Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÜLFÖLDI OKIRATOK ELFOGADHATÓSÁGA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÜLFÖLDI OKIRATOK ELFOGADHATÓSÁGA"— Előadás másolata:

1 KÜLFÖLDI OKIRATOK ELFOGADHATÓSÁGA
FELÜLHITELESÍTÉSEK

2 MI A DIPLOMÁCIAI FELÜLHITELESÍTÉS?
Tárgya a külföldi közokirat A diplomáciai felülhitelesítés az okirat külföldi felülhitelesítésének sorozatában az utolsó felülhitelesítés Célja az okirat valódisának tanúsítása Azt igazolja, hogy az okirat aláírójának (vagy felülhitelesítőjének) aláírása valódi-e, továbbá, hogy az okiratot az arra jogosult szerv, személy állította ki. Igazolja továbbá a bélyegző lenyomat hitelességét is. Nem terjed ki a hitelesítés az illetékesség igazolására, továbbá arra, hogy az okirat megfelel a kiállító állam belső formai előírásainak.

3 A diplomáciai felülhitelesítés menete
Az arra jogosult – helyi vagy területi szerv kiállítja az okiratot Helyi szerv esetén az arra feljogosított területi szerv elvégzi a hitelesítést Az illetékes minisztérium elvégzi a további hitelesítést A külügyminisztérium elvégzi a további hitelesítést A magyar konzul elvégzi a felülhitelesítést

4

5

6 APOSTILLE (http://www. hcch. net/index_en. php. act=conventions
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)  Ország Pays:    Ezt a közokiratot  Le présent acte public  2. a été signé par: írta alá 3. agissant en qualité de: minőségben eljárva 4. Az okirat est revętu du sceau/timbre de pecsétjével (bélyegzőlenyomatával) van ellátva   Tanúsítja  Attesté  5. ŕ: 6. Időpont: 7. Kiállító: Par: 8. Ügyszám: Sous N°:  9. Pecsét (bélyegzőlenyomat):  Sceau/timbre:    Aláírás:  Signature:   

7

8

9

10 KÉTOLDALÚ JOGSEGÉLY EGYEZMÉNYEK
1959. évi 19. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a Polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Bukarestben évi október hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről 13. Cikk Az okiratok érvényessége (1) Az egyik Szerződő Fél területén valamely hatóság vagy közhitelességgel felruházott személy által ügykörén belül a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított vagy hitelesített és hivatali pecséttel ellátott okiratok a másik Szerződő Fél területén felülhitelesítés nélkül is érvényesek. Ez a rendelkezés irányadó valamely Szerződő Fél jogszabályainak megfelelően hitelesített aláírásokra is. (2) Az egyik Szerződő Fél területén közokiratnak minősülő okiratnak a másik Szerződő Fél területén is közokirati bizonyító ereje van.

11 1982. évi 3. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten, az évi július hó 31. napján aláírt, a polgári és a családjogi jogsegélyről, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a bűnügyi jogsegélyről és a kiadatásról szóló szerződés kihirdetéséről KÖZOKIRATOK 16. Cikk Az egyik állam területén a saját jogszabályai szerint kiállított hiteles okiratok a másik állam területén ugyanazzal a bizonyító erővel rendelkeznek, mint a másik állam területén kiállított megfelelő okiratok. 17. Cikk A két állam egyikének igazságügyi vagy államigazgatási hatóságai által kiállított közokiratokat, valamint a hivatalos záradékkal, így a nyilvántartásba bevezetés, bizonyos meghatározott keltezés, aláírás vagy azonosság igazolására vonatkozó záradékkal ellátott magánokiratokat a másik állam területén való bemutatásakor nem szükséges felülhitelesítéssel, tanúsítvánnyal, vagy bármely más ezekkel egyenértékű alakisággal ellátni. (2) Ezeket az okiratokat úgy kell megszerkeszteni, hogy hitelességük kitűnjék. Különösen el kell látni őket a kiadásra vagy fordításra jogosult hatóság képviselőjének aláírásával és pecsétjével, amennyiben kiadmányról van szó, az említett hatóságnak igazolnia kell az eredetivel való egyezést. Ha valamely okirat hitelességét illetően kétség merül fel, felvilágosítást lehet kérni a központi hatóságok útján.

12 APOSTILLE CSATLAKOZOTT, DE NEM HIRDETTE KI: KÍNA
KÜLÖNLEGES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETEK (HONG KONG ÉS MAKAÓ) RÉSZESEI AZ EGYEZMÉNYNEK

13 Fontos még! APOSTILLE HELYETT EL KELL FOGADNI A DIPLOMÁCIAI FELÜLHITELESÍTÉST FORDÍTVA VISZONT NEM!


Letölteni ppt "KÜLFÖLDI OKIRATOK ELFOGADHATÓSÁGA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések