Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja."— Előadás másolata:

1 A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 - Véleményezés - Vásárhelyiné Tóth Ildikó Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-dunántúli Kirendeltsége Tatabánya, 2013.

2 Vízgazdálkodási Tanácsok tagjainak véleménye Vitaanyag összesen 80 szervezetnek került megküldésre 27 vélemény érkezett be - 27-ból összesen 17 egyetért a vitaanyaggal Vélemények megvitatása – Győr-Moson-Sopron megye Tervezési Bizottság keretében (11.20.) – Komárom-Esztergom megye Tervezési Bizottság keretében (11.19.) VGT2 ütemterv vitaanyagát mindkét Tervezési Bizottság elfogadta, az alábbi kiegészítésekkel, javaslatokkal

3 1.szoros együttműködési igény szükséges a határvízi bizottságokban, különösen a határon átnyúló felszín alatti víztestek hasznosítására, és a határt képező és metsző víztestek esetében a mederben hagyandó vízkészletek vonatkozásában és az " Árvízi Irányelv" végrehajtásában. Az ütemezéseket egyeztetni kell, ami a tapasztalatok alapján időigényes. Kezdeményezni kell a nemzetközi munkacsoportok kijelölését. 2.a 221/2004 (VII. 21.) rendelet 2. mellékletének II. 1. pontja előírja, hogy a VGT felülvizsgálata során beépítendő tartalmi elem a VGT előző változatának közreadása óta végzett változtatások, korszerűsítések összefoglalása, a VGT2 témakörei között ez nem szerepel 3.nem derül ki a vitaanyagból, hogy a VGT felülvizsgálatának végrehajtásához szükséges jogi háttér megteremtése a tervezés melyik szakaszában történik 4.a csatolt jogszabályok jegyzéke pontatlan, helyenként hiányos, javasoljuk felülvizsgálatát 5.felhívjuk a figyelmet a vitaanyag 10. oldalon található részére, ami a beruházások megvalósulására vonatkozik - a 2015-re elkészülő VGT2-re nem alapozható a 2014-2020- as pénzügyi finanszírozás, szükséges előre átgondolni a főbb beavatkozási területeket, s ezeket elkülöníteni Ütemtervbe beépítendő javaslatok

4 Szervezeti struktúrával összefüggő javaslatok 1.VKI végrehajtásáért felelős államigazgatási szervezeti struktúra, intézmény tagoltság és feladatmegosztás kétségessé teszi a hatékony tervezési munkát: központi szakértői csoport felállítása – koordinálás 2.az ÁKK és a VGT elkészítését végző szervezetet nem kellene szétválasztani, mivel eltérő szakmai felkészültségű emberek vannak a VIZIG-eknél és a NeKI-nél, valamint a víztestek típusbesorolásához be kell vonni a VIZIG-eket Jelentős Vízgazdálkodási Kérdésekkel (JVK) összefüggő javaslatok 1.a jelentős vízgazdálkodási problémák alapját képező szempontrendszer is kerüljön fel a honlapra 2.az előző JVK anyagának felülvizsgálata szükséges 3.aktualizáláshoz, az intézkedések meghozatalakor pl. segítséget nyújt a Komárom- Esztergom Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által megküldött problémák figyelembevétele (pl. ivóvízellátás, ivóvízminőség-javító beruházás, egyedi vízellátás, természetes fürdők, állattartás, hulladék- és szennyvízkezelés, veszélyes üzemek) Későbbi tervezés során figyelembeveendő javaslatok

5 Állapotértékeléssel összefüggő javaslatok: 1.szükséges hangsúlyt helyezni az első VGT-ből kimaradt hiányosságok pótlására 2.a mederben hagyandó, ökológiai szempontból szükséges vízkészlet újbóli áttekintése 3.a felszín alatti vizek esetében a jó mennyiségi állapotra vonatkozó határértékek meghatározása 4.a felszín alatti vizek esetében az igénybevételi határértékek meghatározása 2.javasoljuk, hogy a tervdokumentumok víztest szinten is utaljanak arra, hogy az egyes értékek, becslések milyen adatok alapján történtek, ( valamint a jelenleg érvényben lévő tipológiája és a víztestek besorolása és a minősítés alapjául szolgáló vízminőségi határértékek felülvizsgálata az állapotértékelés előtt megtörténjen ). 3.javasoljuk a terv fő elemeinek (pl. szennyező források, hidromorfológia…) térinformatikai megjelenítését interaktív térkép segítségével Későbbi tervezés során figyelembeveendő javaslatok

6 Intézkedések meghatározásával összefüggő javaslatok 1.nem történt előrelépés a víztesteket és a környezetet kímélő, illetve azokat kevésbé terhelő mezőgazdasági tevékenységek kialakításában 2.jó állapot elérésére a társulati és önkormányzati kezelésű víztestek esetében nem történt előrelépés a források kihasználtsága tekintetében 3.a jó ökológiai állapot hidromorfológiai feltétele az egyes víztesteknél a meder és a nyílt ártér kapcsolatának biztosítása, a nem vízügyes tulajdonban lévő (idegen tulajdonú) területeken a mezőgazdasági művelés ill. a területkezelés nem kontrollált és nem befolyásolható 4.VGT célkitűzéseinek, intézkedéseinek gyakorlati megvalósítása érdekében javasolt a KTVF-ek nagyobb mértékű bevonása a tervezésbe, ezáltal a hatósági ügyintézés gyorsabbá tétele 5.belvízkockázati-kezelési terv beépítése a szélsőséges állapotokra tekintettel (belvíz és aszály váltakozása) - tervek jelenleg készülnek, párhuzamos tervezés a VGT2- vel Későbbi tervezés során figyelembeveendő javaslatok

7 5.a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltak figyelembevétele az intézkedések végrehajtása során: nagy hangsúlyt kell fektetni a jó minőségű termőföld védelmére a VGT tervezési és intézkedések megvalósítási fázisaiban a mezőgazdasági, valamint a gazdaság többi szektorának irányítóival és egyéb szereplőivel folytatott intenzív párbeszéd folytatása a vízügyi és a földügyi feladatok összehangolása markánsabb legyen a tervdokumentációban illetve az intézkedések megvalósulása során is a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek és a jó minőségű termőföldek fogalma nem okvetlenül ugyanaz Társadalom tájékoztatása 1.javasoljuk egy egységes, könnyen kezelhető, felhasználóbarát adatbázis kialakítását 2.fontosnak ítéljük az érdekcsoportok és a társadalom bevonását, valamint a szóbeli fórumokon történő véleményezési lehetőséget is 3.emissziós leltár, a víztestek minősítése, a jelentős vízgazdálkodási problémák feltárásával stb. kapcsolatban folyamatos tájékoztatás a TVT keretén belül Későbbi tervezés során figyelembeveendő javaslatok

8 Elhagyhatók-e a különálló alegységtervek, elegendőek-e az alegységi mellékletek? Ütemterv szövege: „ A felülvizsgálat során változás az előző tervezéshez képest, hogy külön alegységi tervdokumentumok nem készülnek. Az alegység specialitásait bemutató és az intézkedési programot víztest szinten bemutató alegységi tervek a részvízgyűjtő tervek mellékletei lesznek. Ezáltal elkerülhető lesz nagy mennyiségű szöveges rész ismétlődése, amelyben a lényeges, kifejezetten csak az alegységre vonatkozó információk elvesznek.” IGEN - IGEN Mindkét Bizottság egyetértett abban, hogy elfogadható lenne, hogy az alegységterveket részvízgyűjtőként csomagoljuk be, azaz az ismétlődő részeket az országos, ill. részvízgyűjtő tervek fejezetei tartalmaznák, míg az alegységekre vonatkozó konkrét információk egy-egy egységben, alegységtervi mellékletként (42 db) lennének hozzáférhetőek.

9 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések