Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Állatjelölés és nyilvántartás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Állatjelölés és nyilvántartás"— Előadás másolata:

1 Állatjelölés és nyilvántartás
Kölcsönös megfeleltetés képzés – képzők képzése VKSZI, március Állatjelölés és nyilvántartás Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid projektvezető, főosztályvezető Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály

2 Amiről szó lesz Kölcsönös Megfeleltetés rendszere az MgSzH-n belül
A TIR és ENAR JFGK 6. TIR és Sertés ENAR JFGK 7. Szarvasmarha nyilvántartás JFGK 8. Szarvasmarha jelölés JFGK 8a. Juh és kecske ENAR

3 Kölcsönös Megfeleltetés rendszere az MgSzH-n belül

4 Kölcsönös Megfeleltetés az MgSzH-n belül
Az MgSzH évi kiemelt feladata a Kölcsönös Megfeleltetés (cross compliance) rendszerének bevezetése. 322/2007. (XII. 5.) „A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről” szóló Korm. Rendelet. A kapcsolódó szakhatósági ellenőrzéseket a jogszabály Hivatalunkhoz delegálja. 2008. február 1-től új szerveti egység került felállításra Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály néven. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, projektvezető Harangozó Tamás, projekt koordinátor Dr. Hudik Zoltán, projekt koordinátor Dr. Szabados Petra, projekt koordinátor Várszegi Gábor, projekt koordinátor.

5 Kölcsönös Megfeleltetés projekt szervezete

6 TIR és ENAR

7 Informatikai rendszerek az MgSzH Központban az állattenyésztés területén
Tenyészet Információs Rendszer – minden ENAR rendszer alapja, a tenyészetek, tartási helyek és állattartó gazdák adatbázisa Szarvasmarha Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) Szarvasmarha Információs Rendszer (SZIR) az ENAR alapjaira építve Sertés ENAR Juh és kecske ENAR Ló nyilvántartási és tenyésztési rendszer Országos Vágott-test Minősítő Rendszer (OVMR) Baromfi Információs Rendszer (BIR)

8 Tenyészet Információs Rendszer (TIR)
Tenyészet Információs Rendszer – minden ENAR rendszer alapja, a tenyészetek, tartási helyek és állattartó gazdák adatbázisa Központi szerep Klasszikus állatfajok, de… Támogatások alapja is - MVH

9

10 TIR-GAZDA adatkapcsolat kialakítása
MVH támogatása TIR-GAZDA adatkapcsolat kialakítása A TIR től nyilvántartja az ügyfél-regisztrációs számot. Beüzemelést követően a tartóknak nem kell csak az ügyfél-regisztrációs számot bejelenteniük a TIR-be, a többi adatot automatikusan megkapják a GAZDA adatbázisából. Módosítást nem kell a TIR-be bejelenteni . Eredmény: egyablakos ügyintézés.

11 Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR)
A támogatási célokon túl tenyésztési, járványügyi nyomozás és piacszabályozási igények kielégítését is szolgálják A szarvasmarha, a sertés, a juh és a kecske fajok esetében központi adatbázisra épülő számítógépes rendszer Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja Az állatok egységes nyilvántartásának és jelölésének szabályozása Magyarországon az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény alapján, a vonatkozó EU előírások figyelembevételével évben a szarvasmarha faj esetében kezdődött el.

12 A TIR és ENAR struktúrája

13 Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények

14 Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények 2009. január 1.
6. A Tanács november 27-i 92/102/EGK irányelve az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról 3., 4. és 5. cikk 7. A Bizottság december 29-i 2629/97/EK rendelete a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében létrehozott füljelzők, állomány-nyilvántartások és marhalevelek tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 6. és 8. cikk 8. Az Európai Parlament és a Tanács július 17-i 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 4. és 7. cikk 8a. A Tanács december 17-i 21/2004/EK rendelete a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/ 2003/EK rendelet, továbbá a 92/101/EGK és 64/432/EGK irányelv módosításáról 3., 4. és 5. cikk

15 JFGK 6.

16 JFGK 6. Jogszabályi háttér Közösségi jogszabályhelyek:
A Tanács november 27-i 92/102/EGK irányelve az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról (HL L 355., , 32. o.) 3., 4. és 5. cikk Magyar jogszabályhelyek: A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 3. § (3), 7. § (1)-(4), 8./A §, 9. § a, b, 17. § a, c, e, h, 21. § a, 26. § (1)-(4) A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendseréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 10. § (4)

17 Sertés ENAR A sertés ENAR (EU irányelvek) az állatok mozgását regisztrálja. A telepekről el nem mozduló egyedek központi adatbázisban történő nyilvántartása nincs előírva, napra kész tenyészetben vezetett állomány nyilvántartást kell vezetni. Az országos adatbázisnak a sertésszállításokat kell regisztrálnia, információval kell rendelkezzen honnan hová került az állat. Az adatok gyűjtése a 116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben megadott módon történik. Ez a rendelet szabályozza a sertés jelölését és mozgásának nyilvántartásba vételét. Megyei körzet és önálló tenyészet Bizonylatok Többféle füljelző Sertés szállítólevél 72 óra!

18 Sertés szállítólevél

19 A JFGK 6. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése
Támogatáscsökkentést indukáló jogsértés Ellenőrzés kivitelezése/ ellenőrzési kérdések Tenyészet bejelentés, adatkarbantartás Új tenyészet létesítését vagy a tenyészet megszüntetését, továbbá a tenyészet bármely bejelentett adatában bekövetkezett változásokat be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása. Adminisztratív ellenőrzés: A TIR adatbázisban regisztrált-e az állattartó tenyészete és a sertéstartás? Helyszíni ellenőrzés: A tartó, a tenyészet és tartási hely adatai megegyeznek-e a valósággal, az állatokat a tenyészethez regisztrált sertés tartási helyen tartják-e?

20 A JFGK 6. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése
Állatmozgás-nyilvántartás A tenyészetben lévő sertésekről az előírtaknak megfelelően állatmozgás-nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: a tenyészetbe érkezett és abból kikerült állatok számát, valamint azonosítóját vagy származási tenyészetkódját; a sertés szállítólevél sorszámát; behozatal és kivitel esetén a küldő vagy fogadó tenyészet kódját, megnevezését és a szállítás időpontját; a szállított állatok korcsoportját (malac, három hónapos, hízó, tenyésztésbe vett sertés). Az állatmozgás-nyilvántartás, amely elektronikus (nyomtatható) formában is vezethető, az előírt tartalommal állandóan rendelkezésre kell álljon; valamint az ellenőrzésre jogosult hatóság képviselőjének rendelkezésre kell bocsátani a szükséges információkat és adatokat. Az állatmozgás-nyilvántartást és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyveket legalább három évig meg kell őrizni.. A tenyészetben lévő sertésekről nem az előírtaknak megfelelő állatmozgás-nyilvántartás vezetése. Helyszíni ellenőrzés: a) van-e telepi nyilvántartás? b) ha van, akkor szerepelnek-e benne adatok? c) a telepi nyilvántartás adattartalma megfelel-e a vonatkozó előírásoknak? d) kocatartás esetén a nyilvántartott kiszállítások arányban állnak-e a kocalétszámmal? e) más tenyészetből érkezett állatok beérkezése szerepel-e a nyilvántartásban?

21 A JFGK 6. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése
Szállítólevél Az állatokat szállításkor érvényes „sertés szállítólevélnek ” kell kísérni Az állatokat szállításkor érvényes „sertés szállítólevél” nem kíséri. Adminisztratív ellenőrzés: A központi adatbázisban van-e regisztrálva állatszállítás (beküldésre került-e szállítólevél) ? A bejelentett kiszállított darabszám arányban áll-e a nyilvántartott kocalétszámmal? A bejelentett beérkezett és kiszállított darabszámok összehasonlítása. Helyszíni ellenőrzés: a) az állatmozgás nyilvántartás mellett van-e szállítólevél? b) a szállítólevelek helyesen vannak-e kitöltve? c) a tényleges állatállomány, az állatmozgás nyilvántartás és a szállítólevelek adatainak összehasonlítása A sertés szállítólevelet és az egyéb ENAR-bizonylatot 3 évig meg kell őrizni. A sertés szállítólevél és az egyéb ENAR-bizonylat nincs megőrizve 3 évig. Az állatmozgás nyilvántartás és a szállítólevelek az elmúlt három évből rendelkezésre állnak-e?

22 A JFGK 6. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése
Jelölés Az ENAR szabályai szerint a tenyészetben lévő állatok jelöléséről gondoskodni, és ennek költségeit viselni kell. A sertéseket a jobb fülben elhelyezett engedélyezett ENAR-füljelzővel kell megjelölni. Jogszabályban meghatározott esetekben a jelölés jelölő kalapáccsal is történhet. A sertések jelölését el kell végezni: az állat tenyészetből történő kiszállítását megelőzően; importált állat esetében a karanténból történő kiszállítást megelőzően; amennyiben állat-egészségügyi okból szükséges; szükség esetén tenyésztési célból. Az ENAR szabályai szerint a tenyészetben lévő állatok jelöléséről nem gondoskodtak, vagy ennek költségeit nem viselték. Helyszíni ellenőrzés: Az állatmozgás nyilvántartás mellett lévő szállítólevélen van-e ENAR-szám feltüntetve? A más tenyészetből érkezett állatok meg vannak-e jelölve? Rendelkezésre áll-e a jelöléshez füljelző? Meg kell akadályozni a füljelzők szándékos eltávolítását, megrongálását, illetve olvashatatlanná tételét Nem akadályozták meg a füljelzők szándékos eltávolítását, megrongálását, illetve olvashatatlanná tételét A beérkezett állatok az előírás szerinti jelöléssel rendelkeznek-e?

23 JFGK 7.

24 JFGK 7. Jogszabályi háttér Közösségi jogszabályhelyek:
A Bizottság 911/2004/EK rendelete a füljelzők, marhalevelek és állomány-nyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról 6., 8. és 9. cikk Magyar jogszabályhelyek: A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 3. § (1), 7. § (2) a, 19. § a, 23. § (1), 31. § (1), (2),

25 Szarvasmarha ENAR Szarvasmarha (EU Tanácsi és Bizottsági rendeletek) faj esetén a jogi szabályozás teljes körű, egyedi szintű és naprakész adatbázis, valamint az állattartó által vezetett állomány nyilvántartás meglétét követeli meg. A kockázat elemzésen alapuló hatósági ellenőrzés a két nyilvántartás egyezőségét is vizsgálja, mint rizikó faktort. Az egyedek bekerülése-, mozgása- és a rendszerből történő kikerülése, rendelet előírás szerinti határidőn belül a központi adatbázisban meg kell, hogy jelenjen. Magyarországon a fejlesztések 1992 óta folynak, az EU egyik legfejlettebb rendszerét működtetjük.

26 Szarvasmarha ENAR A vonatkozó hatályos EU jogszabály a 911/2004. EK rendelet, melynek hatályos hazai jogszabályai a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet és a 12/2004. (I. 31.) FVM rendelet. Az EU konformizáció lényeges eleme az állatok nyomkövetése, az állatmozgások paraméterezett lekérdezhetőségének megvalósítása. A szarvasmarhák ENAR szerinti jelölése és regisztrációja a hatályos EU és hazai jogszabályok szerint, valamint az állatok tartó és/vagy tartási hely változásának bejelentése a központi adatbázisba, jogszabályban elrendelt határidőn belül kötelező. Útmutatók, MgSzH Központ, Szarvasmarha ENAR ügyfélszolgálati irodák

27 Szarvasmarha ENAR Megyei körzet és önálló tenyészet
Bizonylatok és elektronikus adatállományok Füljelzők Belföldi Marhalevél Útlevél Állategészségügy támogatása TSE monitoringhoz vizsgálandó egyedek kiszűrése ENAR ellenőrzés Kockázatelemzés 10% Ellenőrzéshez egyedlista kiállítás

28 Belföldi Marhalevél Szarvasmarha Útlevél

29 A JFGK 7. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése
Támogatáscsökkentést indukáló jogsértés Ellenőrzés kivitelezése/ ellenőrzési kérdések Marhalevél-igazolólap Az egyed születését, a tenyészetbe kerülését követően a központi adatbázisba be kell jelenti. (A marha-levelet az informatikai rendszer állítja elő a bejelentést és a bejelentés regisztrációját követően) Olyan egyeddel rendelkeznek, amelynek hiányzik a marhalevele. A szükséges bejelentéseket nem tették meg. Olyan marhalevéllel rendelkeznek, amely nem a tenyészetben lévő állatra vonatkozó adatokat tartalmaz. A marhalevél nem érvényes, vagy hibás adatokat tartalmaz. Adminisztratív ellenőrzés: Az adatbázis szerint a tenyészetbe bejelentett egyedek listája (állományleltár) Helyszíni ellenőrzés: a tenyészetben található marhalevelek összevetése az adatbázis állományleltárával, a telepi nyilvántartással és az állatállománnyal. A marhalevél érvényességének ellenőrzése, az érvényes marhalevél tartalmának összevetése az állat adataival. Az adatok egyeznek-e?

30 A JFGK 7. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése
Állomány nyilvántartás Az állomány-nyilvántartásban legalább a következő adatokat kell feltüntetni: –az állat azonosítóját, születési idejét, nemét, fajtáját, színét, – a gazdaságban tartott állat elhullásának napja; – a gazdaságból távozó állatok esetén az állattartó neve és címe, a szállító kivételével, vagy azon gazdaság azonosító kódja, akinek/amelybe az állatot szállították, valamint az indulás időpontja is; – a gazdaságba érkező állatok esetén az állattartó neve és címe, a szállító kivételével, vagy azon gazdaság azonosító kódja, akitől/amelyből az állatot szállították, valamint az érkezés időpontja is; – az illetékes hatóság állomány-nyilvántartást ellenőrző képviselőjének neve és aláírása, valamint az ellenőrzés elvégzésének időpontja. Állomány nyilvántartást nem az előírt tartalommal vezetik. Helyszíni ellenőrzés: a) van-e állomány nyilvántartás? b) ha van, akkor az adattartalma megfelel-e a vonatkozó jogszabálynak? c) a tényleges állomány és az állomány nyilvántartás megegyezik-e?

31 A JFGK 7. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése
Bejelentés A borjú születését a jelölését (amit 20 napon belül kell elvégezni, vagy ez előtt mielőtt elhagyja a tenyészetet) követő 7 napon belül be kell jelenti. A született borjúkat a születéstől számított 27 napon belül nem jelentették be. Adminisztratív: A központi adatbázisba a bejelentések idejének ellenőrzése Helyszíni: Az állomány ellenőrzésekor található-e 27 napnál idősebb bejelentés nélküli egyed

32 JFGK 8.

33 JFGK 8. Jogszabályi háttér Közösségi jogszabályhelyek:
Az Európai Parlament és a Tanács július 17-i 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., , 1. o.) 4. és 7. cikk Magyar jogszabályhelyek: A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 7. § (2) a, b, 8. § (1), 19. § a, 31. § (1), (5),

34 Szarvasmarha ENAR füljelzők
Hajlékony műanyag Sárga vagy fehér színű 7 napon belül kell behelyezni Tartó vagy állatorvos

35 A JFGK 8. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése
Támogatáscsökkentést indukáló jogsértés Ellenőrzés kivitelezése/ ellenőrzési kérdések Jelölés Jelölésre kizárólag az MgSzH által kiadott és olyan páros füljelzőt alkalmaznak, amely tartalmazza az ország kódját, az ENAR-logóját, a lézertechnikával nyomtatott ENAR-számot, a megegyező vonalkódot és kiemelt formában a használati számot. A szarvasmarhák jelölése nem a hatóság által engedélyezett füljelzővel történt. Adminisztratív ellenőrzés: A központi adatbázisban nyilvántartott egyedek (állományleltár) Adminisztratív/helyszíni ellenőrzés: Állatok egyedi ellenőrzése (db, füljelző, egyedi fülszám) Ha az állat egyik füléből kiesett a füljelző, vagy ha olyan mértékű károsodás érte, hogy a felirata már nem olvasható, a pótlását 48 órán belül meg kell rendelni, és annak átvételét követő 48 órán belül az állat fülébe kell helyezni. Ha egy, illetve több szarvasmarhának egy füljelzője hiányzik, azok pótlásáról nem gondoskodott. Az adott napi állománylétszám hány %-ra van a rendszerben regisztrált, még nem érkeztetett szimpla füljelző pótlás igénylés Állatok egyedi ellenőrzése, a hiányzó füljelzőre érkezett–e, illetve küldött-e a tartó szabályos megrendelőt. Helyszíni ellenőrzés: A fülszám olvasható-e, az egyedek azonosíthatóak-e?

36 A JFGK 8. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése
Az állatok jelölését a borjú születését követő 20 napon belül elvégezték. A 20 napnál idősebb borjak jelöletlenek. Adminisztratív ellenőrzés: Az előző időszakhoz (hónap vagy év) képest változatlan tehénlétszám mellett hosszabb időn keresztül nem érkezik a tenyészetből születés bejelentés Helyszíni ellenőrzés: Az állatok egyedi ellenőrzése, van-e 20 napnál idősebb jelöletlen egyed? A harmadik országból behozott állat jelölését a szükséges állategészségügyi vizsgálattól számított 20 napon belül elvégezték. A harmadik országból behozott állat jelölését a szükséges állategészségügyi vizsgálattól számított 20 napon belül nem végezték el. Egyedi jelölésellenőrzés, nem magyar és nem EU ENAR jelölők az állományban Más tagállamból érkezett szarvasmarha az eredeti füljelzővel rendelkezik. Az EU más tagállamából behozott szarvasmarha jelölését kicserélték. A központi adatbázisban más tagállamból származó egyed bejelentése magyar ENAR jelöléssel.

37 A JFGK 8. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése
Állomány-nyilvántartás Az állatállományról az előírásoknak megfelelő állomány-nyilvántartást kell vezetni. Egyáltalán nem vezetnek állomány-nyilvántartást, vagy nem az előírásoknak megfelelő állomány-nyilvántartást vezetnek. Helyszíni ellenőrzés: Állomány nyilvántartó rendelkezésre áll-e ? Az állomány-nyilvántartóban lévő adatok megfelelnek-e az előírásoknak? Minden, a gazdaságba, illetve az onnan kifelé irányuló állatmozgást, az állatok gazdaságban történő születését, illetve halálát, továbbá ezen események időpontját, az eseménytől számított hét munkanapon belül az országos adatbázisnak be kell jelenteni. Az eseménytől számított hét munkanapon belül nem jelentették be az országos adatbázisnak a gazdaságba, illetve az onnan kifelé irányuló állatmozgást, az állatok gazdaságban történő születését, illetve halálát, továbbá ezen események időpontját. Adminisztratív ellenőrzés: a központi adatbázisba történt bejelentések, megfelelnek-e az előirt bejelentési kötelezettségnek (időben történt-e) (ENAR adatbázisban regisztrált adatok alapján, a születési idő, illetve a tenyészetbe érkezés dátuma és a bizonylat beérkezés dátuma között eltelt idő) Gondoskodni kell arról, hogy a megfelelően vezetett állomány-nyilvántartás állandóan rendelkezésre álljon. A nyilvántartás elektronikus (nyomtatható) formában is vezethető. A nyilvántartás adatait legalább három évig meg kell őrizni. Nem gondoskodnak arról, hogy a megfelelően vezetett állomány-nyilvántartás állandóan rendelkezésre álljon. A nyilvántartás adatait nem őrzi meg legalább három évig. a jogszabálynak megfelelő adattartalmú állomány nyilvántartó ellenőrzése 3 évre visszamenőleg

38 JFGK 8a.

39 JFGK 8a. Jogszabályi háttér Közösségi jogszabályhelyek:
A Tanács 21/2004/EK rendelete a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról és 5. cikk Magyar jogszabályhelyek: A juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet 3. § (1), (2), 4. §, 6. § (1), (8), 7. §, 9. § (1)-(7)

40 Juh és kecske ENAR Juh és kecske (EU rendelet) fajok esetében a szállítások és az éves leltár központi regisztrációja a központi adatbázis alapfunkciója. A tényleges állatállomány a telepi nyilvántartás és a központi adatbázis adatainak együttes ismeretében állapítható meg. Várhatóan elsőként január 1-től (?) kötelező lesz az elektronikus jelölés bevezetése (47/2005. (V. 23.) FVM rendelet) az uniós országokban.

41 Juh és kecske ENAR 21/2004 EU rendelet
Tenyészet nyilvántartás Bizonylatok Jelölés mielőtt elhagyja a születés helyét, de legkésőbb 6 hónapos korig Kettős jelölés életszámmal. (Közösségen belül csak két krotália) Füljelző + tetoválás Állatmozgás nyilvántartás és leltár Központi egyednyilvántartás kötelező

42 47/2005 FVM rendelet Jelölés kétféleképen:
Bárányok/gidák két krotália (export) Tenyésztésre meghagyott 1 krotália + tetoválás A két krotáliával jelöltek átjelölése 1 éves korig. Szállítólevél, leltár Közreműködők Állomás, MVH, MgSzH Központ Tartó - MJSz területi felelősök (instruktor) Központi adatbázis

43 Füljelzők és jelölés Tesztelés - engedélyezés OMMI Megrendelés:
Tartó instruktoron keresztül (tenyészetre) Állomások (állategészségügyi krotália) Instruktorok (tartalék) Fülszám generálás a rendszerben Gyártás-postázás Bárány/gida tartónak Állategészségügyi állomásnak Továbbtartás jelöléséhez és instruktori az instruktornak

44 Juhok megjelölése

45 Juh és kecske szállítólevél

46 A JFGK 8a. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése
Támogatáscsökkentést indukáló jogsértés Ellenőrzés kivitelezése/ ellenőrzési kérdések Jelölés Az állatokat mielőtt elhagyják a születéskori gazdaságot, de legkésőbb 6 hónapos korukig ENAR-számmal, az OMMI által engedélyezett füljelzővel a következők szerint megjelölték. – azokat az állatokat, amelyeket nem szántak továbbtartásra, két pár füljelzővel kell megjelölni; – a továbbtartásra szánt állatokat egy füljelzővel és tetoválással kell megjelölni. Ebben az esetben, ha az állatot más tagállamba szállítják, másodlagos jelölésként az ENAR-számot tartalmazó füljelzővel is el kell látni. Félévnél idősebb juhok jelöletlenek. Továbbtartásra meghagyott idősebb állatok másodlagos jelölése hiányzik. Adminisztratív/helyszíni ellenőrzés: A központi adatbázis adatai és az állomány- nyilvántartó (szállítólevelek) összehasonlítása, összevetése. Az állománylétszám és a füljelző felhasználás összehasonlítása. Állatok egyedi ellenőrzése (db, füljelző, egyedi fülszám) Az ellenőrzés szabályai szerinti minta alapján. A juhok jelölését a hatóság által engedélyezett füljelzővel és módon kell elvégezni. A juhok jelölése nem hatóság által engedélyezett füljelzővel és módon történt. Az állomány adatok és a füljelző rendelés, valamint a szállítólevelek adatainak összevetése.

47 A JFGK 8a. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése
A harmadik országból behozott, továbbtartásra meghagyott állatokat a kötelező állat-egészségügyi ellenőrzések elvégzését követő 14 napon belül, de minden esetben a gazdaság elhagyása előtt meg kell jelölni, és nyilvántartásba kell venni. A harmadik országból behozott, továbbtartásra meghagyott állatokat a kötelező állat-egészségügyi ellenőrzések elvégzését követő 14 napon belül, illetve a gazdaság elhagyása előtt nem jelölték meg vagy nem vették nyilvántartásba. Adminisztratív/helyszíni ellenőrzés: Az adatbázisban szerepel-e harmadik országból beszállítás. Állatok egyedi ellenőrzése (db, füljelző, egyedi fülszám) Az ellenőrzés szabályai szerinti minta alapján. A füljelzőket az állatból ki nem veszik és újra nem használják. A kiesett füljelzőket megrendelték és pótolták. Ha egy, illetve több juhnak a füljelzője hiányzik, azok pótlásáról nem gondoskodtak, másodlagos jelölés (tetoválás) hiányzik. Történt-e pótlás rendelés

48 A JFGK 8a. követelményei, esetleges jogsértései és azok ellenőrzése
Állomány nyilvántartás A tenyészetben található állatokról fajonként előírtaknak megfelelő tartalommal naprakész nyilvántartást kell vezetni. (– a gazdaság azonosító kódja, – a gazdaság címe és földrajzi koordinátái, vagy a gazdasági földrajzi elhelyezkedésének azzal egyenértékű megjelölése, – a termelés típusa, –legutolsó leltár eredményei, és elvégzésének időpontja, – az állattartó neve és címe, – a gazdaságot elhagyó állatok esetén a szállító neve, a szállítóeszköz azon részének rendszáma, amelyet az állatok szállítására használnak, a rendeltetési gazdaság azonosító kódja, vagy annak neve és címe, vagy a vágóhídra szállított állatok esetében a vágóhíd azonosító kódja vagy neve és az elszállítás időpontja, a szállítási okmány másodlata vagy hitelesített másolata, – a gazdaságba érkező állatok esetén annak a gazdaságnak az azonosító kódja, amelyből az állatot átszállították, valamint az érkezés időpontja a szállítási okmány másodlata vagy hitelesített másolata) A tenyészetben található állatokról fajonként naprakész nyilvántartást egyáltalán nem vezetnek, vagy nem az előírtaknak megfelelő tartalommal vezetik azt, nem rendelkeznek a szükséges mellékletekkel, így például valamennyi szállításra vonatkozó szállítólevéllel. Helyszíni ellenőrzés: a) van-e állomány nyilvántartás? b) ha van , akkor szerepelnek-e benne adatok c) az állomány nyilvántartás adattartalma megfelel-e a vonatkozó jogszabálynak? d) rendelkezik-e a szükséges mellékletekkel? e) a szállítólevelek és a nyilvántartás adatait összevetik a tényleges állománnyal. Az állomány nyilvántartás adatait legalább három évig meg kell őrizni. Az állomány nyilvántartás adatait legalább három évig nem őrzik meg. Az állomány nyilvántartás három évre visszamenőleg rendelkezésre áll-e?

49 Köszönöm figyelmüket! Kölcsönös megfeleltetés képzés – képzők képzése
VKSZI, március Köszönöm figyelmüket! Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid projektvezető, főosztályvezető Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály

50 Állatjelölés és nyilvántartás
Kölcsönös megfeleltetés képzés – képzők képzése VKSZI, március Állatjelölés és nyilvántartás Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid projektvezető, főosztályvezető Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Kölcsönös Megfeleltetés Projektmenedzsment Önálló Osztály


Letölteni ppt "Állatjelölés és nyilvántartás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések