Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelmet érintő változások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelmet érintő változások"— Előadás másolata:

1 dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelmet érintő változások
Balatonvilágos, május 20.

2 Vajon a mi gyermekeink mivel élnek együtt?”
Mottó „Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon a mi gyermekeink mivel élnek együtt?” (Dorothy L. Nolte)

3 Felelősségünk abban áll, hogy döntéseink a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálják

4 Változások 1. 2009 évi LXXIX. törvény( Gyvt.)
173/2009 ( VIII. 29) Korm. rendelet (Gyer.) 2009. évi LXXII. törvény( erőszak) 207/2009. (IX.29).Korm. rendelet 2010 évi költségvetési törvény (2009. évi CXXX) és az azt megalapozó 2009.évi CIX. törvény

5 Változások 2. Új Polgári törvénykönyv 2009.évi CXX. törvény; 2010.évi XV. törvény; 2010.évi XXXIX. törvény (új Ptk. hatálybalépése a szociális területen) 319/2009(XII.29) Korm. rendelet (Gyer.) 106/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet ( Gyer.) 25/2009. (XI.13.) SZMM rendelet (szakértői névjegyzék)

6 11/2010 (IV.20) SZMM rendelet( nyári étkezés)
Változások 3. 320/2009. ( XII.29) Korm rend. a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rend. mód (működési engedélyezés) 31/2009 (XII. 22) SZMM rend. a 15/1998. szabályok) 11/2010 (IV.20) SZMM rendelet( nyári étkezés)

7 Változások 4. 2009.évi CLX. ( gyermekek fegyveres konfliktus…. )
ENSZ Gyermekjogi Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvei: 2009.évi CLX. ( gyermekek fegyveres konfliktus…. ) 2009. CLXI. (gyermekek eladásáról…) Családtámogatási törvény várható változása ( nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) Pályázatok (hazai és EU-s)

8 A gyermekvédelem rendszere

9 Pénzbeli ellátások Hatósági intézkedések
Gyermekvédelmi rendszer Pénzbeli ellátások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Hatósági intézkedések Javítóintézetek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Fót Védelembe vétel Aszód Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Zalaegerszeg Rákospalota Esztergom Kalocsa Családba fogadás Budapest Gyermektartásdíj megelőlegezése Ideiglenes hatályú elhelyezés Rákospalota Otthonteremtési támogatás Átmeneti nevelésbe vétel Debrecen Tartós nevelésbe vétel Óvodáztatási támogatás Nevelési felügyelet elrendelése Családi pótlék természetben Utógondozás elrendelése Utógondozói ellátás elrendelése

10

11 (A veszélyeztetettség „mérése”.)
A veszélyeztetettség olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. (A veszélyeztetettség „mérése”.)

12 Gyámügyi igazgatás Jegyző gyámhatósági feladatokat (védelembe vétel ideiglenes elhelyezés, apai elismerés, ügygondnok rendelés) 2665 (2996 )fő intézte. Városi gyámhivatalok ( önálló gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintéző) községekre kiterjedően látják el a hatósági feladataikat. Számuk évben 247, január 1-jén 281. függetlenített vezető 126 fő 3965 ( 4165 ) gyámügyi ügyintéző ( 1064 városi, 136 megyei), ebből: 534 jogász, 915 államig. főiskola, egyéb felsőfokú 1178fő; ( ) meghozott döntésből a megtámadott döntések száma: 3484( 5643) államig. úton, 445 (268) bírósági úton, 234 (74) ügyészi óvás; Ügyiratforgalom ( )

13 Regionális Hivatalok főbb feladatai:
Gyámügyi igazgatás II. Regionális Hivatalok főbb feladatai: az elsőfokú gyámhatóságok szakmai irányítása és felügyelete, ellenőrzése, másodfokú döntések meghozatala, gyermekvédelmi intézmények működésének engedélyezése és tevékenységük ellenőrzése, gyermek és ifjúságvédelemi koordinátori feladatok. A feladatokat 16 f. vezető, 42 gyámügyes, 35 szakreferens, 23 koordinátor, A meghozott döntések száma: (5763) volt.

14 Pénzbeli ellátások 1. 1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%, illetve 140 %-ához igazodó természetbeni ellátás és évi 2x Ft) 530 ezer gyermeket érint. 2.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ( mértéke a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22%-a,, vagyis Ft/fő/hó, valamint évi 2x Ft) mintegy 1500 gyermeket érint. 3.) Ingyenesen étkezés bölcsődében, óvodában, általános iskola 1-7.osztályában 4.) Nyári gyermekétkeztetés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 130 ezer gyermeket érint. .

15 Pénzbeli ellátások 2. 5.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati forrású, 240 ezer gyermeket, 2 mrd Ft összegben érint 8030 Ft/fő/. 6.) Gyermektartásdíj megelőlegezése (központi forrású, 1.272,6 Ft) 8846( 8203) gyermeket érint átlagosan (96200) Ft/fő/év. 7.) Otthonteremtési támogatás (központi forrású:1.745,0 Ft) 973(842) fiatal felnőttet érint átlagosan 1millió 308 (92) ezer Ft-tal.

16 Szegénység megszakítása
Óvodáztatási támogatás (RGYK-ban részesülő, halmozottan hátrányos gyermek, 3 hónapos óvodába járás esetén - 20 ezer Ft,- illetve rendszeres óvodába járás esetén június és december hónapban 10 ezer- 10 ezer Ft.) Óvodáztatási támogatás természetbeni nyújtása (ruha, cipő, tisztasági csomag, gyermekjóléti szolgálat javaslata)) Rendszeres óvodába járás (legalább 6 óra, igazolt és igazolatlan napok nem haladják meg a nevelési napok 25%-át, kivéve 10 napot nyáron)

17 Gyermekjóléti szolgálat
Feladatai (szolgáltató, szervező, közvetítő), 467 egyszemélyes szolgálat, legtöbb az Észak- Alföld (136), Észak-Magyarország (102), Dél –Alföld (97) területén működik. 1154 szolgálat település - (44 központ), gondozott gyermek száma : fő.

18 Veszélyeztetett gyermekek
Veszélyeztetett gyermek: ( ) fő, ebből: anyagi ( ) Bántalmazás (testi 2840, szexuális 529 (283), érzelmi 6079), Elhanyagolás (testi 14092, érzelmi (13832). Érintett családok száma: 90874

19 Védelembe vett gyermekek
2008 évben a védelembe vett gyermekek száma fő évben 21938, ebből: környezeti 5046, szülői magatartás 9694, gyermeki magatartás 4824, gyermek által elkövetett (bűn)cselekmény 1207, bántalmazás A védelembe vételnél esetben a gyermekjóléti szolgálat jelzésére indult el az eljárás.

20 Védelembe vett gyermekek
Szabálysértés elkövetésekor gondozott gyermekek száma 2969 (ebből nem volt gondozott 1257), fiatalkorúak száma 5254 (ebből nem volt gondozott 2767), Bűncselekmény elkövetésekor gondozott gyermekek száma 950 (ebből nem volt gondozott 392), fiatalkorúak száma 2538 ( ebből nem volt gondozott 1079). Összesen gyermeket gondozott ebből a körből ( nem volt gondozott: 5485 gyermek)

21 Gyermekek napközbeni ellátása
634 bölcsőde (27 ezer fh.), 433 családi napközi (3300fh.), 43 házi gyermekfelügyelet. Problémák: kevés férőhely, községekben nincs ellátás, családi napközik száma lassan emelkedik, bölcsődék zsúfoltak, magas működési költségek, hátrányos helyzetű gyerekek nem jutnak hozzá az ellátáshoz. Fejlesztés: ROP szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások című pályázati konstrukció kertében EU források bevonása (13,2Mrd Ft.)

22 Átmeneti gondozás Ellátott gyermekek száma:
helyettes szülői ellátásban 162 fő gyermekek (29) átmeneti otthonában fő családok (130) átmeneti otthonában 6167fő Gyermekek átmeneti otthona 47 településen és 5 megyében hiányzik. Családok átmeneti otthona hiányzik Gyula, Kazincbarcika, Eger, Cegléd, Vác városában.

23 Ellátásban részesülők
Év Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona 2002 213 602 4444 2003 158 628 4182 2004 212 1365 4843 2005 201 1469 4702 2006 151 1073 5385 2007 132 999 5387 2008 162 998 6167

24 Innovatív, új gondozási formák,
Uniós pályázatok 1. Regionális Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP): A gyermekek napközbeni ellátásának javítása, a gyermekfelügyelet társadalmi, közösségi, állami formáinak kapacitásbővítése , Innovatív, új gondozási formák, Gyermekjóléti szolgáltatás tárgyi feltételeinek fejlesztése, gyermekjóléti alapszolgáltatások korszerűsítése-

25 (TÁMOP. 5.2.5.A-10 ) augusztus 1-szeptember 10)
Uniós pályázatok 2. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Gyermekvédelmi bentlakásos pályázatok: 9 megye és 1 megyei jogú város. Társadalmi megújulás Operatív program (TÁMOP 5.2.5) , Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok:106 db pályázat érkezett, a nyertes pályázatok száma 49. Alapellátás területéről 77 pályázat érkezett, ezek közül 35 nyert, szakellátás területéről 21 pályázó volt, közülük 12 nyert. (TÁMOP A-10 ) augusztus 1-szeptember 10)

26 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok
TÁMOP Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok lehetőséget adnak az önsegítésre, kortárssegítésre, közösségépítésre, az agresszió és a devianciák kezelésre; lehetőséget biztosítanak az iskolarendszeren kívüli felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra; segítik az utógondozottak és utógondozói ellátottak integrációját, önálló életvitelét, önismeretét, munkamotivációját; erősítik a szülői kompetenciákat, családi kohéziót, társadalmi integrációt, kezelik a családi konfliktusokat.

27 TÁMOP 5.2.5 Gyermekek számára:
A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő csoportos foglalkozások Egyéni terápia max. 3 hónapos rövidterápia a szakellátásba újonnan bekerült gyermekek számára lelki traumán átesett, még tünetmentes gyermek számára min. 3 hónapos nyílt végű terápia tünethordozó gyermekek számára az alap- és a szakellátásban Önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő, agressziókezelő tematikus csoportfoglalkozások Művészetterápiás, egyéb terápiás foglalkozások Iskolarendszeren kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó programok

28 Utógondozottak, utógondozói ellátottak számára
TÁMOP 5.2.5 Utógondozottak, utógondozói ellátottak számára szociális és önálló életvezetési készségeinek erősítését, érzelmi intelligenciájuk fejlesztését szolgáló programok önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelő foglalkozások a tanulási motivációt erősítő, valamint a kulcskompetenciák fejlesztését célzó programok, a munkamotivációt erősítő, illetve, a munkaerő-piaci tájékozottságot javító programok és ahhoz kapcsolódó rendezvények

29 Családkonzultáció, párkonzultáció, konfliktuskezelő tanácsadás
TÁMOP 5.2.5 Szülők számára Szülői szerepet erősítő, valamint családi konfliktusok megoldását célzó egyéni pszichoterápia, illetve családterápiás, párterápiás, konfliktuskezelő programok Családkonzultáció, párkonzultáció, konfliktuskezelő tanácsadás Kommunikációs és egyéb önismereti, illetve a szociális beilleszkedést segítő foglalkozások Családon belüli kapcsolatokat, a szülő gyermeknevelési kompetenciáit támogató, illetve a család társadalmi beilleszkedését elősegítő egyéb programok

30 Uniós pályázatok 3. A TIOP-3.4.1-10 a kiváltást/kitagolást támogatja.
nagy létszámú intézmények kiváltása új intézmények létesítése (gyermekek átmeneti otthona, speciális gyermekotthon, utógondozó otthon) - 4 millió, 6 millió Ft. (belterületen, nem szegregált lakókörnyezetben, jól megközelíthetően helyezkedjenek el)

31 A TIOP-3.4.2-10. a korszerűsítést támogatja.
Uniós pályázatok 4. A TIOP a korszerűsítést támogatja. Épületek felújítása, átalakítása, bővítése gyermekotthonok (utógondozó otthonok), lakásotthonok, különleges és speciális gyermekotthonok belső átalakítása, általános iskola és diákotthonokban gyermekotthoni rész kialakítása, speciális gyermekotthonná alakítás gyermekotthonok, gyermekek és családok átmeneti otthonainak korszerűsítése.

32 Lakásotthon, lakóotthon: 1 millió Ft/korszerűsített férőhely.
Uniós pályázatok 5. Lakásotthon, lakóotthon: 1 millió Ft/korszerűsített férőhely. Más gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése, belső átalakítása: 2 millió Ft/ korszerűsített,férőhely (lakótér). Nem lakótér esetében 0,5 millió Ft/ korszerűsített férőhely Új épület /épületrész építése  esetén: 5 millió Ft/ kialakított férőhely.

33 Értékelési szempontok
A pályázó környezetének értékelése A pályázó szervezet értékelése A projekt céljának értékelése Erőforrások Pénzügyi értékelés (minimum 15 p) Projektterv értékelése (minimum 17p) Fenntarthatóság értékelése Esélyegyenlőség (minimum 1p) Környezeti fenntarthatóság ( minimum 1p) A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

34 Eszközök: kérdőíves felmérés és fókuszcsoportos beszélgetés (19 megye)
Kutatások - TÁMOP 3.3.1 „Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek és fiatalok helyzetével foglalkozó szakemberek együttműködésének kialakítása” c. program Hipotézis: iskolai sikertelenséget az ellátórendszerbe bekerülés előtt felhalmozódott hátrányok, illetve az ellátórendszer oktatási szolgáltatásainak hiányosságai együttesen okozzák. Eszközök: kérdőíves felmérés és fókuszcsoportos beszélgetés (19 megye)

35 Kutatások - TÁMOP 3.3.1 Cél: a 1300 intézményben működő esélykiegyenlítő programba bekapcsolódjanak a tartós neveltek mellett az átmeneti neveltek is. Az oktatási szektor ezzel támogassa a gyermekvédelmi ágazat által ellátott állami feladatot a maga területén.

36 Hazai pályázatok 2009 A” Kategória: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és hatóságok együttműködésének fejlesztése a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek vérszerinti családba történő hazagondozása és vérszerinti kapcsolattartásának elősegítése érdekében (9 pályázat); B” Kategória: Családi napközi kialakításának támogatása (150 pályázat); C” Kategória: Gyermekotthoni munkatársak egyes kompetenciáinak fejlesztését célzó továbbképzések támogatása (9 pályázat);

37 Hazai pályázatok 2009 D” Kategória: A megyei jogú városok által biztosítandó otthont nyújtó és utógondozói ellátás kialakításának támogatása nevelőszülői férőhelyeken (2 pályázat), E” Kategória: A nevelésbe vett gyermekek vérszerinti kapcsolattartását elősegítő helyszínek működési feltételeinek javítása (17 pályázat).

38 2.) kamaszok nevelésének hatékonysága növekedjen.
Hazai pályázatok 2010 A" kategória: Új családi napközi kialakításának támogatása (700 ezer Ft) "B" kategória: Nevelőszülők továbbképzésének támogatása( 20 ezer Ft/nevelőszülő) 1.) gyermekek minél hatékonyabb támogatást kapjanak vérszerinti családjukba való visszatérésükhöz, vagy ha ez nem lehetséges és a gyermek érdekében áll, örökbefogadásuk előkészítéséhez és realizálásához, 2.) kamaszok nevelésének hatékonysága növekedjen. (2010. május 14.)

39 Biztos Kezdet Gyerekházak 1.
Biztos Kezdet Program egy olyan komplex esélyteremtő program, amelynek fő célja a 0-5 éves életkorú, hátrányos helyzetű gyermekek korai képességfejlesztése és a családok szocio-kulturális támogatása azokon a területeken, ahol ez más módon nem biztosított. - Gyermekek komplex képességfejlesztése életkoruknak megfelelő játéklehetőségek, különféle foglalkozások révén. - Gyermekek és szülők közös együttes tevékenységei, szülői kompetenciák fejlesztése - Gyermekek egészségével kapcsolatos tanácsadás, gondozás, szűrés szervezése, .

40 Biztos Kezdet Gyerekházak 2.
Speciális nevelést igénylő gyermekek és családjuk támogatása, beleértve a szakosított szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszervezését is. Családok és szülők szolgáltatásokkal, tanácsadással történő támogatása, a szülők foglalkoztathatóságának javításával kapcsolatos tevékenységek Szülők bevonása pl. laikus segítőként, önkéntesként a program működtetésébe. Tájékoztató anyagok, információk biztosítása pl. családi ellátásokról, továbbtanulási lehetőségekről, stb.

41 Ideiglenes hatályú elhelyezés
Ideiglenes elhelyezéssel érintett gyermekek száma: 7025 (6673) Ebből: nevelőszülőnél 1670, gyermekotthonban (2766), harmadik személynél (1606). Nevelésbe vett (2707) Megszűnt (1098 ) - ( 683 védelembe vétel és alapellátás, 449 családba f. öf.)

42 Nevelésbe vett gyermekek 1.
Átmeneti nevelésbe vétel ( fő) oka: Magatartási, beilleszkedési zavar:1849 fő, Bűnelkövetés: 330 fő, Szülői elhanyagolás: fő, Bántalmazás: 623 fő, Fogyatékosság: 476 fő, Szenvedélybetegségek: 260 fő.

43 Nevelésbe vett gyermekek 2.
Tartós nevelésbe vettek száma 374( 328) Szülők halála 92 Hozzájárulás az örökbefogadáshoz 89 Bírósági megszüntetés 123 Összesen: (1472)

44 Örökbefogadás Engedélyezett örökbefogadások száma 762 (734.)
(1 évnél fiatalabb örökbeadott gyermekek 229 1-3 év közötti gyermekek 124 10 év feletti gyermekek 35) Ebből külföldi állampolgár számára 124 (139)

45 Gyermekvédelmi szakellátás 1.
Gyermekotthon (12 ezer fh.-ből 5 ezer lakásotthoni) Nevelőszülő (5173 h. nevelőszülő, 381 hivatásos, 8 ezer fh.) Utógondozói ellátás (4.200 fiatal felnőtt, ebből 2700 tanul) (Befogadó gyermekotthont nem tart fenn: 4 megye (Fejér, Pest, Tolna) Utógondozó otthont nem működtet: 7 megye (Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Pest, Tolna, Vas) Külső férőhelyeket nem működtet: 1 megye (Hajdú-Bihar) A gyermekotthonok ki (át)alakításának végső időpontja: 2013 (400 lakásotthon, 150 korszerű gyermekotthon, 16 megye befejezte az átalakítást)

46 Gyermekvédelmi szakellátás 2.
15 speciális gyermekotthon működik az országban, melyből 2 intézményt civil szervezet, 3 intézményt az SzMM, és 10 intézményt az önkormányzatok működtetnek. Ezen kívül 11 speciális lakásotthon, illetve 16 gyermekotthon speciális csoportja is ellát speciális szükségletű gyermekeket ( 510 férőhely) Speciális szükségletű gyermek száma 700 ( 4%) (ebből 280 integráltan, vagy „normál” nevelőszülőnél nevelkedik) (Az átlagos szükségletű gyermekeket gondozó otthonokból még 5-öt, a különleges nevelési igényű gyerekeket ellátó 31 intézményből még 11-et kell átalakítani)

47 Súlyos disszociális tünetek
Vezető tünetek a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiúk esetében: súlyos disszociális tünet összesen 255 fiúnál volt megállapítható. Ebből súlyos beilleszkedési zavart 114 főnél, antiszociális magatartást 90 főnél állapítottak meg, az 51 gyermekkorú elkövető mellett.

48 Súlyos disszociális tünetek
Vezető tünetek a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő lányok esetében: súlyos disszociális tünet összesen 122 lánynál volt megállapítható. Ebből súlyos beilleszkedési zavart 56 főnél, antiszociális magatartást 52 főnél állapítottak meg, a 14 gyermekkorú elkövető mellett.

49 Súlyos pszichés tünetek
Vezető tünetként a súlyos pszichés tünetet. 278 fő esetében állapították meg Ebből: súlyos személyiségfejlődési zavar 50 fő, súlyos pszichotikus tünet 49 fő, súlyos neurotikus tünet 83 fő, pszichiátriai vezető tünet 45 fő, egyéb súlyos pszichés tünet 45 fő. (10% igényelne ambuláns ellátást, míg kb. 5% bennfekvéses ellátást).

50 Szakmai együttműködés

51 Szakmai együttműködések
A gyermek segítséget megkapjon a családjában történő nevelkedéséhez, időben emeljék ki a családjából, egyéni szükségleteinek megfelelő gondozási helyre kerüljön, ne szakadjon el családjától, családi kapcsolataitól, megfelelő ideig legyen a megfelelő gondozási helyen, visszafogadása és visszatérése előkészítése, indokolt örökbefogadása előkészítése, a családba történő visszailleszkedés segítése.

52 Szakmai együttműködések
Az együttműködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést, esetkonferenciát tart. A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését.

53 Módszertani ajánlások
a gyermekek ( családok) átmeneti otthonai és a gyermekjóléti szolgálat együttműködéséről; a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtok feladata a védőnői szolgálattal való együttműködés során; A gyermekjóléti szolgálatok és a gyermekvédelmi szakellátás együttműködése a szakmai javaslatok kidolgozásában;

54 Kézikönyv és iránymutatás
Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtok számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátásáról, kezeléséről, Védőnői Iránymutatás a várandós anyák és a gyermekek védelmével kapcsolatos területi védői feladatok ellátásról.

55 Észlelő –jelzőrendszer tagjainak felelőssége
Jelzőrendszer elégtelen működése (felelősségre vonás kezdeményezése, büntetőjogi feljelentés, egyeztető-megbeszélés, esetmegbeszélés elrendelése), Gyermekjogi képviselő (bírság, továbbképzés, egyeztető-megbeszélés kezdeményezése)

56 Szakmai együttműködések
Gyermek indokolt kiemelése a családból, gondozási hely meghatározása, Az egyéni gondozási terv elkészítése, elfogadása, Családgondozás, családi kapcsolattartás segítése és szabályozása, A nevelésbe vétel felülvizsgálata és döntés a megszüntetéséről, az egyéni elhelyezési terv , illetve a gondozási hely megváltoztatásáról, az örökbe fogadhatóvá nyilvánításról, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindításról, Utógondozás, otthonteremtés.

57 Gyermekvédelmi koordinátor
Koordinálja a bűnelkövetés illetve a bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását, a veszélyeztetett gyermekek, továbbá a bűncselekményt elkövetett, de nem büntethető, valamint a büntetőeljárás alá vont gyermekek számára, az átfogó értékeléséhez évente tájékoztatást kér többek között a jegyzőtől és a gyermekjóléti szolgálattól a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetők számáról, az általuk elkövetett bűncselekményekről, azok okairól, Egyeztető értekezlet (jelentés, feladatok).

58 Egy vizsgálatról A kilenc év alatti gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek vizsgálata. A felmérés célja annak vizsgálata, hogy a hatályos jogszabályok alkalmazása megtörténik-e, különös tekintettel az ideiglenes hatályú elhelyezésekre, a szülői kapcsolattartás szabályozására, a felülvizsgálatokra és a gyermekek örökbefogadásának előmozdítására. A vizsgálat 281 gyámhivatalnál 4375 gyermeket érintett felülvizsgálattal.

59 A szülők kapcsolattartása és körülményeik megítélése a felülvizsgálatok során

60 A szülői kapcsolattartás hiánya az örökbe fogadhatóvá nyilvánításig és a kapcsolattartás hiánya miatt indult perek befejezéséig hónapokban

61 Változások

62 Gyermekvédelmi törvény módosulása 1.
Személyi hatály ( ideiglenes intézkedés köre, 2201/2003.EK rendelet, oltalmazott gyermekek), Értelmező rendelkezések (fogyatékos gyermek, veszélyeztetettség fogalma), Gyermekjogi képviselő (bírság, továbbképzés, egyeztető-megbeszélés kezdeményezése) Jelzőrendszer működése ( felelősségre vonás kezdeményezése, egyeztető-megbeszélés, esetmegbeszélés),

63 Gyermekvédelmi törvény módosulása 2.
Gyermektartásdíj megelőlegezése (feltételeinek változása nem függ az adók módjára történő behajtástól, jegyző adóügyi feladatai), otthonteremtési támogatás ( megállapításnál érvényes nyugdíjminimum, 15 napon belül utógondozó kirendelése, lakás-előtakarékossági program, hosszabb elszámolási időszak),

64 Gyermekvédelmi törvény módosulása 3.
Gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1.) javaslat a védelembe vételre, családi pótlék természetbeni formájára) 2.) egyéni gondozási nevelési terv, pénzfelhasználási terv. Gyermekek átmeneti gondozása és a szükségszerinti ellátásuk.

65 Gyermekvédelmi törvény módosulása 4.
Nevelőszülői jogviszony (az elhelyezhető gyermekek létszámának csökkentése) Védelembe vétel (intézkedések - átmeneti gondozás - iskolai erőszak kezelése, 2 éve fennálló védelembe vétel, fk.pátfogás ) Ideiglenes elhelyezés (elhelyezés speciális esetei az örökbefogadás esetén, gondozási hely indokolt megváltoztatása) ,

66 Mediáció előnye - áldozat
aktív részese, alakítója a folyamatnak, az elkövetővel való találkozás segít a (bűn)cselekmény traumájának feldolgozásában, megszűnik, vagy csökken a félelemérzet, megismerheti a (bűn)cselekmény elkövetésének okait, ez segíti az újabb áldozattá válás megelőzését.

67 Mediácó előnye - elkövető
aktív részese, alakítója a folyamatnak, maga teszi jóvá az okozott kárt, bocsánatot kérhet a történtekért, felelősséget vállal tettéért, szembesül annak következményeivel, az áldozattal való személyes találkozás hozzájárul a bűnismétlés megelőzéséhez.

68 Gyermekvédelmi törvény módosulása 5.
Családi pótlék természetbeni formája Védelembe vétellel egyidejűleg, vagy alatta (fokozatosság elve), Pénzfelhasználási terv, 50% erejéig eseti gondok kirendelésével (családtámogatási folyószámla és élelmezés, tanszer, gyógyszer, ruházat, iskolai bérlet stb. ), Eseti gondnoki kör ( 10fő /1 eseti gondnok ), Féléves felülvizsgálat (idő, mérték, mód változtatás, megszüntetése) .

69 Gyermekvédelmi törvény módosulása 6.
Átmeneti nevelt gyermekek családba fogadása, Személyes szabadság korlátozása ( ideiglenes elhelyezésnél, nevelési felügyelet külföldi gyermekeknél), Gyermekvédelmi igazgatási bírság bevezetése (fenntartó, intézményvezető, szolgáltató és más jogsértő személlyel szemben a gyermeki jogok súlyos sérelme esetén, tájékoztatási kötelezettség, működési engedély módosítása, - továbbképzés, egyeztető-megbeszélés a birság helyett,vagy mellett).

70 Gyermekvédelmi törvény módosulása 7.
Adatkezelési szabályok (gyermekek védelmében nyilvántartási rendszer adatlapjaiba való betekintés engedélyezése, Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék (tartalma, közzététele, nincs pályázat), Fenntartói feladatkör változása (információk, 10 munkanap a véleményezésre), Egyházi kiegészítő normatíva megtérítése ( jogutódlással átadás, megszüntetéstől számított 3 hónapon belül, gyermekek 50%-a, ugyanazon ingatlan)

71 Gyermekvédelmi törvény módosulása 8.
Ket. miatti változások munkanap, személyes megjelenés – elektronikus kapcsolattartás, hirdetmény, nyilvánosság, Bántalmazás elhanyagolás (bármely kapcsolat, haladéktalan kt., helyszíni szemle), Méltányossági megtérítés, adóügyi kérdések (megtérítés, eljárási bírság és költség)

72 Gyer. változásai Ismételt bántalmazás, elhanyagolás
Hiteles magyar fordítás nem szükséges ( honlapon). Külföldre távozás ( kapcsolattartás) Örökbefogadás ( határozatok rendelkező részei), kérelem benyújtása) Gyermektartásdíj ( továbbfolyósítás. ismételt elrendelés, egyösszegű kifizetés, 36 hónap.) Védelembe vétel ( eredménytelenség 45 munkanap, családi pótlék természetben) Nemzetközi ügyek ( tartási ügyek)

73 Gyermekvédelmi törvény módosulása 9.
2010 évi költségvetés megalapozása A családi napközi feladatait önálló szolgáltató vagy legalább három- telephelyként működő - családi napközit magába foglaló családi napközi hálózat biztosítja. Öt, vagy annál több családi napközi fenntartását hálózatba kell szervezni. A hálózatban biztosítani kell a szolgáltatást nyújtók részére a folyamatos szakmai tanácsadást, valamint az ellátottak igényeihez rugalmasan igazodó szolgáltatások összehangolását.”

74 Integrált bölcsőde-óvoda
Bölcsőde-óvoda integráció lényege: az intézményen belül van olyan egység, amelyik a 0-3 éves korosztályt, és van olyan egység, amelyik a 3-6 éves korosztályt látja el. A 0-3 éves korúak ellátását a bölcsődei szabályzók, a 3-6 (7) éveseket pedig az óvodai szabályok határozzák meg, a két ellátási forma szakmailag önállóan működik (119 intézmény)

75 Egységes óvoda-bölcsőde 1.
Egységes óvoda-bölcsőde akkor hozható létre, ha a települési önkormányzat nem köteles bölcsődét működtetni, és a gyermekek száma nem teszi lehetővé az óvodai csoport, illetve a bölcsődei csoport külön-külön történő létrehozását, feltéve továbbá, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

76 Egységes óvoda-bölcsőde 2.
kötelező létszám:2 óvodapedagógus, 1 bölcsődei gondozó, 1 dajka, beszoktatás, étkezés, rugalmas napirend, gondozónőrendszer, játéktevékenység, óvodai nevelési program tartalma, óvodapedagógus 60 órás felkészítése, regionális módszertani bölcsődék véleménye, ellenőrzésben való részvétele (várhatóan 80 intézmény).

77 Gyermekvédelmi törvény módosulása 10.
Családi gyermekfelügyelet Személyi feltételek: Nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet a szolgáltató, aki egészségi állapota, és körülményei alapján alkalmas az ellátás nyújtására, és felkészítő tanfolyamon részt vett (40 órás) Saját háztartásban nyújtható napközbeni ellátás Ellátottakra vonatkozó feltételek: Maximum 3 gyermeket lehet ellátni, ebből saját gyermek legfeljebb egy lehet (csak saját gyerekeket nem lehet) A gyerekek életkora 2-és 4 év közötti Csak olyan szülő gyermekét lehet felvenni, aki dolgozik, vagy munkaerő-piaci képzésen vesz részt

78 Gyermekvédelmi törvény módosulása 11.
Tárgyi feltételek: Lakás száraz, fűthető, jól szellőztethető, világos legyen Működési engedélyezési eljárás: Működési engedély kell, de nem kell hozzá szakhatósági vélemény, csak a védőnő előzetes javaslata Csak a védőnő ellenőriz Finanszírozás : A normatíva összege azonos a családi napközi normatívájának összegével

79 Gyermekvédelmi törvény módosulása 12.
Családi pótlék 50%- ának felhasználása a gyermekotthonban élő gyermekek számára (így különösen ruházattal, szabadidő-eltöltéshez, kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökkel való ellátására, fejlesztésére, tehetségének gondozására, zsebpénzének biztosítására.), Otthonteremtési támogatás ( 30 életév betöltéséig), Utógondozói ellátás ( tovább nem tanulók 21 életévéig),

80 Utógondozói ellátás változásai
A normatívát 2010-től differenciáltuk, és a 2009 évihez viszonyítva – eltérő mértékben – csökkentjük. A tovább nem tanuló fiatalok esetében lecsökkentjük az utógondozói ellátás lehetséges idejét a jelenlegi 24 éves életkorról 21 évre, és ösztönözzük –programokkal is - utógondozó otthonban, vagy albérletben történő elhelyezésüket. Ebben az esetben az állami hozzájárulás 80%-át veheti igénybe a fenntartó.

81 2010.évi költségvetési törvény
A helyettes szülőnél, a gyermekek átmeneti otthonában, illetve a családok átmeneti otthonában ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 100%-át. (kríziskezelő feladatot ellátása miatt a napi férőhelyek túllépése lehetséges)

82 Megelőző távoltartás Parlament június 22-i ülésnapján fogadta el a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXXII. törvényt. A törvény 2009.október 1-jén hatályba lépett

83 Fogalmak Hozzátartozók közötti erőszaknak minősül a) a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység, b) a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás. Hozzátartozónak kell tekinteni a Ptk § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozókat és hozzátartozókat, valamint a volt házastársat, a volt bejegyzett élettársat, a gondnokot, a gondnokoltat, a gyámot, a gyámoltat.

84 Családvédelmi koordinációs szerv Gyámhivatal
Fogadja a jelzéseket és megteszi a megelőzést szolgáló lépéseket. A konfliktus kezelésére és feloldására törekszik, továbbá információkat szolgáltat. meghallgatás, megjelenésre való felhívás, tájékoztatás (intézményrendszerről, szolgáltatásokról, terápiáról és konfliktuskezelésről, büntető és szabálysértési eljárásról, hamis vád következményeiről ),

85 Családvédelmi koordinációs szerv Gyámhivatal
A bántalmazott kérelmére a gondoskodik arról, hogy a bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget kapjon, Jegyzőkönyvet vesz fel és intézkedik, Az eljárásáról és a feltárt tényekről a rendőrséget haladéktalanul tájékoztatja.

86 Ideiglenes megelőző távoltartás
A családvédelmi koordinációért felelős szerv az eljárásáról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget. A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartást akkor rendeli el, ha az eset összes körülményéből, így különösen a bántalmazó és a bántalmazott által előadott tényekből, a hozzátartozók közötti erőszak helyszínéből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekből, a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából és egymáshoz való viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni. Az ideiglenes megelőző távoltartást a rendőrség 72 órára rendeli el

87 Segítő kapcsolat A rendőrség értesítése alapján a távoltartó határozat meghozatalát követő huszonnégy órán belül a családsegítő szolgálat, együtt élő kiskorú hozzátartozó esetében a gyermekjóléti szolgálat köteles a bántalmazottat és a bántalmazót felkeresni és velük segítő kapcsolatot kezdeményezni, illetve a kiskorút veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében intézkedni.

88 Bírósági felülvizsgálat
A határozat bírói felülvizsgálatára a közigazgatási nemperes eljárásokra vonatkozó általános szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. A határozat bírósági felülvizsgálatát a határozat kézbesítésétől számított három napon belül lehet kérni. A kérelem elbírálására a bántalmazott életvitelszerű tartózkodási helye szerinti helyi bíróság jogosult.

89 Megelőző távoltartás A megelőző távoltartás elrendelésére irányuló bírósági nemperes eljárást a rendőrség hivatalból kezdeményezi, ha ideiglenes megelőző távoltartást rendelt el. A bírósági nemperes eljárás megindítását a bántalmazott, illetve a bántalmazottnak a Ptk § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója és hozzátartozója is kérelmezheti. A megelőző távoltartás elrendelésére irányuló bírósági nemperes eljárás kezdeményezése esetén a családvédelmi koordinációért felelős szerv, valamennyi rendelkezésére álló iratot, dokumentumot a bíróság rendelkezésére bocsátja. A megelőző távoltartást a bíróság legfeljebb harminc napra rendelheti el.

90 Adatkezelés és titoktartás
A gyámhatóság és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató a gyermek és az őt nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő tartózkodási helyére vonatkozóan megtagadhatja a szülő tájékoztatását, illetve korlátozhatja a szülő iratbetekintési jogát, ha a) a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig, b) a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett külön törvényben meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartó határozat vagy megelőző távoltartó határozat iránti eljárás van folyamatban, a távoltartás időtartamáig.

91 Gyermekvédelmi törvény módosulása 13.
Új Ptk hatályba lépéséhez kapcsolódó változások Szülői jogok és kapcsolattartás (közvetítői eljárás, 2 napot meghaladó eltávozás, szabadság, ideiglenes elhelyezésnél hivatalbóli szabályozás), Várandós anyák átmeneti otthona ( 3-8 fős), A családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére,

92 Gyermekvédelmi törvény módosulása 14.
Nyílt örökbefogadást elősegítő szolgáltatás feladatai (tanácsadás, felkészítés, adatkezelés, nyilvántartás vezetése, megállapodás megkötése, kapcsolatfelvétel, költségviselés, utánkövetés) Örökbefogadói GYES ( gyermek 10 életévének betöltéséig befejezett örökbefogadás, napi 4 óra munkavégzés) Rendes felmondási tilalom ( kihelyezéstől számított 6 hónap)

93 Gyámügyi eljárás 2010 május 1-je
Szakvélemény kérése a TEGYESZ-től ( 22 munkanap ) Szakvélemény továbbítása (külképviselet , SZMM), A repatriálási terv előkészítése érdekében a Bp.V kerületi Gyámhivatala l egyeztető tárgyalást tart. TEGYESZ tájékoztatást kér a gondozás helyéről, és ad a gyermekről, illetve értesíti a gyámhivatalt. Repatriálási terv készítése (feladatokról, a gyermek új gondozási helyéről, időpontról, helyszínről.)

94 Szakértői névjegyzék Szakterületek (17) - pályázatok, koncepció, hatósági ügyek Tevékenység feltételei, engedélyezése, Névjegyzék vezetése, Szakértői képzés, működés, szüneteltetés, Panaszeljárás 1.sz. melléklet ( elfogadható szakképesítés, szakvizsga és szakmai gyakorlat) 2. sz. melléklet (ajánlás)

95 Működési engedély Formanyomtatvány (adatlap, elektronikus adattartalom), 22 munkanap ( szakhatóság, módszertani vélemény nem számit bele), Egységes hatáskör (szociális és gyámhivatal) Határozott és ideiglenes működési engedély fogalma, Tanúsítvány, Működési engedély módosítása (ismételt kiadás nincs, 30 napon belül, negyedévente, évente),

96 Engedély nélküli működés következményei.
Működési engedély Bejelentési kötelezettség (15 napon belül elektronikusan is), megszűnés (állami fenntartók feladta). Helyszíni ellenőrzések évente (egyeztetés, jogsértés esetén:visszavonás, törlés, felszólítás, hatósági szerződés, felvétel megtiltása, hivatalbóli módosítás, igazgatási bírság stb.), Engedély nélküli működés következményei.

97 A támogatás egy gyermekre jutó napi összege legfeljebb 370 forint.
Nyári étkezés 2010. június 16-ától augusztus 31-éig terjedő A felmelegíthető készétel felhasználását a gyermekjóléti szolgálat szükség szerint ellenőrzi. A támogatás egy gyermekre jutó napi összege legfeljebb 370 forint. 2010. június 11-éig rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a támogatásnak a települési önkormányzatok részére történő átutalásáról.

98 Végső Mottó Nem akadályozhatjuk meg hogy a szomorúság madarai átrepüljenek a fejünk fölött, de megakadályozhatjuk, hogy fészket rakjanak a hajunkba (kínai közmondás) Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű: Érts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd, amit csinálsz! És higgy abban, amit csinálsz! Igen, ilyen egyszerű ez.” (Will Rogers)

99 Köszönöm a figyelmet! www. szmm-.gov.hu


Letölteni ppt "dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelmet érintő változások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések