Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai szempontok Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai szempontok Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának."— Előadás másolata:

1 Szakmai szempontok Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.3-13/1

2 Célok A1. AZ UTCÁN ÉLŐK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE… /szakmai törekvések, szociálpolitikai törekvések, társadalmi elvárás, politikai/hatósági nyomás/ …érdekében, az utcán, közterületeken élők társadalmi integrációjának elősegítése. •foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, •foglalkoztatási esélyeik növelésével, •önálló életvitelük erősítésével.

3 Részcélok A2. 1. részcél: Intézményi elhelyezés -befogadást segítő feltételek kialakításával ERFA: 4,87% fenntartási kötelezettség -férőhelyek felszabadítása a már szállókon élők kiköltözésének támogatásával („másodlagos célcsoport”) -befogadó szolgáltatások (Fogalomjegyzék)

4 Részcélok A2. 2. részcél: Önálló életvitel -önálló lakhatás és -foglalkoztathatóság javítása

5 Pályázók köre B1. •A pályázónak (konzorciumi vezetőnek) •alapító/hivatalos okiratában szerepelnie kell a hajléktalan ellátásra vonatkozó tevékenységnek, és •a megvalósítás helyszínén rendelkeznie kell a hajléktalan-ellátásra vonatkozó működési engedéllyel, és •a hajléktalan-ellátásban jártasnak kell lennie (a megelőző 5 évben 2 éves jártasság igazolása)

6 Konzorcium B1. Önállóan és konzorciumban is lehet pályázni de bértámogatás nyújtásakor konzorciumi partner bevonása kötelező •foglalkoztató szervezet •Munkaügyi Központ a bértámogatás idejével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettség konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése és benyújtása

7 Célcsoport C. Bevontak létszáma: 10-150 fő Elsődleges célcsoport: utcán élők a) tartósan utcán élők nyilvántartás: több mint 12 hónap arányuk el kell érje az elsődleges célcsoporton belül a 30 %-ot b) rövidebb ideje utcán élők nyilvántartás: 30 nap - 12 hónap

8 Célcsoport C. Másodlagos célcsoport: intézményekben élők •30 napja folyamatosan intézményben •cél a férőhelyük felszabadítás projektbe bevont vagy nem bevont utcán élők számára monitoring magyarázatok •max. a bevontak 50 %-a

9 Támogatható tevékenységek C1. A célcsoportra szabott szolgáltatások széles köréből néhány: •intézményi befogadó szolgáltatások nyújtása (Fogalomjegyzék) •a hajléktalan-ellátó intézményen kívüli lakhatás támogatása - önállóan vagy intézmény által bérelve, - a két célcsoportnak eltérő feltételekkel •új és használt alapvető bútorzat és felszerelés (max. 30.000 Ft/fő), háztartási gépek (max. 150.000 Ft/lakás összesen és 100.000 Ft/gép) beszerzése a célcsoport részére •intézményen belüli foglalkoztatás, munkaterápia, egyszerűsített foglalkoztatás bértámogatása (konzorcium) •önkéntes munka

10 Kötelező tevékenységek C1.1. A pályázatnak minden kötelező tevékenységet tartalmaznia kell. 1. Szakmai program készítése (külön útmutató) 2. A célcsoport felkutatásával és bevonásával kapcsolatos tevékenységek - elérés és szükségletfelmérés - beleírni a szakmai programba 3. Együttműködési megállapodás megkötése (= bevonás a programba), min. 6 hónapos fejlesztési terv készítése, lépések dokumentálása - beleírni a szakmai programba 4. Személyes segítség, tanácsadás, mentorálás - beleírni a szakmai programba

11 Kötelező tevékenységek C1.1. 5. Egyéni fejlesztési tervet sikeresen megvalósítók nyomon követés 6 hónapon keresztül - beleírni a szakmai programba 6. Együttműködés a T-532-12/1 kiemelt projekttel - részvétel a szakmai fórumokon - részvétel a felmérésekben - beleírni a szakmai programba - aláírt megállapodás a kiemelt projekttel (26. sz. melléklet) – HATÁRIDŐ

12 Kötelező tevékenységek C1.1. 7. Regisztrált munkanélküli bevonásakor megállapodás a Munkaügyi Központtal - a MUK által nyújtott és finanszírozott szolgáltatások felsorolása - MUK-által finanszírozott képzés – igazolás - beleírni a szakmai programba 8. Kötelező nyilvánosság és tájékoztatás - beleírni a szakmai programba 9. Könyvvizsgálat - 50 M Ft feletti támogatásnál kötelező - beleírni a szakmai programba - betervezhető a költségvetésbe

13 Kötelező tevékenységek C1.1. 10. Esélyegyenlőségi tevékenységek - 6 szempontból lehet választani - kötelező választás: esélyegyenlőségi munkatárs/felelős alkalmazása - a kötelezőn túl minimum 1 szempont választandó, és maximum 2 szempont választható - Adatlap 11. A fenntartható fejlődést szolgáló tevékenységek - 6 szempontból lehet választani - kötelező választás: környezeti szempontok alkalmazása az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél - a kötelezőn túl minimum 1 szempont választandó, és maximum 2 szempont választható - Adatlap

14 A bírálatnál előnyt jelentő tevékenységek C1.2. •A tartósan utcán élők 30 %-nál nagyobb arányban történő bevonása •A hajléktalan-ellátó intézményrendszeren kívüli tartós bentlakásos elhelyezés vállalása (szakmai együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozat) •Önkéntesek alkalmazása a program szakmai megvalósításában, vagy a célcsoport foglalkoztatása önkéntes munka keretében. •A projekt konzorciumban történő megvalósítása.

15 Speciális elvárások egyes tevékenységekkel kapcsolatban C1.3. Egyéni fejlesztési terv •a projektbe történő bevonás = együttműködési megállapodás megkötése •a bevonást követő 1 hónapon belül egyéni fejlesztési tervet kell készíteni •legalább 6 hónapos időtartamra kell szólnia •Tartalma: az integrációt segítő - célok, - eszközök, - támogatások, - az elért eredmények fenntartását szolgáló lépések

16 Speciális elvárások egyes tevékenységekkel kapcsolatban C1.3. Képzés, foglalkoztathatóság, foglalkoztatás támogatása •Mind az elsődleges célcsoport (utcán, közterületen élők), mind a másodlagos célcsoport (hajléktalan-ellátó intézményben élők) tagjainak képzése, foglalkoztathatósága és foglalkoztatása támogatható, ha nem rendelkeznek munkaviszonnyal. Munkaviszonnyal rendelkező célcsoport-tag részére képzési vagy a foglalkoztathatóság, foglalkoztatás javítását célzó szolgáltatások nem nyújthatók, az ebbe a körbe tartozó költségek nem számolhatóak el. A munkaviszonnyal rendelkezők a projektbe bevonhatók, de számukra csak lakhatási támogatás nyújtható, szociális, mentális vagy egészségügyi szolgáltatásokkal együtt.

17 Speciális elvárások egyes tevékenységekkel kapcsolatban C1.3. Lakhatás támogatása: •Mind az elsődleges célcsoport (utcán, közterületen élők), mind a másodlagos célcsoport (hajléktalan-ellátó intézményben élők) tagjainak lakhatása támogatható, de eltérő feltételekkel. •Lakhatási támogatás kizárólag a projekt keretén belül nyújtott szociális, mentális, egészségügyi, képzési, vagy a foglalkoztathatóság, foglakoztatás javítását célzó szolgáltatások mellett nyújtható, önállóan nem. •Adókötelesség fajtái és betervezhetősége a költségvetésbe. •„Tartalék ingatlanok”, 368/2013. (X. 24.) Kormányrendelet: - Nemzeti Eszközkezelő pályázata, - hajléktalan személyeknek is, - szociális bérlet, - elsősorban ezt kell igénybe venni önálló lakhatásra, vagy - ha nincs pályázat, sikertelen a pályázat, egyéb objektív ok esetén nyilatkozat és indoklás, miért a piaci bérletet finanszírozza a projekt

18 Speciális elvárások egyes tevékenységekkel kapcsolatban C1.3. Lakhatás támogatása, elsődleges célcsoport: •egy személy esetében havi átlagban maximum nettó 40.000 Ft •+adó és járulék •+5.000 Ft/hó gyermek, fogyatékkal élő személy • maximum az egyéni fejlesztési terv hosszával megegyező időtartamra adható •érvényes bérleti szerződés kötelező

19 Speciális elvárások egyes tevékenységekkel kapcsolatban C1.3. Lakhatás támogatása, másodlagos célcsoport: •rendszeres jövedelem, melybe beletartozik a képzési támogatás is (Fogalomjegyzék: rendszeres jövedelem), •a havi nettó jövedelem, vagy az együtt költözők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér 150%-át, •a lakhatás költségeiből minimum bruttó 10.000 Ft/hó önrész vállalása, mely lehet a bérleti díj vagy a munkásszállón fizetendő díj egy része, közüzemi díjak, közös költség, •rendszeres takarékosság vállalása, minimum átlagosan havi bruttó 5.000 Ft, •a támogatás egyidejűleg több, azonos lakcímre költöző célcsoport-tagnak is nyújtható,

20 Speciális elvárások egyes tevékenységekkel kapcsolatban C1.3. Folytatás, Lakhatás támogatása, másodlagos célcsoport: •minimum 6, maximum 12 hónapig nyújtható, •önerős fenntartási kötelezettség, –6-8 hónapon át nyújtott lakhatási támogatás: legalább 1 hónap, –9-12 hónapon át nyújtott lakhatási támogatás: legalább 2 hónap, •fokozatosan csökkenő összegek, kivételesen indokolt esetben (önkormányzati bérlakás pályázata) esetén - egy összegben is folyósítható, •összege havi átlagban nettó 30.000 Ft (+adó és járulék,+5.000 Ft/hó gyermek, fogyatékkal élő személy esetén), •érvényes bérleti szerződés kötelező.

21 Speciális elvárások egyes tevékenységekkel kapcsolatban C1.3. Közbeszerzésen kívüli beszerzések: •100.000 Ft értékhatár feletti eszközök és szolgáltatások vásárlása esetén, •3 árajánlatot kell kérni, •írásban (e-mail, fax, posta, honlap archiválása), •a tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól, •az ajánlatkérésnek tartami követelményei vannak, •a beérkezett ajánlatokat írásban kell értékelni, ill. az egész folyamatot bemutatható módon dokumentálni

22 Projektidő C9. •Minimum 12 hónap - 12 hónap a megkezdéstől a fizikai befejezésig fizikai befejezés = támogatott tevékenységek befejezése (kivéve könyvvizsgálat) - +2 hónap a záró kifizetési igény benyújtására •Maximum 15 hónap - 15 hónap a megkezdéstől a fizikai befejezésig - +2 hónap a záró kifizetési igény benyújtására •A projekt fizikai befejezésének záró dátuma legkésőbb 2015. június 30. lehet.

23 Fenntartási kötelezettség C10. Kötelező elemek: 1.Az eredmény mutatókat sikeresen elérők nyomon követése minimum 6 hónapon keresztül. 2.Bértámogatás nyújtása esetén továbbfoglalkoztatás, a bértámogatás hosszával megegyező időre. 3.A támogatásból kialakított vagy átalakított férőhelyeken minimum 5 évig utcán élők elhelyezése. 4.A támogatásból beszerzett eszközök rendeltetése és tulajdonviszonya 5 évig nem változik. A vállalások beírása a szakmai programba.

24 Monitoring mutatók E1. A kiírásnak két monitoring mutatója (kötelezően elérendő és számszerűsíthető eredménye, indikátora) van: 1. A projektbe bevontak száma (kimeneti mutató) - min.10, max. 150 fő - a másodlagos célcsoport aránya max. 50 % lehet - az elsődleges célcsoporton belül a tartósan utcán élők aránya el kell érje a 30 %-ot - a bevontakra egyéni fejlesztési tervet készíteni kötelező

25 Monitoring mutatók E1. 2. Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók száma (eredmény mutató): - főben kell megadni, de a szám el kell érje a bevontak 80%-át - sikeres megvalósítás = a kiírás által meghatározott 10 db célból annyi elérése, amennyit az egyéni fejlesztési terv tartalmaz - elérésüket a kiírás által meghatározott dokumentum igazolja - az intézményben élők (másodlagos célcsoport) esetében kötelezően választandó az önálló lakhatás önerőből való fenntartása (10. ssz. cél)

26 Monitoring mutatók E1. Választható elérendő célok: A foglalkoztathatóság fejlesztése területén: 1. Részvétel kompetenciafejlesztésben 2. Szenvedélybetegség, pszichés betegség leküzdésében segítő, önálló életvitel kialakítását segítő programban vesz részt, legalább fél éven keresztül, legalább 10 alkalommal A foglalkoztatás területén: 3. Projekten kívüli finanszírozású képzésbe kerülés 4. Projektből finanszírozott képzés befejezése, 5. Projekten kívüli finanszírozású aktív munkaerő-piaci programba kerülés, 6. Munkába állás projekten belüli vagy kívüli finanszírozással (munkaviszony, támogatott és védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás, legalább 30 óra önkéntes munka)

27 Monitoring mutatók E1. Folytatás, Választható elérendő célok: A lakhatás területén: 7. Befogadó szolgáltatások rendszeres, de minimum 30 alkalommal igénybe vétele, - csak az elsődleges célcsoport tagjainak választható 8. Szállást nyújtó rehabilitációs ellátásban, szállást nyújtó szociális intézményben elhelyezés - csak otthonok, ÁSZ, befogadó szolgáltatással ÉM 9. Önálló lakhatásba kerülés - csak az elsődleges célcsoport tagjainak választható 10. Önálló lakhatás önerőből történő fenntartása - a másodlagos célcsoport tagjai számára kötelezően teljesítendő

28 Fogalomjegyzék F7. •Képzések - általános, alapvető, OKJ-s - FAT fogalmak •Elsőként lakhatás •Hajléktalan személy •Intézményi befogadó szolgáltatások •Rendszeres jövedelem

29 Hajrá! Sok sikert! Ide írhattok kérdéseket: NY-MO: stankovics.erika@foglakprojekt2.hu K-MO: ordog.miklos@foglakprojekt2.hu


Letölteni ppt "Szakmai szempontok Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések