Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdasági fejlődés a középkortól napjainkig

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdasági fejlődés a középkortól napjainkig"— Előadás másolata:

1 Gazdasági fejlődés a középkortól napjainkig
By NovákG 2013. Tavaszi Tábor Somogyzsitfa

2 Miről lesz szó? Mi az a gazdasági fejlődés? Helyszín: Európa
Gazdasági fejlődés FOLYAMATA Különböző gazdasági rendszerekben Rendszer kialakulása/lényege Pénz szerepe Technológia Gazdaságelméletek Társadalom fejlődése

3 Gazdasági rendszerek Feudalizmus Kapitalizmus Kommunizmus

4 Út a feudalizmusig Őskortól van „gazdaság” Élelmiszer termelés/gyűjtés
Legfontosabb: földrajz, éghajlat Folyam menti civilizációk Problémák az öntözéssel Együtt kell működni Ókor Fejlett kereskedelem (pénz) Erős központi állam (Róma)

5 Kialakulása és lényege
Feudalizmus Kialakulása és lényege Ny-Római birodalom felbomlik (476) Központi irányítás meggyengül Katonákat el kell tartani Katonák földet kapnak Feudum Cserébe katonai szolgálat Föld a hatalom és megélhetés forrása

6 Feudalizmus Pénz és technológia Pénz a középkorban Technológia
Nemesfém  pénzrontás Szerepe alacsony  terményadó Technológia Főként mezőgazdasági fejlődés Szerzetesrendektől Európán kívüli civilizációktól

7 Mezőgazdaság és a városok
Feudalizmus Mezőgazdaság és a városok Meghatározó ágazat a korban Kaja kell!  Termésátlagok kérdése meghatározó Talajváltó  2/3 nyomásos  vetésforgó Egyre több embert tud eltartani Városok Kezdetben kevés, aztán egyre több Céhes gazdaság  manufaktúrák

8 Feudalizmus Társadalom Király Főnemesek Nagy társadalmi szakadék
Gazdag parasztok Kisnemesek Rabszolgák Jobbágyok Nagy társadalmi szakadék Jogilag is van különbség Városi lakosság felépítése is hasonló

9 Gazdaságelméletek I. Merkantilizmus Szabad piac Colbert XVII. század
Állami beavatkozás Cél: pénz az országban maradjon Export ösztönzése Import korlátozása (vámok) Gyarmatosítás Állami szabályozás Adam Smith XVIII. század Első „közgazdász” Állam csak „kereteket” adjon „Láthatatlan kéz” – piac szabályozza saját magát Önérdek Kapitalizmus

10 Kialakulása és lényege
Kapitalizmus Kialakulása és lényege Gazdasági fejlődés Mezőgazdaság Technológia Társadalmi fejlődés Tőke a középpontba Bármi ami a termeléshez kell (gép, technológia, PÉNZ) Tőkés társadalom Ipari Forradalom

11 Kapitalizmus Pénz Pénz szerepe megnő Pénzügyi szolgáltatások
Erős központi állam rendet tud tartani Kereskedelem jelentősége nő Gyár építése egyre drágább Pénzügyi szolgáltatások Bank, tőzsde, biztosítók

12 Kapitalizmus Technológia Ipari forradalom Nagyon gyors fejlődés
Gőzgép  energiahordozók Mezőgazdaság helyett ipar a központban Nagyon gyors fejlődés Tudományok „Hivatásos” feltalálók Minden ágazat fejlődik II. Ipari forradalom

13 Kapitalizmus Társadalom Nagypolgárság Népességrobbanás
Szegények Munkásság Népességrobbanás Városi lakosság növekszik Nagy társadalmi különbségek továbbra is Jogi különbségek csökkennek

14 Kapitalizmus Probléma „Vadkapitalizmus” („Manchesteri”)
Nagyon gyors társadalmi változás Gyerekmunka Tömött városok Munkásság helyzete Géprombolás Munkásmozgalom Szavazati jog Jobb munkakörülmények

15 Kommunizmus Elmélet Igazságtalan társadalom Nem igazán újdonság
Karl Marx & Friedrich Engels Kommunista kiáltvány 1848 Osztályharc Egyenlőség: jogi és vagyoni Közös tulajdon  ÁLLAM

16 Kommunizmus Kialakulása Oroszország, I. Világháború
Lenin, Trockij, Sztálin Polgárháború ( )  hadikommunizmus Munkakényszer, jegyrendszer Teljes államosítás 1924

17 Kommunizmus Tervgazdálkodás 5 éves tervek
Pontosan meghatározott célok Ha nincs meg a terv para van Mindent államosítanak Mezőgazdaság kollektivizálása Szovhoz: állami tulajdonban lévő föld Kolhoz: termelőszövetkezet Erőszakos módszerek (kulákok ellen) Aki lázad megy Szibériába (jobb esetben) Sztahanovizmus

18 Kommunizmus Kezdeti eredmények Éhezés Termelés megnő Irreális tervek
„Kulákok tehetnek róla” Termelés megnő Színvonal leesik Irreális tervek Pazarlás Hamis adatok

19 Kommunizmus Társadalom Társadalmi egyenlőség? Elmélet   gyakorlat
Vannak akik „egyenlőbbek” Elmélet   gyakorlat Munka mindenkinek

20 Eredmények hosszú távon
Kommunizmus Eredmények hosszú távon Hiánygazdaság Valamennyit emelkedik az életszínvonal Terror csökken Sztálin után Gazdasági fejlődés elmarad a nyugattól Nincs ösztönzés Központi tervezés nem hatékony Túl nagy hadikiadások (hidegháború) Reform kell

21 Kommunizmus Összeomlás Nyugattal nem tud lépést tartani Reform kell
Hadsereg Életszínvonal Reform kell Gorbacsov Glasznoszty („Nyíltság”) Peresztrojka(„Átalakítás”) Összeomlás (1991.)

22 Kapitalizmus 2.0 Modern piacgazdaság XX. században
Vadkapitalizmus fejlődik Szociális háló Társadalmi egyenlőség Gazdasági szabályozás Állam nem csak a kereteket adja Aktív szereplője a gazdaságnak

23 Kapitalizmus 2.0 Kialakulása I. VH után
Nagy Gazdasági Világválság (1929) USA: Roosevelt – New Deal Nem működik az eddigi rendszer Eddigi módszerekkel nem lehet válságot kezelni Szociális szempontok is fontosak a választóknak Társadalmi egyenlőtlenséget csökkenteni kell

24 Kapitalizmus 2.0 Pénz és Technológia Pénz szerepe tovább nő
Pénzügyi szektor az egyik legfontosabb Hitelezés szerepe megnő Vezető ágazat: szolgáltatások Technológiai fejlődés Kommunikációs forradalom IT forradalom

25 Kapitalizmus 2.0 Elméletek Keynes Friedman John Maynard Keynes
New Deal Állam feladata a gazdasági ciklusok kiegyenlítése Államadósság nem probléma (rövid távon) Milton Friedman Korlátozott állam „Neoliberális”/”neoklasszikus” Mi a baj az állammal? Mások pénzét költi Pazarló Érdekcsoportok irányítják

26 Kapitalizmus 2.0 Társadalom Fejlett világ vs. Fejlődő országok
Társadalmi mobilitás Életszínvonal óriási növekedése „Fogyasztói társadalom” Jó ez? Hogyan tovább? Fenntarthatóság, társadalmi különbségek

27 Gazdasági rendszerek Feudalizmus Kapitalizmus Kapitalizmus 2.0
Kommunizmus

28 Köszi a figyelmet!


Letölteni ppt "Gazdasági fejlődés a középkortól napjainkig"

Hasonló előadás


Google Hirdetések