Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS"— Előadás másolata:

1 A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS
Személyre szabott oktatás Ajánlott irodalom: Bálványos Huba-Bánki Vera: Differenciálás a művészeti nevelésben Okker Kiadó 2002. Good Thomas-Brophy Jere: Az agy működésére alapozott tanítás és a többszörös intelligencia /Mi történik a tanteremben/ Educatio 2007. Kereszty Zsuzsa-Lányi Marietta: Foglalkozástervek a többszörös intelligencia alapján (Máshonnan-máshová-együtt) Educatio 2008.

2 A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ÚJ ELMÉLETI ALAPJAI:
Howard Gardner többszörös intelligencia elmélete 2. Benjamin Bloom taxonómia-elmélete Mindkét elmélet segítséget nyújt abban, hogy a tanítás sebességét, szintjét, jellegét úgy választhassuk meg, hogy az megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek, stílusának, érdeklődésének.

3 Howard Gardner: Az értelem határai: A többszörös intelligencia elmélete 1983.
Különböző embercsoportok kognitív képességeit vizsgálta, feltételezve, hogy az általános intelligencián túl másfajta intelligenciák is léteznek. A különféle intelligenciák az agy különböző területein helyezkednek el, egymásra építenek és egymásra hatnak.

4 A Gardner-féle intelligencia-meghatározás:
Olyan képességek készlete, amelyek lehetővé teszik, hogy az életben felmerülő problémákat megoldhassák. Képesség a probléma megoldására vagy új megoldás létrehozására, amely lehetővé teszi, hogy az ember új tudáshoz jusson.

5 Gardner- féle intelligenciák 1.
Verbális –nyelvi intelligencia: Magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét, a nyelvi finomságokra, szórendre, a szavak ritmikájára való érzékenységet. Szeret írni, olvasni, történeteket mesélni. Könnyen jegyez meg nevet, dátumot, szeret rejtvényt fejteni. Leghatékonyabb tanulási tevékenységek: olvasás, szavak hallása és látása, beszéd, írás, beszélgetés, vita

6 Gardner-féle intelligenciák 2.
Matematikai-logikai intelligencia: Kapcsolódik az induktív és deduktív érvelés képességeihez, az absztrakt rendszerekben való gondolkodás és manipulálás képességeihez. Fejlett problémamegoldó gondolkodás jellemzi. Szeret problémákat megoldani, kérdezni, számokkal dolgozni, kísérletezni. Leghatékonyabb tanulási tevékenységek : sémákkal és viszonyrendszerekkel való munkálkodás, rendszerezés, kategorizálás, elvont fogalmakkal való munka.

7 Gardner-féle intelligenciák 3.
Térbeli-vizuális intelligencia: Magában foglalja azt a képességet,mely által a világról különféle információkat szerzünk és általa vizuális-térbeli megjelenítési formákat hozunk létre. Az ismeretszerzéshez szükség van egy valóságos vagy mentális képre. Szeret tervezni, rajzolni, építeni, alkotni, álmodozni, képeket nézegetni. Jól boldogul a tárképek, grafikonok, rejtvények megoldásában elképzelésében, vizualizálásában. Leghatékonyabb tanulási tevékenysége: képekkel, színekkel való munka, vizualizálás, rajzolás, építés, konstruálás.

8 Gardner-féle intelligenciák 4.
Zenei intelligencia: Magában foglalja a hangmagasságra, hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet, valamint a zene érzelmi töltetére való fogékonyságot. Könnyen emlékeznek dallamokra, hangmagasságokra, ritmusképletekre. Szeret zenét hallgatni, énekelni, hangszeren játszani. Leghatékonyabb tanulási tevékenysége: Ritmizálás, dallamok hallgatása vagy kitalálása,éneklés.

9 Gardner-féle intelligenciák 5.
Testi-kinesztéziás: Magában foglalja a fejlett térérzékelést, az összerendezett mozgások képességét. Szeret mozogni, kézműves tevékenységeket végezni,megérinteni dolgokat, testbeszéddel kommunikálni, és beszélni. Leghatékonyabb tanulási tevékenységei: az érintés, tapintás és mozgás.

10 Gardner-féle intelligenciák 6.
Interperszonális intelligencia: Tartalmazza a hatékony együttműködés képességét, a másik céljainak, indulatainak,motivációinak megértésének képességét. Fejlett konfliktuskezelő és kommunikációs képességekkel rendelkezik. Szeret barátkozni, emberekkel beszélgetni, csoportokhoz csatlakozni. Szeret szervezni, irányítani,tárgyalni. Leghatékonyabb tanulási tevékenységei: megbeszélés,összehasonlítás,interjú, kooperáció.

11 Gardner-féle intelligenciák 7.
Intraperszonális intelligencia: Fejlett a saját érzelmeinek, szándékainak, céljainak megértési képessége. Erős az éntudat, jellemző a magabiztosság. Saját erejét és képességeit általában helyesen ítéli meg. Szeret egyedül dolgozni,dolgokra reflektálni,hobbikat űzni. Leghatékonyabb tanulási tevékenysége: egyedül munkálkodás, egyéni ütemű projektek végzése,elegendő tér, lehetőség a reflektálásra.

12 Gardner-féle intelligenciák 8.
Természeti intelligencia: A növény-és állatvilág megismerésének és megértésének képessége,a természet jelenségeinek és azok különbözőségeinek felismerése. Szeret a természetben lenni, a természet tárgyaival, állatokkal, növényekkel foglalkozni. Leghatékonyabb tanulási tevékenységei: a természetben végzett munka, az élővilág felfedezése,a természet jelenségeiről való ismeretszerzés

13 A többszörös intelligencia - elmélet alkalmazható a gyakorlatban:
Az oktatás személyessé tételéhez. A gyermekek képességeinek és készségeinek fejlesztésére. Egy fogalom vagy tananyag vagy tudományterület különböző módon történő megközelítésére.


Letölteni ppt "A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések