Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beérkezett Tanácstagi vélemények Veszprém megye területére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beérkezett Tanácstagi vélemények Veszprém megye területére."— Előadás másolata:

1 Beérkezett Tanácstagi vélemények Veszprém megye területére

2 Nemzeti élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága  A Keretirányelv nevéből fakadóan „keretet” biztosít a Közösség édesvízzel kapcsolatos szabályozásának, lefektetve a vízügyi politika alapjait azzal a céllal hogy, az európai vizek jó állapotot érjenek el 2015- re. Ennek az általános célkitűzésnek az elemei közé az árvizek és aszályok hatásának mérséklése mellé javasoljuk most már bevenni a belvizet is, mint kiemelt szennyező forrási lehetőséget.  További a tervezéssel kapcsolatosan többek között fontosnak tarjuk azt, hogy a vízfolyások parti sávjában kialakításra kerülő puffer zónák fenntarthatók legyenek. Ezeken a területeken mindenképpen a ligetes rét-legelő –gyep sáv kialakítását támogatjuk. Elkerülendő ezzel azok erdősülése és a szomszédos mezőgazdasági területek káros árnyékolása, gyom stb. fertőzése.

3 Nemzeti élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága  A világszinten növekvő népesség élelmiszerrel való ellátása- felértékelve a termőterületek jelentőségét- mezőgazdaságunk számára fokozódó lehetőséget, kihívást jelent. Az átmeneti nehézségek ellenére, ezért fontosnak ítéljük, hogy a jó talajadottságokkal rendelkező mélyebb fekvésű szántó területeket –melynél jelen esetben nem kifizetődő a vízelvezető rendszerek fenntartása- véglegesen ne adjuk fel, tartsuk készenlétben, konzerváljuk, hasznosítsuk azokat. Erdőművelésbe vonásukat ezért nem tartanánk szerencsésnek. Ezekre a területekre a gyep-, legelőgazdálkodás kiterjesztését javasoljuk, összhangban az agrárpolitika állattenyésztés súlyát növelő törekvésével.

4 Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  Az első Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmét szolgálja a megelőzés elvét alkalmazva. Közegészségügyi szempontból a lakosság megfelelő ivóvízzel való ellátása és illetékességi területünkre vonatkozóan a Balaton, mint természetes fürdő szempontjából is rendkívül fontosnak tartjuk a tervbe foglaltak teljesülését.  Veszprém megye lakosságának ivóvíz ellátását 90%-ban sérülékeny, nem védett felszín alatti vízbázis és közel 10% felszíni vízkivételi vízműből (Balatonkenese, Balatonalmádi, Balatonfüred) biztosított. A megye speciális turisztikai helyzetéből adódóan a felszíni vízkivétel nyári időszakban a hazai és külföldi üdülők miatt akár duplájára is lehet.

5 Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  A Balatonon az ivóvíz ellátás mellett megyénkben 66 természetes fürdőhely van kijelölve, mely terhelheti a vízminőségét. A fogyasztási helyeken az ivóvíz minőségével kapcsolatban intézkedési jogkörrel rendelkezünk.  A Balaton vízgyűjtő rendszerének, mint vízbázisnak a védelme hatóságunk számára duplán kiemelt, tekintettel arra, hogy a veszélyes anyagokkal végzett tevékenységeknek felügyelete során –hatáskörünk keretei között- fokozott figyelmet fordítunk a szennyeződések megelőzésére.

6 Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  A víz mint környezeti elem megkülönböztetett védelme a stratégiai célok megvalósításával a társadalmi igények teljesülésért, a készletek optimális hasznosítását szolgáló vízgazdálkodás megteremtésével pedig a jövő nemzedékek érdekeit szolgálja.  A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja a 2013-2015 vitaanyagot közegészségügyi szempontból támogatandónak tartom a 2000/60/EK Víz Keretirányelv szerinti jó állapot, mint környezeti célkitűzés eléréséhez.

7 Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  A benyújtott terv dokumentációból nem derül ki, hogy a Vízgyűjtő –gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) végrehajtásához szükséges jogi háttér megteremtése (jogszabály módosítás, új jogszabály megalkotása) a tervezés mely szakaszában történik, ezért a Felügyelőség javasolja ezt jelölni a programban.

8 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  A vitaanyag csupán általánosságban tárgyalja a Vízgyűjtő gazdálkodási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, lényegében az előző tervezési ciklus feladatait kell újból végrehajtani, kiegészítve a felülvizsgálati dokumentum kötelező tartalmi elemeivel. Leírása elnagyolt, nem egyértelmű, azonban a 2013. évre már túl sok feladat elvégzésére van előirányozva rövid határidővel. Az ez évre meghatározott feladatok határidőre már nem valósíthatók meg.  Szükséges egy részletes leírás az elvégezendő feladatokról, használható módszertani útmutatók kidolgozása. Ezek jelenleg nem állnak rendelkezésre.  A vitaanyagban nincs tisztázva a tervezésbe bevonható (több minisztériumot érintő) társszervek szerepe, és a koordinációja. Véleményünk szerint a feladat végrehajtása központi irányítást igényel.

9 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  A munkaprogram végrehajtásához nincs hozzárendelve a pénzügyi fedezet, enélkül az igazgatóságok szerepe sem határozható jelenleg meg.  Nincs rálátásunk arra-a vitaanyag pedig nem tér ki rá- hogy a NeKI az elmúlt másfél évben meddig jutott a VGT-k felülvizsgálata terén. Mivel a legnagyobb időigényű feladatok az állapot értékelés és a trendelemzés (mindez még az idei évben), reményeink szerint a NeKI ezeket a feladatokat már elvégezte. Amennyiben nem, úgy a vitaanyagban megadott határidők irreálisak.  Összességében elmondható, hogy a terv felülvizsgálatában ütemtervében és munkaprogramjában sok a bizonytalanság, az általánosság, ezért érdemi észrevételt a munkaprogrammal kapcsolatban nem tehető.


Letölteni ppt "Beérkezett Tanácstagi vélemények Veszprém megye területére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések