Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pártfogó felügyelő szerepe és feladata a jelzőrendszerben Budapest, 2006. március 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pártfogó felügyelő szerepe és feladata a jelzőrendszerben Budapest, 2006. március 28."— Előadás másolata:

1 A pártfogó felügyelő szerepe és feladata a jelzőrendszerben Budapest, 2006. március 28.

2 Mi van a mérleg serpenyőiben? FelismerésekCélok ●A kihívások mennyiségi és minőségi értelemben újszerűek ●Csak akkor lehetséges a megfelelő válaszadás, vagyis időben, célzottan, arányosan, takarékosan beavatkozni, ha minden szükséges információ rendelkezésre áll. ●Az információ értékes, az információs bázis létrehozása közös érdek. ●A jelzőrendszer igénye kialakult, hasznossága felértékelődött. Aggodalmak Bizonytalanságok Akadályok ●A kompetencia határok átlépésétől ●A szakmai szabályok sérülésétől, a kliens elvesztésétől, a bizalom vesztéstől ●Az információ más rendszerbe kerülésével járó kontrollvesztéstől ●Az adatkezelési szabályok öntudatlan megsértésétől

3 Teendők: Minimalizálni kell a jelzőrendszer működését akadályozó tényezőket: 1.)Jó munkakapcsolat a jelzőrendszer tagjai között (intézményi, vezetői, munkatársi szint) 2.)Tudatosság, képzettség a jelzőrendszeri tevékenységben 3.)Világos, határozott kompetencia határok 4.)Egyértelmű, követhető protokoll

4 A jelzőrendszer célja, tagjai, módszere: Célja: - A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése - A gyermek és a felnőtt veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése - A gyermek és a felnőtt veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése Tagjai: gyermekvédelmi, szociális, oktatási, nevelési, egészségügyi, büntető igazságszolgáltatási szakemberek Módszer: összehangolt, rendszeres együttműködés, információ átadás

5 A pártfogó felügyelői tevékenység Ügycsoportok Környezettanulmány készítése Környezettanulmány készítése Pártfogó felügyelői vélemény készítése Pártfogó felügyelői vélemény készítése Pártfogó felügyelet végrehajtása Pártfogó felügyelet végrehajtása Közérdekű munka szervezése és ellenőrzése Közérdekű munka szervezése és ellenőrzése Börtönpártfogás, utógondozás Börtönpártfogás, utógondozás

6 A pártfogó felügyelői tevékenység célja módszerei és eszközei: Célok: Érvényesüljenek a büntetőjogi konzekvenciák, a bűnmegelőzési, integrációs- reintegrációs érdekek, a megsértett közösség és az áldozat érdekei Módszer: Módszer: Ellenőrzés, irányítás, támogatás Eszköz: Egyéni esetkezelési technikák Csoportos esetkezelési technikák Csoportos esetkezelési technikák

7 A pártfogó felügyelő elsődleges együttműködő partnerei 1.)A kontroll funkció terén: a rendőrség 2.)A támogató, segítő funkció terén: a gyermekvédelem és a szociális szféra intézményei

8 A pártfogó felügyelő jelzőrendszerben való részvételét meghatározó jogszabályok (I): A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) -Alapelveknél külön nevesít -17. §-a szól a jelzési kötelezettségről a.) a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyjsz-családsegítő szolgálat felé jelzés b.) hatósági eljárás kezdeményezése (gyámhivatal, rendőrség)bántalmazás elhanyagolás, súlyos veszélyeztetés, önveszélyeztetés esetén (gyjsz értesül) -terhelt, családtagjai, környezetében élők

9 A pártfogó felügyelő jelzőrendszerben való részvételét meghatározó jogszabályok (II): A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) -64. §-ának (2) bek. c) pontja szerint a családsegítő szolgáltatás keretében (kiterjed érdekei felismerésére, védelmére képtelen felnőttekre)

10 A jelzőrendszer tagjai közötti oda- visszacsatolás A pártfogó felügyelőnek a jelzőrendszer tagjaként betöltött szerepei: -jelzéssel él, -esetmegbeszélést, esetkonferenciát kezdeményez, -hatósági intézkedést kezdeményez, -jelzést fogad, intézkedik, -szervezi, koordinálja a jelzőrendszer működését

11 Szervező, katalizáló szerep Részt veszünk a gyjsz értékelő értekezletein, Részt veszünk a gyjsz értékelő értekezletein, Témába vágó rendezvényeinkre meghívjuk a gyermekvédelem intézményeinek munkatársait Témába vágó rendezvényeinkre meghívjuk a gyermekvédelem intézményeinek munkatársait Együttműködünk a megyei (főváros) KH gyámhivatalaival és a koordinátorokkal, adatokat szolgáltatunk Együttműködünk a megyei (főváros) KH gyámhivatalaival és a koordinátorokkal, adatokat szolgáltatunk Közös képzéseket szervezünk, ilyeneken részt veszünk Közös képzéseket szervezünk, ilyeneken részt veszünk Közös pályázatokat készítünk elő, ilyeneket végrehajtunk. Közös pályázatokat készítünk elő, ilyeneket végrehajtunk. Az együttműködésről kapcsolat elemzést készítettünk. Az együttműködésről kapcsolat elemzést készítettünk.

12 Összegzések - Együttműködés már az intézményi átalakuláskor - Fejlődés (felnőtt korúak pártfogó felügyelői is, intenzív, színes) - Protokoll, szolgáltatás-térkép kidolgozásának szükségessége

13 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A pártfogó felügyelő szerepe és feladata a jelzőrendszerben Budapest, 2006. március 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések