység mutatói

30 4.2.2. A termelékenység mutatói

31 4.3. A termelékenység befolyásoló tényezői, elemzése
A termelékenység elemzésénél alkalmaz-ható megközelítések

32 4.3.1. A termelékenység befolyásoló tényezői
az áruforgalom nagysága, az áruforgalom összetétele, az üzletek technikai felszereltsége, az értékesítési mód, a munkaszervezés színvonala, a dolgozók érdekeltsége.

33 4.3.2. A termelékenység elemzésénél alkalmazható megközelítések
a termelékenység időbeli alakulásának vizsgálata, összehasonlító vizsgálatok, a termelékenységi mutatók és más, a vál-lalat gazdálkodását jelző mutatók közötti kapcsolat, a bolti termelékenység elemzése.

34 5. Bérezés, bérgazdálkodás

35 5. Bérezés, bérgazdálkodás
5.1. Az alkalmazottak anyagi érdekeltsége 5.2. A bérbesorolással és a bérezéssel kapcsolatos követelmények 5.3. A kereskedelemben használt ösztönzési rendszerek fő jellemzői 5.4. A bérgazdálkodás, és a bérköltségek elemzése

36 5.1. Az alkalmazottak anyagi érdekeltsége
Megjelenése: munkabérekben, keresetekben és a jövedelmekben.

37 Munkabérek Mindazok a személyi kifizetések, amelyeket a vállalkozás a bérköltségei terhére fizet ki a munkavállalóinak

38 5.1.1. Munkabérek A bérek megállapításakor figyelembe kell venni:
szakképzettséget, gyakorlatot, fizikai igénybevételt, munkakörülményeket, vezetéssel járó munkatöbbletet, felelősséget, anyagi felelősséget.

39 5.1.1. Munkabérek A munkabérek összetevői: (ismerős) alapbér, jutalék,
prémium, jutalom, pótlék, kiegészítő fizetések, egyéb bér.

40 5.1.2. Kereset és jövedelem Kereset: munkabér + étkezési hozzájárulás
munkaruha munkába-járás, üdülés, stb. Jövedelem: kereset + társadalmi juttatás

41 5.2. A bérbesorolással és a bérezéssel kapcsolatos követelmények
igazságosság, bérezés mértéke (abszolút és relatív), ará-nyosság, a bérkifizetések időpontja, vevői érdekeltség, egyszerűség és biztonság.

42 5.3. A kereskedelemben használt ösztönzési rendszerek fő jellemzői
EZ MÁR ELŐFORDULT EGYSZER!

43 5.4. A bérgazdálkodás, és a bérköltségek elemzése
A bértömeg vizsgálata: a létszámnövekedés bérkihatása, a forgalomnövekedés bérkihatása, a forgalmi szerkezet megváltozásának bérkihatása. Az átlagbérek vizsgálata A bérfelhasználás gazdaságossága

44 6. A II. indexkör alkalmazása az átlagbérek és a termelékenység elemzésében.

45 6.1. Az átlagbérek vizsgálata

46 6.1. Az átlagbérek vizsgálata

47 6.1. Az átlagbérek vizsgálata

48 6.1. Az átlagbérek vizsgálata

49 6.2. A termelékenység indexei

50 6.2. A termelékenység indexei

51 6.2. A termelékenység indexei


Letölteni ppt "A munkaerő-gazdálkodás és hatékonyságának vizsgálata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések