Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon"— Előadás másolata:

1 Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
Diakóniai „Csomag” Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

2 Kezdetek 2004/2005-ös tanévtől Szeretetszolgálat a Lévayban (1 osztály) Szeretetszolgálat A keresztyén oktatás felelőssége az önkéntesség megismertetésében. – Felkérés. Saját diákunk szemléletformálása. Tényleges segítségnyújtás adott helyzetekben. Jó tapasztalatok / szerkezet finomítása 2006/2007-es tanévben már kiterjesztve a 10. évfolyamra (4 osztály fő) Intézményi kapcsolatok (együttműködési megállapodások)

3 Módszer Megismerés (tapasztalati tanulás)
„…olyan, a diákok részére nem megszokott élethelyzetekbe enged betekintést (kiemelten nem egyszeri, hanem egy folyamat részeként rendszeres részvétellel), amivel az átlagos, megszokott életformát élő diákok ritkán, vagy éppen egyáltalán nem találkoznak.” Tartalmas együttlét Nem munkavégzés

4 Lévay – Szeretetszolgálat
Az egyéni felelősséget erősíti a személyes élettérben A „lehet másként”-et jeleníti meg a diák (az ember) előtt Cél: Szemléletmód váltás - szociálisan érzékeny emberré nevelés → van lehetőség a segítségadásra → segítséget adni jó dolog

5 Helye az oktatásban Iskolai elfoglaltság Tanórán kívüli elfoglaltság
10. évfolyamon

6 Szükséges feltételek Szervező Tantestületi támogatás → elvi
→ gyakorlati Fogadó intézmények Költségek

7 Szerkezete I. I. Félév - Felkért (kötelező) II. Önkéntes félév

8 Szerkezete II. Nyitó alkalom Csoport (max. 7 fő)
Intézményekbe látogatás Délutáni elfoglaltság 6 alkalommal 1 óra a helyszínen Záró alkalom

9 A program hatékonysága
Cél: hitre jutott, szociálisan érzékeny ember nevelése Megköveteli a személyes aktivitást Eleget tesz a diakónia alapvető elvárásának

10 Miért jó és hasznos a program?
A diákok pozitív irányú szemléletváltozását segíti élő. Iskola – egyházi intézmény kapcsolat Iskola – állami intézmény kapcsolat Diakónia a gyülekezetben

11 Kötelezően önkéntes, vagy önkéntesen kötelező?

12 Egy rádióműsor vezetőjétől kapott kérdések:
„Milyen tevékenységet végeznek a fiatalok, konkrétan hová mennek? Hogyan lehet érettségizni önkéntességből, szeretetből? Meg lehet bukni? Mióta választhatják a fiatalok, hogy érettségiznek önkénteskedésből? Egyáltalán választhatják vagy kötelező? A diákok hány százaléka választja az érettségi ezen formáját? Jó ötletnek tartja-e ha kötelező lesz az önkéntesség?”

13 Kötelezően önkéntes, vagy önkéntesen kötelező?
Keresztyén felelősség a „tanítván” parancsban. Tevékenység általi kompetenciafejlesztés iskolai keretek között.

14 Továbblépési lehetőségek
Önkéntes félév 11/12. évfolyamon csoportvezetés Önkéntes diakóniai év (érettségi után) Diakóniai/szociális jellegű továbbtanulás

15 Továbblépési lehetőségek
Önkéntes félév 11/12. évfolyamon csoportvezetés Felelősség és lehetőség kérdése. – Voltak, akiket érdekelt a diakónia! Hogyan segítsük őket még a középfokú tanulmányaik során? Önkéntes diakóniai év (érettségi után) Diakóniai/szociális jellegű továbbtanulás

16 Továbblépési lehetőségek
Önkéntes félév 11/12. évfolyamon csoportvezetés Szociális Gondoskodás Diakóniai Megközelítésben - szabadon választható tantárgy és egyedi érettségi vizsgatárgy Önkéntes diakóniai év (érettségi után) Diakóniai/szociális jellegű továbbtanulás

17 Diakóniai „csomag” Szeretethíd – 9. évfolyam
Szeretetszolgálat – 10. évfolyam Felkért (érintettség) és önkéntes (megerősítés) félév 11/12. évfolyamon csoportvezetés Diakóniai Terepgyakorlat Szociális Gondoskodás Diakóniai Megközelítésben - szabadon választható tantárgy és egyedi érettségi vizsgatárgy Önkéntes diakóniai év (érettségi után) Diakóniai/szociális jellegű továbbtanulás

18 SZGDM Fakultációs jelleg + érettségire jelentkezés
Elméleti rész (Moduláris) 11.évfolyamon - 74 óra 12. évfolyamon - 64 óra Gyakorlat Csak azoknak, akik érettségire jelentkeznek 16 óra / félév + nyári 80 órás Elsősegély és Baby-sitter képzés (lehetőség)

19 SZGDM A képzés során megvalósítandó célok:
A képzés járuljon hozzá a tanulók személyiségének fejlődéséhez. Érettebb, megalapozottabb pályaválasztásra segítse a benne résztvevő tanulókat. A sajátélményen, tapasztalati tanuláson alapuló képzés révén empátiájuk, segítő attitűdjük révén eredményes segítői munkavégzésre legyenek képesek. Sajátítsák el a diakóniai tevékenység, a szociális gondoskodás alapjai információit, alap-kompetenciáit. Legyenek képesek a fent felsorolt követelmények gyakorlatban történő alkalmazására. Legyenek képesek tudatos, szakmailag megalapozott módon szociális ill. diakóniai segítő tevékenység folytatására.

20 11. Évfolyam Óraszám Tananyag Tanár I. félév 14 Önismeret – Összevont Dr. Fruttus István Levente és Birinyi Márk 6 Diakónika – Bibliai alapvetés Sipos Tamás Diakóniatörténet 16 A szociális gondoskodás alapjai Gubányi Katalin II. félév Ápolástan Szakmai készség- és személyiségfejlesztés I. – Összevont

21 12. Évfolyam Óraszám Tananyag Tanár
I. félév 16 Szakmai készség- és személyiségfejlesztés II. – Összevont Dr. Fruttus István Levente és Birinyi Márk Családgondozás Rácsok Balázs Idősgondozás Victor Dániel - Nemesbikk II. félév Lelkigondozási alapismeretek

22 SZGDM IV. Modul - A szociális gondoskodás alapjai
A szociális munka definiálása, célja, színterei, kliensei, intézményi háttere. A szociális munkás eszközei. A szociális szakember személyisége, kompetenciája. A szociális esetkezelés, mint problémamegoldó folyamat. A szociális esetkezelés tágabb és szűkebb értelmezése, módszertana, módszertani alapelvek. A szociális problémák eredete. A szociális munka kliensei és munkaterületei. A szociális munka megélhetési nehézségekkel küszködökkel, diszfunkcionálisan működő családokkal, fogyatékkal élőkkel. A szociális munka munkanélküliekkel, hajléktalanokkal, szenvedélybetegekkel, idősekkel, betegekkel.

23 SZGDM V. Modul - Ápolástan
A betegellátás története, ápolás alapfogalmai, ápolásetika, egészségügyi és szociális ellátás rendszere. Alapvető emberi szükségletek, egészségvédelem és betegségmegelőzés. Az ápolási szükségletek felmérése és megállapítása. Gyakori szív-és érrendszeri állapotok. Légzőszervi betegségek. Gyakori eudokrin betegségek - Diabetes mellitus. Neurológiai betegségek. Gyakori fertőző betegségek és bőrkárosodások. Gyógyszerelés. Fertőtlenítő eljárások. Különböző fogyatékkal élők ápolása, ápolási szükségleteik. Haldokló beteg ápolása, haldoklás stádiumai. Ápolási folyamat, ápolási és gondozási dokumentáció készítése, a minőség biztosítása az ápolásban.

24 SZGDM II. Modul – Családgondozás
A családok közötti kapcsolatok jellege. A családok közti kapcsolatok fontossága, különös tekintettel a nagycsaládok és a fogyatékosokat gondozó családokra. Szülői felelősség és kötelesség - A terhesség folyamata. Az újszülött és a csecsemő; gondozási szükségleteik. Kisgyermek és gondozási szükségletei. Általános nevelési kérdések. A családtagok kommunikációjának fajtái, a torzulások szerepe egyes személyiségproblémák kialakulásában. A magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermek nevelése a családban, a szülő-gyermek kapcsolat javítása. A válófélben levő szülők családjainak lehetséges problémái. A gyermek elhelyezésének problémái a válás során és után. Az újraházasodással együtt járó gondok a család életében. Valamely családtag káros szenvedélyének hatása a család életére. Munkanélküli a családban. A család gazdasági tevékenységének lehetséges hibái. A pénzügyi tervezés segítése a rászorulóknak.

25 SZGDM III. Modul - Idősgondozás
Az idősek változó helye és szerepe a róluk alkotott társadalmi kép, demográfiai trendek változásának hatása. Az idősek gondozásának etikai szabályai. Az idősek gondozásának célja, feladata. Az idősek szociális helyzete. Az élettani és kóros öregedés folyamata. Az öregedéssel járó bio-pszicho és szociális és személyiség változások. A komplex gondozás elemei, a szükséglet szerinti differenciált, individualizált (személyre szabott) szolgáltatás alapelvei. Az időskorúak szociális gondozásának intézményrendszere. Igénybevételi eljárási rend. Előgondozás. Gondozási szükséglet felmérése, jövedelem vizsgálat. Gondozási- ápolási terv készítése (folyamatrögzítés, dokumentálás). - Beszámolók. A diakónus által betölthető munkakörök az idősellátásban. Szociális interakció. Öregedés Európában, kihívások és következmények.

26 arany alma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige.”
„Mint arany alma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige.” Péld. 25,11

27 Problémák Gyakorlatok finanszírozása.
Nyári gyakorlati lehetőség megtalálása – gyülekezeti vonatkozásban. Vöröskeresztes együttműködés.

28 Nyitottság Délutáni sáv. - Lehetőség más miskolci keresztyén gimnáziumok diákjainak az áthallgatásra. Református gimnáziumoknak és szakközépiskoláknak elérhető az érettségiztetés lehetősége is.

29 Érdeklődés 10 fős csoportok az első két évben A szülő érti ezt igazán!
(Mit csinálunk akkor, ha fő jelentkezik?) A szülő érti ezt igazán! Melyik család az, ahol nem szólnak bele a gyerek fakultációválasztásába? Országos szinten még csak egy-két intézmény érdeklődött. Református Pedagógiai Intézet szerepe.

30 SZGDM Hasznos lehet mindenkinek, aki készül a felnőtt életre, szűkebb értelemben pedig azoknak, akik szociális, vagy egészségügyhöz kapcsolódó pályára készülnek. A tantárgy olyan hétköznapi életben felhasználható ismeretet ad, amit a klasszikus társadalomismereti és természettudományos közismereti tárgyak nem adnak.

31 Kormányzati tervek TÁRS - Felkészületlen / túl gyors 60 (50) óra
Modellként, tapasztalatszerzésre szánják Ehhez képest túl nagy a bevontak köre „Saját osztálytermet ki lehet festeni?” Lelkiség nélkül nem megy! 60 (50) óra Kiszolgáló helyek/személyek hiánya Ausztrál – Community Service Nyáron, zöldségesben dolgozók megjelenése

32 „…legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját; ne kényszerből, hanem önként…” 1Pt 5,2


Letölteni ppt "Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések