Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

11. hét: A Teljes körű Minőségmenedzsment (TQM)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "11. hét: A Teljes körű Minőségmenedzsment (TQM)"— Előadás másolata:

1 11. hét: A Teljes körű Minőségmenedzsment (TQM)
HEFOP Minőségirányítás 11. hét: A Teljes körű Minőségmenedzsment (TQM) Az előadások / gyakorlatok diáinak kidolgozása során jelöljön ki kulcsszavakat amelyeket az ellenőrző kérdésekhez hiperhivatkozásként kapcsoljon a kérdéshez. Művelet leírása BESZÚRÁS OBJEKTUM HIPERHIVATKOZÁS súgóban.

2 ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE TQM fogalma TQM elvei TQM elemei
HEFOP ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE TQM fogalma TQM elvei TQM elemei TQM kiegészítő elemei Az előadások / gyakorlatok diáinak kidolgozása során jelöljön ki kulcsszavakat amelyeket az ellenőrző kérdésekhez hiperhivatkozásként kapcsoljon a kérdéshez. Művelet leírása BESZÚRÁS OBJEKTUM HIPERHIVATKOZÁS súgóban.

3 A TQM különböző diszciplínákkal ötvözött vezetési
HEFOP A TQM különböző diszciplínákkal ötvözött vezetési folyamat, melynek célja, hogy a szervezet minden tevékenységének folyamatos javításával, tökéletesítésével, valamint minden dolgozó minőség iránti teljes elkötelezettségével, a vevő teljes mértékű megelégedettségét érje el a termék vagy szolgáltatás használata során. (BME TQM Center.)

4 A TQM modell alkalmazása egy sokat ígérő lehetőség
HEFOP A TQM modell alkalmazása egy sokat ígérő lehetőség vállalati fennmaradásra. A TQM ugyanis átfogja a termék életciklusával összefüggő valamennyi üzleti funkciót: a dizájn, tervezés, a termelés, az elosztás és a szerviz területeit. Az eredményt a fogyasztó elégedettségével mérik, és az út ennek eléréséhez a folyamatos, javításon-fejlesztésen keresztül vezet. (American Society for Quality Control 1990-es TQM konferenciájának ajánlása a TQM értelmezéséhez. (Szabó, G.CS.;2000)

5 HEFOP

6 HEFOP

7 Elvek: Középpontban a vevő: A minőség azon a koncepción alapszik,
HEFOP Elvek: Középpontban a vevő: A minőség azon a koncepción alapszik, hogy mindenkinek van vevője, és hogy annak a vevőnek az igényeit, szükségleteit és elvárásait minden egyes alkalommal ki kell elégíteni, ha a szervezet, mint egész meg akar felelni a külső vevők szükségleteinek. Ehhez a koncepcióhoz a vevők igényeinek alapos feltérképezése és elemzése szükséges, és amikor már ezeket az igényeket az illetékesek megértették és magukévá tették, akkor ki is kell elégíteniük. Ha tehát a szervezet sikeres akar lenni, akkor folyamatosan meg kell felelnie a vevő elvárásainak.

8 Elvek: A folyamatok javítása: A folyamatos javítás koncepciója
HEFOP Elvek: A folyamatok javítása: A folyamatos javítás koncepciója arra a premisszára épül, hogy a munka egymással szorosan összekapcsolódó lépések és tevékenységek sorozata, amelyből végtermék születik. A munkafolyamat valamennyi lépését szüntelenül figyelemmel kell kísérni, hogy csökkentsük a végtermék eltérésének lehetőségét és javítsuk a folyamat megbízhatóságát. A szüntelen javítás első célja, hogy megbízható folyamatok jöjjenek létre, eltérés nélkül.

9 Elvek: Teljes elkötelezettség: Ez a megközelítésmód a felsőbb szintű
HEFOP Elvek: Teljes elkötelezettség: Ez a megközelítésmód a felsőbb szintű menedzsment aktív vezetésével kezdődik, és olyan erőfeszítéseket foglal magába, amelyek hasznosítják a szervezet valamennyi alkalmazottjának tehetségét, és így piaci előnyökre tesznek szert. Az alkalmazottaknak minden szinten széles körű jogosítványuk van arra, hogy javítsák produktumaikat úgy, hogy ő és rugalmas munkastruktúrákat alakítanak ki a problémák megoldására, a folyamatok javítására és a vevők kielégítésére.

10 HEFOP Kiegészítő elemek Vezető szerep. Az erőfeszítéseket a felsőbb szintű menedzsereknek kell vezetniük a saját példájukkal, azzal, hogy alkalmazzák a TQM eszközeit és nyelvezetét, megkövetelik a konkrét adatok felhasználását, és elismerésben részesítik a TQM koncepcióit sikeresen alkalmazókat. A TQM bevezetésekor a felsőbb szintű vezetőknek több alapvető feladata van. A felsőbb szintű vezetők viselik a felelősséget a szervezet sikeréért.

11 Nagyobb hatáskörrel való felruházás
HEFOP Kiegészítő elemek Menedzselés Vezetés Tervezés Látomás Szervezés Igazodás Irányítás Nagyobb hatáskörrel való felruházás Összehangolás Betanítás Ellenőrzés Törődés Eredmények elérése A rendszerek javítása

12 Kiegészítő elemek Oktatás és képzés: A minőség az alkalmazottak
HEFOP Kiegészítő elemek Oktatás és képzés: A minőség az alkalmazottak mindegyikének rátermettségén alapszik és azon, hogy értse, mit kívánnak tőle. A minden alkalmazottra kiterjedő oktatás és képzés ellátja őket azokkal az információkkal, amelyekre szükségük van a szervezet küldetésével, jövőképével, haladási irányával és stratégiájával kapcsolatban, továbbá itt szerezhetik meg azokat a készségeket, amelyekre a minőség javításához és a problémák megoldásához szükségük van.

13 Kiegészítő elemek Kiegészítő struktúrák: A felsőbb szintű menedzserek
HEFOP Kiegészítő elemek Kiegészítő struktúrák: A felsőbb szintű menedzserek időnként némi támogatásra is igényt tarthatnak ahhoz, hogy olyan változtatásokat eszközöljenek, amelyek a minőségi stratégia foganatosításához szükségesek. Ilyen támogatást nyújthatnak például a külső konzultánsok.

14 Kiegészítő elemek Kommunikáció: A kommunikációt minőségi
HEFOP Kiegészítő elemek Kommunikáció: A kommunikációt minőségi környezetben többnyire más-más módon kell megfogalmazni ahhoz, hogy minden alkalmazottal megértessük a változás iránti őszinte elkötelezettség fontosságát. Például a körlevelek hitelessége többnyire alacsony fokú, mert úgy tekintik, hogy azok csupán a menedzsment véleményének közlésére vagy propagandacélokra alkalmasak.

15 Kiegészítő elemek Jutalmazás és elismerés: A teameket és egyéneket,
HEFOP Kiegészítő elemek Jutalmazás és elismerés: A teameket és egyéneket, akik sikeresen alkalmazzák a minőségi folyamatokat, elismerésben kell részesíteni, sőt jutalmazni kell, hogy ily módon a szervezet többi tagja is tudja, melyek az elvárások.

16 Kiegészítő elemek Mérés: Az adatok felhasználása kifejezhetetlenül
HEFOP Kiegészítő elemek Mérés: Az adatok felhasználása kifejezhetetlenül fontos a minőségmenedzselési folyamat bevezetésében. Nyilvánvaló, hogy a szubjektív vélemények helyébe az adatoknak kell lépniük és mindenkinek meg kell értenie: nem az a fontos, hogy mit gondol, hanem hogy mit tud.

17 A folyamatmérések definiálják a tevékenységeket,
a változó jellemzőket, valamint magának a munkafolyamatnak, technológiának a műveleteit. A folyamatmérésekbe bele tartoznak azoknak a termékeknek, szolgáltatásoknak a mérése, amelyeket a beszállítók biztosítanak. A termék-mérések a különböző termékek vagy szolgáltatások konkrét vonásait, értékeit, jellegzetességeit és tulajdonságait határozzák meg. A termék-mérések vizsgálata két oldalról, a vevői és a folyamat oldalról lehetséges. A végeredmény-mérések definiálják a folyamat végső hatását a vevőre, és attól függnek, hogy mit kezd a vevő a termékkel vagy szolgáltatással. A végeredmény szintjén történő mérések tükrözik a szolgáltatások hatását a vevők folyamataira. HEFOP

18 A TQM bevezetése, elérése több éves folyamat.
HEFOP A TQM bevezetése, elérése több éves folyamat. Az elinduláshoz valamilyen „keretet” célszerű kialakítani, mely rögzíti azokat a lépéseket, amelyeket betartva juthatunk el a TQM vezetési filozófia megvalósításához. A keretek közötti különbségek, az egyes módszerek hangsúlyos vagy kevésbé hangsúlyos megközelítésében érhetők tetten. A TQM bevezetésével kapcsolatos programot csakis projektként szabad kezelni, melynek vezetője minden esetben az első számú vezető.

19 ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA
HEFOP ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA TQM fogalma TQM elvei TQM elemei TQM kiegészítő elemei

20 ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI
HEFOP ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI Ismertesse a TQM fogalmát Határozza meg a TQM elveit Jellemezze a TQM elemeit Ismertesse a TQM kiegészítő elemeit


Letölteni ppt "11. hét: A Teljes körű Minőségmenedzsment (TQM)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések