Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kompetencia a tudásnak arra a formájára utal, amelynek elsajátítása természetes közegben, életszerű tapasztalatok révén történik. Hasonlóan ahhoz, ahogy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kompetencia a tudásnak arra a formájára utal, amelynek elsajátítása természetes közegben, életszerű tapasztalatok révén történik. Hasonlóan ahhoz, ahogy."— Előadás másolata:

1 A kompetencia a tudásnak arra a formájára utal, amelynek elsajátítása természetes közegben, életszerű tapasztalatok révén történik. Hasonlóan ahhoz, ahogy az anyanyelvet megtanuljuk, majd végtelenül sokféle gondolat megfogalmazására alkalmazzuk.

2 A kompetencia képességek kompetencia tudás attitűdök

3 Howard Gardner: Frames of mind (Az értelem határai) 1983

4 A szóbeli és írott nyelv megértésének készsége.
Verbális - nyelvi intelligencia A szóbeli és írott nyelv megértésének készsége. Legjobban a nyelvi közvetítéssel közvetített dolgok keltik fel az érdeklődésüket az információik döntő többségét is így szerzik, illetve az így közvetített információk „jutnak el hozzájuk” a legnagyobb hatékonysággal.

5 Verbális - nyelvi intelligencia
Írásban: mese, vers, novella, legenda, napló, újságcikk, újságszerkesztés, stb. Szóban: szólánc, barkóba, vita, mesemondás, beszéd, riportkészítés, stb.

6 Logikai - matematikai intelligencia
A problémamegoldás, a törvényszerűségek beazonosításának, megértésének készsége. A számok az elemzések segítségével szerzik információik döntő többségét, ezen keresztül viszont bármely ismeretterületben képesek elmélyedni.

7 Logikai - matematikai intelligencia
Az összes olyan játék, amiben megjelennek a számok, kódírás – kódfejtés, számítógépprogram írás, keresztrejtvény készítés, szabályalkotás, táblázat készítés-elemzés, tervkészítés stb.

8 Vizuális - térbeli intelligencia
Az ábrázolás (rajzok, ábrák, jelek, diagrammok) értelmezésének és készítésének képessége. Ezeknek a gyerekeknek a gondolkodására az jellemző, hogy mind az ismeretszerzés, mind az ismeretek felidézése során árnyalt belső képeket alkotnak, a felületes szemlélő számára „lassú gondolkodásúnak” tűnhetnek.

9 Vizuális - térbeli intelligencia
Mindenféle kézműves tevékenység, játékkészítés, illusztráció készítése, honlap tervezés, látványtervek készítése, fotózás, stb.

10 Testi - kinesztéziás intelligencia
Ebbe a csoportba tartozhatnak nagy izomerővel rendelkező, vagy kiemelkedő finom motorikus képességekkel (kézügyességgel) rendelkező gyerekek. Ezeknek a gyerekeknek meg kell érinteniük ahhoz a „tárgyakat”, hogy a figyelmük valóban rá tudjon irányulni. Ha valami praktikus tevékenységen keresztül jut el hozzájuk, vagy valamilyen módon kapcsolatba hozható a mozgás bármilyen formájával, azt nagyon könnyen a figyelmük fókuszában tudják tartani.

11 Testi - kinesztéziás intelligencia
Mindenféle szerepjáték, tánc, pantomim, dramatizálás, felfedező tevékenység, kísérletezés, sport, mozgásos játékok.

12 Zenei intelligencia Érzékenyek és fogékonyak a zenére, ritmusra, hangszínre, hangmagasságra. Ez az érzékenység nem feltétlenül jár együtt zenei tehetséggel, de azokban a tevékenységekben, amik valamilyen módon kapcsolatban vannak a ritmussal, dallammal, nagyon jól érzik magukat, otthonosan mozognak.

13 Zenei intelligencia Minden zenével, énekléssel kapcsolatos tevékenység, dalszöveg írás, zeneszerzés, zenés szerepjátékok, stb.

14 Interperszonális intelligencia
A csoportok, osztályok nagy szervezői. Általában könnyen teremtenek kapcsolatot másokkal, egy-egy új csoportban is hamar a figyelem és az események központjába kerülnek. Között sokakban nagyon erős az empátia az intuitivitás.

15 Interperszonális intelligencia
Szinte minden, ha csoportban lehet dolgozni! Csapatjátékok, programszervezés, önkéntes projektek, kampányszervezés, stb.

16 Intraperszonális intelligencia
Általában egyedül szeretnek játszani, dolgozni. A gondolkodás módjukra az jellemző, hogy a dolgok mélyére hatolnak. Legyen az egy elméleti téma, vagy gyakorlati probléma megoldása, akár egy játék keretein belül, igyekeznek megvizsgálni a megoldási lehetőségeket, és ezután önálló, független döntést hozni. Hatalmas motivációt, mozgósító erőt jelent számukra, ha meghallgatjuk „különvéleményüket” és minél gyakrabban elfogadjuk, hogy a megoldásokban külön utakon járnak.

17 Intraperszonális intelligencia
Egyéni játékok, naplóírás, reflexiók készítése szóban és írásban, saját ötletek-, saját vélemény kifejtése megvalósítása, támogatásszerzés egyéni véleményhez, önértékelés, stb.

18 Ez a „józanész” szintje.
Praktikus - tudományos intelligencia Ez a „józanész” szintje. Megfigyelik a dolgok, rendszerek működését. Átlátnak a bonyolultnak tűnő dolgokon, „letisztázzák” a képet, és megtalálják a logikai összefüggéseket. Nem szeretik a készen kapott dolgokat. Azok a dolgok, feladatok kötik le a figyelmüket, ahol kutathatnak, megfigyelhetnek, és saját maguk vonhatnak le következtetéseket, saját maguk találhatják meg a megoldásokat.

19 Praktikus - tudományos intelligencia
Logikai játékok, probléma meghatározás és megoldási javaslatok, jelenségek megfigyelése és leírása, folyamatok, szerkezetek működésének leírása, kiállítás szervezés, túraszervezés, stb.

20 Enikő 7 éves 1. osztályos Vizuális/térbeli intelligencia Interperszonális intelligencia Zenei intelligencia

21 …árnyalt belső képeket alkot, ezek segítségével tanul, és idézi fel a tanultakat…
…csapatember… …a legjobban úgy tanul, ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus- és dallamérzékével…

22 Réka 7 éves 1. osztályos Testi/Kinesztéziás intelligencia Verbális/nyelvi intelligencia Interperszonális intelligencia

23 …meg kell, hogy érintse a „tárgyakat”…
… a leghatékonyabban praktikus tevékenységeken, és mozgáson keresztül tanul… …fontos számára a nyelvi közvetítés, beszél, olvas, vitatkozik(!)… …csapatember…

24 Kézikönyv a 3-12. évfolyam számára
Diane Heacox, Ed. D: Differenciálás a tanításban, tanulásban Kézikönyv a évfolyam számára Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia SzIA könyvek

25 Kompetencia fejlesztési módszerek
Életkori és egyéni sajátosságok szerint Differenciálóan fejlesztő feladatok Egyéni és csoportos feladatok Drámapedagógia, művészeti nevelés, pedagógiai projektek, környezeti nevelés, erdei iskola, témahét, iskolai ünnepségek, vetélkedők és más aktív tanulási helyzetek

26 Köszönöm a figyelmet! Mandák Csaba


Letölteni ppt "A kompetencia a tudásnak arra a formájára utal, amelynek elsajátítása természetes közegben, életszerű tapasztalatok révén történik. Hasonlóan ahhoz, ahogy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések