Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AVOP pályázatok készítésének szabályai, gyakorlati tapasztalatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AVOP pályázatok készítésének szabályai, gyakorlati tapasztalatok"— Előadás másolata:

1 AVOP pályázatok készítésének szabályai, gyakorlati tapasztalatok
Készítette: Liebmann-né Veres Éva Tel: 32/423-O91 Források: MVH Saját gyakorlati tapasztalatok MEZŐSOFT KFT

2 Az előadás felépítése AVOP mezőgazdasági beruházások támogatási feltételei A pályázatok felépítése A pályázati adatlap részeinek ismertetése Problémafa, célfa, logikai keretmátrix összeállítása egy gyakorlati példán SWOT analízis készítés MEZŐSOFT KFT

3 Mezőgazdasági támogatások feltételei 1.
Támogatás célja Támogatásban részesíthető fejlesztések A pályázattal elnyerhető támogatás A támogatás igénylésére jogosultak A támogatás igénybevételének feltételei A pályázat tartalmi, formai követelményei A pályázat benyújtásának módja A pályázat elbírálása befogadásra való jogosultság szakmai, pénzügyi szempontok szerinti értékelés rangsorolás, előterjesztés MEZŐSOFT KFT

4 Mezőgazdasági támogatások feltételei 2.
A támogatás felhasználása és elszámolása Elszámolható költségek ismerete Beszámolási kötelezettség Ellenőrzés és bírságolás Közbeszerzés ismerete Jogorvoslat Egyéb rendelkezések A pályázatnál alkalmazandó jogszabályok MEZŐSOFT KFT

5 A pályázatok felépítése
Pályázati adatlap Az adatlap egyéb mellékletei életképesség számítás értékesítési szerződés Benyújtást megelőző két évre bevallás, mérleg Nyilatkozatok általános, áfa, közbeszerzés, saját forrás, földtulajdonról, kvóta betartásról, fiatal gazdálkodó, biztosítékról, adatlap Hatósági igazolások Esélyegyenlőség Beruházással kapcsolatos dokumentumok tulajdoni lap, bérleti szerződés, tervezői, szállítói költségvetés, építési engedély, tervdokumentáció. MEZŐSOFT KFT

6 Pályázati adatlap részeinek ismertetése 1
Operatív célkitűzés megjelölése A beruházás összegző adatai (megnevezés, helyszín, költségek) A pályázó adatai A pályázó bemutatása A vállalkozás jelenlegi helyzetének bemutatása A pályázó jövőre vonatkozó fejlesztési céljai, elképzelései Az elmúlt öt év fejlesztéseinek bemutatása A beruházás megvalósításáért felelős projekt menedzser, vagy vezető bemutatása MEZŐSOFT KFT

7 Pályázati adatlap részeinek ismertetése 2
A beruházás részletes bemutatása a fejlesztés szükségességének indoklása a fejlesztés célja a kiinduló helyzet és a megvalósulás lépéseinek ismertetése elszámolható költségek nem elszámolható költségek, összes költség források meghatározása hitel adatai a projekt költség-hatékonyságának indoklása a beruházás mérföldköveinek felsorolása MEZŐSOFT KFT

8 Pályázati adatlap részeinek ismertetése 3
A fejlesztés eredményeit számszerűsítő adatok bemutatása a vállalkozás eredményeit számszerűsítő adatainak bemutatása a beruházás megvalósítása és fenntartása során (mérleg, eredmény kimutatás) a beruházás megvalósítása után a „helyes gazdálkodási gyakorlat” szempontjainak érvényesülése a beruházás megvalósítása után a „helyes környezetvédelem” szempontjainak érvényesülése a beruházás megvalósítása után, illetve az eredményből miként érvényesülnek az esélyegyenlősség szempontjai MEZŐSOFT KFT

9 Pályázati adatlap részeinek ismertetése 4
A beruházásban együttműködő partnerek felsorolása Függelék mérföldkő ütemezés pénzforgalmi terv beszerzendő gépek, eszközök jegyzéke létesítmény jegyzék MEZŐSOFT KFT

10 A pályázatok értékelése 1.
Bírálati szempontok: AVOP Mezőgazdasági beruházások Őstermelők: Gazdaság elemzése pont Termelési feltételek A gazdaság értékesítési lefedettsége Környezeti helyzet Őstermelők minősítése A gazdaság múltbeli mutatói A projekt elemzése pont Pénzügyi helyzet stabilitása Beruházás hatásának vizsgálata Beruházás hatékonyságának és gazdaságosságának vizsgálata Horizontális hatások vizsgálata pont Környezeti hatás Foglalkoztatási hatás Esélyegyenlőség érvényesülése TÉSZ, BÉSZ tagság vizsgálata 4 pont Összesen pont MEZŐSOFT KFT

11 A pályázatok értékelése 2.
Vállalkozások: Vállalkozás elemzése pont Termelési feltételek A vállalkozás értékesítési lefedettsége Környezeti helyzet Vállalkozás vezetőinek minősítése A vállalkozás múltbeli mutatói A vállalkozás jövőre vonatkozó mutatói A projekt elemzése pont Pénzforgalmi terv Beruházás hatásának vizsgálata Beruházás hatékonyságának és gazdaságosságának vizsgálata Horizontális hatások vizsgálata pont Környezeti hatás Foglalkoztatási hatás Esélyegyenlőség érvényesülése TÉSZ, BÉSZ tagság vizsgálata 4 pont Összesen pont MEZŐSOFT KFT

12 Probléma fa célfa, logikai keretmátrix
Egy gazdaság főbb mutatói alapján bemutatva (írásos anyag mellékelve) MEZŐSOFT KFT

13 PROBLÉMAFA Gazos legelők Gyenge szántók Tőkehiány
Mi a gazdaság központi problémája? MEZŐSOFT KFT

14 K Központi probléma (negatív helyzet) meghatározása
Veszteséges gazdálkodás Mik az idevezető alapvető problémák? - a legelők 65%-a becserjésedett - a szántók alacsony termőképességűek - alacsony termésátlagok, gyenge minőségű termék - a meglévő major romos állapotban van - nincs saját eszközpark - kevés a saját erő - kialakulatlan piaci kapcsolatok Ok - okozati viszonyok meghatározása M MEZŐSOFT KFT

15 CÉLFA (a problémák átfordítása célokká)
Legelő tisztítása Szántó gyepesítése Támogatás igénylése CÉLFA (a problémák átfordítása célokká) MEZŐSOFT KFT

16 Új termelési szerkezet, jövedelmezőség
Térségi munkahely teremtése Átfogó cél Átfogó cél Új termelési szerkezet, jövedelmezőség Cél Cél Nagyobb árbevétel Cél Jó legelők Projekt Projekt Cél Cél Cél Gépvásárlás Gyeptisztítás Projekt Állatvásárlás MEZŐSOFT KFT

17 A STRATÉGIA ÖSSZEÁLLÍTÁSA A logikai keretmátrix
Célja: A célfa átkonvertálása alprogramokká MEZŐSOFT KFT

18 A logikai keretmátrix A logikai keretmátrix egy olyan ütemterv, amely a program (vagy projekt) minden kulcsinformációját tartalmazza. A módszer az eredmények olyan bemutatásából áll, amelyben a program (vagy projekt) céljai rendszerezett és logikus struktúrában láthatók. Ebben vissza kell tükröződnie a célok különböző szintjei közötti kapcsolatoknak is. Ezen kívül világossá teszi azt, hogy miként kell ellenőrizni a célok elérését, és azt, hogy melyek azok a projekt vagy a program hatáskörén kívül eső feltételek, melyek befolyásolhatják annak sikerét. MEZŐSOFT KFT

19 A logikai keretmátrix Eszközök Költségek Intervenciós logika
Objektív módon mérhető mutatók A mérések forrásai Feltételek Átfogó célok Program / projekt célja Eredmények Eszközök Költségek Tevékenysé-gek Előfeltételek MEZŐSOFT KFT

20 A megvalósulás mutatói
Intervenciós logika Objektív módon mérhető mutatók A mérések forrásai Átfogó célok Hatás- mutatók A mutatók forrásai Program / projekt célja Eredmény- mutatók A mutatók forrásai Eredmények Kimeneti mutatók A mutatók forrásai Tevékenységek Eszközök Költségek MEZŐSOFT KFT

21 A logikai keretmátrix – példa: Gazdasági épület építés
Intervenciós logika Objektív módon mérhető mutatók A mérések forrásai Feltételezések Átfogó célok Térségi munkahely teremtés mintagazdaság Munkahely bővülés Állatlétszám bővülés Munkaügyi Központ adatai Gazdasági adatok Program / projekt célja Új termelési szerkezet jövedelmezőbb gazdálkodás Árbevétel Eredmény Gazdasági beszámolók A tenyésztői munka révén a húsmarha tartás gazdaságos Gazdasági épület elkészül Állatok vásárlása X m2 alapterület Z db állat Használatbavételi engedélyek aktiválás A rendeltetésszerű használatbavétel elkezdődik Eredmények Költségek 1. Tervezés 2.Építés állat választás 3.Tanácsadás Eszközök 1. Tervezőiroda 2. Kivitelező cég 3.Tanácsadó cég 1. Tervezés kltse: …MFt 2. Építés kltse: …MFt 3. Tanácsadás ktg-e Valamennyi ható- sági engedélyt megkapunk Tevékenysé-gek Előfeltételek A projekt nyer a pályázaton MEZŐSOFT KFT

22 SWOT analízis Projekt tervezési módszer, az ötletek közötti választást, a célok meghatározását segíti. Erősségek (Strengths) belső pozitív tényezők , amelyek jól működnek, és befolyásolhatók Gyengeségek (Weaknesses) Belső negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében Lehetőségek (Opportunities) Külső pozitív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek Veszélyek (Threats) Külső negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek. MEZŐSOFT KFT

23 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! MEZŐSOFT KFT


Letölteni ppt "AVOP pályázatok készítésének szabályai, gyakorlati tapasztalatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések