Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A keresztség A befogadás szentsége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A keresztség A befogadás szentsége."— Előadás másolata:

1 A keresztség A befogadás szentsége

2

3 A pápa keresztel „Isten, a mi mennyei Atyánk, a keresztség által isteni életében részesíti az embert. Gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi.” Miként valósulhat ez meg? A szülők azt remélik, hogy újszülött gyermekük boldog lesz. Egyedül Isten képes boldoggá tenni bennünket, ezért hozzá fordulunk, hogy ajándékozzon meg az örök élet kegyelmével.

4 A KERESZTSÉG SZENTSÉGE A SZERTARTÁS SZIMBOLUMAIN KERESZTÜL

5 „Kedves szülők! Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességtek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait: úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet?”

6 A gyermek neve: Védőszent Jelenések 2,17
„Akinek füle van hallja meg mit mond a Lélek az Egyházaknak: a győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ, a kövön új név áll, amelyet más nem ért meg, csak aki megkapja.”

7 «Olyanok vagyunk mint a hal. Csak , a víz által menekülünk meg.
(A hal Jézus egyik szimbóluma.)».

8 ILLATOS OLAJ Régen az olajat orvosságként is használták. A birkózók olajjal kenték be testüket, hogy könnyen kicsússzanak az ellenség kezéből. „Védelmezzen téged Krisztusnak a mi Üdvözítőnknek ereje! Ennek jeléül megkenünk téged az üdvösség olajával Krisztusban…” 2 Korintus 2,15 „Mi ugyanis Krisztus jó illata vagyunk Isten számára azok közt, akik üdvözülnek, s azok közt is, akik elkárhoznak..”

9 A Világosság Régen, azokat akik a keresztség felvételére készültek, úgy emlegették, hogy azok akik Megvilágosodtak Vegyétek Krisztus világosságát. „Kedves szülők és keresztszülők! Rátok van bízva a világosság: a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyaláng jelképez. Óvjátok gondosan gyermeketek hitét és benne a kegyelem fényét, hogy akire ma ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül a világosság fiaként járja az élet útját! Maradjon állhatatos a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járulhasson az összes szentekkel együtt a mennyei hazában.” A keresztelési gyertyát a Húsvéti gyertyáról gyújtjuk meg, amely azt jelképezi, hogy Jézus legyőzte a Sötétséget

10 Ellentmondás a Sátánnak és a hit megvallása
„Mondjatok tehát ellent a bűnnek! Azután pedig tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban! Ez az Egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a gyermeket.”

11 Az áldás Urunk, mindenható Istenünk, az élet és a szeretet szerzője, te aki az anyák szívébe oltottad a gyermek iránti szeretetet, áldd meg e megkeresztelt gyermek édesanyját, hogy amint most hálát ad gyermeke születéséért, örömét lelje gyermeke fejlődésében, jóságában és szeretetében. Isten, minden atyaság forrása és példaképe, segítsd jóságosan e gyermek édesapját, hogy életének példájával elvezesse gyermekét a keresztény nagykorúságra!

12 Emlékezzél, hogy... Vízből születtél újjá.
Megkentek az üdvösség krizmájával (olajával). Vízből születtél újjá. Emlékezzél, hogy... Részesültél Krisztus világosságából. A keresztségi fehér ruha, a keresztségben elnyert méltóságodat jelképezi.


Letölteni ppt "A keresztség A befogadás szentsége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések