Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése - 2. ütem A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetésének szakmai támogatása és az előzetesen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése - 2. ütem A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetésének szakmai támogatása és az előzetesen."— Előadás másolata:

1 TÁMOP Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése - 2. ütem A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetésének szakmai támogatása és az előzetesen megszerzett tudás elismerési eljárásának továbbfejlesztése a felsőoktatásban [alprojekt] 1.nyilvános konzultáció Budapest, 2013. 11. 14. TÁMOP - 4.1.3 „Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése” c. kiemelt projekt, 2. ütem 2012. 03. 01. – 2014. 09. 30.

2 Rövid ? MKKR történet •OKKR megvalósíthatósági koncepció (2006 szept.) [OM] •TB alakulás, 3 munkacsoportban előkészítő feladatok (2007. 1. fele) •Tempus KA tájékoztató-konzultációs tevékenysége (2009-2010) •Kormányhatározat az EKKR-hez történő csatlakozásról és egy hazai KKR kidolgozásáról (2008) [2069/2008 sz. Korm.hat.] •További fejlesztőmunka 2008-2010 május (TÁMOP-4.1.3 keretei között) 8 szint, 4 dimenzió a leíró jellemzők számára (tudás; képesség; attitűd; önállóság és felelősség) •A szintleíró tábla tartalma és további feladatok kormányhatározatban (1229/2012. (VII. 6.) [a továbbiakban  okkr kivonat]okkr kivonat •Jelenleg: a képesítések szintbesorolásának előkészítése folyik mindegyik oktatási ágazatban kiemelt projektek keretében (2013-2014) •A szintbesorolás után illesztés az EKKR-hez (2014. március-május), majd az illesztési jelentés nemzetközi konzultációja (EKKR AG).illesztés •Jogi aktusok a besorolás és illesztés eredményeiről és az MKKR fenntartásáról (2014. nyara) •Az oklevelekben megjelenik a szintjelölő index (2014/15. tanévtől)

3 Az alprojekt operatív céljai A TÁMOP 4.1.3. kiemelt projekt 1. ütem [2008-2011] mint közvetlen előzményre építve –a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) bevezetésének szakmai támogatása (1229/2012. (VII. 6.) Korm. Hat. alapján) –az MKKR bevezetéséhez szükséges előkészítő lépések, fejlesztések megvalósítása a felsőoktatás területén •felkészülés a tanulási eredmények alkalmazására; •képzési területek szintleíró kimeneti jellemzőinek megfogalmazása; •felsőoktatási képesítések besorolása; •közreműködés az MKKR EKKR-hez illesztésében; –az előzetesen megszerzett tudás elismerési eljárásának továbbfejlesztése, az eljárás bevezetéséhez szükséges intézmény- és szakma-specifikus szempontok kidolgozása; –a korszerű, tanulás-orientált szemléletnek és a kimenet alapú képesítés-fejlesztési módszereknek a terjesztése, felsőoktatási szereplők felkészítése.

4 Az MKKR bevezetés előkészítése •A képesítések besorolásának előkészítéseként: az MKKR felső (5-8.) szintjeit jellemző kimeneti leírások értelmezése, részletező kifejtése a képzési területekre (10/13 képzési területre/ágra). •Kitekintés a közoktatási és szakképzési kapcsolódásokra. •Ajánlás a képesítések fejlesztésére, a szabályozók (Képzési és Kimeneti Követelmények) szerkezetének és eljárásának módosítására •A kimeneti megközelítés akkreditációra vonatkozó következményeinek áttekintése (konklúziók, ajánlások). •A felsőoktatási képesítések besorolása és öntanúsítása az EFT képesítési keretrendszeréhez (dublini ciklusjellemző deskriptorok)

5 A fejlesztő műhelymunka 5 oktatói munkacsoport: szakterületi alapon szerveződő oktatói munkacsoportok rendszeres műhelymunka keretében 2013 április óta (12 alkalom) készítik elő a felsőoktatási képesítések besorolását (ennek keretében készült el 12 képzési terület/ág részletes szintleíró kimeneti jellemzőit az 5-8. szintekre). 5 referenciaintézményben 2013. márciusa óta oktatói csoportok vizsgálják felül kimeneti szempontból az egymásra épülő képzési programjaikat, a képzési és kimeneti követelményeket (és a validáció alkalmazhatóságát). Rendszeres egyeztetés a másik két TÁMOP projekttel (318, 221), módszerek, szakanyagok megosztása, szakértők kölcsönös bevonása érdekében.

6 A műhelymunka-folyamat és szereplői Oktatói fejlesztő csoport: kb. 8-12 oktató, oktatásszervező, + hallgatói képviselő, stakeholderek képviselői [12 x 1 nap közös munka] Bölcsészet,művészet, pedagógia Társadalomtud., közgazd.-, jogtudomány Műszaki tudományok, informatika Orvostudomány, egészség- és sporttud. Agrártudomány, természettudomány Referencia-intézmény: 21 oktató + hallgatói képviselő, stakeholder képviselők A teljes folyamatot egy ötfős kulcsszakértői csoport koordinálja.

7 Eddigi részeredmények Előkészítő szakaszban 4 háttértanulmány, számos szakmai háttéranyag, tervezetek, útmutatók készültek. Műhelymunka-folyamat során többszáz oldal terjedelmű szakmai munkaanyag született. Referencia intézményi munka keretében több mint 50 szakmai munkaanyag született. Fejlesztés-támogató szakmai anyagok, elemzések, útmutatók jöttek létre. 11 db egész napos szakmai műhelytalálkozó valósult meg 68 -70 fő részvételével. Közel 100 intézményi 2-3 órás érzékenyítő-felkészítő program szerveződött kb. 500 oktató, oktatásszervező számára. Hallgatói képviselők, szakmai szervezetek képviselői vonódtak be tartósan a munkálatokba.

8 A területi szintleírások •az MKKR felső (5-8.) szintjeit jellemző általános leírásokat értelmezik a felsőoktatás felől, és részletesen kifejtik a képzési területekre vonatkozóan, a szakterületi sajátosságok megjelenítésével (10/13) •inkorporálják a dublini ciklusjellemzőket (a Tuning projekt eredményeit bevonva) •ezekhez történik a képesítések besorolása és öntanúsítása •később ezek orientálhatják a képesítések felülvizsgálatát, kimenet- orientált továbbfejlesztését •a leírások készítése elősegítette a munkában részt vevők tanulását a a kimenet felőli szabályozásról, a tanulási eredmények használatáról, a képesítések fejlesztéséről

9 A területi szintleírások Szerkezetükben követik az MKKR-t A leíró tábla előtt tájékoztató rész jelenik majd meg •a képzési területi leírás helyéről, céljáról, szerkezetéről •a kumuláció elvének megvalósulásáról •a képzési terület lényegéről, általános jellemzéséről, profiljáról A tábla végén a minden területre általános, átvihető kompetenciák egységesen jelennek majd meg Egyes területeken a különböző szinteken belső tematikai tagolódás jelent meg (ez javíthatja a leírás koherenciáját) Még alakuló munkaanyagokról van szó

10 A mai konzultáció célja •munkaverziók szélesebb körű egyeztetésének megkezdése; •ez az első alkalom, továbbiak követik majd – a képesítések besorolásáról, az MKKR EKKR-hez illesztéséről is; •most cél a leírások további javítása, a különböző nézetek, vélemények egyeztetése, megjelenítése; •ezért most általános kérdések és hozzászólások, a szekciókban viszont szövegre fókuszáló munka (előzetesen kiküldve, itt sokszorosítva); •5 szekció: 1. bölcsész, jogi, igazgatási; 2. gazdasági, társadalomtud.; 3. műszaki, természettud., agrár; 4. informatika, egészségtud., sporttud.; 5. neveléstud., katonai; •a szekciók munkájának rövid összegzése ugyanitt, ebéd előtt, 13:00 – 13:30 között.

11 Köszönöm figyelmüket. Jó munkát kívánok! 413info@oh.gov.hu413info@oh.gov.hu andras@derenyi.netandras@derenyi.net LLL

12 Mind a 8 szintet egy-egy jellemző-csoport határoz meg, amely az adott szintű képesítésekre vonatkozó tanulási eredményeket jelzi a magyar képesítési rendszerben. TudásKépességekAttitűdökAutonómia és felelősségvállalás Az OKKR a tudást elméleti és/vagy tárgyi (faktuális) szempontból írja le Az OKKR a készségeket kognitív (logikai, intuitív és kreatív gondolkodás hasz- nálata) és gyakorlati (kézügyesség valamint módszerek, anyagok, esz- közök és műszerek használata) szempontból írja le Az OKKR az attitűdöket a tanulás, munka, a társak és a saját cselekvéshez való viszony szintjei alapján írja le Az OKKR a kompetenciát a felelősség és az autonómia szempontjából írja le 8. szint 8. szintre vonatkozó tanulási eredmények....... 3. szint 3. szintre vonatkozó tanulási eredmények 2. szint 2. szintre vonatkozó tanulási eredmények 1. szint 1. szintre vonatkozó tanulási eredmények

13 1 2463578 8 7 6 5 4 3 2 1 9 124356 EQF A ország keretrendszere B ország keretrendszere Képesítések (A) Képesítések (B) Képesítések besorolása

14 A munkacsoportok összetétele 10-12 fő oktató (2-3 képzési területről) 1-2 fő oktatásszervező 1-2 fő külső érintett (szakmai szervezet képviselői) 1 fő hallgató

15 A munkacsoportok összetétele 10-12 fő oktató (2-3 képzési területről) 1 fő referencia-intézeti képviselő 1-2 fő oktatásszervező 1-2 fő külső érintett (szakmai szervezet képviselői) 1 fő hallgató 1-2 fő fejlesztés - támogató szakértő 1 fő kulcsszakértő


Letölteni ppt "TÁMOP Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése - 2. ütem A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetésének szakmai támogatása és az előzetesen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések