Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális Gondoskodás Diakóniai Megközelítésben Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális Gondoskodás Diakóniai Megközelítésben Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon."— Előadás másolata:

1 Szociális Gondoskodás Diakóniai Megközelítésben Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

2 Kezdetek •2004/2005-ös tanévtől Szeretetszolgálat a Lévayban (1 osztály) •Jó tapasztalatok / szerkezet finomítása •2006/2007-es tanévben már kiterjesztve a 10. évfolyamra •Intézményi kapcsolatok (együttműködési megállapodások)

3 Továbblépési lehetőségek •Önkéntes félév •11/12. évfolyamon csoportvezetés •??? (Felelősség és lehetőség kérdése) •Önkéntes diakóniai év (érettségi után) •Diakóniai/szociális jellegű továbbtanulás

4 Továbblépési lehetőségek •Önkéntes félév •11/12. évfolyamon csoportvezetés •Szociális Gondoskodás Diakóniai Megközelítésben - szabadon választható tantárgy és egyedi érettségi vizsgatárgy •Önkéntes diakóniai év (érettségi után) •Diakóniai/szociális jellegű továbbtanulás

5 SZGDM •Fakultációs jelleg + érettségire jelentkezés •Elméleti rész (Moduláris) –11.évfolyamon - 74 óra –12. évfolyamon - 64 óra •Gyakorlat –Csak azoknak, akik érettségire jelentkeznek –16 óra / félév + nyári 80 órás •Elsősegély és Baby-sytter képzés (lehetőség)

6 SZGDM A képzés során megvalósítandó célok: •A képzés járuljon hozzá a tanulók személyiségének fejlődéséhez. •Érettebb, megalapozottabb pályaválasztásra segítse a benne résztvevő tanulókat. •A sajátélményen, tapasztalati tanuláson alapuló képzés révén empátiájuk, segítő attitűdjük révén eredményes segítői munkavégzésre legyenek képesek. •Sajátítsák el a diakóniai tevékenység, a szociális gondoskodás alapjai információit, alap-kompetenciáit. •Legyenek képesek a fent felsorolt követelmények gyakorlatban történő alkalmazására. •Legyenek képesek tudatos, szakmailag megalapozott módon szociális ill. diakóniai segítő tevékenység folytatására.

7 11. Évfolyam Óraszám TananyagTanár I. félév 14Önismeret – ÖsszevontDr. Fruttus István Levente és Birinyi Márk 6Diakónika – Bibliai alapvetés Sipos Tamás 6DiakóniatörténetSipos Tamás 16 A szociális gondoskodás alapjai Gubányi Katalin II. félév 16ÁpolástanPolonkay Zsuzsa 16Szakmai készség- és személyiségfejlesztés I. – Összevont Dr. Fruttus István Levente és Birinyi Márk

8 12. Évfolyam Óraszám TananyagTanár I. félév 16Szakmai készség- és személyiségfejlesztés II. – Összevont Dr. Fruttus István Levente és Birinyi Márk 16CsaládgondozásRácsok Balázs 16Idősgondozás Victor Dániel - Nemesbikk II. félév 16Lelkigondozási alapismeretek Thománé Szikora Anita

9 SZGDM IV. Modul - A szociális gondoskodás alapjai A szociális munka definiálása, célja, színterei, kliensei, intézményi háttere. A szociális munkás eszközei. A szociális szakember személyisége, kompetenciája. A szociális esetkezelés, mint problémamegoldó folyamat. A szociális esetkezelés tágabb és szűkebb értelmezése, módszertana, módszertani alapelvek. A szociális problémák eredete. A szociális munka kliensei és munkaterületei. A szociális munka megélhetési nehézségekkel küszködökkel, diszfunkcionálisan működő családokkal, fogyatékkal élőkkel. A szociális munka munkanélküliekkel, hajléktalanokkal, szenvedélybetegekkel, idősekkel, betegekkel.

10 SZGDM V. Modul - Ápolástan A betegellátás története, ápolás alapfogalmai, ápolásetika, egészségügyi és szociális ellátás rendszere. Alapvető emberi szükségletek, egészségvédelem és betegségmegelőzés. Az ápolási szükségletek felmérése és megállapítása. Gyakori szív-és érrendszeri állapotok. Légzőszervi betegségek. Gyakori eudokrin betegségek - Diabetes mellitus. Neurológiai betegségek. Gyakori fertőző betegségek és bőrkárosodások. Gyógyszerelés. Fertőtlenítő eljárások. Különböző fogyatékkal élők ápolása, ápolási szükségleteik. Haldokló beteg ápolása, haldoklás stádiumai. Ápolási folyamat, ápolási és gondozási dokumentáció készítése, a minőség biztosítása az ápolásban.

11 SZGDM II. Modul – Családgondozás A családok közötti kapcsolatok jellege. A családok közti kapcsolatok fontossága, különös tekintettel a nagycsaládok és a fogyatékosokat gondozó családokra. Szülői felelősség és kötelesség - A terhesség folyamata. Az újszülött és a csecsemő; gondozási szükségleteik. Kisgyermek és gondozási szükségletei. Általános nevelési kérdések. A családtagok kommunikációjának fajtái, a torzulások szerepe egyes személyiségproblémák kialakulásában. A magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermek nevelése a családban, a szülő-gyermek kapcsolat javítása. A válófélben levő szülők családjainak lehetséges problémái. A gyermek elhelyezésének problémái a válás során és után. Az újraházasodással együtt járó gondok a család életében. Valamely családtag káros szenvedélyének hatása a család életére. Munkanélküli a családban. A család gazdasági tevékenységének lehetséges hibái. A pénzügyi tervezés segítése a rászorulóknak.

12 SZGDM III. Modul - Idősgondozás Az idősek változó helye és szerepe a róluk alkotott társadalmi kép, demográfiai trendek változásának hatása. Az idősek gondozásának etikai szabályai. Az idősek gondozásának célja, feladata. Az idősek szociális helyzete. Az élettani és kóros öregedés folyamata. Az öregedéssel járó bio-pszicho és szociális és személyiség változások. A komplex gondozás elemei, a szükséglet szerinti differenciált, individualizált (személyre szabott) szolgáltatás alapelvei. Az időskorúak szociális gondozásának intézményrendszere. Igénybevételi eljárási rend. Előgondozás. Gondozási szükséglet felmérése, jövedelem vizsgálat. Gondozási- ápolási terv készítése (folyamatrögzítés, dokumentálás). - Beszámolók. A diakónus által betölthető munkakörök az idősellátásban. Szociális interakció. Öregedés Európában, kihívások és következmények.

13 SZGDM Hasznos lehet mindenkinek, aki készül a felnőtt életre, szűkebb értelemben pedig azoknak, akik szociális, vagy egészségügyhöz kapcsolódó pályára készülnek. A tantárgy olyan hétköznapi életben felhasználható ismeretet ad, amit a klasszikus társadalomismereti és természettudományos közismereti tárgyak nem adnak.

14 Szociális Gondoskodás Diakóniai Megközelítésben


Letölteni ppt "Szociális Gondoskodás Diakóniai Megközelítésben Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések