Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” kiemelt projekt TÁMOP – 5.6.2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” kiemelt projekt TÁMOP – 5.6.2."— Előadás másolata:

1 „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” kiemelt projekt TÁMOP – 5.6.2

2 Stratégiai célok: Az európai uniós támogatások eredményes és hatékony felhasználása Társadalmi és gazdasági célok: 1.jövedelem növekedése 2. foglalkoztatás szintjének emelkedése Beavatkozási célterületek (Operatív Programok): 1.gazdaságfejlesztés 2. közlekedésfejlesztés 3. környezeti és energetikai fejlesztés 4. regionális területfejlesztés 5. államreform 6. elektronikus közigazgatás 7. társadalmi infrastruktúra 8. társadalmi megújulás

3 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) céljai  A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása  Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése  A változásokhoz való alkalmazkodás segítése  Az egész életen át tartó tanulás elősegítése  Az egészségi állapot és a munkavégző–képesség javítása  A társadalmi kohézió erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Forrása: Európai Szociális Alap (ESZA)

4 Társadalmi befogadás és részvétel erősítése (TÁMOP 5. prioritás) Beavatkozási területek 1. A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása 2. Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok 3. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférések javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében 4. A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 5. A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése 6. A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési programokkal – kedvezményezett: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

5 A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal (TÁMOP 5.6.) A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs helyi kezdeményezésekkel (TÁMOP 5.6.1.) (pályázati konstrukció, országos hatókörű) A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása (TÁMOP 5.6.2.) (kiemelt projekt, Észak Magyarország, Észak Alföld, Dél Dunántúl)

6 Szakember kliens reláció Szakember szakember reláció Know-how Áldozat- segítés Elítéltek reintegrációja Erkölcsi veszélyzónába került gyermek- és fiatalkorúak TÁMOP 5.6.1. PÁLYÁZATOS KONSTRUKCIÓ (2008-2013) TÁMOP 5.6.2. KIEMELT PROJEKT (2008-2010) Innovatív projektek beemelése és módszertani megalapozása Kiemelt projekt elemei bekerülnek a pályázati körbe 2011-től intézményrendszer PÁLYÁZATOK önkormányzatok civil szervezetekintézmények

7 Mi hívta életre a projektet? 1. A hazai bűnözés az 1980-as évek óta a négyszeresére nőtt 2. A bűncselekmények által okozott kár megtérülési aránya rendkívül alacsony (3-5 %) 3. A bűnmegelőzésnek nincs egységes intézményi és jogszabályi háttere 4. A bűnmegelőzésben érintett szereplők együttműködése esetleges 5. Az erkölcsi veszélyzónába kerültek és a súlyos bűncselekmények áldozatainak hátrányos munkaerőpiaci helyzete

8 Helyszínek Észak-magyarországi régió (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) Észak-alföldi régió (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász- Nagykun-Szolnok) Dél-dunántúli régió (Baranya, Somogy, Tolna)

9 havi nettó átlagkereset (Ft) közoktatásban tanulók száma Közép-Magyarország 131 847 Közép-Magyarország 453 959 Közép-Dunántúl 105 445 Észak-Alföld 289 473 Nyugat-Dunántúl 103 240 Dél-Alföld 227 713 Dél-Dunántúl 101 201 Észak-Magyarország 224 170 Észak-Magyarország 100 509 Közép-Dunántúl 185 452 Észak-Alföld 96 726 Dél-Dunántúl 164 188 Dél-Alföld 96 683 Nyugat-Dunántúl 163 115 nyilvántartott álláskeresők beruházások változása 2006 és 2007 között (mrd Ft) Észak-Alföld 111 800 Észak-Magyarország-48,5 Észak-Magyarország 93 900 Észak-Alföld-42,2 Dél-Alföld 68 300 Dél-Dunántúl-21,8 Dél-Dunántúl 59 500 Dél-Alföld-19,2 Közép-Magyarország 46 200 Közép-Magyarország-14,6 Közép-Dunántúl 35 000 Nyugat-Dunántúl-1,2 Nyugat-Dunántúl 30 300 Közép-Dunántúl283,2

10

11 A kiemelt projekt átfogó célja A konstrukció a társadalmi bűnmegelőzés, valamint a társadalmi reintegráció kiszélesítését kívánja megalapozni az alábbiakban kiemelt célterületekre („pillérek”) fókuszálva:  Gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése  Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés  A bűnelkövetők társadalmi visszailleszkedésének segítése

12

13 A projekt célcsoportjai A bűnmegelőzés területén tevékenykedő szakemberek (gyermekvédelmi alapellátásban dolgozók, gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók, gyámügyi előadók, pedagógusok, óvópedagógusok, védőnők, gyermekorvosok, büntetés-végrehajtásban dolgozók, pártfogó felügyelők, rendőrök, áldozatsegítők, javító-nevelő intézetben dolgozók, bírók, ügyészek és szociális munkások). A fent felsoroltak „kliensei” (bűncselekmények áldozatai, erkölcsi veszélyzónában élő gyermekek és fiatalkorúak; valamint családi, kisközösségi környezetük, bűnelkövetők, pártfogoltak, fogvatartottak, a munkaerőpiacról kiszorultak.)

14 A projekt közvetlen céljai  szakma- és intézményközi hálózatok kiépítése  működő jelzőrendszer (-ek) kialakítása, a létező jelzőrendszerek optimalizálása  a helyreállító igazságszolgáltatás elveinek és módszereinek bevezetése, terjesztése és fejlesztése a büntető igazságszolgáltatás körében és az ahhoz szorosan kapcsolódó területeken (közoktatás, gyermekvédelem)  oktatási, módszertani tanulmányok, szakmai kézikönyvek, tananyagok, segédanyagok elkészítése  modellprojektek generálása  az érintett kliensek munkaerőpiaci helyzetének javítása

15 A projekt várható hatásai I.  A célcsoportok társadalmi integrációjának, illetve reintegrációjának elősegítésével javul a társadalmi kohézió, a társadalom védekező képessége (TÁMOP cél).  Egységes módszertan alakul ki.  A társadalmi bűnmegelőzési tevékenység szervezettsége, szakmai színvonala javul a régiókban.  Szakma- intézmény- és személyközi hálózatok alakulnak ki az érintett régiókban.  Működőképes hálózatszerű jelzőrendszer alakul ki.

16 A projekt várható hatásai II.  Javul az érintett kliensek integrációs esélye, munkaerő- piaci helyzete, munkához jutási lehetősége  Az áldozatsegítés hatékonysága nő, azáltal, hogy több rászorulót ér el és intenzívebben segít  A pártfogás hatékonysága és a közösségben végrehajtott büntetések száma nő  Csökken a börtönnépesség, a bűnözés, a bűnismétlés mutatói javulnak  A kiemelt projekt eredményei közvetetten hasznosulnak a Be., Btk. különös rész, a Bv. tv. kodifikációjában, valamint a Bűnmegelőzési Törvény koncepciójának kidolgozása során  A helyreállító igazságszolgáltatás koncepciója hasznosul a bűnmegelőzésben és a büntető igazságszolgáltatásban  A konfliktusfeloldás erőszakmentes mintái terjednek

17 Erősségek Gyengeségek  Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája  Megreformálásra került a gyermekvédelmi, a pártfogó felügyelői rendszer és az áldozatsegítő hálózat  Mediáció  Az OBmB pályáztatási gyakorlata  Az elméleti szaktudás rendelkezésre áll  Az IRM-ben folyik a bűntetőpolitika reformja  Nincsenek elégséges ismereteink az áldozattá válás gyakoriságáról, a gyermekeket és fiatalkorúakat veszélyeztető tényezőkről, az elítéltek sikeres reintegrációjának meghatározóiról  Hiányzik a társadalmi bűnmegelőzés módszertana  A bűnmegelőzés szereplőinek heterogén a képzettsége,nincs képzés és továbbképzés  Nem elég hatékony az együttműködés, nem működnek hatékonyan a jelzőrendszerek  Nincsenek jól kidolgozott modellprojektek LehetőségekVeszélyek  Átfogó társadalomtudományi kutatás  Elkészül egy egységes szakmai koncepció alapján a haza bűnmegelőzés know how-ja.  A akkreditálható képzések, továbbképzések  Lehetőség a hatékony szakmai és intézményi együttműködés kialakítására  Modellprojektek  A látencia miatt nehéz megbízható és érvényes ismeretekhez jutni  A szakmaterületek eltérő hagyománnyal és prioritásokkal rendelkeznek  Elmarad az együttműködés intézményesülése a bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás szereplői között

18 A projekt megvalósításának ütemezése I. (előkészítő) szakasz 2008. április 1.- 2009. március 31. költségvetés: 200 millió Ft. II. (megvalósítási) szakasz 2009. április 1. – várhatóan 2010. december 31. tervezett költségvetés: 2 milliárd Ft

19 Az I. szakaszra tervezett főbb tevékenységek   Akkreditációra alkalmas tananyag elkészítése – 2008. szeptember   A szakmai és társadalmi kommunikációt elősegítő interaktív web-felület készítése – 2008. szeptember   Konferencia/felkészítő a projektben dolgozó szakmai megvalósítók és a szakértői célcsoport tájékoztatására és felkészítésére – 2008. október   A klienseket érintő modellprojektek előkészítését segítő szakmai munkacsoportok szervezése, működtetése – 2008. október – 2009. február   A klienseket érintő modellprojektek kidolgozása – 2009. február   Társadalomtudományi kutatás az érintett három régióban az erkölcsi veszélyzónában lévő gyermek és fiatalkorúak, az áldozatsegítése és a fogvatartottak reintegrációjának témaköreiben – 2009. február   Tájékoztató-kiadványok készítése a szakemberek, valamint kilenseik részére – 2009. február

20 A II. szakaszra tervezett főbb tevékenységek  Modellprojektek  Szakmai tréningek (kiemelten : helyreállító, konfliktuskezelő módszerek)  Szakmai munkacsoportok, esetmegbeszélés, jelzőrendszerek „próbája”  Hálózatépítés

21 Projektiroda Budapest Régiós iroda Miskolc Munkacsoportok változó helyszíneken Régiós iroda Debrecen Munkacsoportok változó helyszíneken Régiós iroda Pécs Munkacsoportok változó helyszíneken

22 Régiós munkacsoportok szerkezete (régiónként 24 szakember) 3 db. modellprojekt munkacsoport - Erkölcsi veszélyzónában levő gyermek- és fiatalkorúak (6 fő) - Áldozatsegítés (6 fő) - Elítéltek reintegrációja (6 fő) 2 db. elméleti munkacsoport - Gyermekvédelmi jelzőrendszer (3 fő) - Fiatalkorú büntető igazságszolgáltatás jelzőrendszere (3 fő) - Felnőttkorúak büntető igazságszolgáltatási jelzőrendszere (3 fő) - Bv. és pártfogó felügyelet együttműködésének fejlesztése (3 fő) - Mediáció és más közvetítői eljárások alkalmazása (3 fő) - Áldozatsegítés jelzőrendszere (3 fő)

23 Munkacsoportok tagjai - - gyermekvédelmi alap- és szakellátásban dolgozók - - önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok - - pedagógusok, óvópedagógusok - - védőnők, gyermekorvosok - - büntetés-végrehajtásban dolgozók - - pártfogó felügyelők - - rendőrök - - áldozatsegítők - - javító-nevelő intézetben dolgozók - - bírók, ügyészek - - szociális munkások - - szakterületi civil szervezetek - - polgárőrök

24 Projektiroda elérhetősége Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztály 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Sponga István Sponga István spongai@irm.gov.hu Balassa Szilvia Balassa Szilvia balassasz@irm.gov.hu telefon: (06) 1- 441-2954 fax: (06) 1-441-3892

25 Honlapok Országos Bűnmegelőzési Bizottság www.bunmegelozes.hu/umft Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága www.hefop.hu

26 Köszönjük a figyelmüket!


Letölteni ppt "„A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” kiemelt projekt TÁMOP – 5.6.2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések