Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A VGT 2. ütemtervének és munkaprogramjának közzététele, tartalma, határidői Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet Budapest, 2013. december.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A VGT 2. ütemtervének és munkaprogramjának közzététele, tartalma, határidői Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet Budapest, 2013. december."— Előadás másolata:

1 A VGT 2. ütemtervének és munkaprogramjának közzététele, tartalma, határidői Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet Budapest, 2013. december

2 A tervezési folyamat 2004-2015

3 A második VGT ütemterve

4 Mérföldkövek, határidők 2013. december 22. •A jelentős vízgazdálkodási problémák (JVP) közzététele 2014. december 22. •A felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) tervezetének nyilvánosságra hozatala 2015. december 22. •A végleges felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) nyilvánosságra hozatala 2016. tavasz • Az országos VGT2 kihirdetése kormányhatározattal Háromszor 6 hónap társadalmi vita: 2013-ban ütemterv/munkaprogram, 2014-ben JVP-k és 2015-ben VGT2 tervezete

5 Mérföldkövek, határidők 2. 2014. április/június 22. •A jelentős vízgazdálkodási problémák (JVP) közzététele 2014. december 22. •5. cikkely szerinti gazdasági elemzés („ex-ante” feltétel) 2015. március 22. •A felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) tervezetének nyilvánosságra hozatala 2015. december 22. •A végleges felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) nyilvánosságra hozatala Háromszor 6 hónap társadalmi vita: 2013. július 22 - 2014. január 23. ütemterv/munkaprogram 2014. II. félévben JVP-k és 2015. II-III. negyedévben VGT2 tervezete

6 Munkaprogram - folyamatábra Víztestek állapotának meghatározása Környezeti célkitűzések felülvizsgálata Környezeti célkitűzések felülvizsgálata A problémák és okaik megállapítása A VGT intézkedések hatékonyságának vizsgálata A problémák és okaik megállapítása A VGT intézkedések hatékonyságának vizsgálata Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok Lehetséges intézkedések a problémák okainak megszűntetésére Intézkedések tartalmának javítása, kiegészítése Lehetséges intézkedések a problémák okainak megszűntetésére Intézkedések tartalmának javítása, kiegészítése Természettudományos és műszaki szempontok Gazdasági szempontok IntézkedésekProgramjánakfelülvizsgálata Monitoring

7 A VGT2 munkaprogram megjelenése Kihirdetés honlapon: 2013. július 22-én www.vizeink.hu E-mailben megküldés Vízgazdálkodási Tanácstagoknak 6 hónap áll rendelkezésre a vélemények megküldésére

8 A VGT2 munkaprogram véleményezése Észrevételek megküldésének határideje: 2014. január 23. Érintetteknek kérdőív kiküldése november közepén, visszaküldési határidő december közepén Vízgazdálkodási Tanácsok (területi, majd részvízgyűjtő, végül országos) tárgyalják két fordulóban

9 A VGT felülvizsgálat alapelvei 1.Kötelező elemek •VKI-ban a második tervezéshez előírtak •Új, vagy VKI-t módosító rendeletek előírásai 2.VKI által nem előírt változások •A Bizottság javaslatainak figyelembe vétele •Az első terv tanulságainak figyelembe vétele •Az első tervből hiányzó részek, intézkedések pótlása •Új szervezeti felépítés

10 VKI VII. MELLÉKLET B része •A vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának közreadása óta végzett változtatások, korszerűsítések összefoglalása, beleértve a VKI 4. cikkelye szerint meghatározott kivételeket; •A környezeti célkitűzések elérése irányában tett előrehaladás számbavétele, továbbá a monitoring eredmények bemutatása és részletes indoklás minden olyan környezeti célkitűzéshez, amelyet nem lehetett elérni; •Előző vízgyűjtő-gazdálkodási tervben előirányzott, nem végrehajtott intézkedések összefoglalása és a végrehajtás elmaradásának magyarázata; •A vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának közreadása óta elfogadott közbenső (kiegészítő) intézkedések összefoglalása

11 VKI módosítások •2008/105/EK irányelv a környezetminőségi előírásokról –EQS (3. cikk és I. melléklet, határidő: 2010) –VKI X. melléklet elsőbbségi anyagok (8. és 10. cikk, II. melléklet) –keveredési zóna (4. cikk) –emisszió leltár (5. cikk, határidő: 2013) •2008/32/EK irányelv a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök módosítása – pl. QA/QC •2009/31/EK irányelv a szén-dioxid geológiai tárolásáról

12 VKI leányirányelvek •2005/646/EK határozat és 2008/915/EK határozat az interkalibrációs hálózatot alkotó helyek nyilvántartásának létrehozásáról és az interkalibrációs osztályozási értékek megállapításáról •2006/11/EK irányelv a vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről (VKI 16. cikk és IX. melléklet) •2006/118/EK irányelv a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről (VKI 17. cikk) •2009/90/EK irányelv a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírások megállapításáról (QA/QC VKI 8. cikk és V. melléklet)

13 VKI-val koordinált végrehajtás •2008/56/EK irányelv a tengervédelmi stratégiáról 2007/60/EK irányelv az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és az árvízkockázat-kezelési tervek kidolgozása az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás részét képezik. A VKI környezetvédelmi célkitűzéseire tekintettel fel kell használni a közös kapcsolódási pontok és előnyök kölcsönös lehetőségét, biztosítania kell a hatékonyságot és az erőforrásokkal való előrelátó gazdálkodást, miközben szem előtt kell tartani, hogy az illetékes hatóságok, valamint igazgatási egységek eltérőek lehetnek. ÁKK irányelvben 24-szer hivatkoznak a VKI-ra, pl. VKI IV. melléklet szerinti védett területek közül az ivóvíz, fürdővíz és Natura2000-es területeket az ÁKK-ban is figyelembe kell venni

14 VKI-val koordinált végrehajtás ÁKK 9. cikke írja elő a VKI-val az összehangolást. ÁKK 6. és 14. cikket a VKI 5. cikkével kell összehangolni, a térképek beépíthetők a VGT-be •Vízgyűjtő jellemzése •Emberi terhelések hatásainak vizsgálata •Vízhasználatok gazdasági elemzése ÁKK 7. és 14. cikket a VKI 13. cikkével kell összehangolni, a kezelési terv beépíthető a VGT-be •Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek ÁKK 10. cikket - amennyiben indololt - a VKI 14. cikkével kell összehangolni •Nyilvánosság tájékoztatása és részvétele ÁKK tervben kell leírni a VKI-val való koordináció folyamatát

15 Vízügyi feladatok Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Belügyminisztérium Vízgazdálkodási, védelmi és szabályozási feladatok Vízügyi igazgatás, önkormányzatok Víziközmű szolgáltatás gazdálkodási feladatai Országos Vízügyi Főigazgatóság 12 Vízügyi Igazgatóság Nemzeti Környezetügyi Intézet 12 Kirendeltséggel Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 10 Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítése Árvízkockázat-kezelési Terv elkészítése Emberi Erőforrások Minisztériuma Közegészségügyi feladatok (ivóvíz, fürdővíz) Országos Tisztifőorvosi Hivatal Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatás

16 Bizottság ajánlásai •Adathiányra visszavezethető problémák –Tipológia, referencia viszonyok –Interkalibráció, validáció –Felszini víztest kijelölés, különösen erősen módosított víztestek –Ökológiai állapotértékelés – szürke víztestek –Kémiai állapotértékelés (felszini vizeknél szürke víztestek, felszín alattinál trend elemzés)

17 Bizottság ajánlásai •Intézkedési programmal kapcsolatos észrevételek –Aggasztóan sok 4 (4) cikk szerinti mentesség (időbeli) –4 (7) cikk szerinti mentesség alkalmazásának hiánya –VKI intézkedések nem megfelelő integrálása a mezőgazdasági kompenzációs, támogatási rendszerbe (UMVP), pl. természetes vízvisszatartó intézkedéseket kiterjedtebben kell alkalmazni –Szennyvíz irányelv alkalmazásában eltérő álláspontok

18 Bizottság ajánlásai •Gazdasági kérdések –A monitoring megfelelő finaszírozásáról gondoskodni kell !!! –A VGT néhány elemének finanszírozása nem tűnik minden esetben biztosítottnak –Vízhasználatok körének értelmezése nem megfelelő – kötelezettségszegési eljárás folyamatban –Költségmegtérülés (szennyező fizet) elvét minden vízhasználatnál alkalmazni kell (pl. még a diffúz szennyezésre is) –Aránytalan költségek meghatározásának átláthatónak kell lennie

19 Tanulságok, vágyak… •Határidők pontosabb betartása •Módszertanok finomítása, áttekinthetőség növelése (pl. erősen módosított víztestek) •Monitoring adatok begyűjtése •Monitoring adatok közzététele •Szürke víztestek arányának csökkentése •Intézkedések részletesebb kidolgozása, különösen a jó gyakorlat útmutatók elkészítése és átfogó intézkedések pl. jogszabály módosítási javaslatok, monitoring fejlesztési terv kidolgozása •Érdekcsoportok erőteljesebb bevonása

20 Köszönöm a figyelmet! www.vizeink.hu


Letölteni ppt "A VGT 2. ütemtervének és munkaprogramjának közzététele, tartalma, határidői Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet Budapest, 2013. december."

Hasonló előadás


Google Hirdetések