Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 2011. április 21. Erdős Balázs osztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 2011. április 21. Erdős Balázs osztályvezető."— Előadás másolata:

1 Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 2011. április 21. Erdős Balázs osztályvezető Pellérd

2 Az IKSZT modell •Épület, amely keretet biztosít minden ágazat, szakterület számára, hogy közszolgáltatásait elérhetővé tegye a vidéki településeken és térségekben •Szolgáltatásszervezési modell, amely hozzájárul az egyes (köz)szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és finanszírozási szinergiájuk megteremtéséhez •Közösségi tér –a helyi közösségi indíttatású kezdeményezések, Helyi Aktivációs Műhely (HAM) befogadó, támogató (szín)tere, –a közszolgáltatásokat végponti jelleggel, a közösségi tudást hatékonyan elérhetővé tévő, kisugárzó kultúraközvetítő térSzolgáltatás Közösségi tér tér Épület

3 IKSZT pályázati program A program az ÚMVP III. tengelyén belül az „5.3.3.2.1. A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások” intézkedésének része. Az IKSZT-k kialakításának keretét kétlépcs ő s pályázati rendszer adja: 1.az „IKSZT cím” elnyerését célzó pályázati felhívás (címpályázat) két alkalommal került meghirdetése: •IKSZT/2008/1 kódszámú felhívás beadási határideje: 2008.09.30. •IKSZT/2008/02 kódszámú felhívás beadási határideje: 2008.10.31. 2.A 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján a címpályázaton eredményes szervezetek 2009. 09. 01. és 2009. 10. 15. között nyújthatták be támogatási kérelmüket az eljáró MVH felé.

4 IKSZT pályázati program (I. kör) Címpályázat: (IKSZT/2008/1 és IKSZT/2008/02 pályázati felhívás) A pályázók (önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek) az IKSZT keretében tervezett munkájukról adtak tájékoztatást. Az elbírálás szempontja – többek között – a helyi szükségletek és az arra adott szolgáltatási válaszok egységessége, illetve a tervezett szolgáltatások szakmai programjának összhangja volt. A címpályázat teljes lebonyolítását és feldolgozását az FVM VKSZI Kiemelt Projektek Osztálya végezte. Eredmények Beérkezett pályázatok száma: 1003 db (703 db, illetve 300 db) IKSZT címet elnyert szervezetek száma: 972 db Érintett települések összlakosságszáma: mintegy 1,7 millió fő Átlagos településméret: kb. 1730 fő Külterületileg jogosult település: 21 db LHH 33 kistérségben lévő IKSZT címbirtokos szervezetek száma: 234 db

5

6 IKSZT pályázati program (II. kör) Beruházási támogatási eljárás (112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet) A címpályázaton sikerrel részt vevő, azaz IKSZT cím birtokában, jogosultsággal rendelkező szervezetek nyújthatták be kérelmüket a címpályázatban leírt szolgáltatások megvalósítási helyszínét jelentő épület felújítására, bővítésére, illetve az épülethez és szolgáltatásokhoz tartozó eszközök beszerzésére, működési támogatás elnyerésére az MVH kirendeltségeihez. Beérkezett kérelmek száma: 81 0 db LHH 33 kistérségből beérkezett kérelmek száma: 195 db

7 ÚMVP támogatás Legfeljebb 200 000 euró támogatás igényelhet ő : •az IKSZT megvalósulási helyszín küls ő és bels ő felújítására, b ő vítésére, korszer ű sítésére; •az IKSZT megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó kislépték ű infrastruktúra-fejlesztésére; •az IKSZT részét képez ő szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére; •m ű ködési támogatás az els ő három évben.

8 IKSZT pályázati program (II. kör) Eredmények : 2010. április 4-i részleges eredményhirdetés: 573 db támogatást elnyert IKSZT címbirtokos 127 pontban Az ÚMVP Irányító Hatóságának 39/2011 (III. 30.) számú Közleménye 127 pontban határozta meg. Újonnan támogatásban részesült IKSZT címbirtokos szervezetek száma: 62 db 6 3 4 db Összes támogatásban részesült IKSZT címbirtokos száma: 6 3 4 db LHH 33 kistérségből támogatásban részesültek száma jelenleg: 147 db Érintett települések összlakosságszáma: mintegy 1,16 millió fő

9

10

11

12 Támogatást nyert települések eloszlása lakosságszám alapján

13 Támogatást nyert szervezetek eloszlása jogállás alapján

14 Az IKSZT működése

15 Kötelező feladatok

16 Választott (kötelező) feladatok

17 Vállalt szolgáltatások aránya

18 Az IKSZT beruházások befejezésének várható ideje

19 Mit kap az IKSZT?

20

21 IKSZT módszertani és minőségügyi kézikönyv Előzménye az IKSZT módszertani kézikönyv Tartalma Módszertani fejezetek •Javaslatok a beruházási rendeletben szereplő feladatok teljesítésének módjai (az összes szolgáltatásra, kapcsolódó feladatokra vonatkozóan) •a működési támogatás elszámolásának gyakorlata, különös tekintettel a dokumentációs követelményekre •az IKSZT működtetése során alkalmazható közösségfejlesztési, programszervezési, stb. módszerek, technikák Minőségügyi fejezetek •Segítség a minőségügyi rendszer alkalmazásához (eljárások, dokumentumok) Formája •Évente megújuló „kapcsos könyv” •IKSZT Tudásbank: a módszertani fejezetek, szócikkek internetes, wiki-alapú megjelenítése

22 Szakmai Együttm ű ködési Megállapodás: Az IKSZT címet elnyert szervezetek valamint az ÚMVP Irányító Hatósága nevében az FVM VKSZI között Szakmai Együttm ű ködési Megállapodás került megkötésre a program eredményes és hatékony megvalósításának támogatása érdekében. Kötelezettségek: FVM VKSZI: az IKSZT-k szakmai, módszertani fejlesztését szolgáló szolgáltatások kialakítása és működtetése (szakmai elvárások, útmutatók, segédanyagok, ajánlások megjelentetése, képzések szervezése, szakmai monitoring) Módszertani Központ felállításával; Címbirtokosok: a Módszertani Központtal történő kötelező együttműködés, időszakos beszámolási, jelentési kötelezettségek. A VKSZI és Ügyfél közötti kötelezettségek

23 Módszertani Központ monitoring rendszere

24

25 Kifizetési kérelmek benyújtásának feltételei 4. az IKSZT működtetésére

26 Az IKSZT munkatárs foglalkoztatására vonatkozó információk Az ügyfél a Címbirtokosi Okiratban jóváhagyott szolgáltatások ellátása érdekében köteles: •legalább egy főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott, legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalót alkalmazni, vagy •legalább két fő részmunkaidős, legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalót alkalmazni. •A működési támogatást személyhez kötődő kiadásokra lehet elszámolni: –munkaszerződés alapján kifizetett bér és járulékai; –munkaviszonyban álló személynek naptári évente fizetett, legfeljebb 2 havi munkabér összegének megfelelő jutalom vagy annak időarányos része; –jogszabály alapján fizetett költségtérítések (munkába járás, napidíj, utazási költségtérítés) a jogszabályokban meghatározott adómentes összegig fizetett része.

27 Kötelező arculati elemek IKSZT címbirtokosok részére Kis projekttábla Mérete: A1 (594 x 841 mm)

28 VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság 1223 Budapest, Park u.2. Elérhetőségek: www.ikszt.hu ikszt@vkszi.hu Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 2011. április 21. Erdős Balázs osztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések