Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kalcium anyagcsere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kalcium anyagcsere."— Előadás másolata:

1 Kalcium anyagcsere

2 A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős:
2/13 a gerincesekben szerepe kettős: szervetlen sók, főleg hidroxiapatit Ca5(PO4)3(OH) formájában a belső vázat alkotja másrészt oldott állapotban az extracelluláris térben található a Ca++-szint igen pontosan szabályozott, sok életműködésben nélkülözhetetlen feszültségfüggő Na+-csatornák küszöbét állítja – alacsony Ca++ esetén spontán görcsök, tetánia – őzfej ill. szülész kéztartás exocitózis – szinapszis, mirigysejt szív és simaizom akciós potenciál, kontrakció véralvadás a vér teljes Ca++ tartalmának kb. fele fehérjéhez kötött, a diffúzibilis kis részben anionokkal kapcsolódik, így az ionizált szabad koncentráció: 1,1-1,2 mmól/l alkalózis (pl. hiperventilláció miatt) – fehérjék ionizáltabbak – több Ca++ kötődik meg – ideg-, izomsejtek ingerlékenysége nő

3 A kalciumforgalom belső külső forgalom forgalom intra- celluláris
3/13 belső forgalom külső forgalom intra- celluláris folyadék bevitel 1000 mg felszívás 300 mg extra- celluláris folyadék csont intersticiális folyadék szekréció 100 mg mineralizált csont állomány bélcsatorna glomerulus filtrátum 9000 mg csont vese tubuláris reabszorpció 8800 mg kiürül 800 mg vizelet 200 mg

4 A csontszövet 4/13 a szervezetben kb. 1 kg kalcium van, ebből 990 g a csontokban – hidroxiapatit kb g a csontokban folyamatos az átépülés (remodeling), hiány esetén pótolja a kalciumot átépülés szabályozása: kalciotrop hormonok (parathormon, kalcitriol, kalcitonin), androgének (ösztrogének?), glukokortikoidok oszteoprogenitor – oszteoblaszt – mátrix szintézise (kollagén, stb. rostok) – oszteoid szövet a mátrixba zárt sejtek oszteocitákká alakulnak, egymással nyúlványokon át érintkeznek a következő lépésben a rostokra hidroxiapatit válik ki – kalcifikáció, vagy mineralizáció ezt az oszteoblasztok foszfatáz és pirofoszfatáz aktivitása indítja – organikus foszfátészterekből, anorganikus pirofoszfátból foszfátot hasítanak A pirofoszfátban is 5 értékű a P. Na4P2O7. Két normális foszforsavból keletkezik vízvesztéssel. Két OH, ami külön-külön kapcsolódott a P-hez lead egy vizet, és a maradék O egy-egy kötéssel kapcsolódik a két P-hez.

5 A csontszövet átépülése
5/13 az oszteoklasztok nagy, sokmagvú makrofágok az oszteoblasztok parakrin faktorai és egyéb lokális hatások aktiválják (TNF, IL-1, stb.) H+-ion és hidrolizáló enzimek szekréciója – hidroxiapatit és mátrix bontása átépülés „téglafal-modell” szerint – nem tudni mi indítja be oszteoklasztok parányi lyukakat vájnak (7-10 nap), oszteoblasztok mátrixt szintetizálnak, majd mineralizáció fiatalon 100%-os, később nem: oszteoporózis androgének serkentik a helyreállítást, glukokortikoidok gátolják a mátrixba olyan citokinek is beépülnek, amelyek a bontáskor felszabadulva azt gátolják, és a beépülést serkentik

6 A parathormon (PTH) 6/13 emberben a pajzsmirigyben lévő 4 darab 40 mg-os mellékpajzsmirigy termeli pajzsmirigy irtás – halál, egyes fajokban járulékos mellékpajzsmirigyek termelődik még PTHrP (PTH-related-peptid), itt is és sok más szövetben, ahonnan nem jut a vérbe – parakrin szerepe van csak pre-pro-PTH (115) – pro-PTH (90) – PTH (84) termelését negatív visszacsatolással elsősorban a vér Ca++ szintje szabályozza (gyors) igen érzékeny, 1-1,3 mmól/l között reagál a változásokra, e felett és ez alatt nem Ca++ szintet G-fehérjével asszociált 7TM receptor érzékeli – alacsony szint – cAMP szintézis – PTH ürítés a szabályozás másik (lassabb) eleme a kalcitriol

7 A PTH termelés szabályozása
7/13 csont mellék- pajzsmirigy sejt PTH vese disztális tubulus Ca++ proximális csatorna 1-α- hidroxiláz - - kalcitriol

8 A parathormon hatásai alapvető hatás a vér Ca++ szintjének növelése
8/13 alapvető hatás a vér Ca++ szintjének növelése a hatások főként a vesén és a csontokban érvényesülnek vese proximális csatornáiban csökken a P-visszaszívás a disztális csatornákban nő a Ca++ visszaszívás a proximális csatornákban serkentődik az 1-α-hidroxiláz aktivitása csont az oszteociták nyúlványai barriert képeznek a kapillárisok és az intersticium között – nő a Ca++ permeabilitás (2-3 óra alatt) az oszteoblasztok parakrin mediációval aktiválják az oszteoklasztokat (12 óra után) – utóbbin nincs receptor az éretlen oszteoklasztok érettekké differenciálódnak magas PTH szint: csont lízis, alacsony: tetánia

9 oszteoklaszt prekurzor
A parathormon hatásai 9/13 oszteoklaszt prekurzor oszteoblaszt érett oszteoklaszt oszteocita permeabilitás proximális csatorna P- visszaszívás PTH Ca++ proximális csatorna 1-α- hidroxiláz kalcitriol disztális csatorna Ca++ visszaszívás

10 A kalcitriol a D-vitaminnak két formája ismert:
10/13 a D-vitaminnak két formája ismert: ergokalciferol, D2 – táplálékkal jut be kolekalciferol, D3 – táplálékkal jut be (csukamájolaj), vagy a bőrben keletkezik UV (napfény) hatására 7-dehidrokoleszterinből, több lépésen keresztül D-vitamin hiány tehát csak akkor van, ha a táplálékkal nem jut be egyik sem, és nincs napsütés sem a kalciferolok hatástalanok – májban szabályozatlan lépésben kissé hatékony 25-OH-kalciferollá alakulnak – vitamin túladagolás! vesében szabályozott lépésben újabb OH az 1 helyen – kalcitriol a szabályzásban 3 visszacsatolás, ezenkívül más hidroxilázok is átalakíthatják a 24 helyen – inaktív

11 A kalcitriol hatásai a kalcitriol hatásai 3 csoportba oszthatók:
11/13 a kalcitriol hatásai 3 csoportba oszthatók: növeli a vér Ca++ szintjét hat a csontra és egyéb szövetekre gátolja a PTH és saját maga szekrécióját a Ca++ szintet elsősorban a bélből való visszaszívás serkentésével növeli – ezen kívül aktív transzport a disztális tubulusban, de ez kevésbé fontos a csontban a parathormonhoz hasonlóan receptor az oszteoblasztokon és az éretlen oszteoklasztokon van hat a mátrix fehérjék szintézisére az oszteoblasztokból felszabaduló faktorokon át hat az oszteoklasztokra serkenti az éretlen oszteoklasztok érését a limfocitákon és monocitákon van kalcitriol receptor – módosítja az immunfunkciókat

12 oszteoklaszt prekurzor
A kalcitriol hatásai 12/13 oszteoklaszt prekurzor oszteoblaszt érett oszteoklaszt enterocita Ca++ felszívódás Ca++ kalcitriol disztális csatorna Ca++ visszaszívás mellék- pajzsmirigy PTH szekréció immunsejtek

13 A kalcitonin génje különbözőképpen íródhat át:
13/13 génje különbözőképpen íródhat át: a pajzsmirigy diffúzan elhelyezkedő C-sejtjeiben kalcitonin prekurzor az eredmény idegsejtekben alternatív átírási móddal „calcitonin-gene-related-peptide”, CGRP keletkezik, ami transzmitter prekurzor (124) – kalcitonin (32) termelését közvetlenül a Ca++ szint szabályozza G-fehérjéhez kapcsolt receptoron át – a szint növekedése fokozza a cAMP szintézist és a kalcitonin szekréciót a kalcitonin 7TM receptoron hat, amely többféle G-fehérjét aktivál – cAMP növekedés, proteinkináz C aktiváció oszteoklasztok inaktiválódnak kisebb jelentőségű, hogy a vesében csökken a Ca-visszaszívás és nő a kiválasztás

14 End of text


Letölteni ppt "Kalcium anyagcsere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések