Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyettes szülői ellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás együttműködése Dombóvár, 2008.04.10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyettes szülői ellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás együttműködése Dombóvár, 2008.04.10."— Előadás másolata:

1 A helyettes szülői ellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás együttműködése Dombóvár, 2008.04.10.

2 Az együttműködés területei Kompetenciák A gondozás előkészítése, begondozás A gondozás tervezése A helyettes szülői gondozás folyamata Hazagondozás

3 Kompetenciák Szülő – megrendelő, döntés az igénybevételről Gyermekjóléti szolgáltatás – szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, vérszerinti család gondozása, támogatás a kiváltó okok megszűntetésében Helyettes szülő – a gyermek teljes körű ellátása Helyettes szülői tanácsadó – a helyettes szülő szakmai támogatása, az ellátásokkal, szolgáltatókkal való kapcsolattartás Működtető – döntés az ellátás biztosításáról, feltételek biztosítása

4 Esetgazda Az a gyermekjóléti szolgáltatást ellátó személy, aki a gyermek sorsát, illetve a szakemberek, szolgáltatók és ellátást nyújtók tevékenységét az egész gondozási folyamat során végigkíséri: javaslatot tesz, részt vesz a döntésekben, gyűjti a gyermekkel kapcsolatos dokumentumokat, és szükség szerint tájékoztatást ad róluk a jogosultaknak. Az esethez kapcsolódó összes gondozási tevékenységért felelős.

5 Esetfelelős Az esetfelelős a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálat, vagy más, a gyermekkel, családjával foglalkozó intézmény munkatársa, aki a klienssel szerződést köt, gondozási tervet készít. Együttműködik az esetgazdával (kölcsönös tájékoztatás, kapcsolattartás stb.) és konzultációt folytat az ügyben érintett szakemberekkel. Szükség szerint bevon szakembereket a gondozási folyamatba, együttműködésüket koordinálja. Az esetfelelős személye azonos és különböző is lehet az esetgazdáéval.

6 Esetvivő Az átmeneti gondozást nyújtó szolgáltatás családgondozója és/vagy a helyettes szülői tanácsadó

7 A gondozás előkészítése, begondozás A probléma feltárása Az átmeneti gondozás igénybevételének szakmai kritériumai: A szülő kérvénye, beleegyezése Az elhelyezést kiváltó ok alapellátásban kezelhető legyen Egy éven belül megoldható legyen A gyermek és a szülő együttműködése A szülő „jelenléte” a gyermek ellátásában

8 A gondozás előkészítése, begondozás Tájékoztatás, a szolgáltatás ajánlása A döntés előkészítése, segítése A szülő felkészítése A gondozás kereteinek kialakítása, az elvárások összehangolása a szolgáltatás kereteivel A gyermek felkészítése Döntés, kérelem megfogalmazása

9 A gondoz á s időtartama ÉvÉv Id. gondoz á s 0-3 h ó nap 4-6 h ó nap 7-10 h ó nap 11-12 h ó nap 12 h ó nap f ö l ö tt T á rgy é vben kil é pő Ö sszes gond. nap á tlagos gond. idő 1997 000000000 1998 000000000 1999 040000413834,5 2000 339534054286953,13 2001 665181703109692063,49 2002 34720124086756587,97 2003 34720124086791392,01 Ö sszes 1520263441233392540566,22

10 Az ell á t á s kezdem é nyezője 1997199819992000200120022003 Ö sszesen Sz ü lő 00237634954205 Gyermek 00002125 Ó voda 00010203 Iskola 00014016 V é dőnő 00002204 H á ziorvos, gyermekorvos 00000202 Korh á z 00000000 Rendőrs é g 00000101 Ü gy é szs é g, b í r ó s á g 00030003 Gyermekj ó l é ti szolg á lat 0021723262391 Csal á dseg í tő szolg á lat 00022509 Gy á mhat ó s á g 000222612 Egy é b szoci á lis int é zm é ny 00001001

11 Az elhelyez é s sz ü ks é gszerűs é g é t kiv á lt ó ok 1997199819992000200120022003 Ö ssz. A sz ü lő(k) é letvezet é si probl é m á i 0012435221698 A sz ü lő(k) eg é szs é g ü gyi probl é m á i 0001620302490 A gyermek eg é szs é g ü gyi probl é m á i 00000044 A sz ü lő(k) szenved é lybetegs é ge miatt 000610161547 A gyermek szenved é lybetegs é ge miatt 00000000 A sz ü lő(k) lakhat á si probl é m á i 0031116181462 B á ntalmaz á s (testi, lelki, szexu á lis) 000551516 A sz ü lő indokolt t á voll é te 000378826 Csal á di konfliktus 000542415 Sz ü lő- gyermek konfliktus 00002338 A gyermek ö nmag á t s ú lyosan vesz é lyeztető magatart á sa 00000011 Kamaszkorb ó l fakad ó magatart á si probl é m á k 000142512 Egy é b 00002013

12 A gondozás tervezése Csapatmunka - szakmai csapat – szülő – gyermek A gyermek otthoni élete – szokások, napirend A gyermek „új élete” Kapcsolattartás A vérszerinti család gondozása A gyermek gondozása – teljes körű ellátás Más szakemberek, szolgáltatások bevonása Az együttműködés kereteinek meghatározása

13 A gondozás folyamata 15/1998. NM. rendelet 60. § (2) a gondozás megkezdéséről értesíti a gyermekjóléti szolgáltatót A gondozási terv szerinti feladatellátás Gyermek – vérszerinti szülő kapcsolattartás Szakmai kapcsolattartás – együttműködés, koordináció (esetkonferencia, esetkonzultáció, helyzetelemzés, gondozási terv módosítása, javaslatok döntések megfogalmazása)

14 Hazagondozás A hazagondozás elősegítése team feladat és mindig tervezett módon történik Esetkonferencia – feladatok, ütemezés Kapcsolattartások gyakoribbá tétele A gyermek, a szülő és a helyettes szülő felkészítése A gondozás értékelése A hazaköltözés segítése Kísérés, utánkövetés

15 Hov á ker ü lt a gyermek a gondoz á si idő megszűn é se ut á n? 1997199819992000200120022003 Ö ssz. V é rszerinti csal á dba ker ü lt 00241826176262 Csal á degyes í t é s csal á dok á tmeneti otthon á ban 00000000 Gyermekek á tmeneti otthon á ba ker ü lt 00201104 Csal á dba fogad á s 00023117 Ideiglenes elhelyez é sbe ker ü lt 00012519 Á tmeneti nevel é sbe ker ü lt 00071012 41 Tart ó s nevel é sbe ker ü lt 00010023 Egy é b 00023106 Ö sszesen: 004541018192332

16 Amennyiben a gyermek a gondoz á si idő letelt é vel nem t é rhetett vissza a v é rszerinti sz ü lőh ö z, mi volt ennek az oka? 1997199819992000200120022003 Ö ssz. A sz ü lő é letvezet é si probl é m á i 000711 938 A sz ü lők lakhat á si probl é m á i 002025312 A sz ü lő eg é szs é g ü gyi probl é m á i 00050117 Csal á di konfliktus 00000112 Sz ü lő- gyermek konfliktus 00002327 A gyermek ö nmag á t s ú lyosan vesz é lyeztető magatart á sa 00000000 Csal á don bel ü li b á ntalmaz á s 00000202 A sz ü lők szenved é lybetegs é ge 000156719 A sz ü lő ismeretlen helyre t á voz á sa 00001135 A sz ü lő hal á la 00011002 Egy é b 00000000 Ö sszesen: 0021422302694

17 Köszönöm a figyelmet! ferenc.sidlovics@szmi.hu Tel: 1/237-6769 20/2960-666


Letölteni ppt "A helyettes szülői ellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás együttműködése Dombóvár, 2008.04.10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések