Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázatok elkészítésével, benyújtással kapcsolatos alapvető információk TÁMOP-5.3.3-13/1 „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázatok elkészítésével, benyújtással kapcsolatos alapvető információk TÁMOP-5.3.3-13/1 „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének,"— Előadás másolata:

1 Pályázatok elkészítésével, benyújtással kapcsolatos alapvető információk TÁMOP-5.3.3-13/1 „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása”

2 Alapvető célok Az utcán élők számának csökkentése érdekében a pályázati kiírás alapvető célja: Az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése, foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével: a TÁMOP-5.3.2 kiemelt projekt keretében kidolgozott, a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő módszertani, szakmai anyagok felhasználásával, a TÁMOP-5.3.1 konstrukcióban szereplő, a munkaerő-piaci integráció felé vezető ún. első lépés típusú tevékenységek és szolgáltatások adaptálásával.

3 Részcélok Az utcán élők számának csökkentése és a társadalmi integrációt segítő hatékony programok megvalósítása érdekében: 1. A hajléktalan ellátó intézmények alkalmassá tétele az utcáról érkezők befogadására és megtartására: - az utcán élők intézményi befogadásának elősegítése a hajléktalan ellátó intézmények fejlesztésével, az utcán élők bekerülését, befogadását elősegítő feltételek kialakításával, - az utcán élők részére intézményi férőhelyek felszabadítása a hajléktalanellátó intézményben élők önálló lakhatásának támogatásával, foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, munkaerő-piaci helyzetük javításával, - az utcáról befogadottak részére új, a beilleszkedést segítő, innovatív intézményi szolgáltatások kialakítása. 2. Azon utcán élők esetében, akiknél az intézményi elhelyezés nem indokolt: - önálló életvitelük javítása önálló lakhatásuk támogatásával, és - foglalkoztathatóságuk javítása személyre szabott képzésekkel, fejlesztésekkel.

4 Célcsoport A projektbe bevonandó célcsoport létszáma: Minimálisan bevont: 10 fő Maximálisan bevont: 150 fő Elsődleges: az utcán, közterületen, vagy lakás céljára nem szolgáló épületben, helyiségben élő/tartózkodó, a projektbe bevonásukkor 18. életévüket betöltött hajléktalan személyek. Másodlagos: már legalább 30 napja folyamatosan hajléktalan- ellátó intézményben élő, a projektbe történő bevonásuk időpontjában 18. életévüket betöltött hajléktalan személyek, akik képesek az intézményen kívüli önálló életvitelre.

5 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Útmutató C1.1 pontjában szereplő előírások maradéktalan betartása Nem minden tevékenységhez kapcsolódik indikátor, de ezek teljesítése is kötelező elem A TÁMOP-5.3.2-12/1 kiemelt projekttel való együttműködés kötelező eleme a projektnek. Együttműködési megállapodás aláírása: Pályázat benyújtásakor Szerződéskötéskor (részletesebb)

6 Nem támogatható tevékenységek Pályázó/konzorciumi partner intézményi térítési díja TIOP-3.4.2 konstrukció vagy bármely más hazai vagy nemzetközi forrásból a pályázat benyújtását megelőző 7 év során kialakított vagy felújított férőhelyek korszerűsítése Foglalkoztatás alatti képzés (mind a projektből történő foglalkoztatás, mind a projekten kívüli foglalkoztatás esetében)

7 Forrás Támogatható pályázatok száma Az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg: 521.809.935 Ft Támogatott pályázatok várható száma: 5-10 db Támogatás összege: minimum 8.000.000 Ft maximum 140.000.000 Ft

8 Pályázók köre Pályázat benyújtható önállóan, vagy konzorciumban B.1. Jogi formára vonatkozó előírások GFO kódokra (Főpályázó és konzorciumi partner is) ügyelni kell, főként miután nem kitöltő programos a projekt adatlap (http://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/gfo/gfo2013_struktura_tartal om.pdf(http://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/gfo/gfo2013_struktura_tartal om.pdf) Egy szervezet csak egy pályázatban vehet részt, akár konzorcium vezetőként, akár konzorciumi tagként (kivéve a Munkaügyi Központok és azok fenntartói) Nem lehet konzorciumi tag a csak projektmenedzsment és/vagy a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátó szervezet Projekt kiválasztás alatt nem lehet konzorciumi partnert cserélni (a kiválasztás a szerződéskötésig tart)

9 Projekt időtartam Projekt fizikai befejezésének határideje: a projekt megkezdésétől számított minimum 12 hónap, maximum 15 hónap, legkésőbb 2015. június 30. Projekt megvalósításának határideje: a projekt megkezdésétől számított minimum 14 hónap, maximum 17 hónap legkésőbb 2015. augusztus 31. Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a projekt megkezdésétől számított minimum 15 hónap, maximum 18 hónap legkésőbb 2015. szeptember 30. A projekt adatlap 2.3, 2.4 és 2.5 pontjai ennek megfelelően töltendők!

10 Fontos nyilatkozati pontok Nem vonható be olyan célcsoport tag, aki a TÁMOP-5.3.1-08/1-2, TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2, TÁMOP-5.3.3-08/1-2, TÁMOP-5.3.3-10/1-2, TÁMOP-5.3.3-11/1-2, TÁMOP-5.3.3-12/1-2 projektek keretében támogatásban részesült vagy részesül, kivéve azok, akik lemorzsolódtak TÁMOP-5.5.2-11/1-2-ben támogatásban részesült célcsoport tagok TÁMOP-5.3.3-11/1-2 projekt zárójelentését a projekt tervezett kezdő napjáig nem nyújtja be TÁMOP-5.3.3-12/1-2 programok keretében rendelkezik (rendelkezni fog) hatályos támogatási szerződéssel Támogatható tevékenységeket a TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2 és jelen pályázat esetében külön-külön valósítja meg

11 Technikai információk Befogadási és jogosultsági kritériumok: A projekt adatlapot aláírt, szkennelt Word és PDF formában is be kell nyújtani elektronikusan, nyomtatva csak a nyilatkozatot Legkésőbb 2013. december 29-ig kell postára adni Csak az ajánlott postai küldeményként történő feladás a megengedett Borítékon feltüntetni a pályázati azonosítót és a „Pályázat” megjelölést Egyeztetni kell a projekt adatlapon, valamint a költségvetésben az igényelt támogatást, a támogatási intenzitást (és ne menjen alá, valamint ne lépje túl a min. és max. kereteket) GFO kódokra ügyelni

12 Technikai információk Egyéb követelmények: A projekt adatlapban ne maradjon kitöltetlen sor („Pályázatomra nem vonatkozik” megjelölés) Az előírt projekt adatlapon nyújtsák be Projekt adatlap és a költségvetés adatai egyezzenek Minden mellékletet küldjenek be, különös tekintettel a kiemelt projekttel aláírt megállapodásra! A projekt adatlapban és a szakmai tervben ismertessék, hogy milyen módon kívánnak együttműködni a kiemelt projekttel Az elektronikus adathordozó olvashatóságát ellenőrizzék más számítógépen is Az adathordozó mellé benyújtandó nyilatkozatot a hivatalos képviselő írja alá az aláírási címpéldányban feltüntetett módon

13 Benyújtandó dokumentumok Projekt adatlap (aláírt, szkennelt, illetve Word formátum) Költségvetés (Excel formátum) Nyilatkozat elektronikusan benyújtott pályázathoz (papír alapon, ill. aláírt, szkennelt) Alapító okirat vagy azzal egyenértékű hivatalos okirat (hiteles másolat, szkennelt), Hatályos működési engedély CSAK a Főpályázónak (hiteles másolat, szkennelt) Fenntartói nyilatkozat (aláírt, szkennelt) Konzorciumi együttműködési megállapodás (aláírt, szkennelt) Együttműködési megállapodások (aláírt, szkennelt) Szakmai önéletrajz (aláírt, szkennelt) v. specifikáció (Word) Közzétételi kérelem (aláírt, szkennelt) Nyilatkozat Knyt. szerinti érintettségről (aláírt, szkennelt) Nyilatkozat köztartozás mentességről (aláírt, szkennelt) Nyilatkozat csekély összegű támogatásról (aláírt, szkennelt)

14 Benyújtandó dokumentumok Nyilatkozat TÁMOP-5.3.3-11 projektről (konzorciumi partnernek is) (aláírt, szkennelt) Nyilatkozat a célcsoporthoz való tartozásról Szakmai program (az útmutató alapján) Beszerzendő eszközök listája (konzorciumi partnernek is) Nyilatkozat konzorciumi partnerek részére (aláírt, szkennelt) Relevancia nyilatkozat (aláírt, szkennelt) Közszféra nyilatkozat (aláírt, szkennelt) Átláthatósági nyilatkozat (aláírt, szkennelt) Együttműködési megállapodás a kiemelt projekttel (aláírt, szkennelt) Főpályázó és konzorciumi partner jártasságát igazoló dokumentumok (közhasznúsági jelentés, éves beszámoló, referencia igazolás) – aláírt, szkennelt

15 Jó munkát és sikeres pályázást kívánok! Kőműves Eszter Programirányító ESZA Nonprofit Kft.


Letölteni ppt "Pályázatok elkészítésével, benyújtással kapcsolatos alapvető információk TÁMOP-5.3.3-13/1 „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések